Rejestr umów/zamówień finansowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji w 2018r.


 

Lp. Nr umowy / zamówienia Data zawarcia Kontrahent Przedmiot Termin realizacji od dnia Termin realizacji do dnia Wartość Współfinansowanie ze środków UE Finansowanie z funduszu celowego CEPIK
1 17-FVS/0118 64R/12/2017 2017-12-28 KAMAR K.Dymko, M.Sierańska s.c. NIP: 512077975 Mała Łąka Małgorzata Wronowiecka NIP: 7531502531 Zakup wyposażenia 2017-12-28 2017-12-28 10 329,30 zł nie -
2 50/12/2017 2017-12-18 MR SYSTEM Marek Lipowski NIP: 5661620653 Modernizacja urządzeń technicznych systemu bezpieczeństwa MC 2017-11-24 2017-12-20 11 746,50 zł nie -
3 FVS/17/12/2260 2017-12-19 Grupa pracuj Sp. z o. o. NIP: 5272749631 Ogłoszenie na portalu pracuj.pl 2017-12-19 2017-12-19 797,66 zł nie -
4 umowa nr 5 2017-12-15 Katarzyna Piecewicz Usługi wsparcia obsługi konslultacji społecznych projektu 2017-12-15 2018-02-16 11 000,00 zł nie -
5 1/DP/2018 2018-01-05 Damian Stalewski Usługi wsparcia obsługi pomocniczo-administracyjnej 2018-01-05 2018-05-31 14 750,00 zł nie -
6 315/2017 2017-12-27 Ministerstwo Spraw Wewnęrznych i Administracji NIP: 5210526030 Zwrot kosztów za rozmowy telefoniczne 2016-06-01 2016-11-30 358,28 zł nie -
7 253/12/17/FVS/N 2017-12-29 Księgarnia Naukowa NIP: 7010414095 Zakup publikacji specjalistycznych 2017-12-29 2017-12-29 1 594,31 zł nie -
8 303/2017 305/2017 2017-12-21 Ministerstwo Spraw Wewnęrznych i Administracji NIP: 5210526030 Zwrot kosztów za udostępnienie MC części pomieszczeń w budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 w Warszawie 2017-11-01 2017-12-31 521,22 zł nie -
9 aneks nr 2 do umowy 1/P/DE/2016 (2/U/COI/MC/2016) 2017-12-29 Centralny Ośrodek Informatyki NIP: 7252036863 Świadczenie usług zapewniających poprawne i nieprzerwane funkcjonowanie Systemów:
  1. elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej;
  2. Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej;
  3. Strony Głównej Biuletynu Informacji Publicznej;
  4. Publikatora Aktów Prawnych.
x x aneks nr 2 zmniejsza umowę o 351.880,63 zł; AKTUALNA wartość umowy wynosi 44.948.119,37 zł nie -
10 aneks nr 6 do umowy 2/DIT/U/COI/2016 2017-12-29 Centralny Ośrodek Informatyki NIP: 7252036863 Usługi zapewniające poprawne i nieprzerwane funkcjonowanie SRP, komponetów powiązanych z SRP, CEWiUDP, PIA x x aneks nr 6 zmniejsza umowę o 10.614.515,70 zł; AKTUALNA wartość umowy wynosi 63.549.384,17 zł nie -
11 aneks nr 4 do umowy 1/DIT/U/COI/2017 2017-12-20 Centralny Ośrodek Informatyki NIP: 7252036863 Usługi zapewniające poprawne i nieprzerwane funkcjonowanie Zintegrowanej Infrastruktury Rejestrów (ZIR) x x aneks nr 4 zwiększa umowę o 28.598.831,86 zł; AKTUALNA wartość umowy wynosi 68.267.640,81 zł nie -
12 Umowa nr 20/BARWIT/MC/PN/17 Część I 2017-12-29 P.U. SOS BARWIT Barbara Jakubczak NIP: 5270255741 Kompleksowe sprzątanie wraz z dostawą artykułów toaletowych i środków czystości 2018-01-01 2018-12-31 428 400,00 zł nie -
13 Umowa nr 20/AWIMA/MC/PN/17 Część II 2017-12-29 AWIMA Sp. J.B. Wiśniewski NIP: 5321448422 Sprzątanie dachu budynku biurowego przy ul. Królewskiej 27 2018-01-01 2018-12-31 56 440,80 zł nie -
14 72/BM/MC/2017 2017-12-29 Focus Telecom Polska Sp z o.o. NIP: 7010108702 świadczenie pakietu usług w zakresie wdrożenia, uruchomienia i utrzymania systemu teleinformatycznego niezbędnego do zapewnienia funkcjonowania systemu telefonów informacyjnych „Informacja dla obywatela”, w tym dostarczenie Bazy wiedzy 2017-12-29 2018-12-31 58 001,86 zł nie -
15 02/2017 2017-12-22 Cenatorium sp.z o.o. NIP: 7393840515 Wykonanie analizy projektowanych zmian w projektach realizowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w ramach POPC 2017-12-22 2018-01-01 92 250,00 zł nie -
16 2017/6/MC 2017-07-27 Centrum Obsługi Administracji Rządowej NIP: 5213590436 Dostawa oprogramowania w zakresie informacji prawnej zwanym SPI 2017-07-27 2019-09-30 236 160,00 zł nie -
17 COAR/576/2017 2017-12-27 Centrum Obsługi Administracji Rządowej NIP: 5213590436 Udostępnienie Międzyresortowego Punktu Wymiany Korespondencji 2018-01-01 2020-12-31 5 166,00 zł nie -
18 2/USiA/DUS/2017 2017-12-29 Centralny Ośrodek Informatyki NIP: 7252036863
  1. świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego Usług Utrzymania;
  2. świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego Usług Rozwoju; dla Systemów 1) Profil Zaufany (PZ); 2) Dostawca Tożsamości (DT)
2018-01-01 2020-12-31 18 271 042,12 zł nie -
19 12/U/BDG/2017 08-01-2018 e-Kiosk S.A. NIP: 8951827513 prenumerata prasy krajowej na 2018 rok 2018-01-01 2018-12-31 6 879,69 zł nie -
20 52/WIL/2018 2018-01-10 P.H.A.P. Prof.-Met-Kol-Detal Agnieszka Bieszczad NIP: 5242106147 Zakup art. do prac konserwatorskich 2018-01-10 2018-01-10 12,83 zł nie -
21 7998/LOTCD/FL/17 2017-12-18 Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. NIP: 5220002334 Opłata za zmianę biletów 2017-12-18 2017-12-18 2 647,00 zł nie -
22 8/DUS/2017 2017-12-07 LOG Systems Sp. z o.o. NIP: 7792368422 Usługa wsparcia w konfiguracji Oprogramowania 2017-12-07 2017-12-23 81 795,00 zł nie -
23 FS 3700/2017 2017-12-22 Malibu PC R.Bujalski W.Dejer i R.Maciak Sp. J. NIP: 5272262484 Usługa serwisowa 2017-12-22 2017-12-22 2 337,00 zł nie -
24 2018/47/M/00003 2017-12-31 Centrum Obsługi Administracji Rządowej NIP: 5213590436 Usługa mycia pojazdów służbowych MC 2017-12-01 2017-12-31 773,67 zł nie -
25 F20180100104,6 2018-01-10 Gremi Media S.A. NIP: 5220103673 Zamieszczene ogłoszenia o konsultacjach w wydaniu ogólnopolskim Reczpospolitej 2018-01-09 2018-01-09 1 800,00 zł nie -
26 FAS/94/01/2018/WJ 2018-01-10 E-COMMERCE PARTNERS Sp. z o. o. NIP: 6462490527 Zakup art.. do prac konserwatorskich 2018-01-10 2018-01-10 449,70 zł nie -
27 Deklaracja DN-15 2017-12-28 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Podatek od nieruchomości na rok 2018 2018-01-01 2018-12-31 87 306,00 zł nie -
28 Deklaracja D-N 2018-01-12 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2018-01-01 2018-12-31 30 600,00 zł tak -
29 1/2018 2018-01-16 Zarząd Terenów Publicznych Umowa dzierżawy powierzchnii z przeznaczeniem pod warstwę docieplenia ścian budynku MC 2017-12-23 2020-12-22 90,00 zł nie -
30 2/DP/2018 2018-01-15 Centralny Ośrodek Informatyki NIP: 7252036863 Świadczenie usług utrzymania e-RPL 2018-01-15 2018-12-31 143 940,96 zł nie -
31

1./Tensorpolska/MC/PN/17
2./Tensorpolska/MC/PN/17

2018-01-18 Tensorpolska Jarosław Dębski NIP: 7321916278 Sporządzenie ekspertyz 2018-01-18 2018-03-19 162 271,00 zł tak -
32 1/DWMiA/MC/2018 2018-01-16 Lingua Lab s.c. Weronika Szyszkiewicz, Małgorzata Dembińska NIP: 6772353115 Usługi tłumaczeń specjalistycznych pisemnych i ustnych oraz weryfikacja tłumaczeń specjalistycznych pisemnych na potrzeby MC w 2018 r. 2018-01-16 2018-12-31 80 000,00 zł nie -
33 171/01/18 2018-01-16 MultiPrint.pl s.c. Artur Baj, Michał Caban NIP: 1132826720 Wydruk naklejek do oznakowania punktu potwierdzania profilu zaufanego w MC 2018-01-16 2018-01-16 105,00 zł nie -
34 pismo BDG-WA.224.2.2018 2018-01-24 Poczta Polska S.A. NIP: 5250007313 Abonament RTV za 2018 2018-01-01 2018-12-31 9 152,75 zł nie -
35 9/1/2018 2018-01-12 Centralny Ośrodek Informatyki NIP: 7252036863 Rozszerzenie profilu i wdrożenie serwisu informacyjnego "Portal obywatel.gov.pl" 2018-01-12 2018-01-12 8 425,50 zł nie -
36 5/18 2018-01-08 Komenda Główna Policji NIP: 5213172762 Refundacja kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości wykorzystywanych na potrzeby funkcjonowania systemów informatycznych 2017-11-01 2017-11-30 2 505,28 zł nie -
37 13/2018 2018-01-10 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ONE Magdalena Chachurska NIP: 9720510550 Zakup skrzyń metalowych do transportu dokumantacji niejawnej 2018-01-10 2018-01-10 3 713,99 zł nie -
38 FN-321000/2018/01/03382 2018-01-16 Komputronik S.A. NIP: 9720902729 Zakup folii prywatyzujących do laptopów 2018-01-16 2018-01-16 1 603,00 zł nie -
39 FL-A327160-FL-A327165 FL-A328659-FL-A328664 2017-12-15 InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów służbowych MC na 2018 r. 2018-01-01 2018-12-31 7 693,00 zł nie -
40 720800046 2018-01-10 Przedsiębiorstwo Państwowe PORTY LOTNICZE NIP: 5250000239 Wydanie przepustki samochodowej rocznej na wewnętrzną droge dojazdową 2018-01-01 2018-12-31 1 180,80 zł nie -
41 104/2018 2018-01-17 Pionier S.C. M.Świtakowska, P.Świtakowski NIP: 5272377419 Wykonanie stempli w oprawie 2018-01-17 2018-01-17 313,65 zł nie -
42 0369/LOTCD/FM/17 0368/LOTCD/FM/17 2017-10-11 Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. NIP: 5220002334 Organizacja pobytu w hotelu 2017-10-09 2017-10-11 873,02 zł nie -
43 0014/18 2018-01-26 Instytut Rachunkowości i Podatków Sp. z o.o. NIP: 5252254518 Usługi szkoleniowe 2018-01-26 2018-01-26 1 100,00 zł nie -
44 aneks nr 1 do umowy 48/2017/DUIRS 2017-12-29 Centralny Ośrodek Informatyki NIP: 7252036863 Usługi architektoniczne związane z integracją danych z rejestrów państwowych przy wykorzystaniu Platformy Integracji Usług i Danych 2017-07-03 2018-12-31 aneks nr 1 zwiększa umowę o 445.260,00 zł; AKTUALNA wartość umowy wynosi 667.890,00 zł nie -
45 7/DUS/2017 2017-12-21 Asseco Data Systems S.A. NIP:5213621697 Świadczenie sukcesywnych usług certyfikacyjnych na potrzeby obsługi komunikacji użytkowników z aplikacajmi sieciowymi MC 2017-12-21 2018-12-20 31 396,40 zł nie -
46 umowa wykonawcza nr 11/2018 do umowy ramowej nr 6/Britenet/MC/PN/17 z dnia 11.08.2017 r 2018-01-17 Britenet Sp. z o. o. NIP: 9512197737 Świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT 2018-01-17 2018-12-31 1 620 609,00 zł nie -
47 umowa wykonawcza nr 12/2018 do umowy ramowej nr 6/Britenet/MC/PN/17 z dnia 11.08.2017 r 2018-01-17 Britenet Sp. z o. o. NIP: 9512197737 Świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT 2018-01-17 2018-12-31 1 328 862,00 zł nie -
48 umowa wykonawcza nr 9/2018 do umowy ramowej nr 6/Britenet/MC/PN/17 z dnia 11.08.2017 r 2018-01-17 Britenet Sp. z o. o. NIP: 9512197737 Świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT 2018-01-17 2018-12-31 2 209 415,00 zł tak -
49 umowa wykonawcza nr 6/2018 do umowy ramowej nr 6/BlueSoft/MC/PN/17 z dnia 11.08.2017 r 2018-01-18 BlueSoft Sp. z o. o. NIP: 5262667699 Świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT 2018-01-18 2018-12-31 1 040 929,00 zł tak -
50 umowa wykonawcza nr 5/2018 do umowy ramowej nr 6/BlueSoft/MC/PN/17 z dnia 11.08.2017 r 2018-01-18 BlueSoft Sp. z o. o. NIP: 5262667699 Świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT 2018-01-18 2018-12-31 580 897,00 zł tak -
51 umowa wykonawcza nr 1/2018 do umowy ramowej nr 6/BlueSoft/MC/PN/17 z dnia 11.08.2017 r 2018-01-18 BlueSoft Sp. z o. o. NIP: 5262667699 Świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT 2018-01-18 2018-12-31 4 500 011,00 zł nie -
52 1/U/BDG/2018 2018-01-26 EL-BUD Andrzej Dąbrowski NIP: 1130073475 Usługi remontowe 2018-01-26 2018-02-06 19 700,00 zł nie -
53 9/U/BDG/2017 2017-01-29 AMATIK Krystian Poradowski NIP: 6612149908 Kompleksowa konserwacja i bieżące naprawy instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej w 2018 w budynku MC przy ul.Królweskiej 27 2017-01-29 2018-12-31 17 712,00 zł nie -
54 Dekalracja DN-18 2018-02-01 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Podatek od nieruchomości na rok 2018 - korekta 2018-01-01 2018-12-31 5,00 zł nie -
55 Wyrok Sygn. akt XXIV C 543/14 2016-02-17 Info Sp. z o. o. ZETO SOFTWARE Sp. z o. o. Tytułem zwrotu kosztów procesu 2018-02-02 2018-02-02 23 980,16 zł nie -
56 173/2018 2018-01-25 Pionier S.C. M.Świtakowska, P.Świtakowski NIP: 5272377419 Wyrób wraz z dostawą pieczęci oraz stempli o niestandardowych wymiarach 2018-01-25 2018-01-25 104,55 zł nie -
57 17832 2018-01-23 Opus 2 Interantional Limited Świadczenie usług w zakresie obsługi postępowania przed Trybunałem Arbitrażowym w Paryżu 2017-12-08 2017-12-22 771,38 £ nie -
58 1896/2018 2018-02-02 GLOVEX Sp. z o. o. NIP: 5223022515 Zakup art.. BHP 2018-02-02 2018-02-02 452,66 zł nie -
59 46/01/2018 99/10/2018 23/2018 0154/J/2018 2018-01-29 Stowarzyszenie Polska Platforma Bezpieczeńsktwa Wewnętrznego NIP: 7831618232 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o. NIP: 5260209840 Krajowa Szkoła Administracji Publicznej NIP: 5250006124 L2 - Language Consulting Sp. z o. o. NIP: 521305596 Usługi szkoleniowe 2018-01-29 2018-01-29 2 428,00 zł nie -
60 15/2018 1/2018 2018-02-07 Ministerstwo Spraw Wewnęrznych i Administracji NIP: 5210526030 Zwrot kosztów za udostępnienie MC części pomieszczeń w budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 w Warszawie 2018-01-01 2018-01-31 424,00 zł nie -
61 14/2/2018 2018-01-31 Centralny Ośrodek Informatyki NIP: 7252036863 Rozszerzenie profilu i wdrożenie serwisu informacyjnego "Portal obywatel.gov.pl" 2018-01-31 2018-01-31 8 875,68 zł nie -
62 0099/LC/FM/18 2018-01-30 Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. NIP: 5220002334 Organizacja pobytu w hotelu 2018-01-30 2018-01-31 1 073,72 zł nie -
63 AH-18-000005 2018-02-02 International Chamber of Commerce Świadczenie usług w zakresie obsługi postępowania przed Trybunałem Arbitrażowym w Paryżu 2017-08-22 2017-08-22 516,00 € nie -
64 18007937 2018-01-19 RIPE Network Coordination Centre Opłata członkostwa w organizacji RIPE NCC na rok 2018 2018-01-01 2018-12-31 1 259,33 € nie -
65 FVG00224/01/2018 2018-01-29 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa NIP: 5210117157 Odnowienie wpisu nazwy w domenie bip.gov.pl 2018-01-24 2019-01-23 184,50 zł nie -
66 FVA/2018/02/000006 2018-02-05 DECSOFT S.A. NIP: 5210083578 Usługa naprawy streamera 2018-02-05 2018-02-05 3 567,00 zł nie -
67 00684/02/18 2018-02-09 SAS Sp. z o. o. NIP: 5272523714 Zakup art. BHP 2018-02-09 2018-02-09 5 946,57 zł nie -
68 2018/02/FVDSKP/AZMH/938 2018-02-07 Ravelo Sp. z o. o. NIP: 5252543576 Zakup książek 2018-02-07 2018-02-07 585,00 zł nie -
69 25/02/18/FV 2018-02-07 Ksero-net.pl Małgorzata Braun NIP: 7631460163 Druk broszur 2018-02-07 2018-02-07 3 136,50 zł nie -
70 1026157208 1026158100 1026199194 2017-12-07 Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Ubezpieczenie mienia, sprzętu, ubezpieczenie OC 2018-01-01 2020-12-31 10 869,03 zł nie -
71 umowa wykonawcza nr 8/2018 do umowy ramowej nr 6/Britenet/MC/PN/17 z dnia 11.08.2017 r 2018-02-01 Britenet Sp. z o. o. NIP: 9512197737 Świadczenie usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT 2018-02-01 2018-04-30 1 973 786,00 zł nie -
72 umowa wykonawcza nr 3/2018 do umowy ramowej nr 6/BlueSoft/MC/PN/17 z dnia 11.08.2017 r 2018-02-01 BlueSoft Sp. z o. o. NIP: 5262667699 Świadczenie usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT 2018-02-01 2018-12-31 5 132 193,00 zł nie -
73 1/BM/MC/18 2018-02-05 NEWTON Media Sp. z o.o. NIP: 9542353892 Codzienny monitoring prasy i mediów elektronicznych (radia i telewizji) 2018-02-05 2018-07-04 11 377,50 zł nie -
74 2/U/BDG/2018 2018-02-12 PARTNER XXI Sp. z o.o. NIP: 6482010588 Zakup papieru ksero 2018-02-12 2018-02-17 15 151,14 zł nie -
75 12/Infostrategia/MC/PN/17 2018-02-14 konsorcjum: Infostrategia Sp. z o.o. NIP: 6751488525 Infostrategia Andrzej Szczerba i Wspólnicy Spółka Jawna NIP: 6772227669 GWW Grynhoff i Partnerzy Radcowie Prawni i Doradcy Podatkowi Spółka Partnerska NIP: 7792022623 Świadczenie usług wsparcia eksperckiego w procesie aktualizacji Narodowego Planu Szerokopasmowego 2018-02-14 2018-08-13 644 520,00 zł nie -
76 24/THINKIT/MC/PN/2017 2018-02-19 ThinkIT Consulting Sp. z o.o. NIP: 7010334077 Przygotowanie studium wykonalności dla projektu ZPA, analizy, prace koncepcyjne oraz wsparcie przy opracowaniu wniosku o dofinansowanie, usługi gwarancyjne 2018-02-19 2018-04-20 286 860,60 zł tak -
77 F/000016/18 2018-02-08 Valvo Racing Leszek Bielenda NIP: 5211581723 Naprawa sprzętu agd 2018-02-08 2018-02-08 1 131,60 zł nie -
78 2018/47/M/00013 2018-01-31 Centrum Obsługi Administracji Rządowej NIP: 5213590436 Usługa mycia pojazdów służbowych MC 2018-01-01 2018-01-31 815,49 zł nie -
79 12/2018 2018-02-05 MAXDEKOR Zofia, Zbigniew, Paweł Kłycińscy s.c. NIP: 5360010115 Zakup wyposażenia biurowego 2018-02-05 2018-02-05 4 581,55 zł nie -
80 27/2018 2018-02-06 Ministerstwo Spraw Wewnęrznych i Administracji NIP: 5210526030 Zwrot kosztów za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej w udostępnionych dla MC pomieszczeniach w budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 w Warszawie 2017-12-01 2018-01-31 69,12 zł nie -
81 FL/1009/02/2018 2/49804/WAR/2018 2018-02-01 SKYCASH POLAND S.A. NIP: 9571005969 Parkowanie w usłudze mobiParking za sierpień-październik 2017 r. oraz opłata abonamentowa za mobiParking flota 2018-01-01 2018-01-31 464,53 zł nie -
82 28/Audytel/MC/PN/17 2018-02-22 AUDYTEL S.A. NIP: 7792169697 Sporządzenie ekspertyzy dotyczącej rekomendowanych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa otwartości danych publicznych 2018-02-22 2018-04-23 91 000,00 zł tak -
83 2018/FVP/S06B/000134 2018/FVP/S06B/000135 2018-02-20 Meble - Black Red White Sp. z o.o. NIP: 9181928620 Zakup wyposażenia biurowego 2018-02-20 2018-02-20 1 798,00 zł nie -
84 700005720218 01.02.2018 T-Mobile S.A. NIP: 5261040567 Usługi telekomuniakcyjne 01.01.2018 31.01.2018 5 540,97 zł nie -
85 83/18 95/18 08.02.2018 "Komenda Główna Policji NIP: 5213172762" Refundacja kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości wykorzystywanych na potrzeby funkcjonowania systemów informatycznych 01.12.2017 31.12.2017 2 541,67 zł nie -
86 656 03.02.2018 International Telecommunication Union Usługi szkoleniowe 03.05.2018 03.12.2018 150,00 USD nie -
87 2018-14-524185 371/MS/2018 27.02.2018 LEROY-MERLIN POLSKA Sp. z o.o.
NIP: 1130089950 Pastuszka Mariusz
NIP: 8111548900
Zakup art. do prac konserwatorskich 27.02.2018 27.02.2018 199,80 zł nie -
88 FVA/000903/02/2018 20.02.2018 PRESSCOM Sp. z o.o. NIP: 8971688084 Usługi szkoleniowe 20.02.2018 20.02.2018 880,00 zł nie -
89 FV/005701/18 20.02.2018 Centrum Druku s.j. NIP: 6792702228 Dostawa toneru i skanera 20.02.2018 20.02.2018 635,81 zł nie -
90 27/Domański/MC/PN/17 26.02.2018 Domański Zakrzewski Palinka Spółka Komandytowa NIP: 5272162127 Sporządzenie ekspertyzy dotyczącej rekomendowanych rozwiązań prawnych ułatwiających otwieranie danych publicznych 26.02.2018 27.04.2018 43 050,00 zł tak -
91 FL/988/03/2018 3/49804/WAR/2018 28.02.2018 SKYCASH POLAND S.A.
NIP: 9571005969
Parkowanie w usłudze mobiParking za sierpień-październik 2017 r. oraz opłata abonamentowa za mobiParking flota 01.02.2018 28.02.2018 409,98 zł nie -
92 181/2018 20.02.2018 CORSOFT Andrzej Korzeniewski NIP: 9521760511 Zakup licencji Adobe Creative Cloud 20.02.2018 17.07.2018 3 075,00 zł nie -
93 379/2018 23.02.2018 Pionier S.C. M.Świtakowska, P.Świtakowski NIP: 5272377419 Wykonanie stempli w oprawie 23.02.2018 23.02.2018 104,55 zł nie -
94 FV/477/2018 FV/448/2018 26.02.2018 INTERLABEL Mariusz Cichoszewski NIP: 5832578930 Zakup etykiet do drukarek 26.02.2018 26.02.2018 2 140,20 zł nie -
95 58/2018 23.02.2018 Ministerstwo Spraw Wewnęrznych i Administracji
NIP: 5210526030
Zwrot kosztów za udostępnienie MC części pomieszczeń w budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 w Warszawie 01.12.2017 31.12.2017 9 374,68 zł nie -
96 FC180585 11.12.2017 Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych Składka członkowska na rok 2018 01.01.2018 31.12.2018 92 539,20 € nie -
97 66/02/2018 182/0218/FV 14.02.2018 Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Spółka Jawna NIP: 1132690108 Langas Group NIP: 5321595577 Usługi szkoleniowe 13.02.2018 14.02.2018 4 270,00 zł tak -
98 F/000020/18 27.02.2018 Valvo Racing Leszek Bielenda NIP: 5211581723 Naprawa sprzętu agd 27.02.2018 27.02.2018 922,50 zł nie -
99 62/2018 26.02.2018 Ministerstwo Spraw Wewnęrznych i Administracji
NIP: 5210526030
Zwrot kosztów za udostępnienie MC części pomieszczeń w budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 w Warszawie 01.12.2017 31.12.2017 641,23 zł nie -
100 FH-17-000296 20.12.2017 International Chamber of Commerce Świadczenie usług w zakresie obsługi postępowania przed Trybunałem Arbitrażowym w Paryżu 22.12.2017 22.12.2017 722,90 € nie -
101 F/001151/18 01.03.2018 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ROMPOL Roman Dzyr NIP: 5210128795 Zakup art. do prac konserwatorskich 01.03.2018 01.03.2018 158,39 zł nie -
102 64/2018 27.02.2018 Ministerstwo Spraw Wewnęrznych i Administracji
NIP: 5210526030
Zwrot kosztów za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej w udostępnionych dla MC pomieszczeniach w budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 w Warszawie 01.12.2017 28.02.2018 35,43 zł nie -
103 3/3/2018 02.03.2018 Centralny Ośrodek Informatyki
NIP: 7252036863
Rozwój Portalu obywatel.gov.pl 02.03.2018 02.03.2018 53 926,89 zł nie -
104 PRO/F/733/BHP/2018 18-FVS/0199 0664/J/2018 16/3/2018 13.03.2018 PPHU "BU-MOR" NIP: 6521137041 Studio Wiedzy Sp. z o. o. NIP: 5213664264 L2 - Consulting Sp. z o. o. NIP: 5213005596 Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu Adam Stolarzewicz NIP: 9541254509 Usługi szkoleniowe 01.01.2018 31.12.2018 3 438,00 zł nie -
105 10/2018 28.02.2018 AB Projekt Sp. z o. o.
NIP: 5213646438
Zakup i dostawa wyposażenia rozdzielni niskiego napięcia 28.02.2018 28.02.2018 3 341,91 zł nie -
106 0135/03/2018 4R/03/2018 10.03.2018 Dami-Kwiat Rafał Zawiślak
NIP: 1181563203 Mała Łąka Małgorzata Wronowiecka
NIP: 7531502531
Zakup art. ogrodniczych 10.03.2018 10.03.2018 1 185,00 zł nie -
107 73/FR/2018 01.03.2018 Izba Projektowania Budowalnego
NIP: 5261614560
Zakup zaszytów (rozdziałów) Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych 01.03.2018 01.03.2018 411,60 zł nie -
108 2018/47/M/00025 28.02.2018 Centrum Obsługi Administracji Rządowej
NIP: 5213590436
Usługa mycia pojazdów służbowych MC 01.02.2018 28.02.2018 669,12 zł nie -
109 F/0418/03/18 09.03.2018 FORUM Halina Pierzchała
NIP: 8241266933
Zakup i dostawa art. papierniczych 09.03.2018 09.03.2018 879,76 zł nie -
110 89/2018 12.03.2018 Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
NIP: 5250006124
Usługi szkoleniowe 07.03.2018 08.03.2018 1 190,00 zł nie -
111 67/2018 07.03.2018 Ministerstwo Spraw Wewnęrznych i Administracji
NIP: 5210526030
Zwrot kosztów za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej w udostępnionych dla MC pomieszczeniach w budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 w Warszawie 01.03.2018 31.03.2018 34,85 zł nie -
112 2132018 20.02.2018 Świat Eventów Nina Żukowska
NIP: 1181639863
Usługi szkoleniowe 19.02.2018 20.02.2018 1 427,68 zł tak -
113 2/Cezas/MC/PN/18 07.03.2018 Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół "Cezas" Sp. z o.o. NIP: 5422748462 Dostawa i montaż mebli biurowych oraz krzeseł 07.03.2018 27.03.2018 42 262,80 zł nie -
114 Aneks nr 1 do umowy 42/BDG/2016 14.03.2018 Orbis S.A. NIP: 5260250469 Najem 6 miejsc na parkingu podziemnym 01.01.2017 na czas nieokreślony 3000 zł/m-c nie -
115 fv/170/2018 15.03.2018 JSK Internet Jacek Baranowski
NIP: 1131933276
Dokonanie zmian na portalu Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji 15.03.2018 15.03.2018 246,00 zł nie -
116 0126/03/18/FVS 19.03.2018 Artykuły Propagandowe Liliana Niewiadomska, Renata Stosio Spółka Cywilna
NIP: 5272832964
Zakup elementów do mocowania flag 19.03.2018 19.03.2018 1 634,00 zł nie -
117 19459/MHM 02.03.2018 International Chamber of Commerce Dopłata do zaliczki na koszty postępowania arbitrażowego w Paryżu 22.12.2017 22.12.2017 192 500,00 USD nie -
118 FP 1/3/2018 27.03.2018 iMasters Rafał Piekielnik NIP: 5272834897 Naprawa servisowa iPad Air 27.03.2018 27.03.2018 299,00 zł nie -
119 Umowa nr 1/BZPP/2018 20.03.2018 Obserwatorium.BIZ. Sp. o.o NIP: 792428710 Przygotowanie analizy eksperckiej projektów z protfela MC 20.03.2018 14.04.2018 146 837,40 zł nie -
120 3/DT/2018 09.02.2018 PN Advisory Services NIP: NL131588333B01 Wykonanie ekspertyzy dotyczącej możliwości wystąpienia pomocy publicznej w sytuacji nałożenia na beneficjentów 1 osi priorytetowej POPC na lata 2014-2020 zobowiązania do podłączenia wspołfinansowanych w ramach tej interwencji publicznej szerokopasmowych sieci dostępowych 09.02.2018 09.02.2018 43 153,00 zł tak -
121 FV/000163/03/2018 14.03.2018 Labcreation s.c. NIP: 7393714934 Wydruk i dostawa ulotek informacyjnych MC 14.03.2018 14.03.2018 283,53 zł nie -
122 1265/MG/2018 F/001626/18 21.03.2018 Comfortkey Krzystof Styś NIP: 5321353360 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ROMPOL Roman Dzyr NIP: 5210128795 Zakup art. do prac konserwatorskich 21.03.2018 21.03.2018 284,97 zł nie -
123 179/18 13.03.2018 Komenda Główna Policji
NIP: 5213172762
Refundacja kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości wykorzystywanych na potrzeby funkcjonowania systemów informatycznych 01.01.2018 31.01.2018 2 522,84 zł nie -
124 30/32/S/2018 428/48/2018 22/2018 201-03-22 INTEGRIO S. C.
NIP: 6783032490 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
NIP: 5260209840 Free Media Michał Smereczyński
NIP: 9552171856
Usługi szkoleniowe 201-03-22 201-03-22 7 985,00 zł nie -
125 8732/03/2018 23.03.2018 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SOLO-KOLOS Sp. z o. o.
NIP: 9492198193
Zakup materialów poprawiających ergonomię stanowiska pracy oraz filtrów prywatyzujących 23.03.2018 23.03.2018 5 218,39 zł nie -
126 700085980318 08.03.2018 T-Mobile S.A. NIP: 5261040567 Usługi telekomuniakcyjne 01.02.2018 28.02.2018 4 972,67 zł nie -
127 FL/1061/04/2018 4/49804/WAR/2018 31.03.2018 SKYCASH POLAND S.A.
NIP: 9571005969
Parkowanie w usłudze mobiParking za sierpień-październik 2017 r. oraz opłata abonamentowa za mobiParking flota 01.03.2018 31.03.2018 244,41 zł nie -
128 75/2018 22.03.2018 Ministerstwo Spraw Wewnęrznych i Administracji
NIP: 5210526030
Zwrot kosztów za udostępnienie MC części pomieszczeń w budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 w Warszawie - podatek od nieruchomości 01.03.2018 31.03.2018 883,25 zł nie -
129 87/2018 23.03.2018 Ministerstwo Spraw Wewnęrznych i Administracji
NIP: 5210526030
Zwrot kosztów za udostępnienie MC części pomieszczeń w budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 w Warszawie 01.01.2018 28.02.2018 25 949,33 zł nie -
130 PM/0062/03/2018 27.03.2018 DOMBAL Grzegorz Kowalczyk
NIP: 5251015792
Zakup i dostawa elementów małej architektury dla MC 27.03.2018 27.03.2018 4 335,75 zł nie -
131 FVg00456/03/2018 FVG00459/03/2018 FVG00463/03/2018 FVG00464/03/2018 19.03.2018 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa NIP: 5210417157 Odnowienie wpisu w domenie: dane.gov.pl, data.gov.pl, danepubliczne.gov.pl, publicdata.gov.pl 19.03.2018 18.03.2019 738,00 zł nie -
132 1/DKC/OD/2018 27.03.2018 Łukasz Jachowicz Sporządzenie opinii o charakterze eksperckim 27.03.2018 06.04.2018 14 400,00 zł nie -
133 45/2018 84/2018 85/2018 19.02.2018 Ministerstwo Spraw Wewnęrznych i Administracji
NIP: 5210526030
Zwrot kosztów za udostępnienie MC części pomieszczeń w budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 w Warszawie - podatek od nieruchomości 01.01.2018 28.02.2018 1 342,50 zł nie -
134 0046/LC/FU/18 21.03.2018 Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.
NIP: 5220002334
Polisa ubezpieczeniowa dla pracownika MC w związku z wyjazdem służbowym 19.03.2018 22.03.2018 13,85 zł nie -
135 Aba/156/03/18 30.03.2018 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
NIP: 5261281638
Udostępnienie Międzyresortowego Punktu Wymiany Korespondencji 01.01.2018 31.03.2018 430,50 zł nie -
136 0413/LC/FM/18 19.03.2018 Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.
NIP: 5220002334
Zakup usług hotelowych w związku z delegacjami służbowymi 18.03.2018 20.03.2018 986,37 zł nie -
137 48/SLU/04/2018 12.04.2018 ELTEC Krzysztof Ryfka
NIP: 8261208732
Zakup sprzętu do realizacji nagrań materiałów informacyjnych 12.04.2018 12.04.2018 553,50 zł nie -
138 2932018 20.03.2018 Świat Eventów Nina Żukowska
NIP: 1181639863
Usługi szkoleniowe 19.03.2018 20.03.2018 1 427,68 zł tak -
139  109/03/2018 30.03.2018 LangMedia Sp. z o. o.
NIP: 798792830
Usługi szkoleniowe 30.03.2018 30.03.2019 2 628,00 zł nie -
140 02/DRUCiOD/2018 09.04.2018 Centralny Ośrodek Informatyki
NIP: 7252036863
Usługi związane z Wdrożeniem lub Rozwojem eUsług 09.04.2018 08.04.2021 7 380 000,00 zł nie -
141 2/DKC/OD/2018 23.03.2018 Fundacja ePaństwo NIP: 1231216692 Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatu dot. otwartości danych 23.03.2018 30.06.2018 5 000,00 zł nie -
142 0045/LC/FU/18 21.03.2018 Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.
NIP: 5220002334
Polisa ubezpieczeniowa dla pracownika MC w związku z wyjazdem służbowym 23.01.2018 26.01.2018 19,95 zł nie -
143 2/DUS/APNPROMISE/2018 30.03.2018 A.P.N. Promise NIP: 5210088682 Zakup i dostawa 500 licencji Office 365 Enterprise E1 User CSS dla stanowisk komputerowych 30.03.2018 05.05.2018 151 905,00 zł nie -
144 3/DUS/ENSALTA/2018 30.03.2018 Ensalta Sp. z o. o. NIP: 6772337300 Usługa serwisowa wraz z zapewnieniem i wymianą części zamiennych na serwery i macierze 30.03.2018 29.03.2019 147 354,00 zł nie -
145 SOI/2018/5114 27.03.2018 Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER Magdalena Wolniewicz-Kesaria NIP: 7772616176 Usługi szkoleniowe 26.03.2018 27.03.2018 1 190,00 zł nie -
146 FAS/210/2018 17.04.2018 Kwiaciarnia "VICTORIA" Elżbieta Wiak, Mateusz Wiak NIP: 5260057614 Zakup art. ogrodniczych 17.04.2018 17.04.2018 120,00 zł nie -
147 2018/47/M/00035 31.03.2018 Centrum Obsługi Administracji Rządowej
NIP: 5213590436
Usługa mycia pojazdów służbowych MC 01.03.2018 31.03.2018 648,21 zł nie -
148 F/1H/18/000591 26.03.2018 Hubix Sp. z o. o.
NIP: 5291803171
Zakup art. BHP 26.03.2018 26.03.2018 1 070,10 zł nie -
149 277/2018 09.04.2018 Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
NIP: 5250006124
Usługi szkoleniowe 05.04.2018 05.04.2018 1 140,00 zł nie -
150 21442 12.04.2018 Gratisownia.pl Katarzyna Dolnik
NIP: 6312329285
Wykonanie i dostawa art. promocyjnych MC 12.04.2018 12.04.2018 4 353,71 zł nie -
151 3/DKC/OD/2018 17.04.2018 2 CODE Sp. z o.o. NIP: 8522642629 Świadczenie usług graficznych celem stworzenia materiałów graficznych na potrzeby projektu „Otwarte dane - dostęp, standard, edukacja 17.04.2018 10.12.2019 33 825,00 zł tak -
152 97/2018 12.04.2018 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
NIP: 5210526030
Zwrot kosztów za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej w udostępnionych dla MC pomieszczeniach w budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 w Warszawie 01.04.2018 30.04.2018 34,85 zł nie -
153 700010310418 01.04.2018 T-Mobile S.A. NIP: 5261040567 Usługi telekomuniakcyjne 01.03.2018 31.03.2018 5 249,42 zł nie -
154 F/000044/18 13.04.2018 Valvo Racing Leszek Bielenda NIP: 5211581723 Naprawa sprzętu agd 13.04.2018 13.04.2018 369,00 zł nie -
155 FV/21/04/2018 FA/62/04/2018 12.04.2018 Expose Sp. z o. o. NIP: 5272657461 Inprogess Szkolenia Sp. z o. o. NIP: 6772369990 Usługi szkoleniowe 09.04.2018 13.04.2018 4 050,00 zł tak -
156 1026157208 1026158100 10.04.2018 Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Ubezpieczenie mienia, sprzętu, ubezpieczenie OC 01.01.2018 31.12.2020 3 816,18 zł nie -
157 10/DRS/2018/CEPiK 25.04.2018 Poczta Polska S.A.
NIP: 5250007313
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych 25.04.2018 24.04.2021 1 857 991,50 zł nie tak
158 2249045492 30.04.2018 TERG S.A.
NIP: 7671004218
Zakup tabletu 30.04.2018 30.04.2018 509,00 zł nie -
159 FVG00585/04/2018 16.04.2018 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa
NIP: 5210117157
Odnowienie wpisu nazwy w domenie spoc.gov.pl 15.04.2018 14.04.2019 184,50 zł nie -
160 1/USIA/DUS/2018 13.04.2018 Centralny Ośrodek Informatyki
NIP: 7252036863
Asysta i utrzymanie SPOC PL 01.03.2018 31.12.2018 599 790,31 zł nie -
161 8/DP/MC/US/18 30.04.2018 Kancelaria Gawroński & Partners spółka komandytowo-akcyjna NIP: 9512446399 Świadczenie wyspecjalizowanych usług prawnych podczas prac przygotowawczych do audytu zgodności licencyjnej oprogramowania IBM oraz zapewnienie specjalistycznego wsparcia prawnego podczas audytu 30.04.2018 do czasu zakończenia audytu albo do czasu wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia 38 868,00 zł nie -
162 FL/1023/05/2018 5/49804/WAR/2018 30.04.2018 SKYCASH POLAND S.A.
NIP: 9571005969
Parkowanie w usłudze mobiParking za sierpień-październik 2017 r. oraz opłata abonamentowa za mobiParking flota 01.04.2018 30.04.2018 156,06 zł nie -
163 2731/05/2018 02.05.2018 ECI Trade Sp. z o. o. NIP: 5211007361 Zakup walizki biurowej na kancelaryjne potrzeby wymiany międzyresortowej 02.05.2018 02.05.2018 329,00 zł nie -
164 251/18 16.04.2018 Komenda Główna Policji
NIP: 5213172762
Refundacja kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości wykorzystywanych na potrzeby funkcjonowania systemów informatycznych 01.02.2018 28.02.2018 2 278,84 zł nie -
165 372/04/2018 26.04.2018 EKON STUDIO Edyta Werbanowska NIP: 5341899576 Zakup flag i usztywniaczy do flag 26.04.2018 26.04.2018 1 434,00 zł nie -
166 813/2018 27.04.2018 Pionier S.C. M.Świtakowska, P.Świtakowski NIP: 5272377419 Wykonanie stempli w oprawie 27.04.2018 27.04.2018 73,80 zł nie -
167 111/2018 26.04.2018 Ministerstwo Spraw Wewnęrznych i Administracji
NIP: 5210526030
Zwrot kosztów za udostępnienie MC części pomieszczeń w budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 w Warszawie - podatek od nieruchomości 01.04.2018 30.04.2018 883,25 zł nie -
168 ZS/B2B/18/01775 08.05.2018 Cortland Sp. z o. o.
NIP: 7780043683
Zakup art. informatycznych 08.05.2018 08.05.2018 159,20 zł nie -
169 FV/89/PL/1804 27.04.2018 Apeks Sp. z o. o. Spólka komandytowa
NIP: 5223082546
Zakup walizki biurowej na kancelaryjne potrzeby wymiany międzyresortowej 27.04.2018 27.04.2018 279,00 zł nie -
170 4/U/BDG/2018 30.04.2018 Modernizatorium Emilia Ornat NIP: 8942914402 Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznej w budynku MC 30.04.2018 30.05.2018 42 373,50 zł nie -
171 4/DKC/OD/2018 24.04.2018 Beata Charycka Pozyskanie informacji do przeprowadzenia warsztatu z przedstawicielami samorządu terytorialnego dot. otwartości danych publicznych, wywiady indywidulane i sporządzenie raportu z pozyskanych informacji 24.04.2018 21.05.2018 2 900,00 zł nie -
172 1/DKC/UC/2018 01.03.2018 Karolina Żelazowska Wykonanie scenariuszy warsztatów z nauki programowania oraz doradzwtwo i usługi szkoleniowe w zakresie ich wykorzystania w punktach warsztawowych 01.03.2018 31.08.2018 16 300,00 zł nie -
173 47/4/2018 23.04.2018 Imperium Szkoleniowe Kamil Targosiński NIP: 7171780215 Usługi szkoleniowe 19.04.2018 20.04.2018 790,00 zł nie -
174 FVG00614/04/2018 23.04.2018 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa
NIP: 5210117157
Odnowienie wpisu nazwy w domenie mdokumenty.gov.pl 20.04.2018 19.04.2019 184,50 zł nie -
175 5/U/BDG/2018 09.05.2018 ESPRO Edward Skiepko NIP: 5431447346 Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej dla SOP budynku MC wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego 09.05.2018 29.11.2019 59 655,00 zł nie -
176 2018-14-547962 26.04.2018 LEROY-MERLIN POLSKA Sp. z o.o. NIP: 1130089950 Zakup reflektorów do podświetlenia flag w budynku MC 26.04.2018 26.04.2018 49,94 zł nie -
177 5/2018 12.05.2018 Stowarzyszenie Urzędników Stanu Cywilnego RP Oddział w Zielonej Górze NIP: 9291023245 Usługi szkoleniowe 05.06.2018 09.06.2018 3 300,00 zł nie -
178 1000868136 19.04.2018 T-Mobile S.A. NIP: 5261040567 Dostawa telefonów 19.04.2018 19.04.2018 1 384,98 zł nie -
179 11/ENTERPRISE SERVICES/MC/PN/17 06.04.2018 ENTERPRISE SERVICES POLSKA SP. Z O.O. NIP: 5213743561 Opracowanie i wdrożenie Platformy oraz zapewnienie Zamawiającemu odpowiednich praw własności intelektualnej do Platformy 06.04.2018 31.03.2020 9 984 254,40 zł tak -
180 5/DKC/OD/18 11.05.2018 Usługi programistyczne Radosław Czajka NIP: 8652242420 Opracowanie standardu technicznego, listy proponowanych powszechnie dostępnych narzędzi programistycznych, opisu funkcjonalności narzędzia służącego do automatycznej weryfikacji plików zawierających dane (walidator plików); świadczenie wyspecjalizowanych usług doradczych, polegających na udzieleniu wsparcia w zakresie analizy uwag zgłaszanych w konsultacjach publicznych 11.05.2018 15.07.2018 19 680,00 zł tak -
181 1652/J/2018 FV/000015/18 30.04.2018 L2 - Language Consulting Sp. z o. o. NIP: 5213005596 Fundacja Widzialni NIP: 9492129789 Usługi szkoleniowe 24.04.2018 30.04.2018 3 235,13 zł nie -
182 1/DZD/2018 15.05.2018 Mariusz Dąbrowski Ekspertyza prawna w zakresie analityki społecznej dla całości projektu "Zintegrowana Platforma Analityczna" 15.05.2018 25.05.2018 25 000,00 zł nie -
183 2/DUS/USIA/2018 16.05.2018 Centralny Ośrodek Informatyki
NIP: 7252036863
Utrzymanie Systemu mDokumenty 08.05.2018 30.04.2021 1 998 711,86 zł nie -
184 2018/47/M/00043 30.04.2018 Centrum Obsługi Administracji Rządowej
NIP: 5213590436
Usługa mycia pojazdów służbowych MC 01.04.2018 30.04.2018 585,48 zł nie -
185 15/BM/MC/2018 16.05.2018 FUSE BOX EWA MICHALSKA NIP: 9491427438 Kompleksowa organizacja imprezy obejmującej działania edukacyjno-rekreacyjne związane z nowymi technologiami i programowaniem, która odbędzie się w ogrodach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z okazji Dnia Dziecka w dniu 3 czerwca 2018 16.05.2018 03.06.2018 55 363,53 zł nie -
186 ZDM/GPD/I/1a/248/p/18 15.05.2018 Zarząd Dróg Miejskich Za zajęcie pasa drogowego - chodnik dlapotrzeb zorganizaowania akcji pn. "Oto RODO" 25.05.2018 25.05.2018 162,00 zł nie -
187 700102530518 01.05.2018 T-Mobile S.A. NIP: 5261040567 Usługi telekomuniakcyjne 01.04.2018 30.04.2018 5 181,17 zł nie -
188 FVg00509/04/2018 02.04.2018 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa
NIP: 5210117157
Odnowienie wpisu nazwy w domenie rin.gov.pl oraz pin.gov.pl 27.03.2018 26.03.2018 369,00 zł nie -
189 9/18/5/2018 SOI/2018/5360 18.05.2018 Instytut Odpowiedzialnego Biznesu Anna Mrozowska NIP: 6182098969 Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER Magdalena Wolniewicz-Kesaria NIP: 7772616176 Usługi szkoleniowe 18.05.2018 18.05.2018 2 188,00 zł nie -
190 4/DRUC/2018 25.05.2018 Get Feedback Racino, Sadowski,Skowronek spółka jawna NIP: 7010356570 Udostępnienie usługi korzystania z pakietu VIP umieszczonego na stronie internetowej www.webankieta.pl w celach przeprowadzenia badań, ankiet i komunikacji z użytkownikami 25.05.2018 24.11.2018 20 799,30 zł nie -
191 7/MC/PN/18 30.05.2018 Sławomir Kiersztyn "DYSKRET" NIP: 9221648773 Dostawa żaluzji okiennych poziomych białych wraz z ich montażem 30.05.2018 30.06.2018 96 210,97 zł nie -
192 1/DODiRK/OD/2018 30.05.2018 Altkom Akademia S.A. NIP: 1180008391 Przeprowadzenie i obsługa szkoleń z zakresu otwierania i wykorzystywania danych publicznych dla pracowników administracji rządowej w ramach realizacji projektu POPC "Otwarte Dane - dostęp, standard, edukacja" 30.05.2018 31.01.2020 330 000,00 zł tak -
193 INV/EU/2018/44 INV/EU/2018/45 29.05.2018 Carfax Europe GmbH Cykliczna analiza danych zgromadzonych w CEPIK 01.02.2018 31.03.2018 10 545,00 zł nie tak
194 FL/1002/06/2018 6/49804/WAR/2018 31.05.2018 SKYCASH POLAND S.A.
NIP: 9571005969
Parkowanie w usłudze mobiParking za sierpień-październik 2017 r. oraz opłata abonamentowa za mobiParking flota 01.05.2018 31.05.2018 136,21 zł nie -
195 F/0004/05/18 F/0001/04/18 18.05.2018 Prodart Jolanta Wiczuk
NIP: 5241452054
Usługa wykonania oznakowania - aktualizacja tablicy informacyjnej w holu MC 18.05.2018 18.05.2018 492,00 zł nie -
196 F/002822/18 24.05.2018 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ROMPOL Roman Dzyr NIP: 5210128795 Zakup art. do prac konserwatorskich 24.05.2018 24.05.2018 47,50 zł nie -
197 FSPRZ/251/2018/FOR 22.05.2018 Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe Fortech Sp. z o. o. NIP: 6770050971 Aktualizacja oprogramowania Fortech 22.05.2018 22.05.2018 615,00 zł nie -
198 1257/05/2018 25.05.2018 DAMAROBUS s.c. NIP: 8222347004 Usługa przewozu osób 24.05.2018 25.05.2018 1 728,00 zł nie -
199 DOIN/1466/2018 18.05.2018 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego NIP: 5213199092 Usługi szkoleniowe 18.05.2018 18.05.2018 178,00 zł nie -
200 2/05/2018 2/05/2018/K 25.05.2018 FUSE BOX Ewa Michalska NIP: 9491427438 Organizacja stoiska RODO 17.05.2018 17.05.2018 2 285,34 zł nie -
201 227/05/2018 22.05.2018 Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann NIP: 8521299460 Usługi szkoleniowe 22.05.2018 22.05.2018 1 120,00 zł nie -
202 141/2018 22.05.2018 Drukarnia Offsetowa Express-Druk Robert Lemanowicz NIP: 9710166298 Wydruk i dostawa materiałów informacyjnych dotyczących RODO 22.05.2018 22.05.2018 2 706,00 zł nie -
203 316/18 22.05.2018 Komenda Główna Policji
NIP: 5213172762
Refundacja kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości wykorzystywanych na potrzeby funkcjonowania systemów informatycznych 01.03.2018 31.03.2018 2 430,10 zł nie -
204 563/2018 29.05.2018 Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
NIP: 5250006124
Usługi szkoleniowe 28.05.2018 29.05.2018 1 200,00 zł nie -
205 F/MAG/1291/05/2018 23.05.2018 Cyfrowe.pl Sp. z o. o.
NIP: 5833003628
Zakup sprzętu audio-video na potrzeby realizacji projektu Kampanie edukacyjno - informacyjne 23.05.2018 23.05.2018 19 256,50 zł tak -
206 44/05/2018 25.05.2018 Pałacowe Centrum Konferencyjne Sp. z o. o.
NIP: 5213289079
Zakup usług hotelowych w związku z delegacjami służbowymi 24.05.2018 25.05.2018 16 107,86 zł nie -
207 142/2018 143/2018 23.05.2018 Drukarnia Offsetowa Express-Druk Robert Lemanowicz NIP: 9710166298 Wydruk i dostawa materiałów informacyjnych dotyczących RODO 23.05.2018 23.05.2018 5 412,00 zł nie -
208 14/BM/MC/18 07.06.2018 Polski Związek Głuchych z siedzibą w Warszawie NIP: 5260251090 Usługa symultanicznego tłumaczenia na Polski Język Migowy przemówień publicznych/ konferencji/ spotkań w Warszawie 07.06.2018 06.06.2020 2 952,00 zł nie -
209 Aneks nr 6 do umowy 11/PocztaPolska/MC/US/16 30.05.2018 POCZTA POLSKA S.A. NIP: 5250007313 Ochrona obiektu, obsługa recepcji w budynku MC x x  13.785,72 zł nie -
210 F/0005/05/18 28.05.2018 Prodart Jolanta Wiczuk
NIP: 5241452054
Usługa wykonania oznakowania - aktualizacja tablicy informacyjnej w holu MC 28.05.2018 28.05.2018 442,80 zł nie -
211 144/2018 30.05.2018 Ministerstwo Spraw Wewnęrznych i Administracji
NIP: 5210526030
Zwrot kosztów za udostępnienie MC części pomieszczeń w budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 w Warszawie - podatek od nieruchomości 01.05.2018 31.05.2018 883,25 zł nie -
212 151097/214915/18/PL 04.06.2018 CodeTwo Sp. z o.o. sp. k. NIP: 6112622141 Zakup oprogramowania do Zarządzania Podpisami 04.06.2018 04.06.2019 13 049,07 zł nie -
213 FAV/286700 11.06.2018 EURO-NET Sp. z o. o.
NIP: 5270005984
Zakup wentylatorów biurowych 11.06.2018 11.06.2018 5 999,70 zł nie -
214 230/05/2018 22.05.2018 Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
NIP: 8521299460
Usługi szkoleniowe 22.05.2018 22.05.2018 560,00 zł nie -
215 18.05.2003 21.05.2018 PRA-MAX SERVICE Paweł Jaszkin
NIP: 5271000813
Usługa sprzątania 21.05.2018 21.05.2018 738,74 zł nie -
216 F/0059/05/18 30.05.2018 Studio Reklamy Grey S.C. Łukasz Habierski Marek Margasiński NIP: 5242750612 Wykonanie tablicy informacyjnej z montażem w ramach projektu Rozwój SRP 17.05.2018 22.05.2018 602,70 zł tak -
217 147/2018 06.06.2018 Drukarnia Offsetowa Express-Druk Robert Lemanowicz NIP: 9710166298 Wydruk i dostawa materiałów informacyjnych dotyczących RODO 06.06.2018 06.06.2018 5 781,00 zł nie -
218 FVS/18/06/0472 05.06.2018 Grupa Pracuj Sp. z o. o.
NIP: 5272749631
Ogłoszenie na portalu pracuj.pl 04.06.2018 11.06.2018 737,02 zł nie -
219 1/BAiPS/2018 15.06.2018 Insytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy NIP: 5250009312 Przeprowadzenie badania ewaluacjnego Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (PZIP) oraz przygotowanie Raportu Ewaluacyjnego w oparciu o dane zebrane podczas badania 15.06.2018 02.08.2018 149 617,20 zł nie -
220 2/DODiRK/OD/2018 05.06.2018 FEED MY SOUL Ewa Szczęsna NIP: 7441736432 Świadczenie usługi cateringowej podczas jednodniowego warsztatu organizowanego w dniu 11.06.2018 w Gdańsku 05.06.2018  2018-06-29 2 400,00 zł tak -
221 08/DSP/2018 01.06.2018 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy NIP: 5210417157 Usługa III linii wsparcia dla produkcyjnego systemu "mDokumenty" 01.06.2018 31.12.2018 154 980,00 zł nie -
222 8/HYDROS/MC/RB/18 20180615 HYDROS Przedsiębiorstwo Sanitarno - Budowlane Marian Saletra NIP: 5210322480 Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego "Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z wykonaniem nowego węzła i wymianą grzejników." 20180615 13.09.2019 1 637 499,00 zł nie -
223 00033/2018 FS/18/6/33 75/Proforma/06/2018 08.06.2018 ProviLogic Iwona Kula NIP: 8261496139 Dom Wiedzy Staniurski i Wspólnicy Spółka Jawna NIP: 5213687495 Tomasz Włodarek NIP: 6271110005 Usługi szkoleniowe 06.06.2018 08.06.2018 24 460,00 zł nie -
224 F/003158/18 08.06.2018 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ROMPOL Roman Dzyr NIP: 5210128795 Zakup art. do prac konserwatorskich 08.06.2018 08.06.2018 997,65 zł nie -
225 6127/MAG/2018 06.06.2018 MAXAIR Arkadiusz Dragun NIP: 8691009998 Zakup i dostawa klimatyzatorów przenośnych 06.06.2018 06.06.2018 16 020,00 zł nie -
226 2018/47/M/00054 05.06.2018 Centrum Obsługi Administracji Rządowej
NIP: 5213590436
Usługa mycia pojazdów służbowych MC 01.05.2018 31.05.2018 585,48 zł nie -
227 861/2018 06.06.2018 LSLABS Maciej Tomaka
NIP: 9271758535
Dostęp do serwisu SzuKIO.pl 01.06.2018 01.06.2019 2 337,00 zł nie -
228 FAS/349/2018 20.06.2018 Kwiaciarnia "VICTORIA" Elżbieta Wiak, Mateusz Wiak NIP: 5260057614 Zakup art. ogrodniczych 20.06.2018 20.06.2018 162,04 zł nie -
229 FV 7/6/2018 14.06.2018 WAWABUSY Agnieszka Stańczak Mariusz Sadowski S.C. NIP: 1231358423 Usługa transportowa 14.06.2018 14.06.2018 1 000,00 zł nie -
230 0689/2018 21.06.2018 Paper Plane sp. z o.o. NIP: 5272643045 Wydruk i dostawa ulotek informacyjnych MC 18.06.2018 25.06.2018 220,17 zł nie -
231 10/DSP/2018/eDowód 11.06.2018 Centralny Ośrodek Informatyki NIP: 7252036863 1) prace analityczne,koncepcyjne oraz techniczne związane z budową Systemu Identyfikacji Elektronicznej, na potrzeby uwierzytelniania eDowodem; 2) budowa docelowego rozwiąznia Systemu Identyfikacji Elektronicznej (SIE); 3)zapewnienie współpracy z systemem Profil Zaufany w ramach integracji z Węzłem Krajowym; 4)zapewnienie współpracy z podpisem zaufanym ePUAP; 5)wykonanie raportów na potrzeby urzędów kontrolujących; 6)dostawa elementów infrastruktury sprzętowo-programowej; 7)przeprowadzenie szkoleń dla urzędników z obsługi aplikacji Źródło w zakresie eDowodu 11.06.2018 31.12.2019 5 525 000,00 zł nie -
232 aneks nr 1 do umowy 15/BDG/2017 20.06.2018 Vera-Vend Sp. z o.o. NIP: 1132696571 Dostawa,montaż i najem bezbutelkowych urządzeń filtrujących i uzdatniających wodę wodociągową przeznaczoną do spożycia 20.06.2018 20.06.2019 13 815,36 zł nie -
233 6/U/BDG/2018 18.06.2018 Biuro Obsługi Budownictwa "BUDOSERWIS" Joanna Ciepielak NIP: 9521208759 Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego polegającego na :Modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z wykonaniem nowego węzła i wymianą grzejników w budynku przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie" 18.06.2018 09.09.2019 46 248,00 zł nie -
234 aneks nr 2 do umowy 12/BDG/2017 28.06.2018 MATRON Marek Marton NIP: 8251757673 Świadczenie usług przeprowadzkowo-transportowych x 31.07.2018  x x x
235 72/2018 18.06.2018 Atemi Andrzej Jaczewski NIP:5210522322 Zakup art. biurowych 18.06.2018 18.06.2018 3 204,15 zł nie -
236 154/2018 15.06.2018 Ministerstwo Spraw Wewnęrznych i Administracji
NIP: 5210526030
Zwrot kosztów za udostępnienie MC części pomieszczeń w budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 w Warszawie 01.03.2018 30.04.2018 24 743,29 zł nie -
237 FV/009/06/18 13.06.2018 R&R Termotechnika, Tadeusz Rzepka NIP: 5342033330 Awaryjna naprawa instalacji klimatyzacji 08.06.2018 08.06.2018 1 512,90 zł nie -
238 148/06/2018/WBR 25.06.2018 Fundacja Poland Business Run NIP: 6762507232 Opłata startowa za udział drużyny MC w ogólnopolskim biegu charytatywnym - Poland Business RUN 02.09.2018 02.09.2018 378,00 zł nie -
239 Pro forma/307/F/1862/2018 27.06.2018 IKEA RETAIL SP. Z O.O. NIP: 5270103385 Zakup drobnego wyposażenia dla potrzeb funkcjonowania urzędu 27.06.2018 27.06.2018 2 356,05 zł nie -
240 FL/1015/07/2018 7/49804/WAR/2018 01.07.2018 SKYCASH POLAND S.A.
NIP: 9571005969
Parkowanie w usłudze mobiParking za czerwiec 2018 r. oraz opłata abonamentowa za mobiParking flota 01.06.2018 30.06.2018 216,12 zł nie -
241 134/2018 15.06.2018 Szkolenia Prawne Agnieszka Kuźdub NIP: 7991388410 Usługi szkoleniowe 05.06.2018 05.06.2018 6 390,00 zł nie -
242 2/DPM/MC/2018 19.06.2018 Grzegorz Koloch Doradztwo NIP: 7411985024 Opracowanie analizy na temat
możliwych rozwiązań w zakresie wyboru opodatkowania gospodarki cyfrowej
19.06.2018 10.07.2018 55 350,00 zł nie -
243 FAS/381/2018/2018 29.06.2018 Kwiaciarnia "VICTORIA" Elżbieta Wiak, Mateusz Wiak NIP: 5260057614 Zakup art. ogrodniczych 29.06.2018 29.06.2018 100,00 zł nie -
244 FVG00786/06/2018 18.06.2018 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa NIP: 5210417157 Odnowienie wpisu nazwy w domenie .gov.pl 14.06.2018 13.06.2019 184,50 zł nie -
245 FOT/2393/07/18 03.07.2018 Medikon Polska sp.z o.o. NIP: 9521846810 Zakup tuszy do drukarek 01.07.2018 31.07.2018 6 788,37 zł nie -
246 12/DSP/2018 26.06.2018 Engado sp.z o.o. Przeprowadzenie przeglądu i opracowania sprawozdania dotyczacego planu projektu i architektury systemu CEK 2.0 26.06.2018 25.07.2018 78 000,00 zł nie -
247 13/DSP/2018/CEPiK 29.06.2018 Centralny Osrodek Informatyki NIP: 5213621697 Zapewnienie poprawnego i nieprzerwanego funkcjonowania Systemu Informatycznego CEPiK 01.07.2018 30.06.2021 96 130 305,60 zł nie -
248 FV 00055/05/2018/SzO 27.05.2018 Testarmy Group S.A. NIP: 8992754194 Usługi szkoleniowe 27.05.2018 27.05.2018 2 952,00 zł nie -
249 FV/19/06/2018 25.06.2018 Expose Sp. z o. o. NIP: 5272657461 Usługi szkoleniowe 25.06.2018 25.06.2018 2 100,00 zł nie -
250 1255/2018 04.07.2018 CORSOFT Andrzej Korzeniewski NIP: 9521760511 Licencja Adobe Creative Cloud 04.07.2018 04.07.2018 20 903,85 zł nie -
251 13/2018 20.06.2018 AD VERBUM NIP: 6312447263 Usługi tłumaczenia 20.06.2018 20.06.2018 2 194,95 zł nie -
252 2018/F65P/00163 08.06.2018 Centrum Obsługi Administracji Rządowej
NIP: 5213590436
Wynagrodzenie dla COAR za przeprowadzenie postepowania w trybie PZP 08.06.2018 08.06.2018 262,88 zł nie -
253 AM/18/07/062 06.07.2018 AEDMAX.PL Sp. z o.o. NIP: 5223118942 Zakup baterii Litowo Manganowa do FRX/HS1 06.07.2018 06.07.2018 2 709,94 zł nie -
254 FVG00841/06/2018 25.06.2018 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa NIP: 5210417157 Odnowienie wpisu nazwy w domenie .GOV.PL 19.06.2018 2019-0618 184,50 zł nie -
255 36/07/2018/WBR 05.07.2018 Fundacja Poland Business Run NIP: 6762507232 Opłata startowa za udział drużyny MC w ogólnopolskim biegu charytatywnym - Poland Business RUN 05.07.2018 05.07.2018 378,00 zł nie -
256 F/003016/18 05.07.2018 P.P.H.U."EMA-POL" Danuta Bułanowska NIP: 5210280480 Materiały gospodarcze 05.07.2018 05.07.2018 324,11 zł nie -
257 340/MAG/07/2018 05.07.2018 ENCODE Artur Ciołkiewicz NIP: 1132136441 Drobne wyposażenie 05.07.2018 05.07.2018 825,00 zł nie -
258 3/DODiRK/ZSK 29.06.2018 Dawid Leśniak, Rafał Kuranowicz, Mariusz Kurpierz Opracowanie rekomendacji dot. Porównania efektów uczenia się dla kwalifikacji projektowanej grafiki komputerowej 29.06.2018 29.07.2018 3 000,00 zł nie -
259 FS/18/7/16 09.07.2018 Dom Wiedzy Staniurski i Wspólnicy SP. J. NIP: 5213687495 Usługi szkoleniowe 09.07.2018 09.07.2018 590,00 zł nie -
260 2018/47/M/00064 03.07.2018 Centrum Obsługi Administracji Rządowej
NIP: 5213590436
Mycie samochodów 01.06.2018 30.06.2018 543,66 zł nie -
261 56/7/2018 10.07.2018 Centrum Szkoleń i psychologii Biznesu Adam Stolarzewicz NIP: 9541254509 Usługi szkoleniowe 01.03.2018 31.03.2018 1 197,00 zł nie -
262 2018/3/MC 14.05.2018 Suntar Sp. z o.o. NIP: 8731003891 Dostawa pamięci masowych 14.05.2018 13.05.2019 40 820,00 zł nie -
263 2018/1/I/MC 10.07.2018 Suntar Sp. z o.o. NIP: 8731003891 Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego 10.07.2018 09.07.2019 58 523,40 nie -
264 2018/1/II/MC 10.07.2018 Suntar Sp. z o.o. NIP: 8731003891 Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego 10.07.2018 09.07.2019 77 017,68 nie -
265 2018/1/III/MC 11.07.2018 Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o. NIP: 9291857884 Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego 11.07.2018 10.07.2019 42 421,47 nie -
266 14/DSP/2018 06.07.2018 MEMEX Paweł Weichbroth NIP: 5213621697 Wykonanie usług eksperckich w projekcie "Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych" 06.07.2018 05.01.2020 49 200,00 zł tak -
267 11/DRS/2018/RODO 06.07.2018 Centralny Ośrodek Informatyki NIP: 7252036863 Wykonanie eksperckich analiz określających zakres, termin oraz przewidywane koszty dostosowania do zgodności RODO 06.07.2018 18.07.2018 319 829,52 zł nie -
268 2017/36/MC 21.05.2018 Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. KRS: 0000041441 Świadczenie usługi polegającej na udostępnieniu, za pośrednictwem przeglądarki internetowej, platformy zakupowej zarządzanej przez Wykonawcę, która umożliwia realizację procesu związanego z udzielaniem zamówień publicznych w formie elektronicznej dla 6 użytkowników 21.05.2018 30.09.2020 95 000,00 zł nie -
269 2/BAIPS/2018 29.06.2018 Transition Technologies PSC Sp. z o.o. NIP:7292712388 Zakup licencji do dodatkowego orpogramowania dla systemu JIRA wraz ze wsparciem producenta do roku 2020 01.07.2018 09.08.2018 8 280,36 zł nie -
270 21/BM/MC/2018 27.07.2018 Drożdż Jakub  Analiza i modyfikacja zawartości portalu intranetowego Ministerwstwa Cyfryzacji  27.07.2018 31.10.2018 10 500,00 zł nie -
271 09/DSP/2018/RODO 11.06.2018 Centralny Ośrodek Informatyki NIP: 7252036863 Wykonanie eksperckich analiz określających zakres, termin oraz przewidywane koszty dostosowania do zgodności RODO i Ustawą o ochronie danych osobowych następujących systemów:1) eUsługi; 2) obywatel.gov.pl; 3) ePUAP; 4) , Profil Zaufany; 5) Węzeł Krajowy w wersji 2.0 11.06.2018 29.07.2018 351 327,36 zł nie -
272 umowa szczegółowa w zakresie świadczenia usług 11.07.2018 Deloitte Advisory Sp. o.o. Wsparcie MC w przeglądzie licencji oprogramowania IBM, uwzględniające konfigurację narzędzia IBM License Metric Tool ("ILMT") i opracowanie rekomendacji dotyczących dalszych działań do podjęcia w celu zapewnienia zgodności licencyjnej w zakresie oprogramowania IBM licencjowanego w ramach programów IBM Passpot Advantage ("IBM PA") oraz IBM Passport Advantage Express ("IBM PAE") 11.07.2018 05.09.2018 86 100,00 zł nie -
273 aneks 1 do umowy 2/DUS/USIA/2018 20.07.2018 Centralny Ośrodek Informatyki NIP: 7252036863  Zmiana wynagrodzenia- dostawa i wdrożenie urzadzeń HSM oraz zapewnienie 36 miesiecznego wsparcia technicznego 20.07.2018 20.07.2018 2 282 481,29 zł nie -
274 UMOWA 6/DODIRK/OD+/2018 25-07-2018 Subito Advising Grzegorz Duszyński NIP:711691689 Przedmiotem umowy jest usługa wykonania Studium Wykonalności dla projektu, który planowany jest do realizacji w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ I projektu: cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych) oraz harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu zwany dalej,, Przedmiotem Umowy”.  25.07.2018 27.08.2018 24 477,00 zł tak -
275 15/MC/PN/18  31-07-2018 Fundacja TechSoup NIP:7010177399 Przygotowanie i organizacja oraz promocja drugiej edycji Hackathonu danych publicznych w "Marzyciele i Rzemieślnicy" w ramach realizacji projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa " Otwarte dane - dostęp, standard, edukacja"  31.07.2018 28.10.2018 207 255,00 zł tak -
276 8/DODIRK/3.4/2018 27-07-2018 EduSense NIP: 9462657265 Przygotowanie,uruchomienie i prowadzenie 16 punków warsztatowych z nauką programowania oraz warsztatów konkursowych. 27-07-2018 31.10.2020 999 916,20 zł tak -
277 FVA/000258/07/2018 18.07.2018 PRESSCOM Sp. z o.o. NIP: 8971688084 Usługi szkoleniowe 18.07.2018 18.07.2018 880,00 zł nie -
278 64/09/2017 01.09.2017 Centrum Szkoleń i psychologii Biznesu Adam Stolarzewicz NIP: 9541254509 Usługi szkoleniowe 01.09.2017 01.09.2017 1 197,00 zł nie -
279 2560015650 19.07.2018 Lyreco Polska SA NIP.: 5212711056 Zakup art.. Spozywczych 19.07.2018 19.07.2018 246,00 zł nie -
280 FV 298/2018 27.07.2018 ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna NIP: 5321182993 Usługi szkoleniowe 27.07.2018 27.07.2018 1 100,00 zł nie -
281 88/32/S/2018 27.07.2018 INTEGRIO S. C.
NIP: 6783032490
Usługi szkoleniowe 27.07.2018 27.07.2018 3 795,00 zł nie -
282 JT00039/06/2018 2018.06.15 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa NIP: 5210417157 Usługi szkoleniowe 15.06.2018 15.06.2018 3 990,00 zł nie -
283 3250/J/2018 31.07.2018 L2 - Language Consulting Sp. z o. o. NIP: 5213005596 Usługi szkoleniowe 01.07.2018 31.07.2018 866,25 zł nie -
284 45887 08.08.2018 ALX Sp. z o.o. Sp. Komandytowa NIP:5272642198 Usługi szkoleniowe 13.08.2018 13.08.2018 1 398,00 zł nie -
285 FV/2460/2018 20.06.2018 Apeks Sp. z o. o. Spólka komandytowa
NIP: 5223082546
Usługi szkoleniowe 19.06.2018 20.06.2018 891,00 zł nie -
286 8/DSP/DATAQUALIS/2018 10.08.2018 DATAQUALIS NIP: 5213801241 Dostawa telefonów i tabletów wraz z niezbędnymi akcesoriami, zwanymi dalej urządzeniami 10.08.2018 20.08.2018 114 759,00 zł tak -
287 RCL-IV-107/2018 03.08.2018 Rządowe Centrum Legislacji NIP: 5213621697 Udział w aplikacji legislacyjnej 03.08.2018 25.01.2019 10 678,78 zł nie -
288 15/DSP/2018/e-zam 10.08.2018 BRANDGLOW SP Z O.O. Logo - wraz z Księgą Znaku dla projektu "E-zamówienie - elektroniczne zamówienia publiczne" 10.08.2018 17.09.2018 8 610,00 zł nie -
289 19/BM/MC/18 01.08.2018 BRAND24 NIP: 5252515479 Usługa polegająca na monitorowaniu produktu, marki lub tematu w sieci Internetu z wykorzystaniem Serwisu Internetowego 01.08.2018 31.07.2019 12 887,04 zł nie -
290 F/002100/18 10.08.2018 ABES Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ryszard Cieślicki NIP: 5260006367 Zakup wyposażenia 10.08.2018 10.08.2018 1 049,19 zł nie -
291 FV 940/2018 10.08.2018 Krajowa Szkoła Administracji Publicznej NIP: 5250006124 Usługi szkoleniowe 18.08.2018 19.08.2018 5 200,00 zł nie -
292 0137/08/18/FVS 10.08.2018 Artykuły Propagandowe Liliana Niewiadomska, Renata Stosio Spółka Cywilna
NIP: 5272832964
Zakup materiałów (flagi, drzewce) 10.08.2018 10.08.2018 244,00 zł nie -
293 SL-00000872 09.08.2018 SOFTLIST Spółka z o.o. NIP: 5223057028 Pakiet do testowania wyglądu stron 09.08.2018 09.08.2018 1 679,32 zł nie -
294 FV 51/18/MH/W 13.08.2018 UNICARD S.A. NIP: 6760077394 Brelok zbliżeniowy zakodowany 13.08.2018 13.08.2018 246,00 zł nie -
295 0002/08/2018 16.08.2018 CONTROL-NET Marcin Kwiecień NIP:8581852452 Usługa promocyjna- Bieg charytatywny Poland Business Run Warszawa 16.08.2018 16.08.2018 115,00 zł nie -
296 7/DSP/STATIM/2018 20.08.2018 STATIM Piotr Wypijewski NIP: 5213621697 Dostawa, podłaczenie, skonfigurowanie systemu nagłośnienia konferencyjnego 20.08.2018 31.08.2018 68 780,17 zł nie -
297 01/08/2018 09.08.2018 IMAGETON Katarzyna Marciniak NIP: 6852099676 Usługi szkoleniowe 09.08.2018 09.08.2018 1 920,00 zł nie -
298 4/DODiRK/ZSK 20.08.2018 Dawid Leśniak, Rafał Kuranowicz, Tomasz Stęclicki Opracowanie rekomendacji 20.08.2018 19.09.2018 3 000,00 zł nie -
299 16/AUDYTEL/MC/US/18 24.08.2018 Audytel Spółka akcyjna NIP: 5213621697 Usługi szkoleniowe 24.08.2018 30.11.2019 2 075 625,00 zł nie -
300 19374/RCS-WA/Szafir/2018 27.08.2018 Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. NIP: 5260300517  Zakup aktualizacji/ uzupełnienia certyfikatów infrastruktury 27.08.2018 30.09.2018 4 169,70 zł nie -
301 15/DSP/2018 24.08.2018 Centralny Ośrodek Informatyki NIP: 7252036863 Realizacja projektu "Rozwoju Systemu Rejestrów Państwowych" 24.08.2018 31.12.2021 48 290 907,00 zł tak -
302 porozumienie z 16.07.2018 16.07.2018 UPC Polska Sp. z o.o. NIP:5262461791 Dostawa telewizji kablowej, dostęp do sieci internet 16.07.2018 23.07.2018 12 759,60 zł nie -
303 umowa wykonawcza nr 20/2018 do umowy ramowej nr 6/Britenet/MC/PN/17 z dnia 11.08.2017 r 30.08.2018 Britenet Sp. z .o.o NIP: 9512197737 Świadczenie usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT 30.08.2018 31.12.2018 2 026 252,80 zł nie -
304 3127/2018 30.08.2018 Galeria Ram Piotr Krysztofek NIP:7721887209 Ramy alumniniowe wiszące 30.08.2018 30.08.2018 750,00 zł nie -
305 FA/12640/2018 27.08.2018 P.W.MULTIMAX Damian Chwiejczak NIP:9222646463 Zakup klimatyzatorów oraz uszczelek 27.08.2018 27.08.2018 22 568,00 zł nie -
306 F/080/08/2018 20.08.2018 "STATIM" Piotr Wypijewski NIP:5840955784 System Iluminacji Budynku Ministerstwa Cyfryzacji. Nr postępowania: 68/P/BDG/2018 20.08.2018 20.08.2018 41 554,32 zł nie -
307 2269/18 14.08.2018 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego NIP: 5213199092 Nota za korzystanie z urządzeń końcowych niejawnego mobilnego systemu łączności rządowej CATEL 01.07.2018 31.07.2018 17,22 zł nie -
308 18.08.2005 10.08.2018 PRA-MAX SERVICE Paweł Jaszkin
NIP: 5271000813
Pranie firan 10.08.2018 10.08.2018 334,19 zł nie -
309 FM/000043/18 31.08.2018 Galeria Grafiki i Plakatu s.c. N.Rozwadowska A.Stroka NIP:5262278845 Zakup art..dekoracyjnych 31.08.2018 31.08.2018 3 080,00 zł nie -
310 V1808100101 10.08.2018 A.P.N.PROMISE SA NIP:5210088682 Usługi szkoleniowe 10.08.2018 218-08-10 12 768,00 zł nie -
311 2018/FVP/S06H/008593 30.08.2018 Meble - Black Red White Sp. z o.o. NIP: 9181928620 Zakup akcesoriów oświetleniowych i żarówek 30.08.2018 30.08.2018 4 573,82 zł nie -
312 2018/FVP/S06H/008603 30.08.2018 Meble - Black Red White Sp. z o.o. NIP: 9181928620 Zakup mebli 30.08.2018 30.08.2018 843,60 zł nie -
313 10a/DODiRK/3.4/2018 27.08.2018 Małyszko Karolina Usługi wsparcia zadań związanych z przygotowaniem informacji i ich publikacji w mediach społecznościowych i na stronie internetowej 31.10.2018 31.10.2018 4 800,00 zł nie -
314 10b/DODiRK/3.4/2018 27.08.2018 Milczarek Radosław Usługi wsparcia zadań związanych z przygotowaniem informacji i ich publikacji w mediach społecznościowych i na stronie internetowej 31.10.2018 31.10.2018 4 800,00 zł nie -
315 UMOWA NR6/DSP/MalibuPC/2018 31.08.2018 MALIBU PC-R. Bujalski W. Dejer i R. Maciak SJ NIP:5272262484 Zakup urządzenia do de-duplikacji i przechowywania danych wraz z odpowiednim oprogramowaniem 31.08.2018 14.09.2018 112 679,00 zł tak -
316 7/U/BDG/2018 05.09.2018 AMAD Sp.z o.o. NIP:1181932126 Sukcesywna dostawa papieru kserograficznego na potrzeby Ministerstwa Cyfryzacji 05.09.2018 30.06.2020 58 001,15 nie -
317 12/DODiRK/BP/2018 30.08.2018 Brill AV Media Sp .o.o. NIP:1070003205 Usługa kompleksowej obsługi konferencji 17.09.2018 17.09.2018 18 511,50 nie -
318 13/DODIRK/OD/2018 05.05.2018 PROJECT-MEDIA STANISŁAW NIEPOSTYN NIP:5211027843 Dostarczenie dokumentacji zawierającej zdefiniowany zakres danych gromadzonych w CEPiK możliwy do publicznego udostępnienia przez interfejs programistyczny API jako Dane Publiczne 15.10.2018 15.10.2018 94 710,00 nie tak
319 11/DODiRK/BP/2018 24.08.2018 GLASSO Paweł Szczerba NIP:9111708474 Zaprojektowanie, wykonanie, oznaczenie oraz dostarczenie 38 statuetek 14.09.2018 14.09.2018 5371,41 nie -
320 F-RA 2560051848 22.08.2018 Lyreco Polska SA NIP.: 5212711056 Części do expresu. 22.08.2018 22.08.2018 984,00 zł nie -
321 F-RA 576/2018 17.05.2018 Display Expo sp. j. NIP: 5833006851 Wyposażenie stoiska edukacyjno-informacyjnego. 16.08.2018 16.08.2018 4 624,92 zł tak -
322 F-ra 2018/08/73 29.08.2018 Jutom Sp. z o.o. Sp.K. NIP: 5223105945 Zakup gaśnic. 29.08.2018 29.08.2018 5 515,79 zł nie -
323 F-ra 2018-30-591451 05.09.2018 Leroy Merlin Polska Sp. z o.o. NIP: 1130099950 Art. ogrodnicze 05.09.2018 05.09.2018 378,10 zł nie -
324 F-ra F/307/2019/2659 05.09.2018 IKEA RETAIL SP. Z O.O. NIP: 5270103385 Art. ogrodnicze 05.09.2018 05.09.2018 879,90 zł nie -
325 FA/2601/2018 04.09.2018 MASTSPORT Sp. z o.o. NIP: 5252210194 Sztaluga aluminiowa 04.09.2018 04.09.2018 40,00 zł nie -
326 F-ra 923/08/2018 30.08.2018 EKON STUDIO Edyta Werbanowska NIP: 5341899576 Flagi 30.08.2018 30.08.2018 1 857,00 zł nie -
327 F-ra 922/08/2018 30.08.2018 EKON STUDIO Edyta Werbanowska NIP: 5341899576 Flagi 30.08.2018 30.08.2018 897,00 zł nie -
328 F-ra FV/037/08/18 23.08.2018 R&R Termotechnika, Tadeusz Rzepka NIP: 5342033330 Zlokalizowanie nieszczelności instalacji chłodniczej. 23.08.2018 23.08.2018 984,00 zł nie -
329 F-ra FAS/497/2018 06.09.2018 Kwiaciarnia "VICTORIA" Elżbieta Wiak, Mateusz Wiak NIP: 5260057614 Kwiaty 06.09.2018 06.09.2018 380,00 zł nie -
330 F-ra VAT 200/2018 30.08.2018 Drukarnia Offsetowa Express-Druk Robert Lemanowicz NIP: 9710166298 Druk materiałów informacyjnych 30.08.2018 30.08.2018 5 166,00 zł nie -
331 F-ra 1442/18/DWO 31.08.2018 Drukarnia w Oficynie Trzeciecki s.j. NIP:5260157830 Druk plakatów 31.08.2018 31.08.2018 1 476,00 zł nie -
332 F-ra proforma FAV/686074 10.09.2018 EURO-NET Sp. z o. o.
NIP: 5270005984
Zakup urządzeń podtrzymujących napięcie w zestawach komputerowych UPS - 2szt 10.09.2018 10.09.2018 998,00 zł nie -
333 F-ra 1462/18/DWO 04.09.2018 Drukarnia w Oficynie Trzeciecki s.j. NIP:5260157830 Druk plakatów. 04.09.2018 04.09.2018 196,80 zł nie -
334 F-ra 499/MAG/2018 04.09.2018 TORAM S.C. Wysiński Marek i Wysiński Tomasz NIP:5340005223 Oprawy 04.09.2018 04.09.2018 1 275,01 zł nie -
335 F-ra 0010/09/18/FVS 04.09.2018 Artykuły Propagandowe Liliana Niewiadomska, Renata Stosio Spółka Cywilna
NIP: 5272832964
Podstawy z masztem, godło, stelaż do flagi. 04.09.2018 04.09.2018 3 666,00 zł nie -
336 No 1803829 03.09.2018 DR. K. CHRYSOSTOMIDES Umowa na obsługę prawną (reprezentowanie MC) 03.09.2018 31.12.2018 22000 EUR nie -
337 14/Greeneris/PN/MC/2018 31.08.2018 Greeneris Sp. z o.o. NIP:5242753556 Dostawa i wdrożenie systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM) 31.08.2018 14.09.2018 245 482,99 zł nie -
338 8/DRS/2018/NASK 20.08.2018 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa NIP:5210417157 Usługi wsparcia w zakresie wymagań technicznych dla realizacji identyfikacji elektronicznej i usług zaufania (eIDAS) 20.08.2018 30.11.2018 30 000,00 zł nie -
339 6/DP/MC/US/18 24.07.2018 Maruta Wachta spółka jawna NIP:5213621697 Sporządzenie opinii prawnej dot. możliwości konwersji posiadanych przez Ministerstwo Cyfryzacji licencji. Opinia będzie uwzględniać aspekty polskiego prawa cywilnego i autorskiego, a także prawa zamówień publicznych. 24.07.2018 06.08.2018 12 300,00 zł nie -
340 F-ra FVA/000083/09/2018 05.09.2018 Presscom Sp. z o.o. NIP:8971688084 Uslugi szkoleniowe. 05.09.2018 05.09.2018 540,00 zł nie -
341 5/DKC/2017 09.10.2017 Facebook Ireland Limited VAT Reg. No IE9692928F Cykliczne posty informacyjne. 30.06.2018 28.07.2018 447,08 zł tak -
342 F-ra 809/136/2018 05.09.2018 Centrum Promocji Informatyki NIP:5260209840 Forum koordynatorów czynności kancelaryjnych 05.09.2018 05.09.2018 670,00 zł nie -
343 F-ra 824/136/2018 05.09.2018 Centrum Promocji Informatyki NIP:5260209840 Forum koordynatorów czynności kancelaryjnych 05.09.2018 05.09.2018 570,00 zł nie -
344 F-ra 27/PS1/09/2018 05.09.2018 POL-SZKŁO Krystyna i Bogdan Wołoszka, Lucyna Ludwiniak sp. j. NIP:5251641845 Zakup art.gospodarstwa domowego. 05.09.2018 05.09.2018 278,40 zł nie -
345 F-ra 948/09/2018 05.09.2018 EKON STUDIO Edyta Werbanowska NIP: 5341899576 Zakup art..propagandowych 05.09.2018 05.09.2018 660,00 zł nie -
346 F-ra 103/2018 04.09.2018 MAXDEKOR Zofia, Zbigniew, Paweł Kłycińscy S.C. NIP:5360010115 Zakup zasłon i karniszy. 04.09.2018 04.09.2018 17 540,95 zł nie -
347 F-ra FVG01086/09/2018 29.08.2018 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa NIP:5210417157 Odnowienie domeny www.gov.pl 30.08.2018 29.08.2019 184,50 zł nie -
348 F-ra 2018/47/M/00081 04.09.2018 Centrum Obsługi Administracji Rządowej NIP:5213590436 Mycie samochodów 31.08.2018 31.08.2018 564,57 zł nie -
349 F-ra F20180900144-0 11.09.2018 Gremi Media S.A. NIP:5220103673 Publikacja ogłoszeń. 11.09.2018 11.09.2018 1 771,20 zł nie -
350 F-ra FV 1008/2018 06.09.2018 Krajowa Szkoła Administracji Publicznej NIP:5250006124 Usługi szkoleniowe 06.09.2018 06.09.2018 1 390,00 zł nie -
351 17/ORIENT TRAVEL/MC/PN/18 12.09.2018 Orient Travel Sp. zo.o. NIP:9542693582 Organizacja wizyty szkoleniowo-studyjnej dotyczącej otwierania i wykorzystywania danych publicznych. 14.11.2018 17.11.2018 87 720,00 zł tak -
352 9/DP/2018 17.09.2018 Lipowa Dolina NIP:7161504146 Organizacja wyjazdu szkoleniowego. 11.10.2018 13.10.2018 8 990,00 zł nie -
353 3/DC/2018 28.08.2018 Insytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy NIP:5250009312 Opracowanie wariantów systemu certyfikacji cyberbezpieczeństwa sektora technologii informacyjno-komunikacyjnych w zawiązku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie „Agencji UE ds. Bezpieczeństwa Cybernetycznego” ENISA, uchylenia rozporządzenia (UE) nr 526/2013 oraz certyfikacji bezpieczeństwa cybernetycznego w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych 28.08.2018 14.12.2018 74 538,00 zł nie -
354 F-ra 63/09/2018/P001 17.09.2018 Pijalnie Czekolady Sp. z o.o. NIP:5213314972 Art..spożywcze 17.09.2018 17.09.2018 153,92 zł nie -
355 F-ra 2018/09/00331 18.09.2018 Pracownia Cukiernicza Stanisław Strzałkowski NIP:5260156084 Art..spożywcze 18.09.2018 18.09.2018 36,50 zł nie -
356 F-ra FVG01040/08/2018 15.08.2018 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa NIP:5210417157 Odnowienie wpisu nazwy w domenie gov.pl 16.08.2018 15.08.2019 184,50 zł nie -
357 F-ra 1514201801504 09.08.2018 VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A. Nip:5250005656 Nadzór nad budową węzła cieplnego. 03.09.2018 03.09.2018 1 070,10 zł nie -
358 F-ra 1/09/2018/pro 18.09.2018 Rynek Sztuki Sp. z o.o. NIP:7250013384 Zakup art..dekoracyjnych 18.09.2018 18.09.2018 830,00 zł nie -
359 F-ra 2018/09/0784 06.09.2018 Fundacja Instytut Studiów Wschodnich NIP:5211001909 Organizacja pobytu dwóch osób 06.09.2018 06.09.2018 2 244,75 zł nie -
360 F-ra F/000098/18 13.09.2018 Coffee SPA Leszek Bielenda NIP:5211581723 Serwis sprzętu AGD 13.09.2018 13.09.2018 400,00 zł nie -
361 F-ra 170433 09.03.2018 Hanotiau & Van Den Berg Bruksela TVA/BTW/VAT BE 0475333058 Podatek VAT od wynagrodzenia arbitra przewodniczącego w postępowaniu arbitrażowym 09.03.2018 09.03.2018 715 EUR nie -
362 F-ra 15/08/18 30.08.2018 PRA-MAX SERVICE Paweł Jaszkin NIP:5271000813 Usł.pralnicze 30.08.2018 30.08.2018 565,43 zł nie -
363 F-ra 3704/J/2018 31.08.2018 L2-Language Consulting Sp z o.o. NIP:5213005596 Kurs j.hiszpańskiego 31.08.2018 31.08.2018 198,00 zł nie -
364 F-ra FV/008/09/18 17.09.2018 R&R Termotechnika Tadeusz Rzepka NIP:5342033330 Usunięcie nieszczelności instalacji chłodniczej 17.09.2018 17.09.2018 676,50 zł nie -
365 F-ra 18/09/2018 22.08.2018 MR SYSTEM MAREK LIPOWSKI nip:5661620653 Wymiana kamer na elewacji budynku Ministerstwa 29.08.2018 29.08.2018 13 530,00 zł nie -
366 F-ra F/005548/18 18.09.2018 ROMPOL Roman Dzyr NIP:5210128795 Zakup art..do prac konserwatorsko-naprawczych 18.09.2018 18.09.2018 1 400,17 zł nie -
367 Um Nr 5/DP/MC/US/18 22.06.2018 Rafał Kasterski NIP:7711014359 Analiza prawna dokumentacji Centralnej Ewidencji Kierowców. 22.06.2018 20.07.2018 45 000,00 zł nie -
368 10/DP/2018 24.09.2018 WarsawBusTravel.pl Sp. z o.o. NIP:5342502902 Transport związany z wyjazdem szkoleniowym 11.10.2018 13.10.2018 3 132,00 zł nie -
369 8/U/BDG/2018 24.09.2018 EVEREST INVESTMENT SP.Z O.O. NIP:9522124668 Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych, wykonanie sześciu przeglądów i konserwacji urządzeń. 24.09.2018 20.03.2021 82 533,00 zł nie -
370 5147 24.09.2018 Ströer Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. NIP:1132313831 Kampania reklamowa (usługi wyborcze oraz możliwość jazdy bez dowodu rejestracyjnego) w wagonach Warszawskiego Metra 25.09.2018 06.10.2018 65 481,62 zł nie -
371 F/0001/09/18 04.09.2018 PRODART Jolanta Wiczuk NIP:5241452054 Przygotowanie 2 tabliczek informacyjnych oraz aktualizacja tablicy informacyjnej. 04.09.2018 04.09.2018 184,50 zł nie -
372 27326885 07.09.2018 Urząd Dozoru Technicznego NIP:5220004617 Badania urządzeń zamontowanych w węźle cieplnym w budynku Ministerstwa. 07.09.2018 07.09.2018 1 052,36 zł nie -
373 26/09/2018 19.09.2018 WarsawBus Travel.pl Sp. z o.o. NIP:5342502902 Usługa transportowa. 19.09.2018 20.09.2018 3 132,00 zł nie -
374 21/DSP/2018 02.10.2018 Majer Aleksandra Usługi wsparcia w projekcie e-Doręczenia, przygotowywanie raportów, aktualizacja dokumentów, procedur. 02.10.2018 21.12.2018 4 932,00 zł nie -
375 5932/2018/WAR 19.09.2018 Altkom Akademia S.A. NIP:1180008391 Usługa szkoleniowa 19.09.2018 19.09.2018 2 350,00 zł nie -
376 275/09/2018 25.09.2018 EUROSEJF KONSMETAL Centrum Zabezpieczeń Rybak i S-ka Sp.j. NIP:5271029774 Zakup 4 szt szaf metalowych 25.09.2018 25.09.2018 18 307,32 zł nie -
377 47/09/2018 19.09.2018 Kontrakt Doradztwo - Konsultacje NIP:6761325397 Usługa szkoleniowa 19.09.2018 21.09.2018 5 700,00 zł nie -
378 FV 1109/2018 13.09.2018 Krajowa Szkola Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego NIP:5250006124 Usługa szkoleniowa 13.09.2018 14.09.2018 720,00 zł nie -
379 9/DODIRK/3.4./2018 03.08.2018 38PR & CONTENT COMMUNICATION SP. Z.O.O. NIP:7282796981 Przygotowanie strategii działań PR w ramach kampanii edukacyjno-informatycznych 03.08.2018 31.12.2020 799 500,00 zł tak -
380 umowa wykonawcz 6 do umowy ramowej 2017/5/komputery 28.09.2018 Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o. NIP:9291857884 Dostawa monitorów 28.09.2018 26.10.2018 22 715,64 zł tak -
381 1623/09/2018 25.09.2018 Lobby meble s.c. Tomasz Madlewski, Krzysztof Łudzik NIP:9452189785 Zakup 9 szt. Szaf aktowych 25.09.2018 25.09.2018 7 676,43 zł nie  
382 29509 05.10.2018 ERA Academy of European Law DE811563520 Usł. szkoleniowa 25.10.2018 26.10.2018 1 598,90 zł nie  
383 FAV/751443 04.10.2018 EURO-NET SP. Z O.O. NIP:5270005984 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego HP KOLOR LASERJET 04.10.2018 04.10.2018 3 798,00 zł nie  
384 1814/09/2018 27.09.2018 Wyposażenie Wnętrz SORYKS Piotr Sowiński NIP:6341073983 Zakup słupków wygrodzeniowych. 27.09.2018 27.09.2018 3 354,24 zł nie  
385 3/10/2018 02.10.2018 PO PROSTU ART. BISTRO SP. O.O SP.K. NIP:5213572409 Usł. gastronomiczna 02.10.2018 02.10.2018 134,00 zł nie  
386 FV 771/9/2018 26.09.2018 DERENTIS Damian Banaszek NIP:1251408012 Zakup oznakowania w formie USB - opaski zaciskowej na rękę. 26.09.2018 26.09.2018 2 059,02 zł nie  
387 009/09/2018 20.09.2018 13th Floor, Adam Karbowski NIP:7742676268 Aktualizacja strony koduj.gov.pl 20.09.2018 20.09.2018 8 314,80 zł nie  
388 FA/122/09/2018 28.09.2018 Inprogress Szkolenia Sp. z o.o. NIP:6772369990 Usluga szkoleniowa 26.09.2018 28.09.2018 12 650,00 zł nie  
389 234/2018 27.09.2018 Drukarnia Offsetowa Express-Druk Robert Lemanowicz NIP:9710166298 Druk broszury 27.09.2018 27.09.2018 4 837,59 zł nie  
390 1046/2018 01.10.2018 Paper Plane Sp. z o.o. NIP:5272643045 Druk ulotek 01.10.2018 01.10.2018 275,52 zł nie  
391 1187/2018 01.10.2018 Krajowa Szkola Administracji Publicznej NIP:5250006124 Kurs szkoleniowy 01.10.2018 01.10.2018 230,00 zł nie  
392 F/1358/10/2018 08.10.2018 SET HOSPITALITY SP. Z O.O. NIP:5361924550 Organizacja konferencji 08.10.2018 08.10.2018 9 567,24 zł nie -
393 3412/18/SKP 02.10.2018 Kazimierz Skrzypczak NIP:5270024875 Zakup niszczarek 02.10.2018 02.10.2018 27 306,00 zł nie -
394 FN-321000/2018/10/00841 03.10.2018 Komputronik S.A. NIP:9720902729 Zakup 2 szt. mini drukarek oraz zestawu tonerów. 03.10.2018 03.10.2018 2 891,40 zł nie -
395 2/10/2018 04.10.2018 HARDMET Marian Łogwiński NIP:9510062335 Zakup i montaż 2 szt. drzwi stalowych. 04.10.2018 04.10.2018 7 404,60 zł nie -
396 F/000112/18 04.10.2018 Coffee SPA Leszek Bielenda NIP:5211581723 Naprawa sprzętu AGD 04.10.2018 04.10.2018 713,40 zł nie -
397 2018/47/M/00089 02.10.2018 Centrum Obsługi Administracji Rządowej NIP:5213590436 Mycie samochodów. 30.09.2018 30.09.2018 460,02 zł nie -
398 FVS/3/09/2018 14.09.2018 WPPHU HARTON ELEKTRONIC Henryk Hajdziński NIP:6770040843 Nocleg pracownika. 14.09.2018 14.09.2018 80,00 zł nie -
399 8/DC/2018 12.10.2018 EU-CONSULT Sp. z o.o. NIP:5833103181 Opracowanie koncepcji programu stypendialnego dla specjalistów IT, zatrudnionych w administracji publicznej. 12.10.2018 23.12.2018 35 670,00 zł nie -
400 aneks 2 do umowy 2/DUS/USIA/2018 26.09.2018 Centralny Ośrodek Informatyki NIP:7252036863 Utrzymanie systemu mDokumenty 08.05.2018 30.04.2021 1 068 151,99 zł nie -
401 1/DKC/KRONIK @/2018 14.05.2018 ECO-INVESTMENT POLAND SP.Z O.O. NIP:9532459726 Usług wsparcia w procesie aplikacyjnym KRONIK@ 14.05.2018 31.08.2018 18 081,00 zł nie -
402 1514201801794 31.08.2018 VEOLIA ENERGIA WARSZAWAS.A. NIP:5250005656 Zmiana nastawy regulatora przepływu i różnicy ciśnień. 31.08.2018 31.08.2018 381,30 zł nie -
403 26/BM/MC18 24.09.2018 Rokka Sp. z o.o. NIP:7010438055 Zakup art. promocyjnych MC 10.10.2018 10.10.2018 3 502,43 zł nie -
404 DC/Catering 24.09.2018 Centrum Obsługi Administracji Rządowej NIP:5213590436 Usługa gastronomiczna 02.10.2018 02.10.2018 160,00 zł nie -
405 104/P/BDG/2018 10.10.2018 TORAM S.C. NIP:5340005223 Zakup 3 szt. opraw do grafik. 10.10.2018 10.10.2018 605,00 zł nie -
406 134/P/BDG/2018 04.10.2018 PPHU MARBO S.C. Bożena Ulikowska NIP:6641963729 Zakup wyposażenia Sali rekreacyjnej. 11.10.2018 11.10.2018 1 971,74 zł nie -
407 17/DRUCiOD/MC/2018 10.08.2018 MORELE.NET Sp z o.o. NIP:9451972201 Zakup pamięci RAM do laptopów. 12.10.2018 12.10.2018 5 359,97 zł nie -
408 FS/18/9/44 28.09.2018 CBSG Polska Sp. z o.o. NIP:5223018910 Usługa szkoleniowa 28.09.2018 28.09.2018 4 598,00 zł nie -
409 25/MC/BM/18 20.09.2018 LAVA GROUP S.C. NIP:9512159257 Zakup artykułów promocyjnych MC. 12.10.2018 12.10.2018 5 018,40 zł nie -
410 101/G/2018 15.10.2018 PHU PINK Sylwia Stańczuk NIP:5371967710 Zakup wiązanki. 15.10.2018 15.10.2018 600,00 zł nie -
411 4/DC/2018 03.07.2018 Polskie Przygotowania Obronne Sp. z o.o. NIP:5242825770 Organizacja szkolenia obronnego 17.10.2018 17.10.2018 14 640,00 zł nie -
412 281/2018 08.10.2018 Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej NIP:7010271052 Zapewnienie obsługi podczas uroczystości organizowanej w Zespole Rezydencji Belweder-Klonowa w Warszawie 09.10.2018 09.10.2018 34 108,12 zł nie -
413 281/2018 - porozumienie 08.10.2018 Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej NIP:7010271052 Udostępnienie powierzchni w Rezydencji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Belweder 09.10.2018 09.10.2018 1 627,97 zł nie -
414 11/DSP/ITSS/2018 15.10.2018 IT Systems and Solutions Sp.z o.o. NIP:5272605731 Dostawa aktualizacji subskrypcji bazy sygnatur oprogramowania AntySpam na okres 24 miesięcy 15.10.2018 23.10.2018 27 367,50 zł nie -
415 11/DT/2018 08.10.2018 SATORIA GROUP S.A. NIP:5271557591 Wynajem sali konferencyjnej i zapewnienie usługi hotelarskiej, gastronomicznej oraz transportowej 10.10.2018 11.10.2018 10 550,00 zł tak -
416 22/BM/MC/18 16.10.2018 GRADEN Grażyna Denkiewicz NIP:9510054376 Wydrukowanie i dystrybucja plakatów informacyjnych 16.10.2018 06.11.2018 22 502,35 zł nie -
417 10/U/BDG/2018 19.10.2018 Polityka Info sp. z o.o. NIP:7010211883 Dostęp do produktów analitycznych udostępnianych przez Producenta bazy danych w ramach Polityki Insight 19.10.2018 30.10.2019 19 926,00 zł nie -
418 18/DODIRK/3.4/2018 21.09.2018 Iwona Brzózka-Złotnicka "8 liter" NIP:7591558179 Prowadzenie bloku motywacyjnego dla trenerów programowania. 26.10.2018 26.10.2018 500,00 zł nie -
419 23/DODIRK/3.4/2018 03.10.2018 FUSE BOX Ewa Michalska NIP:9491427438 Obsługa stoiska promocyjnego z nauką programowania. 06.10.2018 06.10.2018 4 243,50 zł tak -
420 Sygn.akt XXV C 836/15 15.10.2018 Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny Zaliczka na poczet kosztów sporządzenia opinii biegłego w sprawie przeciwko Industria Project Sp. zo.o. 23.10.2018 23.10.2018 1 000,00 zł nie -
421 BDG.WZZL.154.218.2018 10.10.2018 PRESSCOM SP. Z O.O. Nip: 8971688084 Usługa szkoleniowa. 20.10.2018 20.10.2018 1 580,00 zł nie -
422 Nota księgowa 2876/18 11.10.2018 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego NIP: 5213199092 Nota za korzystanie z urządzeń łączności rządowej CATEL. 01.09.2018 30.09.2018 17,22 zł nie -
423 Polecenie wyjazdu 2018/DSP/24 05.10.2018 Firma "WITA" S.C. Ireneusz Cechosz, Agata Cechosz NIP:5881843208 Usługa hotelowa. 05.10.2018 05.10.2018 140,00 zł nie -
424 1/P/BDG/2018 04.01.2018 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ROMPOL Roman Dzyr NIP: 5210128795 Zakup artykułów do prac konserwatorskich. 22.10.2018 22.10.2018 150,13 zł nie -
425 BDG-WZZL.154.238.2018 17.10.2018 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie NIP: 5250008407 Usługa szkoleniowa. 17.10.2018 17.10.2019 6 900,00 zł nie -
426 126/P/BDG/2018 01.10.2018 Komputronik S.A. NIP: 9720902729 Zakup sprzętu AGD. 23.10.2018 23.10.2018 18 900,00 zł nie -
427 BDG.WZZL.154.132.2018 18.07.2018 MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp.K. NIP: 7010088170 Usługa szkoleniowa. 10.10.2018 12.10.2018 1 690,00 zł nie -
428 FVG01224/10/2018 12.10.2018 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa NIP: 5210417157 Odnowienie wpisu nazwy w domenie gov.pl. 13.10.2018 12.10.2019 184,50 zł nie -
429 18/DRUC/MC/2018 25.10.2018 Get Feedback Racino, Sadowski,Skowronek spółka jawna NIP: 7010356570 Usługa korzystania z pakietu VIP umieszczonego na stronie internetowej www.webankieta.pl 25.10.2018 25.10.2019 77 736,00 zł nie -
430 16/2018 08.10.2018 Britenet Sp. z .o.o NIP: 9512197737 Świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT do umowy ramowej nr 6/Britenet/MC/PN/17 08.10.2018 31.12.2019 759 805,44 zł nie -
431 22/DODIRK/3.4./2018 05.10.2018 TELEWIZJA POLSKA S.A NIP: 5210412987 Zakup czasu antenowego - wielki test o internecie z 10/10/2018 10.10.2018 10.10.2018 830 000,00 zł tak -
432 4/BAiPS/2018 29.10.2018 P2WARE SP Z O.O. NIP: 5222729402 Dostawa licencji na oprogramowanie oraz licencji dostępowych do systemu teleinformatycznego KPRM - MonAliZa 29.10.2018 05.11.2018 7 380,00 zł nie -

Rejestr umów-zamówień Pobierz plik: pdf Rejestr umów-zamówień

Rozmiar : 0.65MB

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 07.11.2018 10:40
Osoba publikująca: Tadeusz Płaczkiewicz
Zmodyfikowano: 07.11.2018 10:40
Osoba modyfikująca: Tadeusz Płaczkiewicz