W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Koszalinie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Koszalinie bardziej znany wśród mieszkańców miasta pod nazwą „Poliklinika”, istnieje już przeszło 60 lat.

Historia

W 1950 roku przy Komendzie Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej powstała pierwsza samodzielna jednostka służby zdrowia MSW o nazwie Wydział Zdrowia. W celu stworzenia odpowiedniej bazy dla rozwoju lecznictwa przydzielono służbie zdrowia budynek przy ul. Szpitalnej 2 i dwa budynki z przyległą do nich oficyną przy ulicy Armii Czerwonej (obecnie ul. Piłsudskiego). Zorganizowano w nich pierwszą Poliklinikę wraz z gabinetami specjalistycznymi, stomatologię, poradnię dziecięcą, gabinet, RTG i laboratorium analityczne. Oficjalne otwarcie miało miejsce w kwietniu 1951 r., a dyrektorem został mjr lek. med. Zdzisław Studzieniecki.

Misją Zakładu jest hasło: „Wierzymy, że każdy pacjent stanie się dla nas partnerem, a takie wartości jak: odpowiedzialność, zaufanie i wzajemny szacunek będą źródłem naszej siły.”

Profil działalności

SP ZOZ MSWiA w Koszalinie jest podmiotem leczniczym posiadającym osobowość prawną, którego podmiotem tworzącym jest minister właściwy do spraw wewnętrznych i administracji. Działa w oparciu o ustawę o działalności leczniczej, statut oraz inne przepisy prawne dotyczące funkcjonowania organizacji. Placówka jest dużym, dobrze wyposażonym i sprawnie funkcjonującym zakładem opieki zdrowotnej, w którego strukturze znajdują się oddziały szpitalne, trzy przychodnie (w Koszalinie, w Słupsku i Połczynie-Zdroju) oraz ambulatorium terenowe w Drawsku Pomorskim. Świadczenia udzielane przez Zakład obejmują: podstawową opiekę zdrowotną, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, stomatologię zachowawczą dla dzieci, ortodoncję i protetykę z własną pracownią protetyczną, szeroki zakres zabiegów rehabilitacyjnych, opiekę szpitalną w oddziale chorób wewnętrznych i chirurgii jednego dnia, całodobową nocną i świąteczną opiekę zdrowotną oraz transport sanitarny. Pod stałą opieką placówki znajduje się ok. 26 tys. pacjentów z terenu województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. Pracownicy medyczni Zakładu to osoby o wysokich kwalifikacjach, którzy w swej codziennej pracy korzystają z najlepszej wiedzy i doświadczeń zawodowych. Zakład zaangażowany jest w działania na rzecz doskonalenia jakości świadczonych usług, dostosowując swą działalność do obowiązujących standardów jakościowych, czego wyrazem jest posiadany certyfikat jakości ISO 9001:2001.

Znaczenie dla regionu

Placówka jest drugim co do wielkości na rynku koszalińskim zakładem opieki zdrowotnej, który  udziela świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i ambulatoryjnych oraz pielęgnacyjno-opiekuńczych. W tym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie. W Zakładzie funkcjonuje jedyna w Koszalinie poradnia leczenia bólu. Realizowane w Zakładzie programy zdrowotne oraz kampanie edukacyjne w zakresie promocji zdrowia mają realny wpływ na poprawę stanu zdrowia społeczności. Pozytywny wizerunek Zakładu potwierdza zdobycie w roku 2012, 2013, 2014 drugiego miejsca w plebiscycie Głosu Koszalińskiego „HIPOKRATES” w kategorii „Przychodnia przyjazna pacjentom”.

Programy zdrowotne

Zakład realizuje następujące programy zdrowotne: program profilaktyki raka piersi, program profilaktyki raka szyjki macicy, program profilaktyki zakażeń wirusem HPV, program szczepień ochronnych p/grypie dla osób z grupy podwyższonego ryzyka powyżej 65. roku życia.

Zakład posiada wdrożoną politykę jakości od kwietnia 2004 r. Placówka jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
21.11.2018 16:52 Adam Nowakowski
Pierwsza publikacja:
21.11.2018 16:52 Adam Nowakowski