Święto Służby Ochrony Państwa

Minister Elżbieta Witek oddająca honory sztandarom służb podległych MSWiA.

- Będąc z osobami ochranianymi często jesteście w centrum najważniejszych wydarzeń tu w kraju i na świecie, ale charakter Waszej służby wymaga, żebyście pozostawali w cieniu – powiedziała minister Elżbieta Witek, dziękując funkcjonariuszom podczas Święta Służby Ochrony Państwa.

- Istotą naszego zawodu jest służba państwu i najważniejszym obywatelom. To nasz obowiązek, zaszczyt, ale przede wszystkim wyróżnienie. Na tym przekonaniu opieramy siłę do codziennych wyzwań - zaznaczył mjr Paweł Olszewski, komendant SOP.

Podczas uroczystości 32 funkcjonariuszy SOP promowanych zostało na pierwszy stopień oficerski. – To wielkie wyróżnienie, ale też dowód na to, że do tej pory doskonale radziliście sobie z obowiązkami, z jakimi przyszło Wam się spotykać w Waszej codziennej służbie – podkreśliła minister Elżbieta Witek, gratulując nowym oficerom. Ponadto 101 awansów przyznano w korpusie oficerskim, 111 w korpusie chorążych oraz 179 w korpusie podoficerów.

Swój nowy rozdział w życiu zawodowym rozpoczęło 24 nowo przyjętych funkcjonariuszy, którzy złożyli ślubowanie. - Przeszliście trudny etap rekrutacji i znaleźliście się w gronie najlepszych. Bądźcie z tego dumni, ale pamiętajcie, że spoczywa na Was obowiązek ochrony życia i zdrowia najważniejszych osób w państwie – powiedziała minister Elżbieta Witek. Prezydent RP przyznał również funkcjonariuszom SOP Medale za Długoletnią Służbę. Na święcie obecni byli również wiceministrowie w MSWiA: Jarosław Zieliński oraz Sylwester Tułajew. 

O Służbie Ochrony Państwa

Do głównych zadań Służby Ochrony Państwa należy ochrona osób i obiektów oraz rozpoznawanie i zapobieganie skierowanym przeciw nim przestępstwom. Osobami, którym z mocy ustawy przysługuje ochrona SOP są: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu, Prezes Rady Ministrów, wiceprezes Rady Ministrów, minister właściwy do spraw wewnętrznych oraz minister właściwy do spraw zagranicznych. Dodatkowo minister spraw wewnętrznych i administracji może podjąć decyzję o objęciu ochroną innych osób ze względu na dobro państwa. Służba Ochrony Państwa 1 lutego 2018 zastąpiła Biuro Ochrony Rządu.

SOP, podobnie jak inne formacje podległe MSWiA, otrzymuje środki z Programu Modernizacji Służb Mundurowych. W 2018 roku dostała z niego 42 mln zł, a w tym roku ma to być łącznie 87 mln zł. – Chcemy też w kolejnych latach zainwestować w to, co jest najważniejsze – w Was, bo to jest największy kapitał ludzki – podkreśliła minister Elżbieta Witek.

W uroczystościach zorganizowanych w siedzibie Służby Ochrony Państwa udział wzięli między innymi: Stanisław Karczewski, marszałek Senatu, Piotr Gliński i Jarosław Gowin, wiceprezesi Rady Ministrów, Michał Dworczyk, członek Rady Ministrów, Dariusz Gwizdała, zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz szefowie służb mundurowych.

Swieto SOP
Swieto SOP
Swieto SOP
Swieto SOP
Zobacz więcej

Navigation Menu

Metrics