Ewaluacja standardów otwartości – rozpoczynamy konsultacje

Ministerstwo Cyfryzacji w ramach projektu "Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja", dofinansowanego z poddziałania 2.3.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa udostępniło w 2018 r. standardy otwartości w wymiarze bezpieczeństwa, prawnym, technicznym i API.

Standardy określają rekomendowane rozwiązania w zakresie:

  • bezpieczeństwa otwierania danych publicznych, w szczególności anonimizacji danych udostępnianych z rejestrów publicznych,
  • prawnych aspektów otwierania danych publicznych, m.in. w zakresie rozwiązań implementujących filary otwartości,
  • wymagań technicznych dla danych publicznych, w tym dla poszczególnych pięciu poziomów otwartości danych (według schematu Tima Bernersa-Lee) i formatów danych wraz z przykładami
  • minimalnych rekomendowanych zaleceń dotyczących interfejsu programistycznego aplikacji dostępu do baz danych, które przechowują dane publiczne.

W celu pełniejszego opisania zagadnień zawartych w standardach chcemy poznać stanowisko wszystkich zainteresowanych otwieraniem danych w zakresie koniecznych uzupełnień i zmian w opublikowanych dokumentach. Pozwoli to na wypracowanie kierunków potencjalnych modyfikacji standardów, które wpłyną na usprawnienie procesu otwierania danych po stronie podmiotów publicznych. Tym samym użytkownicy otrzymają lepszej jakości dane o wysokim potencjale ponownego wykorzystania dla tworzenia innowacyjnych dóbr, usług i produktów.  

Zachęcamy do właczenia się w proces konsultacji, zapoznanie się z opracowanymi standardami otwartości i zapraszamy do przesyłania swoich uwag, propozycji zmian lub sugestii do wszystkich lub wybranego standardu na adres otwartedane@mc.gov.pl.

Na opinie czekamy do 31.01.2019 r. 

 

pdf Standard API (interfejsu programistycznego aplikacji)

1.16MB

odt Standard API (interfejsu programistycznego aplikacji)

0.1MB

pdf Standard bezpieczeństwa

0.9MB

odt Standard bezpieczeństwa

0.12MB

pdf Standard prawny

0.43MB

odt Standard prawny

0.06MB

pdf Standard techniczny

0.58MB

odt Standard techniczny

0.2MB

TRWAJĄCE: 18.01.2019 - 31.01.2019

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 18.01.2019 11:42
Osoba publikująca: Jakub Karpowicz
Zmodyfikowano: 18.01.2019 14:55
Osoba modyfikująca: Jakub Karpowicz