Raporty, dane, badania

W serwisie tym udostępniamy raporty i dane przygotowywane lub wykorzystywane przez Ministerstwo Cyfryzacji  (wcześniej Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji).  Część z nich, przygotowanych w przeszłości, może nie spełniać do końca wymogów dostępności (mogą np. zawierać niedostępne dla czytników grafiki).

Raport "Informatyzacja Państwa w latach 2004-2015"

Celem raportu jest przegląd działań podejmowanych przez administrację publiczną w zakresie szeroko rozumianej informatyzacji państwa, wraz z weryfikacją ich skuteczności. Wspomniane działania ograniczono do projektów realizowanych w latach 2004–2015 z wykorzystaniem środków europejskich (FE 2004–2006 i FE 2007–2013), w których Beneficjentem lub partnerem był podmiot administracji publicznej lub samorządowej. Zidentyfikowano łącznie 623 takie projekty, z tego bardziej szczegółowej analizie poddano 79 o najwyższym budżecie i zasięgu. Projekty te obejmują ponad 72% wartości w ramach swoich osi, a w swoim zakresie mają zarówno budowę usług e-administracji publicznej dla przedsiębiorców i obywateli, jak i budowę infrastruktury telekomunikacyjnej wyższych warstw sieci.

Raport informatyzacja w latach 2004-2015 Pobierz plik: odt Raport informatyzacja w latach 2004-2015

Rozmiar : 1.41MB

Społeczeństwo informacyjne w liczbach

Publikacja cykliczna, ukazująca się od 2009 r., przedstawia omówienie najważniejszych danych statystycznych obrazujących rozwój cyfrowy społeczeństwa, gospodarki opartej na wiedzy i elektronicznej administracji w Polsce. Zawiera porównanie osiągnięć społeczeństwa informacyjnego w Polsce w stosunku do innych krajów europejskich, jak również zestawienie rezultatów w poszczególnych województwach. Źródłem prezentowanych danych są przede wszystkim GUS, Eurostat, OECD, Digital Agenda Scoreboard, badania zlecane przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Komisję Europejską.

Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2015r. Pobierz plik: pdf Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2015r.

Rozmiar : 27.54MB

Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2014r. Pobierz plik: pdf Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2014r.

Rozmiar : 7.53MB

Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2013r. Pobierz plik: pdf Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2013r.

Rozmiar : 6.85MB

Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2012r. Pobierz plik: pdf Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2012r.

Rozmiar : 6.52MB

e-Administracja w oczach internautów 2016

4800 internautów wzięło udział w tegorocznym badaniu „E-administracja w oczach internautów 2016”, na temat postrzegania elektronicznych usług publicznych. Wśród użytkowników e-administracji można wyróżnić nich 3 typy. W grupie osób z praktyką w załatwianiu spraw urzędowych przez internet mamy użytkowników aktywnych (25%) oraz nieprzekonanych (29%). Pozostałą część stanowią niedoświadczeni (46%), którzy do tej pory nie korzystali z usług publicznych online.

Zdecydowana większość AKTYWNYCH załatwienie sprawy przez internet ocenia pozytywnie (90%). Aż 98% zapowiada, że w przyszłości skorzysta z usług e-administracji.

Tylko 28% NIEPRZEKONANYCH woli załatwiać sprawy urzędowe przez internet, podczas gdy większość (56%) wybiera kontakt osobisty. Ta grupa znacznie rzadziej niż w poprzednia pozytywnie ocenia sposób świadczenia usług e-administracji (53%). Na gorszą ocenę mogą wpływać doświadczenia NIEPRZEKONANYCH internautów: blisko połowa z nich (47%) załatwiła swoją sprawę tylko częściowo, a 18% bez powodzenia.

W segmencie NIEDOŚWIADCZONYCH aż ¾ respondentów opowiada się za osobistym kontaktem z urzędem w celu załatwienia sprawy. Mimo to 59% deklaruje, że w przyszłości zdecydowanie lub prawdopodobnie posłuży się w tym celu internetem.

Sprawdziliśmy też, w jakim stopniu internauci rozpoznają najpopularniejsze portale administracji publicznej oraz profil zaufany ePUAP. Najbardziej popularnym serwisem okazała się Platforma Usług Elektronicznych ZUS, którą zna 2/3 internautów. 

e-administracja_2012_wersja_zaadaptowana (2).pdf Pobierz plik: pdf e-administracja_2012_wersja_zaadaptowana (2).pdf

Rozmiar : 4.5MB

e-administracja_w_oczach_internautow_2012_0 (2).xlsx Pobierz plik: xlsx e-administracja_w_oczach_internautow_2012_0 (2).xlsx

Rozmiar : 1.31MB

e-administracja_2013_wersja_zaadaptowana (1).pdf Pobierz plik: pdf e-administracja_2013_wersja_zaadaptowana (1).pdf

Rozmiar : 2.05MB

e-administracja_w_oczach_internautow_2013 (1).xlsx Pobierz plik: xlsx e-administracja_w_oczach_internautow_2013 (1).xlsx

Rozmiar : 0.47MB

e-administracja_2014_wersja_zaadaptowana (1).pdf Pobierz plik: pdf e-administracja_2014_wersja_zaadaptowana (1).pdf

Rozmiar : 2.85MB

raport_e-administracja_2014_wyniki (1).xlsx Pobierz plik: xlsx raport_e-administracja_2014_wyniki (1).xlsx

Rozmiar : 0.19MB

raport_pbs_mc_e_administracja_12.09.2016 (2) (1).pdf Pobierz plik: pdf raport_pbs_mc_e_administracja_12.09.2016 (2) (1).pdf

Rozmiar : 20.05MB

pbs_mc_raport_tabelaryczny_25072016 (1) (1).xlsx Pobierz plik: xlsx pbs_mc_raport_tabelaryczny_25072016 (1) (1).xlsx

Rozmiar : 0.99MB

Cyfryzacja 2015-tabele wynikowe Pobierz plik: xlsx Cyfryzacja 2015-tabele wynikowe

Rozmiar : 0.43MB

Wpływ cyfryzacji na działanie administracji publicznej w Polsce

Ministerstwo Cyfryzacji monitoruje stan informatyzacji urzędów w Polsce prowadząc co rok badanie „Wpływ cyfryzacji na działanie administracji publicznej w Polsce”. Jest ono realizowane we wszystkich urzędach administracji samorządowej (gminy, powiaty, urzędy marszałkowskie) oraz w administracji państwowej, w tym rządowej.

Na przełomie października i listopada 2015 r. przeprowadzono szóstą edycję badania, w którym wzięło udział blisko 2100 urzędów. W 2015 r. najwyższy poziom cyfryzacji prezentowały urzędy marszałkowskie, które poza informatyzacją procesów, w największym stopniu koncentrowały także uwagę na tzw. miękkich elementach funkcjonowania takich, jak rozwój kompetencji informatycznych, promowanie wykorzystania ICT wśród pracowników oraz stosowanie dobrych praktyk zarządzania - dwa razy częściej niż w pozostałych urzędach. Być może również na tak dobry wynik wpływ miały udane wdrożenia systemów teleinformatycznych, jak sądzić można z pozytywnej oceny rezultatów projektów współfinansowanych z funduszy unijnych, wyrażanej przez 73% badanych urzędów marszałkowskich.

Pozytywne efekty cyfryzacji odnotowuje przede wszystkim administracja państwowa, która zauważa je ponad dwukrotnie częściej niż urzędy gminne. Tylko 24% urzędów gminnych ocenia jako zadowalające rezultaty wdrożenia rozwiązań teleinformatycznych, takie jak zmniejszenie liczby dokumentów, szybsze załatwianie spraw czy korzystne rezultaty projektów informatycznych współfinansowanych ze środków unijnych. 

wplyw_cyfryzacji_2012 (1) (1).xls Pobierz plik: xls wplyw_cyfryzacji_2012 (1) (1).xls

Rozmiar : 0.69MB

Badanie na temat publicznych punktów dostępu do internetu 2012

Wraz ze wzrostem dostępności łączy szerokopasmowych rola publicznych punktów dostępu do internetu (PIAP) jako placówek nastawionych wyłącznie na świadczenie usług dostępu do sieci będzie się zmniejszała - wynika z inwentaryzacji przeprowadzonej na zlecenie MAC przez firmę ITTI w grudniu 2012 r. Trzeba więc myśleć o zmianie modelu funkcjonowania PIAP-ów oraz ich transformacji w centra kompetencji cyfrowych, aktywizacji niepełnosprawnych i bezrobotnych, pobudzania aktywności obywatelskiej i budowania więzi społecznych. W wyniku inwentaryzacji udało się zidentyfikować ponad 8,5 tysiąca PIAP-ów i zbadać niemal 3 tysiące z nich.

Innowacyjna cyfryzacja

Celem opracowania była odpowiedź na pytania: 

  1. Do czego zmierza cyfryzacja?
  2. Jak uczynić ją innowacyjną?
  3. Co powinniśmy zrobić, aby utrzymać się w głównym nurcie rozwoju gospodarczego?
  4. Jakie najważniejsze zmiany powinny być wykonane, aby to w ogóle było możliwe?
  5. Jak zapewnić w tym wszystkim Polsce miejsce wśród krajów wysokorozwiniętych?
  6. Jak wspomóc Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju? 

Opracowanie jest prognozą długoterminową głównego kierunku rozwoju technologicznego cyfryzacji. Jest rekomendacją pozwalającą na taką selekcję projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych, by przygotować polskie firmy do przemian technologicznych, jakie nadchodzą. Proponuje rozwiązania systemowe przygotowujące Polskę do nadchodzących zmian technologicznych. Wskazuje na sposób realizacji idei specjalizacji przemysłowej, zgodnie z SOR i w oparciu o grupy produktowe wybrane w SOR.  
Opracowanie zostało napisane w formie prognozy rozwoju z rekomendacjami dla rządu, które wynikają z tej prognozy. Jest to opracowanie autorskie, przygotowane w trybie eksperckim. 

TELEKOMUNIKACJA

Raport Pobierz plik: pdf Raport "Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2015 r."

Rozmiar : 1.97MB

Impact of digitalization on the operation of the public administration offices in Poland 2015 Pobierz plik: pdf Impact of digitalization on the operation of the public administration offices in Poland 2015

Rozmiar : 1.51MB

Raport Pobierz plik: pdf Raport "Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2014 r."

Rozmiar : 8.76MB

wplyw_cyfryzacji_2013_wersja_zaadaptowana (1).pdf Pobierz plik: pdf wplyw_cyfryzacji_2013_wersja_zaadaptowana (1).pdf

Rozmiar : 25.31MB

wplyw_cyfryzacji_2013 (1) (1).xlsx Pobierz plik: xlsx wplyw_cyfryzacji_2013 (1) (1).xlsx

Rozmiar : 0.55MB

wplyw_cyfryzacji_2012_wersja_zaadaptowana (1) (1).pdf Pobierz plik: pdf wplyw_cyfryzacji_2012_wersja_zaadaptowana (1) (1).pdf

Rozmiar : 6.04MB

inwentaryzacja-piap-itti-2012-raport-koncowy Pobierz plik: pdf inwentaryzacja-piap-itti-2012-raport-koncowy

Rozmiar : 6.51MB

Wszystkie zidentyfikowane PIAP Pobierz plik: pdf Wszystkie zidentyfikowane PIAP

Rozmiar : 3.23MB

Wszystkie zbadane PIAP Pobierz plik: pdf Wszystkie zbadane PIAP

Rozmiar : 1.94MB

Innowacyjna cyfryzacja - raport Pobierz plik: pdf Innowacyjna cyfryzacja - raport

Rozmiar : 2.13MB

Społeczeństwo informacyjne w liczbach Pobierz plik: pdf Społeczeństwo informacyjne w liczbach

Rozmiar : 6.52MB

Diagnoza społeczna 2011 Pobierz plik: pdf Diagnoza społeczna 2011

Rozmiar : 13.36MB

Raport CISCO Pobierz plik: pdf Raport CISCO

Rozmiar : 1.84MB

Mobilne państwo (wersja 2.0) - Instytut Łączności - Państwowy Instytut Łączności Pobierz plik: pdf Mobilne państwo (wersja 2.0) - Instytut Łączności - Państwowy Instytut Łączności

Rozmiar : 2.83MB

Analiza rynku telekomunikacyjnego w obszarze inwestycji MŚP w sieci szerokopasmowe Pobierz plik: pdf Analiza rynku telekomunikacyjnego w obszarze inwestycji MŚP w sieci szerokopasmowe

Rozmiar : 0.7MB

Raport Ericsson o Internecie szerokopasmowym na świecie 23.05.2011 Pobierz plik: pdf Raport Ericsson o Internecie szerokopasmowym na świecie 23.05.2011

Rozmiar : 5.54MB

 

Pozostałe

Sprawozdania

Inne raporty

Te raporty nie zostały przygotowane przez MAC, ale uważamy je za ważne i interesujące 

Społeczeństwo informacyjne w liczbach

Diagnoza społeczna 2011

Raport CISCO

Mobilne państwo (wersja 2.0) - Instytut Łączności - Państwowy Instytut Łączności

 

raport_mobilne_panstwo_2016 (3).pdf Pobierz plik: pdf raport_mobilne_panstwo_2016 (3).pdf

Rozmiar : 2.83MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 18.12.2017 13:33
Osoba publikująca: Paweł Ratyński
Zmodyfikowano: 18.12.2017 13:33
Osoba modyfikująca: Paweł Ratyński