W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Sprostowanie informacji zawartych w felietonie wideo red. Witolda Gadowskiego

16.03.2019

Informujemy, że tezy i podejrzenia zawarte w materiale „Komentarz Tygodnia: e-Dowód – kto podejrzy nasze tajemnice?” zamieszczone w kanale Gadowski TV, a dotyczące dowodów osobistych z warstwą elektroniczną, nie są prawdziwe.

Teczka MSWiA leżąca na drewnianej powierzchni

W swoim "Komentarzu Tygodnia" redaktor Gadowski ostrzegł przed e-dowodem. Jego zdaniem dane milionów Polaków mogą się znaleźć w "niemieckiej bazie danych". Na poparcie swojej hipotezy dziennikarz przytoczył nieprawdziwe argumenty, powielane niestety w mediach tradycyjnych oraz społecznościowych.

Teza: Nowy dokument ma zawierać chip, który będzie "wkraczał głęboko w naszą prywatność". E-dowód ma także zawierać dane antropometryczne. 

Fakty: Dowód osobisty z warstwą elektroniczną nie zawiera danych antropometrycznych. Zakres danych zawartych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego został określony w koncepcji przyjętej przez Radę Ministrów w sierpniu 2017 roku.

Na dowodzie znajdują się:

  • Fotografia kolorowa – nie zawiera pomiarów ciała
  • Fragment danych rejestrowych – imiona, nazwisko, płeć, data urodzenia, PESEL.

W dowodzie nie ma jakichkolwiek danych wnikających w prywatność.

Tylko obywatel dysponuje możliwością udostępnienia danych zapisanych na dowodzie osobistym.

Teza: Technologie tego chipu, łącznie z całym mechanizmem informatycznym bierzemy od Niemców. I to Niemcy będą mieli pełne dane polskich obywateli.

Fakty: Nie jest prawdą, że jakiekolwiek podmioty zagraniczne czy służby obcych państw będą miały dostęp do jakichkolwiek danych zawartych w warstwie elektronicznej dowodów osobistych. Aby dostać się do danych zawartych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego niezbędny jest bezpośredni dostęp do dokumentu, a komunikacja z warstwą elektroniczną zabezpieczona jest przy użyciu protokołu PACE v.2 w oparciu o krzywe eliptyczne, co jest zgodne z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa. 

Nie jest również prawdą, że chipy są nabywane od producenta niemieckiego. Należy zauważyć, że teza Pana Redaktora, że producent dysponujący technologią chipa powinien być krajowy, jest o tyle wprowadzającą w błąd, że na dzień dzisiejszy nie ma polskiej firmy produkującej chipy.

Teza:  Znowu poza granicami kraju będą wrażliwe dane o milionach Polaków.

Fakty: Wszystkie dane obywateli przetwarzane są jedynie w Systemie Rejestrów Państwowych, którego infrastruktura znajduje się na terenie RP. SRP zarządza minister właściwy ds. informatyzacji. 

Dane SRP są przechowywane w Zintegrowanej Infrastrukturze Rejestrów, która podlega szczególnemu zabezpieczeniu i nadzorowi. Polska jest jednym z trzech państw UE, która posiada tak scentralizowane i zabezpieczone rejestry państwowe.

Personalizacja dowodów odbywa się w Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA – instytucji w pełni należącej do państwa. Dane z Rejestrów nanoszone są na warstwę fizyczną i elektroniczną. Dane z rejestrów, umieszczane na blankiecie dowodów, są przesyłane z SRP do CPD poufnym kanałem bezpośredniej komunikacji, do której nikt niepowołany nie ma dostępu. 

Teza: Obce państwa będą "po cichu" przetwarzać dane wszystkich polskich obywateli, także w celach komercyjnych. Obce państwa zdobędą też dane wywiadowcze.

Fakty: Oprogramowanie służące do personalizacji i obsługi dowodu osobistego z warstwą elektroniczną zostało wykonane przez podmioty krajowe, tj. Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A. będącą spółką ze 100% udziałem Skarbu Państwa oraz Centralny Ośrodek Informatyki podległy Ministrowi Cyfryzacji. Dlatego wszelkie dostępy i kody źródłowe znajdują się w posiadaniu podmiotów państwowych. 

Podmioty zewnętrzne, służby ani jednostki czy przedstawiciele innych państw nie mają dostępu do żadnych danych zawartych w warstwie elektronicznej dowodów osobistych polskich obywateli.