Portal GOV.PL

Stworzenie pojedynczego internetowego punktu styku obywatela z administracją publiczną poprzez udostępnienie portalu internetowego, dzięki któremu obywatel będzie miał dostęp do informacji i e-usług w jednym miejscu, a sprawę będzie mógł zainicjować z dowolnego miejsca. Informacje i usługi świadczone drogą elektroniczną będą prezentowane w jednolity i zestandaryzowany sposób.

Korzyści

  • uproszczenie relacji obywateli i przedsiębiorców z administracją dzięki łatwemu dostępowi do zagregowanych informacji, bazy wiedzy o administracji (opartej o zintegrowane systemy obywatel.gov.pl, biznes.gov.pl i inne) oraz wdrożeniu e-usług wysokiego poziomu,
  • centralizacja i standaryzacja informacji administracji publicznej,
  • centralizacja i standaryzacja e-usług,
  • profilowanie wyświetlanych przez obywatela treści i e-usług na Portalu RP (proponowanie kierunkowych usług dla danego obywatela),
  • ułatwienie zarządzania treścią stron internetowych oraz opisem e-usług,
  • wdrożenie usług cyfrowych koncentrujących się wokół różnorodnych sytuacji  życiowych (np.: uzyskanie odpisu z księgi wieczystej, zgłoszenie głosowania poza miejscem zamieszkania, rejestracja narodzin dziecka, złożenie deklaracji podatkowych itd.),
  • zmniejszenie kosztów utrzymywania, zarządzania i budowania serwisów internetowych poszczególnych jednostek administracji publicznej.

Ostatnio zrealizowane działania:

„30 listopada 2017 r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy Ministerstwem Cyfryzacji a Centrum Projektów Polska Cyfrowa o dofinansowanie projektu wspierającego przygotowanie projektu pozakonkursowego w Działaniu 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa pn. Portal RP – część informacyjna Faza II” 

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 10.01.2018 09:54
Osoba publikująca: administrator gov.pl
Zmodyfikowano: 10.01.2018 09:54
Osoba modyfikująca: administrator gov.pl