Artykuły

Linia Współpracy 2016 – zaproszenie do współpracy budowy wspólnych rozwiązań IT

IT w Administracji - logo

Rząd i samorządy muszą współpracować

Trzeba pokazać, że my, informatycy, potrafimy skutecznie kreować procesy w urzędach. Aby jednak podołać wyzwaniom, musimy się ustawicznie kształcić. Rozmowa z Mariuszem Boguckim, dyrektorem Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

cały artykuł

Jak strategia informatyzacji przełoży się na cyfryzację kraju

27 września br. Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa. W ten sposób rząd określił cele i sposoby, za pomocą których administracja ma dostarczyć efektywne e-usługi publiczne obywatelom i przedsiębiorcom.

cały artykuł

Koordynacja prac rządu i samorządu przy projektach IT

Istotnym mechanizmem realizacji uchwalonego we wrześniu br. Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa jest współpraca między administracją rządową a samorządową. Będzie ona realizowana w sposób sformalizowany poprzez tzw. Linię Współpracy 2016.

cały artykuł

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 22.11.2017 13:18
Osoba publikująca: Joanna Marczak-Redecka
Zmodyfikowano: 31.08.2017 10:40
Osoba modyfikująca: Joanna Marczak-Redecka