W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II

Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II jest jednym z najstarszych zakładów opieki zdrowotnej w powiecie nyskim,zajmującym się leczeniem schorzeń układu oddechowego i krążenia. Swoją działalność rozpoczął 1 kwietnia 1949 r. Był to 100-łóżkowy, trzeci tego typu zakład uruchomiony w kraju. W pierwszych latach funkcjonowania tej placówki niemal 100 % leczonych stanowili chorzy z gruźlicą.

Historia

Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II,  jest jednym z najstarszych zakładów opieki zdrowotnej w powiecie nyskim, zajmującym się leczeniem schorzeń układu oddechowego i krążenia. Swoją działalność rozpoczął 1 kwietnia 1949 r. Był to 100-łóżkowy, trzeci tego typu zakład uruchomiony w kraju. W pierwszych latach funkcjonowania tej placówki niemal 100 % leczonych stanowili chorzy z gruźlicą.
Obecnie SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II,  jest jednostką ochrony zdrowia, dla której podmiotem tworzącym jest Minister Spraw Wewnętrznych. 

Misja Szpitala: Dobro chorego naszą najważniejszą wartością i celem

Dzisiaj

W jednostce prowadzona jest diagnostyka i leczenie schorzeń układu oddechowego, w tym gruźlicy i nowotworów płuca (chemioterapia w trybie stacjonarnym i dziennym) oraz kompleksowa rehabilitacja pulmonologiczna i wczesna rehabilitacja kardiologiczna. Dodatkowo w ramach Działu Usprawniania Leczniczego jest prowadzona rehabilitacja narządu ruchu w trybie ambulatoryjnym. Szpital dysponuje 236 łóżkami, w tym: 80 łóżkami leczenia pulmonologicznego, 72 łóżkami rehabilitacji pulmonologicznej, 80 łóżkami rehabilitacji kardiologicznej, 4 łóżkami Działu Intensywnego Nadzoru Medycznego. Ponadto 8 łóżek, jest  wykorzystywanych na obsługę pacjentów Ortopedycznych po nowatorskich zabiegach artroskopowych realizowanych na terenie Jednostki przez podmiot zewnętrzny, tj. NZOZ Ortopedia  z Opola, któremu Szpital wynajmuje Blok Operacyjny.

Szpital w zakresie rehabilitacji pulmonologicznej realizowanej w warunkach stacjonarnych jest wiodącą jednostką w województwie opolskim, obejmującą prawie 100% udziału rynkowego, zaś w zakresie rehabilitacji kardiologicznej udział wynosi 51.61%. W obszarze leczenia pulmonologicznego osób dorosłych szpital obejmuje 38,02% udziału rynku lokalnego. W leczeniu chorób płuc dominującą grupę pacjentów (80%) stanowią pacjenci z woj. opolskiego. Duży udział w liczbie pacjentów stanowią osoby z woj. dolnośląskiego oraz woj. śląskiego.

Placówka ma  utrwaloną bardzo dobrą pozycję rynkową wynikającą z jakości realizowanych świadczeń medycznych, wysoko wykwalifikowanej kadry medycznej oraz nowoczesnego wyposażenia, które stale modernizuje, co daje możliwości pełnej diagnostyki układu oddechowego i układu krążenia, dzięki czemu można dokładniej  precyzować wskazania do rehabilitacji, a także wzmacniać efekty leczenia. 
Opracowana w Dziale Usprawniania Leczniczego własna metoda rehabilitacji, pozwoliła na skrócenie pobytu w szpitalu chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Program opracowany w Szpitalu, dotyczący rehabilitacji pulmonologicznej i kariologicznej opiera się na założeniu wychowania prozdrowotnego  i propagowaniu czynnej postawy pacjenta wobec choroby. 
W SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSWiA  w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II, realizowane są programy profilaktyczne  z zakresu uzależnień, prewencji chorób układu krążenia i profilaktyki chorób płuc. Ponadto Szpital jest gospodarzem corocznych konferencji naukowo-szkoleniowych dotyczących leczenia i rehabilitacji pacjentów z chorobami płuc i układu krążenia. Organizuje również szkolenia i konferencje dotyczące problematyki zakażeń. Jednostka jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W latach 2013-2018 podjęto szereg działań na rzecz dostosowania Szpitala do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym m.in. zakupiono łóżka rehabilitacyjne i sprzęt rehabilitacyjny, nowoczesną  aparaturę medyczną, zamontowano windy oraz przebudowano część sal chorych i łazienek.

Jutro

Jednostka widzi swoją przyszłość w wysokiej jakości udzielanych świadczeń  zdrowotnych, wysokim standardzie stref pobytu pacjenta oraz w innowacyjnych metodach leczenia, które mogą znacznie podnieść efektywność terapii, dlatego stale modernizuje infrastrukturę lokalową, sprzętową, zakupując nowoczesną aparaturę medyczną.

Co nas wyróżnia

Placówka posiada kilka atutów, które wyróżniają ją na tle innych ośrodków w kraju. To przede wszystkim komfortowe warunki leczenia chorych w 1- i 2-osobowych salach, wyposażonych w węzeł sanitarny, telefon, instalację tlenową, system alarmowy p.poż. i system przywoławczy. Szpital postawił na jakość świadczonych usług medycznych. 

  • Trzykrotnie uzyskał status placówki akredytowanej przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (w 2003, 2006 i 2015 r.), obecnie oczekuje na wizytę akredytacyjną.  Zdobył kolejny Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością  ISO 9001: 2015, w zakresie: świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki i leczenia płuc, rehabilitacji pulmonologicznej i kardiologicznej stacjonarnej  i ambulatoryjnej oraz rehabilitacji ambulatoryjnej. Promocja zdrowia.
  • W Jednostce  zatrudnieni są wysokiej klasy eksperci i konsultanci m.in.  konsultant krajowy w dziedzinie fizjoterapii, konsultanci wojewódzcy  w dziedzinie  pielęgniarstwa oraz chorób płuc, torakochirurgii. 
  • Placówka  od wielu lat bardzo aktywnie współpracuje z jednostkami naukowymi kształcącymi w zawodach medycznych upatrując w tym swój potencjał rozwojowy, m.in. Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie w zakresie kształcenia przyszłej kadry pielęgniarskiej, a także  z  Politechniką Opolską, kształcącą przyszłych fizjoterapeutów. Placówka od kilku lat posiada akredytację dla organizacji   staży specjalizacyjnych w zakresie fizjoterapii, rehabilitacji medycznej, pulmonologii, kardiologii.
  • W dniu 31 marca 2017 r. na terenie Szpitala Specjalistycznego  MSWiA w Głuchołazach utworzono Instytut Fizjoterapii Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej (WWFiF PO). Powołanie Instytutu umożliwiło prowadzenie działalności edukacyjnej i naukowej w placówce medycznej, a także realizację praktyk zawodowych, zajęć klinicznych oraz badań naukowych studentom, pracownikom szpitala oraz pracownikom naukowym  Politechniki Opolskiej, w zakresie rehabilitacji  w chorobach płuc, rehabilitacji chorobach układu krążenia, dysfunkcjach narządu ruchu.
  • W Katedrze Fizjoterapii Klinicznej Instytutu Fizjoterapii na terenie Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II, powstała jedna z pierwszych Pracowni Wirtualnej Rzeczywistości, umożliwiając badania naukowe  oraz praktyczne wdrożenie innowacyjnej metody usprawniania pacjenta w rehabilitacji pulmonologicznej i kardiologicznej wykorzystując nowoczesne technologie komputerowe. 
  • Zdobycie prestiżowych  nagród w 2018r. „ Perła Medycyny  2018” w kategorii: Wydarzenie w branży medycznej”, „ Diament Polskiej Innowacyjności 2018”  za wprowadzenie Wirtualnej Rehabilitacji do standardu postępowania rehabilitacyjnego w Placówce oraz tytuł „ Rekomendowana Marka Polskiej Gospodarki”.

Niewątpliwą zaletą Szpitala jest jego lokalizacja. Walory klimatyczne Głuchołaz położonych  w pięknym otoczeniu żywicznych lasów sosnowych i świerkowych, sprzyjały przez kilkaset lat skutecznemu leczeniu, rehabilitacji i profilaktyce wielu chorób. Dzięki temu dostrzeżone ponownie w XIX wieku walory wykorzystuje się do dnia dzisiejszego, głównie w walce z chorobami układu oddechowego i krążenia. Głuchołazy są znaną miejscowością turystyczną, bowiem posiadając wyjątkowe walory przyrodnicze i krajobrazowe wraz z istniejącym zagospodarowaniem turystycznym stanowią niezwykle atrakcyjne miejsce do wypoczynku, jak też uprawiania turystyki pieszej, rowerowej i narciarskiej.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
11.03.2019 16:01 Joanna Ćmiel
Pierwsza publikacja:
11.03.2019 16:01 Joanna Ćmiel