W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Wyniki otwartego konkursu ofert dot. realizacji w 2019 roku zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności pn. „Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego”

27.06.2019

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w związku z art. 22 ust 3 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2019 roku.

Teczka MSWiA z motywem orła z Godła RP

Komisja konkursowa w składzie przedstawicieli: Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego MSWiA, Komendy Głównej Policji, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - podczas posiedzenia dokonała oceny poszczególnych ofert pod względem formalnym i merytorycznym - zgodnie z określonymi w treści ogłoszenia kryteriami.

W trakcie prac Komisja dokonała weryfikacji ofert pod względem spełnienia wymogów formalnych. Następnie dokonano oceny merytorycznej ofert. Wynikiem tych prac było wyodrębnienie 2 ofert, spośród wszystkich złożonych.
25 czerwca br. roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podjął decyzję o zatwierdzeniu wyników postępowania konkursowego, zgodnie z którym Komisja jednogłośnie podjęła decyzję o wsparciu w 2019 roku zadania publicznego pn. „Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego”, następującym podmiotem: Stowarzyszeniu Przyjaciół Pływania w Bełchatowie - w kwocie 9.150 zł oraz Pomorskiemu Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu - w kwocie 77.072 zł.