Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej na kształcenie dzieci policjantów, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 03.07.2019 13:21
Osoba publikująca: Karolina Ołtarzewska
Zmodyfikowano: 12.07.2019 10:35
Osoba modyfikująca: Joanna Ćmiel