e-Doręczenia - usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce

Pomyśl, jakby to było, gdybyś zamiast wizyty w urzędzie lub osobistego odbierania listu poleconego mógł załatwić tę samą sprawę jednym kliknięciem myszy, bez względu na miejsce twojego aktualnego pobytu? Albo gdybyś zamiast posiadania wielu kont na różnych dedykowanych portalach administracji miał jedno miejsce do komunikacji ze wszystkimi podmiotami publicznymi? Nasz projekt ci to umożliwi.

Założenia projektu

 1. e-Doręczenie to uniwersalna usługa zaufania świadczona przez zaufaną trzecią stronę dostawcę usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.
 2. Zaufani dostawcy będą:
 • wystawiali dowody wysłania i odebrania przesyłek (zgodnie z eIDAS – czyli dające pewność nadawcy i adresata oraz czasu doręczenia),
 • umożliwiali dostęp do e-skrzynki, w której będzie można trzymać wysłane i odebrane przesyłki lub pobrać je (wraz z dowodami doręczeń) do zewnętrznego systemu.
 1. Usługę e-Doręczenia będzie można wpleść w każdy proces administracyjny wymagający doręczenia lub stosować bezpośrednio zamiast przesyłki poleconej na papierze.
 2. Proces obsługi e-Doręczeń oparty będzie na tzw. modelu czterostronnym.

Założenia są wynikiem prac strumienia e-Skrzynka i e-Doręczenie w ramach programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”. Konsultowane były z szeregiem zaproszonych do współpracy ekspertów, w szczególności z przedstawicielami:

 • samorządu terytorialnego,
 • Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu,
 • Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • przedsiębiorcami i przedstawicielami sektora prywatnego.

Cel projektu

Usługi publiczne w formie cyfrowej (e-Usługi) powinny stanowić domyślną formę komunikacji obywateli i przedsiębiorców z administracją, będąc wygodną alternatywą dla tradycyjnej formy papierowej.

Z e-Doręczeń będzie mógł skorzystać każdy: zarówno obywatel, jak i przedsiębiorca, którzy z dniem złożenia Deklaracji Cyfrowości (zapisanej w rejestrach państwowych) będą mogli wymagać od podmiotów sektora publicznego komunikacji w postaci elektronicznej:

 • przyjaznej i bezpiecznej w użytkowaniu,
 • skutecznej (tzn. równoważnej prawnie z przesyłką poleconą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub z doręczeniem osobistym),
 • niezawodnej (co zapewnione zostanie przez udział trzeciej zaufanej strony – dostawcę usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego),
 • interoperacyjnej (zgodnej z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego – eIDAS i unijnym Planem działań na rzecz administracji elektronicznej 2020 – Tallinn Declaration on eGoverment 2017 r.).

Komunikacja elektroniczna będzie mogła być zainicjowana przez każdą ze stron, tzn. nie tylko podmiot publiczny będzie mógł napisać do Ciebie, ale również ty będziesz mógł zainicjować sprawę w urzędzie.

Oczekiwane rezultaty

Celem zapewnienia powyższego:

 • zbudujemy standard doręczeń elektronicznych w Polsce,
 • zapewnimy osadzenie rozwiązania w przepisach prawa, zapewniając skuteczność prawną doręczenia elektronicznego,
 • zamodelujemy niezbędne optymalne procesy biznesowe,
 • wyprodukujemy narzędzia IT niezbędne do skutecznej obsługi procesów.

Co ważne dla podmiotów publicznych, usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego jest dopełniającym ogniwem całego koszyka e-Usług, podnoszącym ich poziom dojrzałości.

Informacje o projekcie:

 • Projekt przewidziany na lata Q1/2018 - Q1/2021,
 • Projekt został wpisany na listę projektów indykatywnych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,
 • Projekty indykatywne są to projekty o szczególnym, strategicznym znaczeniu dla procesów Cyfrowej Transformacji w Polsce.

Status projektu:

 • Przygotowywany

Zaangażowani

Instytucja odpowiedzialna:

Ministerstwo Cyfryzacji

Współpracują:

 • Ministerstwo Sprawiedliwości,
 • Ministerstwo Rozwoju,
 • Ministerstwo Finansów
 • Centralny Ośrodek Informatyki

Projekt a dokumenty strategiczne

Dokumenty o charakterze międzynarodowym:

Dokumenty o charakterze lokalnym:

Harmonogram realizacji projektu

Zadanie

Przewidywana data realizacji

Przygotowane i zweryfikowane założenia projektu oraz jego budżet

IV kwartał 2017

Dzielimy się ustaloną koncepcją rozwiązania ze społeczeństwem

I kwartał 2018

Przygotowane otoczenie prawne i ugruntowana współpraca z partnerami

II kwartał 2018

Zabezpieczone źródło finansowania projektu z PO PC

III kwartał 2018

e-Skrzynka wydzielona z ePUAP

IV kwartał 2018

Ustawa wchodzi w życie, a wraz z nią są gotowe e-Doręczenia

I kwartał 2019

 

Finanse

Źródła finansowania:

 • Środki Unii Europejskiej: Program Operacyjny Polska Cyfrowa Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”
 • Budżet państwa

Wartość projektu:

kwota 25 885 125,00 PLN

Środki Unii Europejskiej:

kwota 21 906 581,29 PLN

Współfinansowanie z budżetu państwa:

kwota 3 978 543,71 PLN

 

e-Doręczenia – Wizja projektu Pobierz plik: pdf e-Doręczenia – Wizja projektu

Rozmiar : 3.15MB

Ostatnio zrealizowane działania:

„W dniu 30 listopada 2017  podpisane zostało porozumienie pomiędzy Ministerstwem Cyfryzacji a  Centrum Projektów Polska Cyfrowa o dofinansowanie projektu wspierającego przygotowanie projektu pozakonkursowego w Działaniu 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa pn. E-Doręczenia - - usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce”

Kontakt

Martyna Horęda

Tel. +48 22 245 54 12

E-mail: sekretariat.duirs@mc.gov.pl

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 10.01.2018 08:58
Osoba publikująca: Paweł Ratyński
Zmodyfikowano: 10.01.2018 08:58
Osoba modyfikująca: Paweł Ratyński