Linia Współpracy 2016 - status projektu

Linia Współpracy 2016 – zaproszenie do współpracy budowy wspólnych rozwiązań IT

Aktualny status:

  • Podpisany został list intencyjny dotyczący realizacji Programu „Linia Współpracy 2016” pomiędzy Stroną Rządową i Samorządową.
  • Uzgodniono trzy strumienie działań, dla których prowadzone będą ustalenia pomiędzy stroną rządową i samorządową w ramach LW 2016, tj:
    • Podłączanie systemów samorządowych do Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej.
    • Strategia wdrażania e-usług publicznych w Polsce.
    • Strategia wdrażania EZD RP w administracji publicznej.

 

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 24.09.2018 09:30
Osoba publikująca: Jakub Karpowicz
Zmodyfikowano: 24.09.2018 09:30
Osoba modyfikująca: Jakub Karpowicz