Przyznane dotacje z Funduszu Kościelnego w roku 2019

pdf Lista podmiotów, którym Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji decyzją z 23 stycznia 2019 r. przyznał dotację z Funduszu Kościelnego na wspomaganie kościelnej działalności charytatywno-opiekuńczej

0.24MB

pdf Lista podmiotów, którym Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji decyzją z dnia 31 stycznia 2019 r. przyznał dotacje z Funduszu Kościelnego na wspomaganie kościelnej działalności charytatywno-opiekuńczej

0.24MB

pdf Lista podmiotów, którym Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji decyzją z dnia 6 lutego 2019 r. przyznał dotacje z Funduszu Kościelnego na wspomaganie kościelnej działalności charytatywno-opiekuńczej

0.24MB

pdf Lista podmiotów, którym Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji decyzją z dnia 14 maja 2019 r. przyznał dotacje z Funduszu Kościelnego na konserwację i remonty obiektów sakralnych i kościelnych o wartości zabytkowej. Decyzja dotyczy wniosków z pierwszego naboru, na podstawie "Szczegółowych zasad postępowania przy udzielaniu dotacji z Funduszu Kościelnego na rok 2019"

0.2MB

pdf Lista podmiotów, którym Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji decyzją z dnia 10 czerwca 2019 r. przyznał dotacje z Funduszu Kościelnego na wspomaganie kościelnej działalności charytatywno-opiekuńczej. Decyzja dotyczy wniosków z drugiego naboru, na podstawie: Szczegółowych zasad postępowania przy udzielaniu dotacji z Funduszu Kościelnego na rok 2019

0.25MB

pdf Lista podmiotów, którym Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji decyzją z dnia 10 czerwca 2019 r. przyznał dotacje z Funduszu Kościelnego na konserwację i remonty obiektów sakralnych i kościelnych o wartości zabytkowej. Decyzja dotyczy wniosków z drugiego naboru, na podstawie: Szczegółowych zasad postępowania przy udzielaniu dotacji z Funduszu Kościelnego na rok 2019

0.17MB

Szczegółowe zasady postępowania przy udzielaniu dotacji z Funduszu Kościelnego na rok 2019

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 25.01.2019 16:36
Osoba publikująca: Karolina Ołtarzewska
Zmodyfikowano: 12.06.2019 15:29
Osoba modyfikująca: Magdalena Jakubiak