W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Promocja eksportu

Naszym celem jest promowanie rodzimych produktów markowych oraz wzmacnianie wizerunku naszego kraju i polskiej gospodarki na świecie. Aby to osiągnąć, przygotowaliśmy 12 branżowych programów promocji wpisujących się w założenia Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Realizujemy również duże przedsięwzięcia promocyjne na kluczowych imprezach targowych na świecie.

Logo Funduszy Europejskich-Inteligentny Rozwój, Rzeczpospolitej Polskiej, Maki Polskiej Gospodarki i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Branżowe programy promocji

Na podstawie przeprowadzonych analiz, wybraliśmy 12 branż posiadających potencjał zarówno eksportowy, jak i wizerunkowy do budowania silnej i rozpoznawalnej Marki Polskiej Gospodarki. 

Rozwój  branż priorytetowych wspieramy w dwóch turach. Pierwsza tura trwała do końca 2019 r., druga obejmuje lata 2020-2022.     

Zapraszamy do zapoznania się z Branżowymi Programami Promocji.

Duże przedsięwzięcia promocyjne

Organizujemy duże wydarzenia promocyjne na największych i najważniejszych targach wybranej branży oraz na wystawach światowych, podczas których prezentujemy potencjał polskiej gospodarki. Wszystkim podejmowanym przedsięwzięciom towarzyszą działania promujące Markę Polskiej Gospodarki oraz umacniające jej pozycję na rynkach zagranicznych.

  • W 2016 r. zrealizowaliśmy program promocji na targach Cosmoprof 2016 w Bolonii. Został on  przygotowany dla branży kosmetycznej w związku z objęciem przez Polskę statusu kraju partnerskiego na targach.
  • W 2017 r. zrealizowaliśmy program promocji podczas targów Hannover Messe 2017 (Polska była krajem partnerskim tego wydarzenia)  oraz podczas Międzynarodowej Wystawy Astana EXPO 2017. Przedsiębiorcom zapewniliśmy wsparcie na udział w targach Hannover Messe oraz w targach organizowanych w Kazachstanie. Źródłem wsparcia  dla przedsiębiorców były środki projektu Go to Brand realizowanego przez PARP.
  • W latach 2018-2019 promowaliśmy branżę sprzętu medycznego podczas targów Medica w Düsseldorfie oraz Arab Health w Dubaju.
  • W 2020 r., a następnie w 2021 r. planowaliśmy promować branżę IT/ICT oraz polskie gry podczas targów Gamescom w Kolonii. Formuła wirtualna targów w 2020 r. i w 2021 r. uniemożliwiła realizację tych planów. Przedsięwzięcie promocyjne zostało zorganizowane w 2022 r.

Program promocji w związku z udziałem Polski w EXPO 2020

W związku z udziałem Polski w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju opracowaliśmy program promocji adresowany do przedsiębiorców z sektora MŚP. Program zakłada realizację działań promocyjnych, m.in. organizację Polsko-Emirackiego Forum Gospodarczego oraz Polish Games Show. Program jest realizowany do końca 2022 r. Zapraszamy do zapoznania się z Programem promocji EXPO 2022.

Programy promocji realizujemy w ramach projektu "Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe - Marka Polskiej Gospodarki - Brand", Poddziałanie 3.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR).

Równolegle Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje projekt „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”, Poddziałanie 3.3.3 PO IR. Daje on przedsiębiorcom możliwość otrzymania wsparcia finansowego na udział w działaniach określonych w ww. programach promocji.

Zapraszamy do zapoznania się z programem Go to Brand.

Zakładamy, że efektem realizowanych działań będzie:

  • wzrost potencjału rozwojowego oraz wolumenu eksportu polskich przedsiębiorstw,
  • wzrost liczby przedsiębiorców eksportujących na rynki pozaunijne,
  • wzrost świadomości zagranicznych środowisk biznesowych na temat innowacyjności polskiej gospodarki,
  • stworzenie sprzyjających warunków dla ekspansji polskich przedsiębiorstw na rynki międzynarodowe,
  • wzmocnienie pozytywnego wizerunku polskiej gospodarki (z wykorzystaniem logo Marki Polskiej Gospodarki - MPG),  
  • skoordynowanie działań promujących Polskę i polską gospodarkę na poziomie centralnym i regionalnym.
{"register":{"columns":[]}}