W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

„Gospodarka Oparta o Dane - Przemysł +”

Polska gospodarka może odnieść ponadprzeciętne korzyści dzięki zwiększonej produktywności i nowym modelom biznesowym. Najkorzystniejsze jest inwestowanie w gospodarkę opartą o dane - wynika z badania zleconego przez Ministerstwo Cyfryzacji.

W Polsce rynek danych rozwija się szybciej niż w UE. Dynamika wzrostu w latach 2015-2016 wyniosła 28,9 proc. i była wyższa niż łączna dynamika krajów UE (9,3 proc). Dwa lata temu wartość europejskiej gospodarki danych szacowana była na 285 mld euro, co stanowiło 1,94 proc. unijnego PKB. Przy odpowiednich regulacjach i inwestycjach w technologie cyfrowe, do 2020 r. wartość rynku danych może osiągnąć 739 mld euro, co będzie stanowiło 4 proc. PKB Unii Europejskiej. W 2016 roku przemysł danych w UE obejmował ponad 255 000 firm, a do roku 2020 będzie ich prawie 360 000. Oznacza to wzrost o blisko 9 proc. rocznie. Rynek danych to również rynek pracowników. Dotychczas w UE zatrudnienie w branżach związanych z przetwarzaniem danych znalazło ponad 6 mln osób, a mimo to pracodawcy już sygnalizują, że brakuje około 400 tys. kolejnych pracowników, i że luka ta będzie się powiększać.

W erze cyfrowej dane stały się surowcem, który stanowią podstawę do kreowania nowych wartości i do zaspokajania ludzkich potrzeb. Dane generowane są zarówno przez aktywność człowieka, rejestracje zjawisk środowiska naturalnego (np. dane geodezyjna, meteorologiczne) oraz aktywność przemysłową (dane z czujników linii produkcyjnych). Dane można postrzegać jako czynnik produkcji, obok kapitału i pracy, jako niezbędną infrastrukturę do działania i podejmowania przedsięwzięć o charakterze społecznym lub ekonomicznym.

W Ministerstwie Cyfryzacji zleciliśmy badanie - https://mc.bip.gov.pl/rok-2017/analiza-diagnostyczna-intesywnosc-wykorzystania-danych-w-gospodarce-a-jej-rozwoj.html, którego celem było uzyskanie odpowiedzi, jakie znaczenia dla rozwoju Polski mają dane i ich przetwarzanie. Eksperci na nasze potrzeby stworzyli specjalny wskaźnik intensywności wykorzystania danych w gospodarce. Wyniki badania pokazały, że Polska należy do grupy gospodarek, w których zwiększenie intensywności oparcia działalności gospodarczej o dane skutkuje ponadprzeciętnym efektem przyrostu produkcji w porównaniu do innych sposobów jej zwiększania. Oznacza to, że spośród dostępnych dla nas możliwości rozwojowych najkorzystniejsze jest inwestowanie w gospodarkę opartą o dane. Polska gospodarka może odnieść ponadprzeciętne korzyści dzięki zwiększonej produktywności i nowym modelom biznesowym.

Na podstawie wyników badania oraz naszych doświadczeń i prac analitycznych wypracowaliśmy koncepcję Przemysł+, która pokazuje możliwość rozwijania w Polsce gospodarki cyfrowej dzięki trzem filarom. Niezbędne jest, abyśmy w Polsce rozwijali dziedziny związane ze zbieraniem, analizowanym oraz przetwarzaniem danych. Mamy kompetencje i dogodne warunki do rozwijania zarówno dużych centrów danych oraz rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji i zaawansowanej analityki danych. Do pełnego wykorzystania zbudowanych kompetencji analitycznych jest niezbędna cyfryzacja polskiego przemysłu, dzięki czemu generowane dane przemysłowe pozwolą na istotny wzrost produktywności. Równie ważne jest zapewnienie bezpiecznego obrotu gospodarczego dla obywateli i przedsiębiorców w świecie cyfrowym. Osiągniemy to dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii transferu wartości.

W Polsce widać już wyraźnie zalążki gospodarki opartej o dane. Mamy wiele firm, które z dużym sukcesem oferują swoje usługi na rynku polskim i europejskim oraz coraz odważniej podejmują ekspansje na rynki pozaeuropejskie. Jednakże, aby gospodarka oparta o dane mogła w Polsce w pełni zafunkcjonować musimy zmierzyć się z licznymi wyzwaniami: budowaniem świadomości zachodzących zmian w środowiskach gospodarczych i w społeczeństwie, wsparciem transformacji cyfrowej ze strony państwa oraz wysiłkiem regulacyjnym w kraju i na szczeblu UE.

Mając na uwadze działania UE na rzecz budowania Jednolitego Rynku Cyfrowego oraz wypracowaną koncepcję Przemysł+ proponujemy przyjąć unikalne polskie podejście wobec danych, w którym główne założenie to – nieprzetworzone dane są jak powietrze i powinny być wolne. (#RAW_DataIsAIR), ponieważ dane generowane przez nas, przez środowisko naturalne, przez naszą aktywność gospodarczą i społeczną stanowią „oddech dla innowacji”, tworząc tym samym środowisko dla gospodarki cyfrowej.

Wdrożenie koncepcji Przemysł+ stanowi również szanse dla poszczególnych krajów członkowskich, jaki i całego Jednolitego Rynku Cyfrowego, na skokowy wzrost produktywności gospodarki. Takie podejście gwarantuje, że rewolucja cyfrowa będzie pracowała dla nas wszystkich.

Realizacja prezentowanej koncepcji wymaga szerokich sojuszy państw podobnie myślących o gospodarce cyfrowej oraz obecności tam, gdzie wcześniej Polska nie była aktywny, nie tylko w UE, ale także na forach ONZ, OECD i WTO. Jednolity rynek to wspólny wysiłek państw, tak aby nie tylko zbudować silny rynek wewnętrzny, ale także stworzyć przewagi konkurencyjne w grze globalnej.

Polska upatruje swoją wyjątkową szansę w budowie jednolitego rynku cyfrowego, dlatego jest liderem ambitnych inicjatyw, w tym regulacji dotyczącej swobodnego przepływu danych w UE. Koncepcja została już zaprezentowana w październiku 2017 r. trakcie konferencji Poland Going Digital w Brukseli - https://www.gov.pl/cyfryzacja/jak-budowac-cyfrowa-przyszlosc-polski-model-w-brukseli.

Cyfrowa Europa się rozpędza, a Polska nadaje jej tempo. To szansa zarówno dla nas jako kraju, tworzącego nowoczesną gospodarkę, ale też dla Europy jako projektu politycznego. 

Materiały

Gospodarka oparta o dane
Gospodarka Oparta o Dane.odt 0.99MB
Gospodarka oparta o dane
Gospodarka Oparta o Dane​_05.01.2018.pdf 1.57MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
19.01.2018 12:04 Kinga Graczyk
Pierwsza publikacja:
19.01.2018 12:08 Kinga Graczyk