W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Spotkanie ministrów spraw wewnętrznych Grupy Wyszehradzkiej

21.11.2019

- Bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne jest absolutnym priorytetem dla władz polskich i tu jest pełne zrozumienie partnerów z Grupy Wyszehradzkiej. W polityce bezpieczeństwa nie będziemy ulegali żadnej zewnętrznej presji, gdyby miało się to wiązać z niekorzystnymi rozwiązaniami dla naszych obywateli – powiedział szef MSWiA Mariusz Kamiński podczas spotkania ministrów spraw wewnętrznych Grupy Wyszehradzkiej w Pradze.

Spotkanie ministrów spraw wewnętrznych Grupy Wyszehradzkiej

W spotkaniu organizowanym przez prezydencję czeską w V4 – poza ministrami Grupy Wyszehradzkiej - udział wziął minister spraw wewnętrznych Austrii.

Prezydencja czeska zaproponowała dyskusję na temat implementacji Agendy Strategicznej UE na lata 2019-2024 w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego. Ministrowie omówili kwestie strategicznego wymiaru funkcjonowania organów ścigania (służb porządku publicznego, instytucji krajowych, agencji UE) w kontekście potrzeby skutecznego monitorowania i reagowania na bieżące wyzwania i zagrożenia. Tematem rozmów były także możliwości rozwoju współpracy operacyjnej organów ścigania i zapewnienia im odpowiednich narzędzi technicznych.

W trakcie spotkania dyskutowano na temat kierunków współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa z Wielką Brytanią po Brexicie. Ministrowie omówią scenariusze dalszej współpracy z UK, uwzględniając zarówno perspektywę okresu przejściowego w razie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej w wyniku umowy, jak i możliwość Brexitu bezumownego i ewentualnych konsekwencji dla bezpieczeństwa wewnętrznego państw członkowskich UE. Minister Mariusz Kamiński podkreślił, że Wielka Brytania odgrywa bardzo istotną rolę w europejskiej architekturze bezpieczeństwa wewnętrznego. - Wielka Brytania jest i pozostanie jednym z najważniejszych partnerów Polski i Grupy Wyszehradzkiej w Europie. Mamy niezmiennie nadzieję na utrzymanie ścisłej współpracy zarówno na poziomie europejskim, jak i bilateralnym z partnerem brytyjskim – powiedział szef MSWiA.

Spotkanie w gronie V4 i Austrii było ponadto okazją do omówienia przyszłości europejskiej polityki migracyjnej w kontekście - zaproponowanego przez przewodniczącą elekt Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen - nowego Paktu w sprawie migracji i azylu. Nowa propozycja Komisji Europejskiej zawiera m.in. potrzebę ustalenia nowych form solidarności i zapewnienia przez wszystkie państwa członkowskie wsparcia tym, którzy znajdują się pod największą presją migracyjną. Chodzi również o zapewnienie równowagi pomiędzy azylem i powrotami oraz zapewnienie skutecznych powrotów osób nieuprawnionych do otrzymania pomocy. Niezmiernie ważne są też: zwalczanie handlu i przemytu ludzi, współpracę z państwami trzecimi pochodzenia i tranzytu oraz wzmocnienie ochrony granicy.

Ministrowie V4 oraz Austrii omówili również sytuację migracyjną na szlaku wschodnio-śródziemnomorskim i w regionie Bałkanów Zachodnich. Przedmiotem rozmów były ponadto możliwości kontynuowania wsparcia dla regionu Bałkanów Zachodnich w obszarze migracji i zarządzania granicami w oparciu o ocenę bieżącej sytuacji i uwzględnienie potrzeb zgłaszanych przez poszczególnych partnerów. Minister Mariusz Kamiński zaznaczył, że doskonałym przykładem takich działań może być współpraca operacyjna polskich i macedońskich służb granicznych na granicy macedońsko-greckiej, realizowana już od 2016 r.

Zdjęcia (6)