W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Nabór koncepcji kandydatów na krajowe ośrodki sieci EDIH

06.05.2020

Po lewej stronie orzeł, po lewej napis Ministerstwo Rozwoju
  • W związku z planami Komisji Europejskiej stworzenia w ramach Programu Cyfrowa Europa (Digital Europe Programme) sieci Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych (European Digital Innovation Hubs)
  • Ministerstwo Rozwoju ogłasza nabór koncepcji biznesowych polskich kandydatów zainteresowanych wejściem do europejskiej sieci Hubów.
  • Planowany w programie budżet dla Polski wynosi ok. €60 mln, plus wkład krajowy. Integratorem krajowej sieci Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowej będzie Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości.

Hub Innowacji Cyfrowych to ośrodek, którego rolą jest pomoc przedsiębiorstwom w zwiększaniu konkurencyjności poprzez wsparcie ich w transformacji cyfrowej – zarówno poprzez udoskonalanie dzięki zastosowaniu najnowszych rozwiązań cyfrowych ich aktualnego modelu biznesowego oraz produktów / usług, jak poprzez daleko idącą ich zmianę. Huby mają działać w modelu one-stop-shop, obsługując przedsiębiorstwa w swoim regionie, chcące dokonać cyfrowej transformacji prowadzonej działalności gospodarczej. Usługi oferowane przez hub umożliwić mają  każdemu przedsiębiorcy stworzenie planu transformacji cyfrowej, dostęp do aktualnej specjalistycznej wiedzy, a także testowanie rozwiązań lub eksperymentowanie z najnowszymi technologiami, mającymi potencjalnie kluczowe znaczenie dla wytwarzanych przez niego produktów, stosowanych procesów lub przyjętych modeli biznesowych. Huby powinny zapewniać również kontakty z młodymi firmami innowacyjnymi, ukierunkowywać i ułatwiać dostęp do finansowania inwestycji w cyfrową transformację, świadczyć pomoc w łączeniu użytkowników i dostawców innowacyjnych rozwiązań cyfrowych w całym łańcuchu wartości oraz tworzyć synergię między poszczególnymi ośrodkami w kraju poprzez możliwi komplementarne specjalizacje.

Ministerstwo Rozwoju zwraca się z zaproszeniem do udziału w naborze koncepcji potencjalnych ośrodków EDIH, który jest kolejnym elementem przygotowań do wdrożenia sieci EDIH w Polsce. Zgłoszone w obecnym callu propozycje pozwolą przeprowadzić rozpoznanie aktualnych zasobów w poszczególnych regionach a następnie będą poddane procesowi akceleracji w celu ukształtowania dojrzałej sieci ośrodków EDIH w Polsce. W docelowym konkursie preferowane będą propozycje możliwie zintegrowane regionalnie i funkcjonalnie, przy zachowaniu jednocześnie wyróżniającej specjalizacji ośrodka.

Finalny proces wyłaniania Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych będzie miał charakter półotwarty  i dwustopniowy (otwarty etap krajowy i ograniczony etap unijny). Warunki wyboru będą nawiązywać zarówno do kryteriów opracowanych na potrzeby konkursu „Standaryzacja usług Hubów innowacji Cyfrowych dla wsparcia cyfrowej transformacji przedsiębiorstw” przeprowadzonego w 2019 r. w ramach Programu Ministra na lata 2019-2021 p.n. „Przemysł 4.0” jak i do kryteriów zaprezentowanych w roboczym dokumencie Komisji Europejskiej (Załącznik nr 1).

Propozycje modelu funkcjonowania potencjalnego Europejskiego Hubu Innowacji Cyfrowych, a także uwagi dotyczące kryteriów naboru (o objętości nieprzekraczającej 20 stron) należy przygotować według przedstawionego wzoru (Załącznik nr 2) oraz przesłać w terminie do 31.05.2020 r. na adres mailowy konkursDIH[at]mr.gov.pl. Dodatkowo Ministerstwo Rozwoju zwraca się z zaproszeniem do przekazywania w języku angielskim uwag do dokumentu Komisji Europejskiej (załącznik nr 1) według udostępnionego wzoru [załącznik3]. Przekazane uwagi zostaną wykorzystane przy opracowaniu kryteriów krajowego konkursu, w którym Ministerstwo Rozwoju nominuje najbardziej perspektywiczne ośrodki do programu Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych.

Jako literaturę pomocniczą rekomenduje się dodatkowo opracowanie Komisji Europejskiej pt. Digital Innovation Hubs

Materiały

Załącznik nr 1 European Digital Innovation Hubs in Digital Europe Programme Draft working document
Załącznik​_nr​_1.pdf 2.19MB
EDIH
Załącznik​_2.docx 0.02MB
Załącznik nr 3
Załącznik​_nr​_3.xlsx 0.01MB