W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Stopnie alarmowe BRAVO i CHARLIE–CRP na terenie całego kraju

15.04.2022

Premier Mateusz Morawiecki podpisał nowe zarządzenia dotyczące wprowadzenia na terytorium całego kraju drugiego stopnia alarmowego (BRAVO) i trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP). Stopnie będą obowiązywały do 30 kwietnia 2022 r. do godz. 23:59.

Alarm

Prezes Rady Ministrów wprowadza stopnie alarmowe na podstawie przepisów ustawy z 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych.

Drugi stopień alarmowy BRAVO ma charakter prewencyjny i jest związany z aktualną dynamiczną sytuacją geopolityczną w regionie i w Ukrainie oraz wzmożonym ruchem na granicy. Natomiast stopień alarmowy CRP został wprowadzony w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni.

Stopień BRAVO jest drugim w czterostopniowej skali stopni alarmowych i można go wprowadzić w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, kiedy jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany. Od marca obowiązywał on już na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego, a od 16 kwietnia br. zostaje nim objęte terytorium całego kraju.

Stopień CHARLIE–CRP dotyczy bezpieczeństwa cyberprzestrzeni jest trzecim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Stopień ten jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu. Ten stopień alarmowy również obejmuje cały kraj.

Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb dbających o bezpieczeństwo i całej administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności.

Zadania organów państwa związane z wprowadzeniem stopni alarmowych zostały określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP. Do zadań tych w przypadku stopnia BRAVO należą m.in.:

 • prowadzenie przez Policję, Straż Graniczną lub Żandarmerię Wojskową wzmożonej kontroli dużych skupisk ludzkich;
 • prowadzenie wzmożonej kontroli obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów potencjalnie mogących stać się celem ataków terrorystycznych;
 • zapewnienie dostępności w trybie alarmowym członków personelu wyznaczonego do wdrażania procedur działania na wypadek zdarzenia o charakterze terrorystycznym;
 • ostrzeżenie personelu o możliwych zagrożeniach;
 • obowiązek noszenia broni długiej oraz kamizelek kuloodpornych przez umundurowanych funkcjonariuszy lub żołnierzy bezpośrednio realizujących zadania związane z zabezpieczeniem miejsc i obiektów, które potencjalnie mogą stać się celem zdarzenia o charakterze terrorystycznym;
 • dodatkowe kontrole pojazdów, osób oraz budynków publicznych w rejonach zagrożonych;
 • wzmocnienie ochrony środków komunikacji publicznej oraz ważnych obiektów publicznych;
 • wprowadzenie zakazów wstępu do przedszkoli, szkół i uczelni osobom postronnym.

Z kolei w stopniu alarmowym CHARLIE-CRP zadania obejmują w szczególności:

 • całodobowe dyżury administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa tych systemów, 
 • przegląd zasobów pod względem możliwości ich wykorzystania w przypadku zaistnienia ataku,
 • przygotowanie się do uruchomienia planów umożliwiających zachowanie ciągłości działania po wystąpieniu potencjalnego ataku, w tym szybkiego i bezawaryjnego zamknięcia serwerów.

Podczas obowiązywania stopnia alarmowego należy zwracać szczególną uwagę na wszelkie niestandardowe sytuacje i potencjalne zagrożenia, na przykład: nietypowo zachowujące się osoby, pakunki, torby lub plecaki pozostawione bez opieki w miejscach publicznych, samochody (szczególnie transportowe) zaparkowane w pobliżu miejsc zgromadzeń.

Bezpieczeństwo w czasie obowiązywania stopnia uzależnione jest nie tylko od działania właściwych służb, ale też od przygotowania administratorów obiektów użyteczności publicznej, którzy zobowiązani są do prowadzenia ich wzmożonej kontroli, a także czujności obywateli.

Nie lekceważ żadnej informacji o zagrożeniu! Natychmiast powiadom służby dzwoniąc na numer tel. 112.

***

На території усієї Польщі введено ступні тривоги BRAVO i CHARLIE–CRP

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецькі підписав нове розпорядження, що стосується введення на території цілої країни другого ступеня тривоги (BRAVO) і третього ступеня тривоги CRP (CHARLIE–CRP). Обидва ступені вводяться до 30 квітня 2022 р., до 23:59.

Голова Ради Міністрів вводить ступені тривоги відповідно до положень Закону Про антитерористичну діяльність від 10 червня 2016 року. 

Другий ступінь тривоги – BRAVO – це ступінь превентивного характеру. Він пов'язаний із актуальною динамічною геополітичною ситуацією у нашому регіоні та в Україні, а також із посиленим рухом на кордоні. Третій ступінь тривоги – CRP – було введено з метою протидії загрозі у кіберпросторі. 

Ступінь BRAVO – другий у чотирьохступеневій шкалі ступенів тривоги. Його можна ввести за наявності збільшеної та передбачуваної загрози появи дій терористичного характеру, але тоді, коли не вказаний конкретний об’єкт атаки. У березні цей ступінь було введено на території Люблінського і Підкарпатьского воєводств, а від 16 квітня він вводиться на території цілої держави. 

Ступінь CHARLIE–CRP стосується безпеки у кіберпросторі. Це третій у чотирьохступеневій шкалі ступенів тривоги, про що йдеться у Законі Про антитерористичну діяльність. Цей ступінь вводиться тоді, коли відбувається подія, що підтверджує наявність мішені терористичної атаки у кіберпросторі або тоді, коли отримано достовірні інформації про заплановану атаку. Цей ступінь тривоги також стосується цілої країни.

Ступені тривоги – це перед усім сигнал для служб, що дбають про безпеку, а також для усіх органів державної адміністрації. Йдеться про те, що необхідно бути пильними. 

Завдання державних органів, пов’язані із введенням ступенів тривоги визначені у Розпорядження Голови Ради Міністрів «Про обсяг дій, що виконуються під час введення окремих ступенів тривоги та ступенів тривоги CRP. Якщо йдеться про ступінь BRAVО, державні органи та служби виконують такі завдання:

 • Поліція, Прикордонна служба або Військова жандармерія проводять посилений контроль у великих скупченнях людей;
 • проводять посилений контроль об’єктів, що є громадськими будівлями, а також перевірку інших об’єктів, що потенційно можуть стати мішенями терористичних атак;
 • гарантують доступ – за аварійною схемою – для персоналу, що у випадку виникнення дій терористичного характеру покликаний вводити відповідні процедури;
 • повідомляють персоналові про можливі загрози;
 • особи, які носять мундири та уніформу (поліція, міська сторожа та військові), зобов’язані носити довгоствольну зброю, а також бронежилети. Йдеться про тих, хто виконує завдання, пов’язані із захистом місць та об’єктів, що потенційно можуть стати метою дій терористів;
 • проводять додатковий контроль осіб, а також громадських об’єктів у районах, де існує загроза теракту;
 • посилюють охорону громадського транспорту, а також важливих громадських об’єктів і будівель;
 • вводять заборону на вхід сторонніх осіб до будинків дошкільних установ, шкіл та ВНЗ.

Якщо йдеться про ступінь тривоги CHARLIE-CRP, виконуються такі завдання:

 • цілодобове чергування адміністраторів систем, що мають найбільше значення для роботи організацій та персоналу, який має право приймати рішення у справах безпеки цих систем, 
 • огляд запасів та потенціалу, що може бути використаний у випадку виникнення атаки,
 • підготовка до втілення у життя планів, що дають можливість безперервної роботи після проведення атаки, зокрема йдеться про швидке та неаварійне закриття серверів.

Коли діятимуть правила, відповідні до ступеня тривоги, необхідно звертати особливу увагу на усі нестандартні ситуації та потенційні загрози. Приклади, це: особи, які поводяться інакше, аніж решта оточення; пакунки, сумки та наплічники, залишені без нагляду у загальнодоступних місцях; автомобілі (зокрема вантажівки), що залишені поблизу місць великих скупчень людей. 

У час дії правил, відповідних до ступеня тривоги, безпека залежить не лише від дій відповідних служб, але також від підготовки адміністраторів громадських будівель, які зобов’язані проводити посилений контроль. Безпека залежить також від пильності громадян. 

Не нехтуйте жодними інформаціями про загрозу! Негайно повідомляйте про неї відповідним службам, телефонуючи за номером: 112.

{"register":{"columns":[]}}