W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Wiceminister Krzysztof Kozłowski na Radzie JHA w Luksemburgu

07.06.2019

W czasie obrad Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w Luksemburgu wiceminister Krzysztof Kozłowski podkreślił, że konieczne jest zwiększenie skuteczności w dziedzinie ochrony granic UE. Priorytetem powinno być wdrożenie zintegrowanego Systemu Zarządzania Granicami oraz skuteczna współpraca z państwami trzecimi – zarówno w dziedzinie powrotów, jak i niwelowania przyczyn migracji.

Wiceminister Krzysztof Kozłowski na posiedzeniu Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.

Kwestie związane z problematyką ochrony granic, migracji i azylu znajdą się wysoko na liście priorytetów nowej Komisji Europejskiej.

Polska podtrzymała sprzeciw w odniesieniu do koncepcji obowiązkowej relokacji, w myśl założenia, że jedynie odejście od zasady narzucania krajom elementów przymusowości daje szansę na osiągnięcie porozumienia. Polska opiera swoje stanowisko na podejściu pakietowym, wskazując na konieczność kontynuacji prac nad reformą unijnej polityki azylowej.

Niezmiernie ważne jest też wdrożenie nowoczesnych systemów informatycznych, umożliwiających wymianę informacji oraz zwiększających bezpieczeństwo UE. Obecnie jednym z największych wyzwań w obszarze polityki migracyjnej są prace nad reformą Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego.

Szczególny sprzeciw Polski budzą pomysły ograniczenia strefy Schengen i jej ewentualnego powiązania z przymusową relokacją. Strefa Schengen stanowi wspólny dorobek państw członkowskich UE i jest jedną z jej największych wartości.

Polska stoi również na stanowisku, że nasza przyszła polityka w ramach migracji legalnej musi opierać się w pierwszym rzędzie na potrzebach obywateli UE, potrzebach rynków pracy i gospodarek państw członkowskich. Kwestia migracji legalnej jest domeną krajową i jako taka musi być uzależniona wyłącznie od dobrowolnej decyzji państwa członkowskiego.

W czasie obrad dyskutowane są też akty prawne dotyczące funduszy europejskich, obejmujących migracje i ochronę granic oraz bezpieczeństwo wewnętrzne. Przewidywana pula środków przekroczy 24 miliardy euro, a Polska będzie jednym z ważnych ich beneficjentów.

Zdjęcia (3)