W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Portal GOV.PL

Projekt Portal RP jest kontynuacją prac podjętych przez Ministerstwo Cyfryzacji na rzecz budowy spójnego systemu informacyjnego (gov.pl) dla całej administracji - cyfrowej bramy, udostępniającej każdego typu informacje i e-usługi oferowane przez administrację publiczną. W ramach prowadzonych prac w projekcie - przewidzianych na okres 3 lat - migrowane będą strony urzędów centralnych, wojewódzkich i samorządowych. Rozbudowywany zostanie system do zarządzania treścią, który pozwoli redaktorom z urzędów centralnych, wojewódzkich i samorządowych na coraz wygodniejsze zarządzanie i aktualizowanie treści poszczególnych podmiotów.

Założenia projektu

Ponadto w ramach kompleksowego podejścia do potrzeb odbiorców (obywateli, przedsiębiorców, urzędników) powstaje całościowa koncepcja wizualizacji informacji i usług administracji w Internecie. Dzięki temu zostanie zachowana spójność prezentowanych treści, co umożliwi odbiorcom łatwiejsze ich odnajdywanie bez względu na to, który podmiot administracji publicznej będzie je udostępniał i w jakiej części serwisu zostaną one opublikowane. Jednoznaczna i spójna identyfikacja treści publikowanych przez administrację publiczną ułatwi odbiorcom rozpoznanie treści lub usług wiarygodnych, pochodzących bezpośrednio ze źródła, jakim są podmioty administracji. W szczególności jest to istotne dla osób, które rzadziej korzystają z Internetu i mogą mieć trudności w rozróżnieniu, np. darmowej usługi świadczonej przez państwo od podobnej, płatnej usługi oferowanej przez podmioty komercyjne. Rozwój bramy informacyjnej pozwoli w przyszłości na nowe formy komunikacji z obywatelami, w tym multimedialne i wykorzystujące media społecznościowe. System projektowany jest z uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami. Elementem projektu są również szkolenia (w tym w zakresie prostego języka), które podnoszą świadomość redaktorów podczas przygotowywania treści.

Cele projektu

 1. Ustandaryzowanie i ułatwienie prowadzenia strony www kolejnym jednostkom administracji i podmiotom wykonującym zadania publiczne w ramach rozbudowy Portalu RP,
 2. Prezentacja w ujednolicony sposób kart usług świadczonych publicznie.

Oczekiwane rezultaty

 • Jednolity i uporządkowany sposób prezentacji informacji o jednostkach administracji publicznej i innych podmiotach wykonujących zadania publiczne;
 • Wzrost bezpieczeństwa zasobów administracji publicznej oraz ujednolicenie metod identyfikacji elektronicznej i uwierzytelniania podczas korzystania z portalu;
 • Wprowadzenie standardów wizualizacji kart usług publicznych i poprawa poziomu satysfakcji obywateli z jakości wyświetlanych informacji o e-usługach.

Produkty projektu

Podstawowymi produktami projektu będą zmodernizowane funkcjonalności istniejącego systemu, które rozszerzają obecne możliwości Portalu RP. W ramach projektu zostaną wypracowane:

 • Moduł migracyjny - dedykowany dla instytucji rządowych i urzędów centralnych;
 • Moduł migracyjny – dedykowany dla urzędów samorządowych;
 • Multimedialne archiwum;
 • Moduł centralnej wyszukiwarki;
 • Moduł do prezentacji kart usług państwowych;
 • Moduł integracji skrzynki doręczeń (e-doręczenia);
 • Moduł logowania do Konta obywatela;
 • Moduł integracyjny z KAP;

Status projektu

W realizacji.

Okres realizacji projektu 01.05.2019 – 30.04.2022

Zaangażowani

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt a dokumenty strategiczne

Projekt Portal RP i jego cele są spójne z kierunkowym działaniem państwa i Unii Europejskiej w szczególności z celami zdefiniowanymi w następujących dokumentach strategicznych:

 • Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa
 • Strategia Sprawne Państwo 2020

Haromonogram realizacji projektu

 1. 2019 – realizacja Etapu I, II, III projektu:
 • uruchomienie części transakcyjnej tj. prezentacja kart usług na www.gov.pl,
 • nowe funkcjonalności Portalu Redaktora, moduł migracyjny, wdrożenie minimum 30 instytucji,
 • udostepnienie multimedialnego archiwum;
 1. 2020 – realizacja Etapu IV, V projektu:
 • dedykowane funkcjonalności dla migrowanych jednostek - wdrożenie minimum 40 instytucji;
 1. 2021 – realizacja Etapu VI,VII,VIII,IX:
 • uruchomienie pobierania danych z systemów centralnych do systemów lokalnych;
 • udostepnienie centralnej wyszukiwarki
 • dodanie komponentów umożliwiających jednostkom samodzielne zarządzanie wyglądem strony głównej
 • wdrożenie minimum 48 instytucji;
 • udostepnienie kompleksowego rozwiązania dla samorządów – oprogramowania zintegrowanego z www.gov.pl

Wartość projektu

Całkowita wartość projektu: 46 728 843,00 PLN

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 41 494 250,00 PLN

Źródła finansowania

Projekt uzyskał dofinansowanie i realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd, Działanie 2.2 Cyfryzacja Procesów Back-Office w administracji rządowej. Projekt finansowany jest w 84,63% z budżetu środków europejskich, a w 15,37% z budżetu państwa.

Metodyka zarządzania i realizacji projektu

Zasady zarządzania projektami w Ministerstwie Cyfryzacji zostały określone w Zarządzeniu Nr 5 Ministra Cyfryzacji z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzania do realizacji oraz zarządzania projektami, programami i portfelem projektów w resorcie cyfryzacji.

Strona internetowa projektu

Portal GOV.PL

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
20.11.2020 08:55 Jakub Karpowicz
Pierwsza publikacja:
19.03.2019 19:55 administrator gov.pl
{"register":{"columns":[]}}