Konsultacje Zaleceń Komisji Europejskiej dotyczącego walki z bezprawnymi treściami w Internecie

W związku z publikacją przez Komisję Europejską Zalecenia (UE) 2018/334 z dnia 1 marca 2018 r. „w sprawie działań na rzecz skutecznego zwalczania nielegalnych treści w Internecie”, który poprzedza podjęcie przez Komisję działań legislacyjnych w tym zakresie, zapraszamy zainteresowane osoby i podmioty do dzielenia się stanowiskami i opiniami odnoszącymi się do proponowanych przez Komisję zaleceń. Zamierzeniem Komisji jest usprawnienie walki z bezprawnymi treściami w Internecie w szczególności poprzez zwiększenie proaktywności platform internetowych, takich jak przeglądarki internetowe i portale społecznościowe.

W odniesieniu do zaleceń Komisji, w szczególności prosimy o przesłanie odpowiedzi na poniższe pytania:

  1. W jaki sposób działania podejmowane przez dostawców usług hostingowych w zakresie skutecznego zwalczania nielegalnych treści w Internecie, powinny wpływać na wyłączenie ich odpowiedzialności (art. 14 Dyrektywy 2000/31/WE)?
  1. W jaki sposób należy określić przez dostawców usług hostingowych warunki i kryteria uznania zaufanych podmiotów tzw. „trusted flaggers, aby osiągnąć pluralizm podmiotów?
  1. Czy w sytuacji występowania nielegalnych treści w Internecie jest możliwa skuteczna ochrona, jeśli mamy do czynienia z anonimowym zawiadomieniem i na jakim etapie powinno być ono zgłaszane? W jaki sposób zapobiegać nadużywaniu składania zawiadomień?
  1. Jak powinien funkcjonować wzorcowy model pozasądowego rozstrzyganie sporów?
  1. Jakie zalecenia KE (poza wskazanymi w w/w zaleceniu) powinny być podejmowane przez dostawców usług hostingowych do skutecznego zwalczania nielegalnych treści w Internecie?
  1. Jaka jest najbardziej dogodna formuła zbierania przez właściwy organ sprawozdań dot. zgłoszeń i decyzji dostawców usług hostingowych ws. nielegalnych treści w Internecie?

Uprzejmie prosimy o przesyłanie stanowisk i opinii (w tym odpowiedzi na powyższe pytania) do dnia 16 kwietnia 2018 r. na adres: agata.zaczek@mc.gov.pl; sekretariat.DWMiA@mc.gov.pl.

Treść komunikatu

ZAKOŃCZONE: 29.03.2018 - 16.04.2018

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 08.05.2018 09:11
Osoba publikująca: Kinga Graczyk
Zmodyfikowano: 08.05.2018 09:11
Osoba modyfikująca: Kinga Graczyk