Projekt rozporządzenia Ministra SWiA w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów

Numer w wykazie prac legislacyjnych MSWiA: 502

pdf Projekt

11.31MB

pdf Pismo do KWRiST

0.19MB

pdf Pismo do Marszałków

0.34MB

pdf Pismo do resortów

0.35MB

pdf Pismo do Rzecznika Przedsiębiorstw

0.24MB

pdf Pismo do służb

0.29MB

pdf Skierowanie do konsultacji

0.34MB

docx Załącznik 1

0.04MB

doc Uwagi - Urząd Marszałkowski województwa śląskiego

0.05MB

pdf Uwagi - Marszałek Województwa Dolnośląskiego

0.12MB

pdf Uwagi - Minister Energii

0.18MB

pdf Uwagi - Minister Inwestycji i Rozwoju

0.21MB

pdf Uwagi - Urząd Marszałkowski województwa lubelskiego

0.8MB

pdf Uwagi - Urząd Wojewódzki województwa podkarpackiego

1.3MB

pdf Uwagi - Wojewoda Mazowiecki

0.04MB

doc Uwagi - Zarząd Województwa Podlaskiego

0.61MB

pdf Stanowisko - Ministerstwo Środowiska

0.05MB

pdf Opinia - MSZ

0.09MB

pdf Opinia - Związek Komunalny Gmin Czyste Miasto Czysta Gmina

0.26MB

pdf Stanowisko - Izba Gospodarcza Metali Niezależnych i Recyklingu

1.53MB

pdf Stanowisko - Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami

0.81MB

pdf Uwagi - Hutnicza Izba Przemysłowo Handlowa

1.4MB

pdf Uwagi - Krajowa Izba Gospodarcza

0.17MB

pdf Uwagi - Lewiatan

0.38MB

pdf Uzupełnione stanowisko - Lewiatan

0.57MB

docx Uwagi - MPiT

0.06MB

pdf Uwagi - Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów Eko-Auto

2.37MB

pdf Uwagi - RCL

0.13MB

pdf Uwagi - Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych

1.67MB

pdf Uwagi - Stowarzyszenie Papierników Polskich

0.21MB

docx Uwagi - Stowarzyszenie Producentów Cementu

0.04MB

pdf Uwagi - Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie

1.05MB

pdf Uwagi - Krajowa Izba Gospodarki Odpadami

0.45MB

pdf Uwagi - Stowarzyszenie Polski Recykling

0.98MB

pdf Uwagi - Stowarzyszenie Pożarników Polskich

0.75MB

docx Uwagi - Polska Izba Gospodarki Odpadami

0.1MB

pdf Uwagi - Polska Izba Przemysłu Chemicznego

0.44MB

msg Uwagi - Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji

0.08MB

pdf Uwagi - Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych

2.57MB

pdf Uwagi - Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów

0.22MB

docx Uwagi - Stowarzyszenie Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego

1.29MB

docx Zestawienie uwag zgłoszonych w czasie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych

0.17MB

docx projekt rozporządzenia - konferencja uzgodnieniowa

0.07MB

docx załącznik do rozporządzenia

0.04MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 06.06.2019 16:18
Osoba publikująca: Magdalena Jakubiak
Zmodyfikowano: 19.07.2019 09:34
Osoba modyfikująca: Karolina Ołtarzewska