W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Portal GOV.PL

Portal gov.pl jest głównym serwisem polskiego rządu – centralną bramą do cyfrowych informacji i usług państwa, tworzonym przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z całą administracją publiczną. Zawiera materiały informacyjne, prasowe oraz multimedia, a docelowo będzie pełnił również funkcję katalogu wszystkich usług, informacji i podmiotów administracji publicznej.

Projekt budowy i rozwoju portalu gov.pl wychodzi naprzeciw potrzebom obywateli, którzy oczekują łatwo dostępnej informacji w kanałach cyfrowych. Gov.pl udostępni ją połączoną w spójny i wygodny dla obywateli system informacyjny.

Zbudowany portal stanowi rdzeń, na którym opierać się będzie rozwijająca się polska e‑administracja. Prace nad projektem można określić jako ciągłe doskonalenie oferty dla obywateli, prowadzone na podstawie badań potrzeb użytkowników.

Zakres realizacji

W fazie pierwszej, pilotażowej, powstała nowa platforma – www.gov.pl. Zbudowane zostały najważniejsze mechanizmy informatyczne, przygotowana była koncepcja architektury treści oraz komunikacji wizualnej z odbiorcami. W ramach tej fazy, na platformę zostały przeniesione strony internetowe 6 ministerstw.

W drugiej fazie zostały przeniesione na portal strony pozostałych ministerstw oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Połączone zostały również dotychczas najczęściej niezależnie funkcjonujące dwa kanały informacji o działaniach jednostek administracji: serwisy Biuletynu Informacji Publicznej i strony www. Poszczególne resorty stopniowo migrują swoje treści na nowy BIP w ramach gov.pl.

Uruchamiany obecnie trzeci etap prac zaplanowany jest jako proces trzyletni. W ramach prowadzonych prac migrowane będą strony urzędów centralnych i wojewódzkich. Jednocześnie rozbudowywany jest system do zarządzania treścią, który pozwala redaktorom z ministerstw, urzędów centralnych i wojewódzkich na coraz wygodniejsze zarządzanie i aktualizowanie treści poszczególnych podmiotów.

Ponadto w ramach kompleksowego podejścia do potrzeb odbiorców (obywateli, przedsiębiorców, urzędników) powstaje całościowa koncepcja wizualizacji informacji i usług administracji w Internecie. Dzięki temu zostanie zachowana spójność prezentowanych treści, co umożliwi odbiorcom łatwiejsze ich odnajdywanie bez względu na to, który podmiot administracji publicznej będzie je udostępniał i w jakiej części serwisu zostaną one opublikowane.

Jednoznaczna i spójna identyfikacja treści publikowanych przez administrację rządową ułatwi odbiorcom rozpoznanie treści lub usług wiarygodnych, pochodzących bezpośrednio ze źródła jakim są podmioty administracji. W szczególności jest to istotne dla osób, które rzadziej korzystają z Internetu i mogą mieć trudności w rozróżnieniu np. darmowej usługi świadczonej przez państwo od podobnej płatnej usługi oferowanej przez podmioty komercyjne.

Rozwój bramy informacyjnej pozwoli w przyszłości na nowe formy komunikacji z obywatelami, w tym multimedialne i wykorzystujące media społecznościowe.

System projektowany jest z uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami. Elementem projektu są również szkolenia (w tym w zakresie prostego języka), które podnoszą świadomość redaktorów podczas przygotowywania treści.

Status projektu

 • Realizowany.

Zaangażowani

Instytucja odpowiedzialna:

Ministerstwo Cyfryzacji.

Cele projektu

 1. Jeden punkt kontaktu obywatela i przedsiębiorcy z państwem
 2. Wysoka dostępność treści administracji publicznej
 3. Jednolity standard identyfikacji wizualnej w całym serwisie
 4. Ułatwienie zarządzania treścią stron internetowych dla administracji publicznej.

Oczekiwane rezultaty

Największym atutem serwisu jest możliwość dotarcia do dowolnej informacji lub usługi z jednego punktu startowego – strony www.gov.pl. Pozwala to obywatelom i przedsiębiorcom korzystać z pełnej oferty państwa – dzięki kompleksowemu katalogowi. Pełna i dostępna informacja o usługach i informacjach, które świadczy państwo dla obywateli i przedsiębiorców, w istotnym stopniu wspiera rozwój nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego. Ponadto podnosi ona znacząco efektywność procesu obsługi potrzeb obywateli i przedsiębiorców, a co za tym idzie obniża koszty ponoszone przez nich (w szczególności czasu), które wynikają z konieczności ich interakcji z administracją publiczną.

Dzięki realizacji projektu gov.pl zostały rozwiązane podstawowe problemy użytkownika, które występują w relacjach z administracją, takie jak:

 • brak spójności prezentowanych treści, ich zróżnicowana jakość i dostępność cyfrowa,
 • duża czasochłonność i trudność w odnalezieniu potrzebnej informacji,
 • trudny język w wielu informacjach lub opisach usług,
 • trudność dostosowania wielu rozproszonych systemów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Realizacja celów projektowych jest możliwa dzięki szerokiemu spektrum działań technologicznych i organizacyjnych, na które składają się:

 • zebranie istniejących danych i usług w systemie gov.pl od wielu podmiotów,
 • opracowanie standardów prezentacji informacji i usług,
 • przygotowanie mechanizmów integracji systemów,
 • wypracowanie i przetestowanie zasad komunikacji z obywatelem,
 • przeprowadzenie kompleksowych szkoleń redaktorów, wraz ze zbudowaniem systemu wymiany dobrych praktyk redakcyjnych pomiędzy podmiotami administracji publicznej.
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
19.03.2019 19:55 administrator gov.pl
Pierwsza publikacja:
19.03.2019 19:55 administrator gov.pl