Marka Polskiej Gospodarki

Marka Polskiej Gospodarki powstała w ramach projektu systemowego „Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych” 6.5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Koncepcja wizualizacji została przygotowana w oparciu o wyniki badań wizerunkowych Polski. Na tej podstawie stworzyliśmy Księgę Marki Polskiej Gospodarki. Określiliśmy w niej atrybuty Marki, system identyfikacji wizualnej oraz tezy komunikacyjne dla komunikatów werbalnych.

Badania przeprowadzone wśród ponad 10 tys. przedstawicieli środowiska biznesowego na 4 kontynentach wykazały, że Polacy są postrzegani jako wykwalifikowani profesjonaliści. Jest to nasz najważniejszy atut, który tworzy pozytywny i trwały wizerunek Polski jako kraju, z którym warto współpracować i realizować działania biznesowe.

Skąd pomysł na Markę Polskiej Gospodarki?

Na świecie są tysiące polskich produktów, ale niewiele osób zna ich kraj pochodzenia. Dlatego chcemy zbudować silną pozycję rodzimych marek za granicą oraz podnieść atrakcyjność inwestycyjną naszego kraju.

Zdecydowaliśmy się dokładniej zbadać, jak widzą Polskę zagraniczni przedsiębiorcy oraz jak Polacy postrzegają swoją pozycję za granicą. Zatrudniliśmy ekspertów do stworzenia spójnej koncepcji promocji polskiej gospodarki. Badania wykazały, że najważniejszym atutem polskiej gospodarki są ludzie, ich wiedza i umiejętności oraz otwartość na współpracę.

Co i kogo Marka ma promować?

Marka Polskiej Gospodarki ma promować rodzime produkty i naszych przedsiębiorców za granicą.

W jaki sposób, gdzie?

Jeżeli naszym największym aktywem w świecie biznesu jesteśmy my sami, Polacy, to musimy dumnie reprezentować Markę jako jej ambasadorzy. Połączenie naszego talentu, w różnych sektorach gospodarki, w kraju i za granicą, stworzy pozytywny i trwały wizerunek Polski jako kraju, w którym warto realizować działania biznesowe.

Kto może skorzystać z logo?

Każdy polski przedsiębiorca może wziąć udział w programie Marki Polskiej Gospodarki. Wystarczy złożyć wniosek o użyczenie znaku Marki Polskiej Gospodarki i wykorzystać go podczas działań promocyjnych.

Uwaga! Wnioskodawcy i Beneficjenci  programu Go to Brand, Poddziałanie 3.3.3 PO IR!

Wnioskodawcy i Beneficjenci podziałania 3.3.3 PO IR są zobowiązani używać znaku Marki Polskiej Gospodarki podczas imprez targowo-wystawienniczych, misji gospodarczych oraz umieszczać logo na swoich materiałach promocyjnych. W tym przypadku przedsiębiorca jest zwolniony z obowiązku wnioskowania o użyczenie znaku Marki Polskiej Gospodarki na ww. cele.

Przedsiębiorcy są zobowiązani stosować wizualizację Marki Polskiej Gospodarki na swoich stoiskach wystawienniczych w formie panelu promocyjnego zgodnie z załączonym projektem. Obowiązuje wersja panelu w języku polskim.

W przypadku, gdy z przyczyn technicznych nie jest możliwe zamontowanie panelu na krawędzi ścian pomiędzy stoiskami, panel może być zamieszczony w obrębie stoiska, przy czym należy pamiętać o zapewnieniu jego odpowiedniej widoczności. Ponadto, w przypadku trudności z transportem panelu z pleksi o wymiarach sugerowanych w specyfikacji, dopuszczalne jest stworzenie panelu modułowego, składanego z kilku mniejszych elementów oraz użycie do jego produkcji dowolnych materiałów, przy zachowaniu wskazanych wymiarów, kształtu oraz ogólnej estetyki zgodnie z projektem.

Kontakt

W razie pytań prosimy o kontakt z Departamentem Rozwoju Inwestycji: sekretariatDRI@mpit.gov.pl

pdf Księga wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki

2.87MB

pdf Prezentacja Marki Polskiej Gospodarki

2.56MB

pdf Regulamin korzystania z logo Marki Polskiej Gospodarki

0.2MB

docx Wniosek o użyczenie Marki Polskiej Gospodarki

0.02MB

rar LOGO_TIF_MPG.rar

0.93MB

zip LOGO_EPS_MPG.zip

0.13MB

rar Projekt panelu promocyjnego Marki Polskiej Gospodarki

0.04MB

pdf Panel promocyjny Marki Polskiej Gospodarki

4.48MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 04.01.2019 16:48
Osoba publikująca: Agata Żołnacz-Okoń
Zmodyfikowano: 10.01.2019 10:47
Osoba modyfikująca: Agata Żołnacz-Okoń