Article List

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Organ regulujący w zakresie działalności telekomunikacyjnej i pocztowej, gospodarki zasobami częstotliwości oraz kontroli spełniania wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej. Jest także organem wyspecjalizowanym w zakresie kontroli wyrobów emitujących lub podatnych na emisję pola elektromagnetycznego, w tym urządzeń telekomunikacyjnych wprowadzonych do obrotu handlowego w RP.

Metrics