KRONIK@ - Krajowe Repozytorium Obiektów Nauki i Kultury

Projekt zakłada stworzenie w ramach istniejącej infrastruktury państwa miejsca do dłu-gotrwałego przechowywania zasobów kultury i nauki, utworzenie repozytorium cyfrowych zasobów i budowę platformy integrującej wszystkie dotychczasowe portale w tym obszarze, wraz z wyszukiwarką umożliwiającą przeszukiwanie metadanych wszystkich zintegrowanych zbiorów.

Projekt przewidziany na lata 2017-2019

Status projektu:

 • 20.09.2017 r. - publiczna prezentacja projektu
 • 10.11.2017 r. – akceptacja Opisu założeń projektu informatycznego przez KRMC
 • 15.06.2018 r. – złożenie Wniosku o Dofinansowanie z POPC do Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Zaangażowani

Instytucja odpowiedzialna: 
Ministerstwo Cyfryzacji

Współpracują: 

 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Projekt a dokumenty strategiczne

 • Strategia Sprawne Państwo 2020, Warszawa, 12.02.2013 r.
 • Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, Warszawa, 27.09. 2016 r. 
 • Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w wersji zaakceptowanej decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. ze zmianami z dnia 15 lutego 2017 r.

Cel projektu

 • Lepsza dostępność cyfrowych zasobów kultury i nauki dla społeczeństwa
 • Długotrwałe i bezpieczne przechowywanie najcenniejszych obiektów państwowych
 • Zwiększenie możliwości wykorzystania cyfrowych dóbr kultury i nauki - budowa i rozwój e-usług
 • Upowszechnienie wiedzy o dostępnych obiektach oraz zwiększenie zainteresowania społecznego obszarem kultury i nauki
 • Optymalizacja kosztów związanych z przyszłymi inwestycjami w infrastrukturę oraz rozwiązania IT związane z przechowywaniem i udostępnianiem cyfrowych zasobów nauki i kultury

Oczekiwane rezultaty

 • Dla Państwa – korzyści finansowe i organizacyjne związane z przechowywaniem najistotniejszych i najcenniejszych dóbr publicznych
 • Dla Obywateli – rozwój społeczeństwa, łatwy dostęp do cyfrowych zasobów kultury i nauki poprzez jeden scentralizowany punkt
 • Dla instytucji posiadających cyfrowe zasoby kultury i nauki – optymalizacja kosztów związanych z budową i utrzymaniem własnych repozytoriów
 • Dla instytucji planujących digitalizację zasobów - optymalizacja kosztów związanych z budową i utrzymaniem własnych repozytoriów

Harmonogram realizacji projektu

 • Na obecnym etapie trwa przygotowanie Studium Wykonalności oraz pozostałej dokumentacji projektowej. Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku o dofinansowanie do Centrum Projektów Polska Cyfrowa – planowane do końca 2017 r. 
 • 10 listopada br. Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji pozytywnie zaopiniował Opis założeń projektu informatycznego KRONIK@. Obecnie trwają prace nad sfinalizowaniem Studium Wykonalności oraz pozostałej dokumentacji projektowej. Jeszcze w tym roku zaplanowano złożenie wniosku o dofinansowanie do Centrum Projektów Polska Cyfrowa.
 • Trwa podpisywanie listów intencyjnych z poszczególnymi instytucjami ws. współpracy w ramach projektu. Do tej pory podpisano listy z następujacymi instytucjami:
  • Biblioteka Narodowa w Warszawie (28.11.2017)
  • Komenda Główna Straży Granicznej (04.12.2017)
  • Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski (06.12.2017)
  • Instytut Pamięci Narodowej (07.12.2017)
  • Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego (14.12.2017)
  • Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych (29.12.2017)
  • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (22.12.2017)
  • Muzeum Historii Polski w Warszawie (21.12.2017)
    

Finanse

Źródła finansowania:

 • Środki Unii Europejskiej: Program Operacyjny Polska Cyfrowa
 • Budżet państwa

Metodyka zarządzania i realizacji projektu

Zasady zarządzania projektami w Ministerstwie Cyfryzacji zostały określone w Zarządzeniu Nr 5 Ministra Cyfryzacji z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie „Metodyki zarządzania projektami w resorcie cyfryzacji”.

Protokół z publicznej prezentacji projektu KRONIK@.pdf Pobierz plik: pdf Protokół z publicznej prezentacji projektu KRONIK@.pdf

Rozmiar : 0.65MB

Prezentacja założeń propjektu KRONIK@.pdf Pobierz plik: pdf Prezentacja założeń propjektu KRONIK@.pdf

Rozmiar : 5.95MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 09.05.2018 10:59
Osoba publikująca: administrator gov.pl
Zmodyfikowano: 09.05.2018 10:59
Osoba modyfikująca: administrator gov.pl