W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

Szpital powstał w 1852 r. Autorami projektu byli: Richard Pluddeemann i Karl Klimm.

Historia

Szpital powstał w 1852 r. Autorami projektu byli: Richard Pluddeemann i Karl Klimm. Z pierwotnego założenia części planowanej, lecz niezrealizowanej rozbudowy przytułku fundacji rentiera Johana Heinricha Theodora Classena. Współczesna historia szpitala MSW, zaczyna się po II wojnie światowej, w roku 1945, kiedy to zapoczątkował swoją działalność Szpital Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego we Wrocławiu. Od 1947 r. czynna była Poliklinika przy ul. Kraszewskiego i oddział ginekologiczno-położniczy przy ul. Bujwida. Następnie został wyposażony i uruchomiony Szpital z Polikliniką przy dzisiejszej ul. Ołbińskiej 32.

Misja

Misją Szpitala SP ZOZ MSW we Wrocławiu jest zapewnienie pacjentom wysokiej jakości kompleksowej opieki zdrowotnej, przy zastosowaniu skutecznych metod diagnostycznych i terapeutycznych oraz efektywnym wykorzystaniu zasobów Szpitala. Misja realizowana jest w atmosferze życzliwości, bezpieczeństwa i zaufania oraz z poszanowaniem praw i godności pacjenta.

SP ZOZ MSW we Wrocławiu działa w oparciu o umowy zawarte z Dolnośląskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia, co gwarantuje pacjentom uzyskanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Profil działalności

Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne udzielane są w komórkach organizacyjnych SP ZOZ MSW we Wrocławiu: Izbie Przyjęć, Oddziale Chirurgicznym, Urazowo-Ortopedycznym, Internistycznym z Działem Ambulatoryjnej Rehabilitacji Kardiologicznej, Ginekologicznym oraz Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, rehabilitacji leczniczej, leczenia stomatologicznego oraz medycyny pracy.

SP ZOZ MSW we Wrocławiu jest placówką, która od kilkudziesięciu lat świadczy usługi medyczne policjantom, strażakom, funkcjonariuszom Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz mieszkańcom regionu dolnośląskiego. Posiada przychodnie w Jeleniej Górze, Legnicy, Wałbrzychu oraz Wrocławiu, w których udzielane są świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji oraz medycyny pracy. Szpital jest placówką przystosowaną dla osób niepełnosprawnych leczących się w oddziałach Szpitala oraz korzystających z pracowni diagnostycznych.

Lokalizacja

Szpital i Przychodnia SP ZOZ MSW we Wrocławiu są położone w centrum miasta. Dogodny do obu lokalizacji jest dojazd środkami komunikacji publicznej. Lokalizacja szpitala w pobliżu dworca PKP oraz PKS umożliwia dojazd dla pacjentów spoza Wrocławia. Kompleks parku staroangielskiego w obrębie Szpitala może umilić pacjentom czas leczenia w Szpitalu.

Programy zdrowotne:

  • Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  • Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii
  • Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV
  • Program Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce
  • Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego

Co nas wyróżnia

Szpital posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na zabiegi wysokospecjalistyczne w zakresie endoprotezoplastyki. W Oddziale Urazowo-Ortopedycznym wykonuje się pełne spektrum zabiegów rekonstrukcyjnych stawu biodrowego i kolanowego z uwzględnieniem protez poresekcyjnych, a także endoprotezoplastykę nawigowaną stawu kolanowego z zastosowaniem komputerowego wspomagania śródoperacyjnego.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
03.12.2018 14:01 Adam Nowakowski
Pierwsza publikacja:
03.12.2018 14:01 Adam Nowakowski