W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Rekompensata pieniężna

Rekompensata pieniężna - w przypadku, gdy strażak ochotniczej straży pożarnej w związku z udziałem w działaniach ratowniczych lub ćwiczeniach doznał uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku. Rekompensata przysługuje za czas niezdolności do pracy, za który taki strażak nie zachował prawa do wynagrodzenia albo nie otrzymał zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego na podstawie odrębnych przepisów. Rekompensata przysługuje na wniosek zainteresowanego.  Rekompensata przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy w wysokości 1/30 minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Ponadto członkowi ochotniczej straży pożarnej, który w związku z udziałem w działaniach ratowniczych lub ćwiczeniach doznał uszczerbku na zdrowiu lub poniósł szkodę w mieniu, przysługuje:

  • jednorazowe odszkodowanie w razie doznania stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;
  • renta z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy;
  • odszkodowanie z tytułu szkody w mieniu.

Również członkom rodziny strażaka - ochotnika, który zmarł w wyniku udziału w działaniach ratowniczych lub trakcie ćwiczeń, przysługuje:

  • jednorazowe odszkodowanie z tytułu śmierci osoby poszkodowanej;
  • renta rodzinna;
  • odszkodowanie z tytułu szkody w mieniu.
     
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
07.10.2019 15:19 Adam Nowakowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Departament Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Rekompensata pieniężna 1.0 07.10.2019 15:19 Adam Nowakowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP