W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Konsultacje społeczne projektu przepisów wdrażających ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO)

Zapraszamy do udziału w konsultacjach projektu ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych oraz projektu ustawy o ochronie danych osobowych. Celem tych konsultacji jest zebranie możliwie najszerszego spektrum opinii dotyczących projektowanych rozwiązań. Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych dotyczą bowiem bezpośrednio wszystkich Obywateli, ale mają także znaczący wpływ na działalność przedsiębiorców.

Dlaczego prowadzimy konsultacje społeczne?

W tym roku obchodzimy 20-lecie obowiązującego w Polsce prawa dotyczącego ochrony danych osobowych. Przez ten czas było ono nowelizowane jedynie w ograniczonym zakresie. W wielu aspektach przestało przystawać do otaczającej nas rzeczywistości, a – co za tym idzie – przestało gwarantować należytą ochronę w dobie technologii XXI wieku.

Dlatego m.in. państwa członkowskie Unii Europejskiej podjęły decyzję o zreformowaniu unijnego systemu ochrony danych osobowych przyjmując w 2016 roku ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Każde z państw członkowskich zobowiązane jest do jego wdrożenia do 25 maja 2018 roku. Za to wdrożenie w Polsce odpowiada Ministerstwo Cyfryzacji.

Przygotowany przez nas projekt ma, z jednej strony, odpowiadać zapotrzebowaniu na nowe, bardziej skuteczne prawo, z drugiej – zapewniać skuteczną implementację unijnego rozporządzenia. Celem zmian prawnych jest podwyższenie poziomu ochrony prywatności obywateli, w tym poprzez przyznanie im nowych nieznanych dzisiaj i skutecznych mechanizmów ochrony przed naruszeniami przy jednoczesnym poszanowaniu interesów przedsiębiorców. Do najważniejszych projektowanych rozwiązań należy w tym zakresie przyznanie obywatelom dodatkowego prawa dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych z tytułu naruszenia zasad ich prywatności.

Zależy nam na tym, by do projektowanych przepisów odnieśli się Obywatele, ale także organizacje społeczne, zrzeszenia przedsiębiorców oraz inne środowiska zaangażowane w tematykę ochrony danych osobowych. Zebranie tych opinii pozwoli nam na przygotowanie takich przepisów, które zaspokoją potrzeby możliwie najszerszego grona zainteresowanych.

Co dokładnie konsultujemy?

Projekt pod względem ilości zmienianych aktów prawnych, jest jednym z największych  w ciągu ostatnich lat.

W wielu obszarach zmiany legislacyjne usprawnią funkcjonowanie określonych branż, nie zaniżając jednocześnie w żadnym zakresie poziomu ochrony prywatności obywateli. Jako przykład podać można tutaj sektor ubezpieczeniowy, w ramach którego przetwarzanie danych osobowych dotyczących stanu zdrowia uzależnione jest obecnie od uzyskania pisemnej zgody ubezpieczonego. Wymogi pisemności mają wpływ na ograniczenia w rozwoju cyfryzacji sektora ubezpieczeń, ograniczając obywatelom dostęp do usług dostępnych w innych krajach online. Poprzez zastąpienie wymogu pisemności wymogiem zgody wyraźnej, projekt otwiera sektorowi ubezpieczeniowemu drogę do jego digitalizacji, czyniąc go bardziej konkurencyjnym przy jednoczesnym poszanowaniu praw ubezpieczonych.

Przepisy ustanawiają również nowy organ państwowy – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który zaopatrzony zostanie w instrumenty zapewniające jego otwartość na wszelkie konsultacje z przedsiębiorcami oraz obywatelami.

Projektowane przepisy po raz pierwszy określały będą również zasady przetwarzania danych biometrycznych zarówno w obszarze zatrudnienia jak i w sektorze bankowym oraz ubezpieczeniowym.

Celem zmian prawnych jest podwyższenie poziomu ochrony prywatności obywateli, w tym poprzez przyznanie im nowych nieznanych dzisiaj i skutecznych mechanizmów ochrony przed naruszeniami przy jednoczesnym poszanowaniu interesów przedsiębiorców. Do najważniejszych projektowanych rozwiązań należy w tym zakresie przyznanie obywatelom dodatkowego prawa dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych z tytułu naruszenia zasad ich prywatności.

Już na etapie tworzenia przepisów prawnych, rozwiązania zawarte w projekcie ustawy o ochronie danych osobowych podlegały złożonym konsultacjom. W chwili obecnej projekt został doręczony ponad 200 podmiotom (izby gospodarcze, organizacje pozarządowe) celem zapoznania się z ich uwagami w ramach przeprowadzanych w chwili obecnej 30 dniowych konsultacji społecznych, do już ostatecznej treści projektu.

Jak wziąć udział w konsultacjach?

W konsultacjach może wziąć udział każdy.

Konsultacje trwają do 13 października 2017 r.

Wszystkich składających swoje uwagi zachęcamy do przesłania ich do Ministerstwa Cyfryzacji na adres:

Konsultacje.odo@mc.gov.pl

 

Materiały


Ustawa o ochronie danych osobowych - projekt - 13.09.2017.pdf 0.21MB

Uzasadnienie do ustawy o ochronie danych osobowych - 13.09.2017.odt 0.06MB

Projekt ustawy o ochronie danych osobowych - OSR - 13.09.2017.odt 0.07MB

Ustawa - Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych - 13.09.2017 (1).pdf 0.73MB

Uzasadnienie do projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych – 13.09.2017.odt 0.15MB

Projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych - OSR – 13.09.2017.odt 0.13MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
13.12.2017 08:35 Paweł Ratyński
Pierwsza publikacja:
13.12.2017 08:35 Paweł Ratyński
{"register":{"columns":[]}}