W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Raporty, dane, badania

W serwisie tym udostępniamy raporty i dane przygotowywane lub wykorzystywane przez Ministerstwo Cyfryzacji  (wcześniej Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji).  Część z nich, przygotowanych w przeszłości, może nie spełniać do końca wymogów dostępności (mogą np. zawierać niedostępne dla czytników grafiki).

Raport "Informatyzacja Państwa w latach 2004-2015"

Celem raportu jest przegląd działań podejmowanych przez administrację publiczną w zakresie szeroko rozumianej informatyzacji państwa, wraz z weryfikacją ich skuteczności. Wspomniane działania ograniczono do projektów realizowanych w latach 2004–2015 z wykorzystaniem środków europejskich (FE 2004–2006 i FE 2007–2013), w których Beneficjentem lub partnerem był podmiot administracji publicznej lub samorządowej. Zidentyfikowano łącznie 623 takie projekty, z tego bardziej szczegółowej analizie poddano 79 o najwyższym budżecie i zasięgu. Projekty te obejmują ponad 72% wartości w ramach swoich osi, a w swoim zakresie mają zarówno budowę usług e-administracji publicznej dla przedsiębiorców i obywateli, jak i budowę infrastruktury telekomunikacyjnej wyższych warstw sieci.

Materiały

Raport informatyzacja w latach 2004-2015
raport​_informatyzacja​_pl​_2004-2015​_v10012017 (1).odt 1.41MB

Społeczeństwo informacyjne w liczbach

Publikacja cykliczna, ukazująca się od 2009 r., przedstawia omówienie najważniejszych danych statystycznych obrazujących rozwój cyfrowy społeczeństwa, gospodarki opartej na wiedzy i elektronicznej administracji w Polsce. Zawiera porównanie osiągnięć społeczeństwa informacyjnego w Polsce w stosunku do innych krajów europejskich, jak również zestawienie rezultatów w poszczególnych województwach. Źródłem prezentowanych danych są przede wszystkim GUS, Eurostat, OECD, Digital Agenda Scoreboard, badania zlecane przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Komisję Europejską.

Materiały

Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2015r.
spoleczenstwo​_informacyjne​_w​_liczbach​_2015 (1) (1).pdf 27.54MB
Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2014r.
spoleczenstwo​_informacyjne​_w​_liczbach​_2014​_interactive​_ok (1).pdf 7.53MB
Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2013r.
Spoleczenstwo-informacyjne-w-liczbach-2013 (1).pdf 6.85MB
Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2012r.
spoleczenstwo​_informacyjne​_w​_liczbach​_2012​_z (1) (1).pdf 6.52MB

e-Administracja w oczach internautów 2016

4800 internautów wzięło udział w tegorocznym badaniu „E-administracja w oczach internautów 2016”, na temat postrzegania elektronicznych usług publicznych. Wśród użytkowników e-administracji można wyróżnić nich 3 typy. W grupie osób z praktyką w załatwianiu spraw urzędowych przez internet mamy użytkowników aktywnych (25%) oraz nieprzekonanych (29%). Pozostałą część stanowią niedoświadczeni (46%), którzy do tej pory nie korzystali z usług publicznych online.

Zdecydowana większość AKTYWNYCH załatwienie sprawy przez internet ocenia pozytywnie (90%). Aż 98% zapowiada, że w przyszłości skorzysta z usług e-administracji.

Tylko 28% NIEPRZEKONANYCH woli załatwiać sprawy urzędowe przez internet, podczas gdy większość (56%) wybiera kontakt osobisty. Ta grupa znacznie rzadziej niż w poprzednia pozytywnie ocenia sposób świadczenia usług e-administracji (53%). Na gorszą ocenę mogą wpływać doświadczenia NIEPRZEKONANYCH internautów: blisko połowa z nich (47%) załatwiła swoją sprawę tylko częściowo, a 18% bez powodzenia.

W segmencie NIEDOŚWIADCZONYCH aż ¾ respondentów opowiada się za osobistym kontaktem z urzędem w celu załatwienia sprawy. Mimo to 59% deklaruje, że w przyszłości zdecydowanie lub prawdopodobnie posłuży się w tym celu internetem.

Sprawdziliśmy też, w jakim stopniu internauci rozpoznają najpopularniejsze portale administracji publicznej oraz profil zaufany ePUAP. Najbardziej popularnym serwisem okazała się Platforma Usług Elektronicznych ZUS, którą zna 2/3 internautów. 

Materiały


e-administracja​_2012​_wersja​_zaadaptowana (2).pdf 4.50MB

e-administracja​_w​_oczach​_internautow​_2012​_0 (2).xlsx 1.31MB

e-administracja​_2013​_wersja​_zaadaptowana (1).pdf 2.05MB

e-administracja​_w​_oczach​_internautow​_2013 (1).xlsx 0.47MB

e-administracja​_2014​_wersja​_zaadaptowana (1).pdf 2.85MB

raport​_e-administracja​_2014​_wyniki (1).xlsx 0.19MB

raport​_pbs​_mc​_e​_administracja​_12.09.2016 (2) (1).pdf 20.05MB

pbs​_mc​_raport​_tabelaryczny​_25072016 (1) (1).xlsx 0.99MB
Cyfryzacja 2015-tabele wynikowe
cyfryzacja​_2015​_-​_tabele​_wynikowe (1).xlsx 0.43MB

Wpływ cyfryzacji na działanie administracji publicznej w Polsce

Ministerstwo Cyfryzacji monitoruje stan informatyzacji urzędów w Polsce prowadząc co rok badanie „Wpływ cyfryzacji na działanie administracji publicznej w Polsce”. Jest ono realizowane we wszystkich urzędach administracji samorządowej (gminy, powiaty, urzędy marszałkowskie) oraz w administracji państwowej, w tym rządowej.

Na przełomie października i listopada 2015 r. przeprowadzono szóstą edycję badania, w którym wzięło udział blisko 2100 urzędów. W 2015 r. najwyższy poziom cyfryzacji prezentowały urzędy marszałkowskie, które poza informatyzacją procesów, w największym stopniu koncentrowały także uwagę na tzw. miękkich elementach funkcjonowania takich, jak rozwój kompetencji informatycznych, promowanie wykorzystania ICT wśród pracowników oraz stosowanie dobrych praktyk zarządzania - dwa razy częściej niż w pozostałych urzędach. Być może również na tak dobry wynik wpływ miały udane wdrożenia systemów teleinformatycznych, jak sądzić można z pozytywnej oceny rezultatów projektów współfinansowanych z funduszy unijnych, wyrażanej przez 73% badanych urzędów marszałkowskich.

Pozytywne efekty cyfryzacji odnotowuje przede wszystkim administracja państwowa, która zauważa je ponad dwukrotnie częściej niż urzędy gminne. Tylko 24% urzędów gminnych ocenia jako zadowalające rezultaty wdrożenia rozwiązań teleinformatycznych, takie jak zmniejszenie liczby dokumentów, szybsze załatwianie spraw czy korzystne rezultaty projektów informatycznych współfinansowanych ze środków unijnych. 

Materiały


wplyw​_cyfryzacji​_2012 (1) (1).xls 0.69MB

Badanie na temat publicznych punktów dostępu do internetu 2012

Wraz ze wzrostem dostępności łączy szerokopasmowych rola publicznych punktów dostępu do internetu (PIAP) jako placówek nastawionych wyłącznie na świadczenie usług dostępu do sieci będzie się zmniejszała - wynika z inwentaryzacji przeprowadzonej na zlecenie MAC przez firmę ITTI w grudniu 2012 r. Trzeba więc myśleć o zmianie modelu funkcjonowania PIAP-ów oraz ich transformacji w centra kompetencji cyfrowych, aktywizacji niepełnosprawnych i bezrobotnych, pobudzania aktywności obywatelskiej i budowania więzi społecznych. W wyniku inwentaryzacji udało się zidentyfikować ponad 8,5 tysiąca PIAP-ów i zbadać niemal 3 tysiące z nich.

Innowacyjna cyfryzacja

Celem opracowania była odpowiedź na pytania: 

  1. Do czego zmierza cyfryzacja?
  2. Jak uczynić ją innowacyjną?
  3. Co powinniśmy zrobić, aby utrzymać się w głównym nurcie rozwoju gospodarczego?
  4. Jakie najważniejsze zmiany powinny być wykonane, aby to w ogóle było możliwe?
  5. Jak zapewnić w tym wszystkim Polsce miejsce wśród krajów wysokorozwiniętych?
  6. Jak wspomóc Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju? 

Opracowanie jest prognozą długoterminową głównego kierunku rozwoju technologicznego cyfryzacji. Jest rekomendacją pozwalającą na taką selekcję projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych, by przygotować polskie firmy do przemian technologicznych, jakie nadchodzą. Proponuje rozwiązania systemowe przygotowujące Polskę do nadchodzących zmian technologicznych. Wskazuje na sposób realizacji idei specjalizacji przemysłowej, zgodnie z SOR i w oparciu o grupy produktowe wybrane w SOR.  
Opracowanie zostało napisane w formie prognozy rozwoju z rekomendacjami dla rządu, które wynikają z tej prognozy. Jest to opracowanie autorskie, przygotowane w trybie eksperckim. 

TELEKOMUNIKACJA

Materiały

Raport "Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2015 r."
raport​_wplyw​_cyfryzacji​_na​_dzialanie​_urzedow​_administracji​_publicznej​_w​_polsce​_w​_2015​_r.​_-​_wcag​_0.pdf 1.97MB
Impact of digitalization on the operation of the public administration offices in Poland 2015
impact​_of​_digitalization​_on​_the​_operation​_of​_the​_public​_administration​_offices​_in​_poland​_2015.pdf 1.51MB
Raport "Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2014 r."
wplyw​_cyfryzacji​_2014​_wersja​_zaadaptowana.pdf 8.76MB

wplyw​_cyfryzacji​_2013​_wersja​_zaadaptowana (1).pdf 25.31MB

wplyw​_cyfryzacji​_2013 (1) (1).xlsx 0.55MB

wplyw​_cyfryzacji​_2012​_wersja​_zaadaptowana (1) (1).pdf 6.04MB
inwentaryzacja-piap-itti-2012-raport-koncowy
inwentaryzacja-piap-itti-2012-raport-koncowy.pdf 6.51MB
Wszystkie zidentyfikowane PIAP
mapka-wszystkie-zidentyfikowane-PIAP.pdf 3.23MB
Wszystkie zbadane PIAP
mapka-wszystkie-zabadane-PIAP.pdf 1.94MB
Innowacyjna cyfryzacja - raport
innowacyjna​_cyfryzacja​_1 (1).pdf 2.13MB
Społeczeństwo informacyjne w liczbach
spoleczenstwo​_informacyjne​_w​_liczbach​_2012​_z.pdf 6.52MB
Diagnoza społeczna 2011
Diagnoza​_raport​_2011.pdf 13.36MB
Raport CISCO
CCWTR-Chapter1-Report.pdf 1.84MB
Mobilne państwo (wersja 2.0) - Instytut Łączności - Państwowy Instytut Łączności
raport​_mobilne​_panstwo​_2016.pdf 2.83MB
Analiza rynku telekomunikacyjnego w obszarze inwestycji MŚP w sieci szerokopasmowe
raport​_dla​_mac​_inwestycje​_msp​_w​_sieci​_szerokopasmowe​_audytel​_2016-10-30j​_na​_czysto.pdf 0.70MB
Raport Ericsson o Internecie szerokopasmowym na świecie 23.05.2011
ericsson​_connectivity​_report​_feb2011.pdf 5.54MB

 

Pozostałe

Sprawozdania

Inne raporty

Te raporty nie zostały przygotowane przez MAC, ale uważamy je za ważne i interesujące 

Społeczeństwo informacyjne w liczbach

Diagnoza społeczna 2011

Raport CISCO

Mobilne państwo (wersja 2.0) - Instytut Łączności - Państwowy Instytut Łączności

 

Materiały


raport​_mobilne​_panstwo​_2016 (3).pdf 2.83MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
13.02.2019 10:33 Kinga Graczyk
Pierwsza publikacja:
18.12.2017 13:33 Paweł Ratyński