Konsultacje aktualizacji Narodowego Planu Szerokopasmowego – publikacja sprawozdania

Konsultacje publiczne projektu aktualizacji Narodowego Planu Szerokopasmowego cieszyły się dużym zainteresowaniem. Do Ministerstwa Cyfryzacji wpłynęło 16 obszernych stanowisk.

Poniżej publikujemy sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, zawierające zgłoszone uwagi oraz stanowiska ministerstwa.

 

ODT Raport z konsultacji publicznych i opiniowania NPS

0.16MB

ZAKOŃCZONE: 11.09.2018 - 16.10.2018

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 22.11.2018 15:16
Osoba publikująca: Jakub Karpowicz
Zmodyfikowano: 22.11.2018 15:16
Osoba modyfikująca: Jakub Karpowicz