W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Nowa koncepcja wdrożenia polskiego dowodu osobistego z warstwą elektroniczną

10.02.2017

W 26 europejskich krajach funkcjonują już rozwiązania cyfrowej identyfikacji obywateli. W Polsce implementacja dowodu z warstwą elektroniczną (e-Dowodu) była częścią projektu pl.ID, ale nie została ona zrealizowana w uzgodnionym z Komisją Europejską (KE) terminie. Dlatego projekt pl.ID otrzymał status projektu niefunkcjonującego i aby uniknąć konieczności oddania 85% już poniesionych kosztów kwalifikowanych (czyli 148 mln złotych), musi dostarczyć rezultaty – czyli umożliwić rozpoczęcie wydawania e-Dowodów - do końca marca 2019.

W październiku ub.r. Ministerstwo Cyfryzacji przedstawiło do konsultacji "Koncepcję wdrożenia polskiego dowodu osobistego z warstwą elektroniczną"dokument był efektem prac ekspertów MC, MSWiA oraz MZ realizowanych na podstawie podpisanego 27 czerwca 2016 r. Porozumienia w sprawie wdrożenia dowodu osobistego z warstwą elektroniczną.

W wyniku konsultacji do przygotowanego dokumentu powstała druga wersja „Koncepcji…”, zgodnie z którą nowy elektroniczny dowód osobisty będzie w sposób jednoznaczny i niezaprzeczalny potwierdzał tożsamość obywatela, będzie też służył do uwierzytelnienia w e-usługach administracji publicznej oraz do podpisywania dokumentów w cyfrowym świecie. Oprócz tego będzie posiadał aplikację ICAO (dokument podróży z cechą biometryczną „zdjęcie twarzy”) i pozwalał potwierdzać obecność w placówkach służby zdrowia. Jednocześnie, z racji ograniczonego zasięgu do jednej grupy zawodowej i chęci szybkiej dystrybucji tych kart, planowana jest do wydania osobna Karta Specjalisty Medycznego (KSM). E-Dowód i KSM będą realizowane jako niezależne projekty. E-Dowód we współpracy MC i MSWiA, natomiast KSM jako samodzielny projekt MZ.

Doświadczenia w realizacji tego typu projektów wskazują, że powodzenie realizacji zależy od wdrożenia w pierwszym etapie podstawowego zakresu funkcjonalności, a następnie ich rozwijania po okresie stabilizacji. W związku z tym dowód osobisty z warstwą elektroniczną powinien zawierać podstawowe funkcjonalności, aby możliwe było jego wdrożenie w krótkim czasie, a jednocześnie pozwalać na rozwój funkcjonalności w przyszłości. Wymagane jest także odpowiednie umocowanie prawne e-Dowodu i KSM oraz przygotowanie organizacyjne.

Projekt swoim zakresem dotyczy wymiany dowodów osobistych z określonym terminem ważności, czyli tych dowodów osobistych jakie będą w obiegu do końca 2028 roku (ponad 31 mln sztuk, powiększone o dowody wymieniane z innych powodów; dokumenty wydane bezterminowo będę podlegały wymianie jedynie na wniosek osoby). Ta wymiana oznacza olbrzymie wyzwanie organizacyjne, pociągające za sobą znaczące koszty. Z tego też powodu zdecydowano się na wariant naturalnej wymiany dowodów w okresie 10 lat, względem pierwotnie planowanej skróconej wymiany w okresie 5-letnim.

Materiały

KONCEPCJA e-Dowód – kontynuacja projektu pl.ID i realizacja powiązanych projektów
e-dowod​_-​_kontynuacja​_projektu​_pl.id​_i​_realizacja​_powiazanych​_projektow​_-​_dokument​_glowny.odt 0.19MB
KONCEPCJA e-Dowód – kontynuacja projektu pl.ID i realizacja powiązanych projektów
zalacznik​_1​_opis​_statusu​_projektu​_pl.id​_.pdf 0.68MB
Załącznik 1 Opis statusu projektu pl.ID
zalacznik​_1​_opis​_statusu​_projektu​_pl.id​_ (1).odt 0.02MB
Załącznik 1 Opis statusu projektu pl.ID
zalacznik​_1​_opis​_statusu​_projektu​_pl.id​_ (1).pdf 0.68MB
Załącznik 2 Opis planowanej funkcjonalności i architektury IT oraz otoczenie prawno-organizacyjne
zalacznik​_2​_opis​_planowanej​_funkcjonalnosci​_i​_architektury​_it​_oraz​_otoczenie​_prawno-organizacyjne.odt 0.15MB
Załącznik 2 Opis planowanej funkcjonalności i architektury IT oraz otoczenie prawno-organizacyjne
zalacznik​_2​_opis​_planowanej​_funkcjonalnosci​_i​_architektury​_it​_oraz​_otoczenie​_prawno-organizacyjne.pdf 1.13MB
Załącznik 3 Porównanie rozważanych wariantów i zestawienie kosztów
zalacznik​_3​_porownanie​_rozwazanych​_wariantow​_i​_zestawienie​_kosztow.odt 0.04MB
Załącznik 3 Porównanie rozważanych wariantów i zestawienie kosztów
zalacznik​_3​_porownanie​_rozwazanych​_wariantow​_i​_zestawienie​_kosztow.pdf 0.82MB
e-ID zestawienie uwag do Koncepcji v 1.0
20170208​_e-id​_zestawienie​_uwag​_do​_koncepcji​_v1.0.xlsx 0.08MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
20.11.2017 10:08 Joanna Marczak-Redecka
Pierwsza publikacja:
22.11.2017 13:18 Joanna Marczak-Redecka