Instytut Łączności- Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Instytut Łączności jest placówką naukowo-badawczą, podlegającą ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji, działającą w dziedzinie telekomunikacji. Prowadzi prace w zakresie rozwoju sieci telekomunikacyjnej państwa, kształtowania polityki oraz prawa telekomunikacyjnego i pocztowego w Polsce, normalizacji, standaryzacji systemów oraz urządzeń telekomunikacyjnych.

Organ nadrzędny: Minister Cyfryzacji
jednostka nadzorowana

Dyrektor: Jerzy Żurek
Zastępca dyrektora ds. operacyjnych: Marcin Osiecki

Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Szachowa 1
04-894 Warszawa
województwo mazowieckie
infolinia: +48225128100 
czynna w godzinach: 8.00-16.00

telefon: +48225128100>
faks:+48225128625
e-mail: info@itl.waw.pl

strona internetowa:
http://www.itl.waw.pl/

strona podmiotu Biuletynu Informacji Publicznej:
http://bip.itl.waw.pl/bip/

godziny pracy urzędu w dni robocze: 8.00-16.00

numer konta bankowego: 44 2490 0005 0000 4600 6382 4567

NIP: 5250009312
REGON: 000132629

Filie

Oddział IŁ-PIB w Gdańsku
ul. Jaśkowa Dolina 15
80-252 Gdańsk
telefon: +48583417121
telefon: +48583418091
faks: +48583417112
e-mail: gdansk@itl.waw.pl

Oddział IŁ-PIB we Wrocławiu
ul. Swojczycka 38
51-501 Wrocław
telefon: +48713699803 (802)
telefon: +48713728868
faks: +48713728878
e-mail: wroclaw@il.wroc.pl

Article List

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 20.07.2018 10:45
Osoba publikująca: Jakub Karpowicz
Zmodyfikowano: 20.07.2018 10:45
Osoba modyfikująca: Jakub Karpowicz