Ewaluacja standardów otwartości – rozpoczynamy konsultacje

Ministerstwo Cyfryzacji w ramach projektu "Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja", dofinansowanego z poddziałania 2.3.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa udostępniło w 2018 r. standardy otwartości w wymiarze bezpieczeństwa, prawnym, technicznym i API.

Standardy określają rekomendowane rozwiązania w zakresie:

  • bezpieczeństwa otwierania danych publicznych, w szczególności anonimizacji danych udostępnianych z rejestrów publicznych,
  • prawnych aspektów otwierania danych publicznych, m.in. w zakresie rozwiązań implementujących filary otwartości,
  • wymagań technicznych dla danych publicznych, w tym dla poszczególnych pięciu poziomów otwartości danych (według schematu Tima Bernersa-Lee) i formatów danych wraz z przykładami
  • minimalnych rekomendowanych zaleceń dotyczących interfejsu programistycznego aplikacji dostępu do baz danych, które przechowują dane publiczne.

W celu pełniejszego opisania zagadnień zawartych w standardach chcemy poznać stanowisko wszystkich zainteresowanych otwieraniem danych w zakresie koniecznych uzupełnień i zmian w opublikowanych dokumentach. Pozwoli to na wypracowanie kierunków potencjalnych modyfikacji standardów, które wpłyną na usprawnienie procesu otwierania danych po stronie podmiotów publicznych. Tym samym użytkownicy otrzymają lepszej jakości dane o wysokim potencjale ponownego wykorzystania dla tworzenia innowacyjnych dóbr, usług i produktów.  

Zachęcamy do właczenia się w proces konsultacji, zapoznanie się z opracowanymi standardami otwartości i zapraszamy do przesyłania swoich uwag, propozycji zmian lub sugestii do wszystkich lub wybranego standardu na adres otwartedane@mc.gov.pl.

Na opinie czekamy do 31.01.2019 r. 

 

Standard API (interfejsu programistycznego aplikacji) Pobierz plik: pdf Standard API (interfejsu programistycznego aplikacji)

Rozmiar : 1.16MB

Standard API (interfejsu programistycznego aplikacji) Pobierz plik: odt Standard API (interfejsu programistycznego aplikacji)

Rozmiar : 0.1MB

Standard bezpieczeństwa Pobierz plik: pdf Standard bezpieczeństwa

Rozmiar : 0.9MB

Standard bezpieczeństwa Pobierz plik: odt Standard bezpieczeństwa

Rozmiar : 0.12MB

Standard prawny Pobierz plik: pdf Standard prawny

Rozmiar : 0.43MB

Standard prawny Pobierz plik: odt Standard prawny

Rozmiar : 0.06MB

Standard techniczny Pobierz plik: pdf Standard techniczny

Rozmiar : 0.58MB

Standard techniczny Pobierz plik: odt Standard techniczny

Rozmiar : 0.2MB

TRWAJĄCE: 18.01.2019 - 31.01.2019

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 18.01.2019 11:42
Osoba publikująca: Jakub Karpowicz
Zmodyfikowano: 18.01.2019 14:55
Osoba modyfikująca: Jakub Karpowicz