W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Rząd przyjął projekty rozporządzeń dotyczące służb MSWiA

04.02.2020

Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia w sprawie sposobu wymiany informacji między punktem kontaktowym a podmiotami uprawnionymi oraz organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi.

Teczka z orłem

Wprowadzenie w życie nowego rozporządzenia dotyczącego wymiany informacji jest związane z nowelizacją ustawy z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi. Nowelizacja ustawy wynikała z kolei z konieczności dostosowania prawa krajowego do unijnej dyrektywy. 

Do tej pory ustawowo uregulowane były zasady i warunki wymiany informacji z organami ścigania państw członkowskich UE. W wyniku zmiany uregulowane zostaną zasady i warunki wymiany tych informacji także z państwami trzecimi (nie są one członkami UE), organizacjami międzynarodowymi oraz agencjami Unii Europejskiej.

Nowe rozporządzenie określa sposób działania punktu kontaktowego. Rozstrzyga też kwestie przesyłania i rejestrowania wniosków o wymianę informacji. Nowy akt prawny zawiera wzory formularzy obowiązujących przy wymianie informacji.

W Polsce punktem kontaktowym jest specjalna komórka Komendy Głównej Policji. Do jej zadań należy koordynowanie wymiany informacji – przyjmuje ona m.in. wnioski o udzielenie informacji i przekazuje je właściwym organom (zarówno krajowym, jak i zagranicznym). W celu realizacji zadań ma bezpośredni dostęp m.in. do Krajowego Systemu Informacyjnego Policji, Centralnej Ewidencji Pojazdów, Centralnej Ewidencji Kierowców oraz Centralnej Bazy Danych Osób Pozbawionych Wolności.

Podmiotami uprawnionymi do wymiany informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, organami ścigania państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej i organizacjami międzynarodowymi są m.in. ABW, CBA, KAS, Straż Graniczna, Policja i Żandarmeria Wojskowa.

Rada Ministrów przyjęła też projekt rozporządzenia w sprawie postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień Policjantów oraz projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykonywania niektórych uprawnień przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.