W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Projekty europejskie

Program Współpracy Policyjnej z Państwami Partnerstwa Wschodniego

Program Współpracy Policyjnej z Państwami Partnerstwa Wschodniego, to projekt realizowany w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa Unii Europejskiej. W ciągu czteroletniego okresu wdrażania, rozpoczętego w marcu 2014 roku, 6 państw Partnerstwa Wschodniego: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Ukraina – otrzymało pomoc ekspercką państw Unii Europejskiej w zakresie unijnych metod zwalczania przestępczości zorganizowanej oraz standardów zarządzania instytucjami porządku publicznego. Założeniem Programu była intensyfikacja współpracy służb porządku publicznego krajów beneficjentów z państwami Unii Europejskiej, a także współpracy państw Partnerstwa Wschodniego między sobą, w zakresie walki z przestępczością transgraniczną.

Ze strony realizującej projekt wiodącą rolę pełniła Polska (MSWiA). Partnerami konsorcjum były także Francja, Finlandia, Litwa, Niemcy, Szwecja oraz ICMPD – Międzynarodowe Centrum Rozwoju Polityki Migracyjnej. Projekt był długo wyczekiwaną kontynuacją pilotażowego projektu szkoleniowego realizowanego przez Polską pod egidą Unii Europejskiej, tzw. mini EuroEast. Projekt zakończył się w 2018 r.

Instrument na rzecz przyczyniania się do Stabilności i Pokoju

Od 2014 r. MSWiA dzięki uczestnictwu w międzynarodowym konsorcjum ma możliwość ubiegania się o udział polskich ekspertów w krótkoterminowych doraźnych operacjach w państwach trzecich z zakresu przestępczości zorganizowanej. Operacje te mogą obejmować działania pomocowe z następujących obszarów: nielegalny handel, narkotyki, broń, handel ludźmi, pranie brudnych pieniędzy, podrabianie leków, cyberprzestępczość.

11 marca 2014 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 230/2014 ustanowiono Instrument na rzecz przyczyniania się do Stabilności i Pokoju na lata 2014-2020, który zastąpił obowiązujący w latach 2007-2013 Instrument na rzecz Stabilności.    

Instrument na rzecz przyczyniania się do Stabilności i Pokoju jest jednym z kluczowych instrumentów pomocy zewnętrznej UE odgrywających wiodąca rolę w reagowaniu na pojawiające się kryzysy lub zagrożenia kryzysowe na całym świecie.

Działania w ramach Instrumentu wykonywane są przez różnorodne podmioty: agencje UE, państwa członkowskie, organizacje pozarządowe, ONZ oraz inne organizacje międzynarodowe.

Europejska Nagroda w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości

Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) organizuje co roku konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA) oraz Konferencję Dobrych Praktyk.

W roku 2015 za organizaję ww. wydarzeń odpowiedzialny jest Luksemburg, jako kraj sprawujący prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Tematem przewodnim konkursu i konferencji jest „Cyberprzestępczość”.

Nagroda główna w konkursie wynosi 10.000 Euro i przyznawana jest projektowi, który wnosi największy wkład w zapobieganie przestępczości. Ponadto regulamin przewiduje przyznanie dwóch wyróżnień w kwocie 5.000 Euro. Każde państwo członkowskie może zgłosić jeden projekt krajowy.

Departament Porządku Publicznego MSW w imieniu organizatora zaprosił do udziału w konkursie i przesyłania zgłoszeń.

W dniu 28 września 2015 r. w MSW odbyło się posiedzenie Komisji konkursowej, która dokonała oceny 7 złożonych projektów. Największą liczbę punktów otrzymał projekt: „Cyberprzemoc w szkołach” Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Edukacji „Drogowskazy”, który zostanie zgłoszony, jako projekt polski do konkursu na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości. Według Komisji konkursowej najpełniej wpisuje się on w tegoroczny temat konkursu ECPA oraz spełnia pozostałe kryteria takie jak m.in.: innowacyjność, przeprowadzona ewaluacja oraz możliwość powielenia w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
12.12.2018 14:38 Marzena Zaręba
Pierwsza publikacja:
12.12.2018 14:38 Marzena Zaręba