W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Narodowy Program Mieszkaniowy

21.02.2020

Narodowy Program Mieszkaniowy to dokument strategiczno-programowy, który wyznacza główne kierunki realizacji polityki mieszkaniowej państwa w perspektywie do 2030 r. Został przyjęty 27 września 2016 r. uchwałą nr 115/2016 Rady Ministrów.

Program określa priorytety polityki mieszkaniowej państwa oraz podstawowe narzędzia służące rozwiązywaniu problemów mieszkaniowych w Polsce. Nie koncentruje się przy tym wyłącznie na zachętach w postaci publicznego finansowania inicjatyw promieszkaniowych. Z uwagi na różnorodne wyzwania stojące przed władzami publicznymi i innymi podmiotami działającymi na rzecz rozwoju zasobów mieszkaniowych, Program przewiduje rozwiązania umożliwiające angażowanie w cel poprawy dostępności mieszkań i warunków zamieszkiwania potencjału całego rynku mieszkaniowego, zarówno inwestorów publicznych jak i prywatnych.

Główne cele Programu

Cel 1. Zwiększenie dostępu do mieszkań dla osób o dochodach uniemożliwiających nabycie lub wynajęcie mieszkania na zasadach komercyjnych

Miernik: Do 2030 r. liczba mieszkań przypadająca na 1 tys. mieszkańców powinna osiągnąć wysokość mieszcząca się w aktualnej średniej Unii Europejskiej. Oznacza to wzrost tego wskaźnika do 435 mieszkań na 1000 osób.

Cel 2. Zwiększenie możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkaniowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na niskie dochody lub szczególnie trudną sytuację życiową

Miernik: Do 2030 r. samorządy gminne powinny dysponować możliwościami zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wszystkich gospodarstw domowych oczekujących aktualnie na najem mieszkania od gminy. 

Cel 3. Poprawa warunków mieszkaniowych społeczeństwa, stanu technicznego zasobów mieszkaniowych oraz zwiększenie efektywności energetycznej

Miernik: Do 2030 r. liczba osób mieszkających w warunkach substandardowych (ze względu na niski stan techniczny budynku, brak podstawowych instalacji technicznych lub przeludnienie) powinna się obniżyć o 2 mln osób (z ok. 5,3 mln do ok. 3,3 mln).

Główne narzędzia Programu

Na Program składają się zróżnicowane, ale wzajemnie się uzupełniające działania prawne, finansowe i organizacyjne. Podstawowe narzędzia realizacji polityki mieszkaniowej państwa zostały ujęte w katalog dziewięciu działań wyznaczających główne pola zainteresowania władz publicznych w sferze mieszkaniowej: rozwój oferty mieszkań na wynajem oraz zwiększanie jakości zamieszkania.

A. Usprawnienie procesu inwestycyjno-budowlanego B. Racjonalizacja zasad funkcjonowania rynku najmu C. Rozwój spółdzielczości mieszkaniowej
D. Mieszkanie+:
Dostępne mieszkania na wynajem
E. Mieszkanie+:
Społeczne budownictwo czynszowe
F. Mieszkanie+:
Oszczędzanie 
na cele mieszkaniowe*
G. Pomoc 
w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych
H. Poprawa 
warunków zamieszkiwania
I. Mieszkanie 
dla Seniora

*. Zgodnie z rekomendacją Rady Mieszkalnictwa zrezygnowano z prac nad instrumentem, wprowadzając w to miejsce program dopłat do czynszu „Mieszkanie na Start”.

Mieszkanie+

Podstawowe działania służące realizacji celu zwiększenia dostępu do mieszkań dla osób o dochodach uniemożliwiających nabycie lub wynajęcie mieszkania na zasadach komercyjnych składają się na pakiet „Mieszkanie+”. Po zmianach dokonanych przez Radę Mieszkalnictwa obejmuje on:

  • program budowy na zasadach rynkowych mieszkań na wynajem z opcją dojścia do własności, adresowanych do osób posiadających zdolność czynszową, organizowany przez PFR Nieruchomości S.A.,
  • zintegrowany program wsparcia społecznego budownictwa czynszowego, obejmujący:
    • program wsparcia inwestorów społecznego budownictwa czynszowego budujących mieszkania na wynajem lub mieszkania spółdzielcze lokatorskie, adresowane do osób o średnich dochodach,
    • program wsparcia gmin współpracujących z innymi podmiotami przy tworzeniu mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu, adresowanych do osób o niższych dochodach,
    • program wsparcia samorządów lokalnych i organizacji pożytku publicznego w zakresie budownictwa komunalnego i wspomaganego, adresowanego do osób o najniższych dochodach oraz osób w najtrudniejszej sytuacji życiowej.

Działania inwestycyjne uzupełnia program dopłat do czynszu „Mieszkanie na Start”, przewidujący finansowe wsparcie osób fizycznych w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania.

Materiały

Narodowy Program Mieszkaniowy
Narodowy​_Program​_Mieszkaniowy.pdf 1.67MB
Działania komplementarne do NPM
Działania​_komplementarne​_do​_NPM.pdf 1.32MB
Sprawozdanie za 2019 r.
Sprawozdanie​_za​_2019.pdf 2.47MB
Sprawozdanie za 2018 r.
Sprawozdanie​_za​_2018.pdf 2.46MB
Sprawozdanie za 2017 r.
Sprawozdanie​_za​_2017.pdf 2.21MB