W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy regulującej status pobytowy obywateli Wielkiej Brytanii oraz członków ich rodzin w wypadku bezumownego brexitu

05.03.2019

We wtorek (5 marca br.) Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej. Projekt przygotowało MSWiA.

Teczka MSWiA z motywem orła z Godła RP

Obecnie Brytyjczycy, tak jak wszyscy obywatele Unii Europejskiej, zobowiązani są zarejestrować swój pobyt w Polsce jeżeli trwa on dłużej niż 3 miesiące. Członkowie ich rodzin, którzy nie są obywatelami Unii Europejskiej, mają natomiast obowiązek uzyskać kartę pobytu członka rodziny obywatela UE. Realizacja tych obowiązków możliwa jest bezpłatnie w urzędzie wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce przebywania. Rejestracja i uzyskanie tych kart pobytu może być ułatwieniem dla obywateli Wielkiej Brytanii i członków ich rodzin, którzy będą chcieli pozostać w Polsce po brexicie.

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji opracowany został projekt ustawy regulującej status pobytowy obywateli Wielkiej Brytanii oraz członków ich rodzin w wypadku bezumownego brexitu. Dotąd korzystali oni bowiem na terytorium Polski z traktatowej swobody przepływu osób. Przepisy przygotowano na wypadek braku zawarcia do 30 marca tzw. Umowy wystąpienia pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską. Projekt ma na celu zapewnienie obywatelom Wielkiej Brytanii możliwości sprawnego potwierdzenia prawa nieskrępowanego i trwałego pobytu na terenie Polski.

Projekt ustawy zakłada ustanowienie okresu, w którym pobyt obywateli Wielkiej Brytanii i członków ich rodzin na terytorium Polski bezpośrednio po dacie brexitu będzie uznawany za legalny. Określa on także podstawy prawne dla udzielenia im zezwoleń na pobyt czasowy oraz stały, uzależniając to od dysponowania w dniu 29 marca 2019 r. prawem pobytu lub prawem stałego pobytu. Co ważne, projekt przewiduje domniemanie posiadania jednego z takich praw przez osoby będące właścicielami w dniu 29 marca ważnych dokumentów wydawanych przez polskie organy obywatelom Unii Europejskiej i członkom ich rodzin. Dzięki temu uzyskanie stosownych zezwoleń po brexicie na podstawie projektowanych przepisów będzie znacząco łatwiejsze dla osób posiadających te dokumenty.

W projekcie ustawy określono m.in. zasady uznawania wydanych na terytorium Zjednoczonego Królestwa dokumentów stwierdzających posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami.