W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Rejestr umów/zamówień finansowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji w 2018 roku


 

Lp. Nr umowy / zamówienia Data zawarcia Kontrahent Przedmiot Termin realizacji od dnia Termin realizacji do dnia Wartość Współfinansowanie ze środków UE Finansowanie z funduszu celowego CEPIK
1 17-FVS/0118 64R/12/2017 2017-12-28 KAMAR K.Dymko, M.Sierańska s.c. NIP: 512077975 Mała Łąka Małgorzata Wronowiecka NIP: 7531502531 Zakup wyposażenia 2017-12-28 2017-12-28 10 329,30 zł nie -
2 50/12/2017 2017-12-18 MR SYSTEM Marek Lipowski NIP: 5661620653 Modernizacja urządzeń technicznych systemu bezpieczeństwa MC 2017-11-24 2017-12-20 11 746,50 zł nie -
3 FVS/17/12/2260 2017-12-19 Grupa pracuj Sp. z o. o. NIP: 5272749631 Ogłoszenie na portalu pracuj.pl 2017-12-19 2017-12-19 797,66 zł nie -
4 umowa nr 5 2017-12-15 Katarzyna Piecewicz Usługi wsparcia obsługi konslultacji społecznych projektu 2017-12-15 2018-02-16 11 000,00 zł nie -
5 1/DP/2018 2018-01-05 Damian Stalewski Usługi wsparcia obsługi pomocniczo-administracyjnej 2018-01-05 2018-05-31 14 750,00 zł nie -
6 315/2017 2017-12-27 Ministerstwo Spraw Wewnęrznych i Administracji NIP: 5210526030 Zwrot kosztów za rozmowy telefoniczne 2016-06-01 2016-11-30 358,28 zł nie -
7 253/12/17/FVS/N 2017-12-29 Księgarnia Naukowa NIP: 7010414095 Zakup publikacji specjalistycznych 2017-12-29 2017-12-29 1 594,31 zł nie -
8 303/2017 305/2017 2017-12-21 Ministerstwo Spraw Wewnęrznych i Administracji NIP: 5210526030 Zwrot kosztów za udostępnienie MC części pomieszczeń w budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 w Warszawie 2017-11-01 2017-12-31 521,22 zł nie -
9 aneks nr 2 do umowy 1/P/DE/2016 (2/U/COI/MC/2016) 2017-12-29 Centralny Ośrodek Informatyki NIP: 7252036863 Świadczenie usług zapewniających poprawne i nieprzerwane funkcjonowanie Systemów:
  1. elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej;
  2. Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej;
  3. Strony Głównej Biuletynu Informacji Publicznej;
  4. Publikatora Aktów Prawnych.
x x aneks nr 2 zmniejsza umowę o 351.880,63 zł; AKTUALNA wartość umowy wynosi 44.948.119,37 zł nie -
10 aneks nr 6 do umowy 2/DIT/U/COI/2016 2017-12-29 Centralny Ośrodek Informatyki NIP: 7252036863 Usługi zapewniające poprawne i nieprzerwane funkcjonowanie SRP, komponetów powiązanych z SRP, CEWiUDP, PIA x x aneks nr 6 zmniejsza umowę o 10.614.515,70 zł; AKTUALNA wartość umowy wynosi 63.549.384,17 zł nie -
11 aneks nr 4 do umowy 1/DIT/U/COI/2017 2017-12-20 Centralny Ośrodek Informatyki NIP: 7252036863 Usługi zapewniające poprawne i nieprzerwane funkcjonowanie Zintegrowanej Infrastruktury Rejestrów (ZIR) x x aneks nr 4 zwiększa umowę o 28.598.831,86 zł; AKTUALNA wartość umowy wynosi 68.267.640,81 zł nie -
12 Umowa nr 20/BARWIT/MC/PN/17 Część I 2017-12-29 P.U. SOS BARWIT Barbara Jakubczak NIP: 5270255741 Kompleksowe sprzątanie wraz z dostawą artykułów toaletowych i środków czystości 2018-01-01 2018-12-31 428 400,00 zł nie -
13 Umowa nr 20/AWIMA/MC/PN/17 Część II 2017-12-29 AWIMA Sp. J.B. Wiśniewski NIP: 5321448422 Sprzątanie dachu budynku biurowego przy ul. Królewskiej 27 2018-01-01 2018-12-31 56 440,80 zł nie -
14 72/BM/MC/2017 2017-12-29 Focus Telecom Polska Sp z o.o. NIP: 7010108702 świadczenie pakietu usług w zakresie wdrożenia, uruchomienia i utrzymania systemu teleinformatycznego niezbędnego do zapewnienia funkcjonowania systemu telefonów informacyjnych „Informacja dla obywatela”, w tym dostarczenie Bazy wiedzy 2017-12-29 2018-12-31 58 001,86 zł nie -
15 02/2017 2017-12-22 Cenatorium sp.z o.o. NIP: 7393840515 Wykonanie analizy projektowanych zmian w projektach realizowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w ramach POPC 2017-12-22 2018-01-01 92 250,00 zł nie -
16 2017/6/MC 2017-07-27 Centrum Obsługi Administracji Rządowej NIP: 5213590436 Dostawa oprogramowania w zakresie informacji prawnej zwanym SPI 2017-07-27 2019-09-30 236 160,00 zł nie -
17 COAR/576/2017 2017-12-27 Centrum Obsługi Administracji Rządowej NIP: 5213590436 Udostępnienie Międzyresortowego Punktu Wymiany Korespondencji 2018-01-01 2020-12-31 5 166,00 zł nie -
18 2/USiA/DUS/2017 2017-12-29 Centralny Ośrodek Informatyki NIP: 7252036863
  1. świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego Usług Utrzymania;
  2. świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego Usług Rozwoju; dla Systemów 1) Profil Zaufany (PZ); 2) Dostawca Tożsamości (DT)
2018-01-01 2020-12-31 18 271 042,12 zł nie -
19 12/U/BDG/2017 08-01-2018 e-Kiosk S.A. NIP: 8951827513 prenumerata prasy krajowej na 2018 rok 2018-01-01 2018-12-31 6 879,69 zł nie -
20 52/WIL/2018 2018-01-10 P.H.A.P. Prof.-Met-Kol-Detal Agnieszka Bieszczad NIP: 5242106147 Zakup art. do prac konserwatorskich 2018-01-10 2018-01-10 12,83 zł nie -
21 7998/LOTCD/FL/17 2017-12-18 Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. NIP: 5220002334 Opłata za zmianę biletów 2017-12-18 2017-12-18 2 647,00 zł nie -
22 8/DUS/2017 2017-12-07 LOG Systems Sp. z o.o. NIP: 7792368422 Usługa wsparcia w konfiguracji Oprogramowania 2017-12-07 2017-12-23 81 795,00 zł nie -
23 FS 3700/2017 2017-12-22 Malibu PC R.Bujalski W.Dejer i R.Maciak Sp. J. NIP: 5272262484 Usługa serwisowa 2017-12-22 2017-12-22 2 337,00 zł nie -
24 2018/47/M/00003 2017-12-31 Centrum Obsługi Administracji Rządowej NIP: 5213590436 Usługa mycia pojazdów służbowych MC 2017-12-01 2017-12-31 773,67 zł nie -
25 F20180100104,6 2018-01-10 Gremi Media S.A. NIP: 5220103673 Zamieszczene ogłoszenia o konsultacjach w wydaniu ogólnopolskim Reczpospolitej 2018-01-09 2018-01-09 1 800,00 zł nie -
26 FAS/94/01/2018/WJ 2018-01-10 E-COMMERCE PARTNERS Sp. z o. o. NIP: 6462490527 Zakup art.. do prac konserwatorskich 2018-01-10 2018-01-10 449,70 zł nie -
27 Deklaracja DN-15 2017-12-28 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Podatek od nieruchomości na rok 2018 2018-01-01 2018-12-31 87 306,00 zł nie -
28 Deklaracja D-N 2018-01-12 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2018-01-01 2018-12-31 30 600,00 zł tak -
29 1/2018 2018-01-16 Zarząd Terenów Publicznych Umowa dzierżawy powierzchnii z przeznaczeniem pod warstwę docieplenia ścian budynku MC 2017-12-23 2020-12-22 90,00 zł nie -
30 2/DP/2018 2018-01-15 Centralny Ośrodek Informatyki NIP: 7252036863 Świadczenie usług utrzymania e-RPL 2018-01-15 2018-12-31 143 940,96 zł nie -
31

1./Tensorpolska/MC/PN/17
2./Tensorpolska/MC/PN/17

2018-01-18 Tensorpolska Jarosław Dębski NIP: 7321916278 Sporządzenie ekspertyz 2018-01-18 2018-03-19 162 271,00 zł tak -
32 1/DWMiA/MC/2018 2018-01-16 Lingua Lab s.c. Weronika Szyszkiewicz, Małgorzata Dembińska NIP: 6772353115 Usługi tłumaczeń specjalistycznych pisemnych i ustnych oraz weryfikacja tłumaczeń specjalistycznych pisemnych na potrzeby MC w 2018 r. 2018-01-16 2018-12-31 80 000,00 zł nie -
33 171/01/18 2018-01-16 MultiPrint.pl s.c. Artur Baj, Michał Caban NIP: 1132826720 Wydruk naklejek do oznakowania punktu potwierdzania profilu zaufanego w MC 2018-01-16 2018-01-16 105,00 zł nie -
34 pismo BDG-WA.224.2.2018 2018-01-24 Poczta Polska S.A. NIP: 5250007313 Abonament RTV za 2018 2018-01-01 2018-12-31 9 152,75 zł nie -
35 9/1/2018 2018-01-12 Centralny Ośrodek Informatyki NIP: 7252036863 Rozszerzenie profilu i wdrożenie serwisu informacyjnego "Portal obywatel.gov.pl" 2018-01-12 2018-01-12 8 425,50 zł nie -
36 5/18 2018-01-08 Komenda Główna Policji NIP: 5213172762 Refundacja kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości wykorzystywanych na potrzeby funkcjonowania systemów informatycznych 2017-11-01 2017-11-30 2 505,28 zł nie -
37 13/2018 2018-01-10 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ONE Magdalena Chachurska NIP: 9720510550 Zakup skrzyń metalowych do transportu dokumantacji niejawnej 2018-01-10 2018-01-10 3 713,99 zł nie -
38 FN-321000/2018/01/03382 2018-01-16 Komputronik S.A. NIP: 9720902729 Zakup folii prywatyzujących do laptopów 2018-01-16 2018-01-16 1 603,00 zł nie -
39 FL-A327160-FL-A327165 FL-A328659-FL-A328664 2017-12-15 InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów służbowych MC na 2018 r. 2018-01-01 2018-12-31 7 693,00 zł nie -
40 720800046 2018-01-10 Przedsiębiorstwo Państwowe PORTY LOTNICZE NIP: 5250000239 Wydanie przepustki samochodowej rocznej na wewnętrzną droge dojazdową 2018-01-01 2018-12-31 1 180,80 zł nie -
41 104/2018 2018-01-17 Pionier S.C. M.Świtakowska, P.Świtakowski NIP: 5272377419 Wykonanie stempli w oprawie 2018-01-17 2018-01-17 313,65 zł nie -
42 0369/LOTCD/FM/17 0368/LOTCD/FM/17 2017-10-11 Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. NIP: 5220002334 Organizacja pobytu w hotelu 2017-10-09 2017-10-11 873,02 zł nie -
43 0014/18 2018-01-26 Instytut Rachunkowości i Podatków Sp. z o.o. NIP: 5252254518 Usługi szkoleniowe 2018-01-26 2018-01-26 1 100,00 zł nie -
44 aneks nr 1 do umowy 48/2017/DUIRS 2017-12-29 Centralny Ośrodek Informatyki NIP: 7252036863 Usługi architektoniczne związane z integracją danych z rejestrów państwowych przy wykorzystaniu Platformy Integracji Usług i Danych 2017-07-03 2018-12-31 aneks nr 1 zwiększa umowę o 445.260,00 zł; AKTUALNA wartość umowy wynosi 667.890,00 zł nie -
45 7/DUS/2017 2017-12-21 Asseco Data Systems S.A. NIP:5213621697 Świadczenie sukcesywnych usług certyfikacyjnych na potrzeby obsługi komunikacji użytkowników z aplikacajmi sieciowymi MC 2017-12-21 2018-12-20 31 396,40 zł nie -
46 umowa wykonawcza nr 11/2018 do umowy ramowej nr 6/Britenet/MC/PN/17 z dnia 11.08.2017 r 2018-01-17 Britenet Sp. z o. o. NIP: 9512197737 Świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT 2018-01-17 2018-12-31 1 620 609,00 zł nie -
47 umowa wykonawcza nr 12/2018 do umowy ramowej nr 6/Britenet/MC/PN/17 z dnia 11.08.2017 r 2018-01-17 Britenet Sp. z o. o. NIP: 9512197737 Świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT 2018-01-17 2018-12-31 1 328 862,00 zł nie -
48 umowa wykonawcza nr 9/2018 do umowy ramowej nr 6/Britenet/MC/PN/17 z dnia 11.08.2017 r 2018-01-17 Britenet Sp. z o. o. NIP: 9512197737 Świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT 2018-01-17 2018-12-31 2 209 415,00 zł tak -
49 umowa wykonawcza nr 6/2018 do umowy ramowej nr 6/BlueSoft/MC/PN/17 z dnia 11.08.2017 r 2018-01-18 BlueSoft Sp. z o. o. NIP: 5262667699 Świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT 2018-01-18 2018-12-31 1 040 929,00 zł tak -
50 umowa wykonawcza nr 5/2018 do umowy ramowej nr 6/BlueSoft/MC/PN/17 z dnia 11.08.2017 r 2018-01-18 BlueSoft Sp. z o. o. NIP: 5262667699 Świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT 2018-01-18 2018-12-31 580 897,00 zł tak -
51 umowa wykonawcza nr 1/2018 do umowy ramowej nr 6/BlueSoft/MC/PN/17 z dnia 11.08.2017 r 2018-01-18 BlueSoft Sp. z o. o. NIP: 5262667699 Świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT 2018-01-18 2018-12-31 4 500 011,00 zł nie -
52 1/U/BDG/2018 2018-01-26 EL-BUD Andrzej Dąbrowski NIP: 1130073475 Usługi remontowe 2018-01-26 2018-02-06 19 700,00 zł nie -
53 9/U/BDG/2017 2017-01-29 AMATIK Krystian Poradowski NIP: 6612149908 Kompleksowa konserwacja i bieżące naprawy instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej w 2018 w budynku MC przy ul.Królweskiej 27 2017-01-29 2018-12-31 17 712,00 zł nie -
54 Dekalracja DN-18 2018-02-01 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Podatek od nieruchomości na rok 2018 - korekta 2018-01-01 2018-12-31 5,00 zł nie -
55 Wyrok Sygn. akt XXIV C 543/14 2016-02-17 Info Sp. z o. o. ZETO SOFTWARE Sp. z o. o. Tytułem zwrotu kosztów procesu 2018-02-02 2018-02-02 23 980,16 zł nie -
56 173/2018 2018-01-25 Pionier S.C. M.Świtakowska, P.Świtakowski NIP: 5272377419 Wyrób wraz z dostawą pieczęci oraz stempli o niestandardowych wymiarach 2018-01-25 2018-01-25 104,55 zł nie -
57 17832 2018-01-23 Opus 2 Interantional Limited Świadczenie usług w zakresie obsługi postępowania przed Trybunałem Arbitrażowym w Paryżu 2017-12-08 2017-12-22 771,38 £ nie -
58 1896/2018 2018-02-02 GLOVEX Sp. z o. o. NIP: 5223022515 Zakup art.. BHP 2018-02-02 2018-02-02 452,66 zł nie -
59 46/01/2018 99/10/2018 23/2018 0154/J/2018 2018-01-29 Stowarzyszenie Polska Platforma Bezpieczeńsktwa Wewnętrznego NIP: 7831618232 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o. NIP: 5260209840 Krajowa Szkoła Administracji Publicznej NIP: 5250006124 L2 - Language Consulting Sp. z o. o. NIP: 521305596 Usługi szkoleniowe 2018-01-29 2018-01-29 2 428,00 zł nie -
60 15/2018 1/2018 2018-02-07 Ministerstwo Spraw Wewnęrznych i Administracji NIP: 5210526030 Zwrot kosztów za udostępnienie MC części pomieszczeń w budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 w Warszawie 2018-01-01 2018-01-31 424,00 zł nie -
61 14/2/2018 2018-01-31 Centralny Ośrodek Informatyki NIP: 7252036863 Rozszerzenie profilu i wdrożenie serwisu informacyjnego "Portal obywatel.gov.pl" 2018-01-31 2018-01-31 8 875,68 zł nie -
62 0099/LC/FM/18 2018-01-30 Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. NIP: 5220002334 Organizacja pobytu w hotelu 2018-01-30 2018-01-31 1 073,72 zł nie -
63 AH-18-000005 2018-02-02 International Chamber of Commerce Świadczenie usług w zakresie obsługi postępowania przed Trybunałem Arbitrażowym w Paryżu 2017-08-22 2017-08-22 516,00 € nie -
64 18007937 2018-01-19 RIPE Network Coordination Centre Opłata członkostwa w organizacji RIPE NCC na rok 2018 2018-01-01 2018-12-31 1 259,33 € nie -
65 FVG00224/01/2018 2018-01-29 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa NIP: 5210117157 Odnowienie wpisu nazwy w domenie bip.gov.pl 2018-01-24 2019-01-23 184,50 zł nie -
66 FVA/2018/02/000006 2018-02-05 DECSOFT S.A. NIP: 5210083578 Usługa naprawy streamera 2018-02-05 2018-02-05 3 567,00 zł nie -
67 00684/02/18 2018-02-09 SAS Sp. z o. o. NIP: 5272523714 Zakup art. BHP 2018-02-09 2018-02-09 5 946,57 zł nie -
68 2018/02/FVDSKP/AZMH/938 2018-02-07 Ravelo Sp. z o. o. NIP: 5252543576 Zakup książek 2018-02-07 2018-02-07 585,00 zł nie -
69 25/02/18/FV 2018-02-07 Ksero-net.pl Małgorzata Braun NIP: 7631460163 Druk broszur 2018-02-07 2018-02-07 3 136,50 zł nie -
70 1026157208 1026158100 1026199194 2017-12-07 Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Ubezpieczenie mienia, sprzętu, ubezpieczenie OC 2018-01-01 2020-12-31 10 869,03 zł nie -
71 umowa wykonawcza nr 8/2018 do umowy ramowej nr 6/Britenet/MC/PN/17 z dnia 11.08.2017 r 2018-02-01 Britenet Sp. z o. o. NIP: 9512197737 Świadczenie usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT 2018-02-01 2018-04-30 1 973 786,00 zł nie -
72 umowa wykonawcza nr 3/2018 do umowy ramowej nr 6/BlueSoft/MC/PN/17 z dnia 11.08.2017 r 2018-02-01 BlueSoft Sp. z o. o. NIP: 5262667699 Świadczenie usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT 2018-02-01 2018-12-31 5 132 193,00 zł nie -
73 1/BM/MC/18 2018-02-05 NEWTON Media Sp. z o.o. NIP: 9542353892 Codzienny monitoring prasy i mediów elektronicznych (radia i telewizji) 2018-02-05 2018-07-04 11 377,50 zł nie -
74 2/U/BDG/2018 2018-02-12 PARTNER XXI Sp. z o.o. NIP: 6482010588 Zakup papieru ksero 2018-02-12 2018-02-17 15 151,14 zł nie -
75 12/Infostrategia/MC/PN/17 2018-02-14 konsorcjum: Infostrategia Sp. z o.o. NIP: 6751488525 Infostrategia Andrzej Szczerba i Wspólnicy Spółka Jawna NIP: 6772227669 GWW Grynhoff i Partnerzy Radcowie Prawni i Doradcy Podatkowi Spółka Partnerska NIP: 7792022623 Świadczenie usług wsparcia eksperckiego w procesie aktualizacji Narodowego Planu Szerokopasmowego 2018-02-14 2018-08-13 644 520,00 zł nie -
76 24/THINKIT/MC/PN/2017 2018-02-19 ThinkIT Consulting Sp. z o.o. NIP: 7010334077 Przygotowanie studium wykonalności dla projektu ZPA, analizy, prace koncepcyjne oraz wsparcie przy opracowaniu wniosku o dofinansowanie, usługi gwarancyjne 2018-02-19 2018-04-20 286 860,60 zł tak -
77 F/000016/18 2018-02-08 Valvo Racing Leszek Bielenda NIP: 5211581723 Naprawa sprzętu agd 2018-02-08 2018-02-08 1 131,60 zł nie -
78 2018/47/M/00013 2018-01-31 Centrum Obsługi Administracji Rządowej NIP: 5213590436 Usługa mycia pojazdów służbowych MC 2018-01-01 2018-01-31 815,49 zł nie -
79 12/2018 2018-02-05 MAXDEKOR Zofia, Zbigniew, Paweł Kłycińscy s.c. NIP: 5360010115 Zakup wyposażenia biurowego 2018-02-05 2018-02-05 4 581,55 zł nie -
80 27/2018 2018-02-06 Ministerstwo Spraw Wewnęrznych i Administracji NIP: 5210526030 Zwrot kosztów za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej w udostępnionych dla MC pomieszczeniach w budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 w Warszawie 2017-12-01 2018-01-31 69,12 zł nie -
81 FL/1009/02/2018 2/49804/WAR/2018 2018-02-01 SKYCASH POLAND S.A. NIP: 9571005969 Parkowanie w usłudze mobiParking za sierpień-październik 2017 r. oraz opłata abonamentowa za mobiParking flota 2018-01-01 2018-01-31 464,53 zł nie -
82 28/Audytel/MC/PN/17 2018-02-22 AUDYTEL S.A. NIP: 7792169697 Sporządzenie ekspertyzy dotyczącej rekomendowanych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa otwartości danych publicznych 2018-02-22 2018-04-23 91 000,00 zł tak -
83 2018/FVP/S06B/000134 2018/FVP/S06B/000135 2018-02-20 Meble - Black Red White Sp. z o.o. NIP: 9181928620 Zakup wyposażenia biurowego 2018-02-20 2018-02-20 1 798,00 zł nie -
84 700005720218 01.02.2018 T-Mobile S.A. NIP: 5261040567 Usługi telekomuniakcyjne 01.01.2018 31.01.2018 5 540,97 zł nie -
85 83/18 95/18 08.02.2018 "Komenda Główna Policji NIP: 5213172762" Refundacja kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości wykorzystywanych na potrzeby funkcjonowania systemów informatycznych 01.12.2017 31.12.2017 2 541,67 zł nie -
86 656 03.02.2018 International Telecommunication Union Usługi szkoleniowe 03.05.2018 03.12.2018 150,00 USD nie -
87 2018-14-524185 371/MS/2018 27.02.2018 LEROY-MERLIN POLSKA Sp. z o.o.
NIP: 1130089950 Pastuszka Mariusz
NIP: 8111548900
Zakup art. do prac konserwatorskich 27.02.2018 27.02.2018 199,80 zł nie -
88 FVA/000903/02/2018 20.02.2018 PRESSCOM Sp. z o.o. NIP: 8971688084 Usługi szkoleniowe 20.02.2018 20.02.2018 880,00 zł nie -
89 FV/005701/18 20.02.2018 Centrum Druku s.j. NIP: 6792702228 Dostawa toneru i skanera 20.02.2018 20.02.2018 635,81 zł nie -
90 27/Domański/MC/PN/17 26.02.2018 Domański Zakrzewski Palinka Spółka Komandytowa NIP: 5272162127 Sporządzenie ekspertyzy dotyczącej rekomendowanych rozwiązań prawnych ułatwiających otwieranie danych publicznych 26.02.2018 27.04.2018 43 050,00 zł tak -
91 FL/988/03/2018 3/49804/WAR/2018 28.02.2018 SKYCASH POLAND S.A.
NIP: 9571005969
Parkowanie w usłudze mobiParking za sierpień-październik 2017 r. oraz opłata abonamentowa za mobiParking flota 01.02.2018 28.02.2018 409,98 zł nie -
92 181/2018 20.02.2018 CORSOFT Andrzej Korzeniewski NIP: 9521760511 Zakup licencji Adobe Creative Cloud 20.02.2018 17.07.2018 3 075,00 zł nie -
93 379/2018 23.02.2018 Pionier S.C. M.Świtakowska, P.Świtakowski NIP: 5272377419 Wykonanie stempli w oprawie 23.02.2018 23.02.2018 104,55 zł nie -
94 FV/477/2018 FV/448/2018 26.02.2018 INTERLABEL Mariusz Cichoszewski NIP: 5832578930 Zakup etykiet do drukarek 26.02.2018 26.02.2018 2 140,20 zł nie -
95 58/2018 23.02.2018 Ministerstwo Spraw Wewnęrznych i Administracji
NIP: 5210526030
Zwrot kosztów za udostępnienie MC części pomieszczeń w budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 w Warszawie 01.12.2017 31.12.2017 9 374,68 zł nie -
96 FC180585 11.12.2017 Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych Składka członkowska na rok 2018 01.01.2018 31.12.2018 92 539,20 € nie -
97 66/02/2018 182/0218/FV 14.02.2018 Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Spółka Jawna NIP: 1132690108 Langas Group NIP: 5321595577 Usługi szkoleniowe 13.02.2018 14.02.2018 4 270,00 zł tak -
98 F/000020/18 27.02.2018 Valvo Racing Leszek Bielenda NIP: 5211581723 Naprawa sprzętu agd 27.02.2018 27.02.2018 922,50 zł nie -
99 62/2018 26.02.2018 Ministerstwo Spraw Wewnęrznych i Administracji
NIP: 5210526030
Zwrot kosztów za udostępnienie MC części pomieszczeń w budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 w Warszawie 01.12.2017 31.12.2017 641,23 zł nie -
100 FH-17-000296 20.12.2017 International Chamber of Commerce Świadczenie usług w zakresie obsługi postępowania przed Trybunałem Arbitrażowym w Paryżu 22.12.2017 22.12.2017 722,90 € nie -
101 F/001151/18 01.03.2018 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ROMPOL Roman Dzyr NIP: 5210128795 Zakup art. do prac konserwatorskich 01.03.2018 01.03.2018 158,39 zł nie -
102 64/2018 27.02.2018 Ministerstwo Spraw Wewnęrznych i Administracji
NIP: 5210526030
Zwrot kosztów za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej w udostępnionych dla MC pomieszczeniach w budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 w Warszawie 01.12.2017 28.02.2018 35,43 zł nie -
103 3/3/2018 02.03.2018 Centralny Ośrodek Informatyki
NIP: 7252036863
Rozwój Portalu obywatel.gov.pl 02.03.2018 02.03.2018 53 926,89 zł nie -
104 PRO/F/733/BHP/2018 18-FVS/0199 0664/J/2018 16/3/2018 13.03.2018 PPHU "BU-MOR" NIP: 6521137041 Studio Wiedzy Sp. z o. o. NIP: 5213664264 L2 - Consulting Sp. z o. o. NIP: 5213005596 Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu Adam Stolarzewicz NIP: 9541254509 Usługi szkoleniowe 01.01.2018 31.12.2018 3 438,00 zł nie -
105 10/2018 28.02.2018 AB Projekt Sp. z o. o.
NIP: 5213646438
Zakup i dostawa wyposażenia rozdzielni niskiego napięcia 28.02.2018 28.02.2018 3 341,91 zł nie -
106 0135/03/2018 4R/03/2018 10.03.2018 Dami-Kwiat Rafał Zawiślak
NIP: 1181563203 Mała Łąka Małgorzata Wronowiecka
NIP: 7531502531
Zakup art. ogrodniczych 10.03.2018 10.03.2018 1 185,00 zł nie -
107 73/FR/2018 01.03.2018 Izba Projektowania Budowalnego
NIP: 5261614560
Zakup zaszytów (rozdziałów) Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych 01.03.2018 01.03.2018 411,60 zł nie -
108 2018/47/M/00025 28.02.2018 Centrum Obsługi Administracji Rządowej
NIP: 5213590436
Usługa mycia pojazdów służbowych MC 01.02.2018 28.02.2018 669,12 zł nie -
109 F/0418/03/18 09.03.2018 FORUM Halina Pierzchała
NIP: 8241266933
Zakup i dostawa art. papierniczych 09.03.2018 09.03.2018 879,76 zł nie -
110 89/2018 12.03.2018 Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
NIP: 5250006124
Usługi szkoleniowe 07.03.2018 08.03.2018 1 190,00 zł nie -
111 67/2018 07.03.2018 Ministerstwo Spraw Wewnęrznych i Administracji
NIP: 5210526030
Zwrot kosztów za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej w udostępnionych dla MC pomieszczeniach w budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 w Warszawie 01.03.2018 31.03.2018 34,85 zł nie -
112 2132018 20.02.2018 Świat Eventów Nina Żukowska
NIP: 1181639863
Usługi szkoleniowe 19.02.2018 20.02.2018 1 427,68 zł tak -
113 2/Cezas/MC/PN/18 07.03.2018 Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół "Cezas" Sp. z o.o. NIP: 5422748462 Dostawa i montaż mebli biurowych oraz krzeseł 07.03.2018 27.03.2018 42 262,80 zł nie -
114 Aneks nr 1 do umowy 42/BDG/2016 14.03.2018 Orbis S.A. NIP: 5260250469 Najem 6 miejsc na parkingu podziemnym 01.01.2017 na czas nieokreślony 3000 zł/m-c nie -
115 fv/170/2018 15.03.2018 JSK Internet Jacek Baranowski
NIP: 1131933276
Dokonanie zmian na portalu Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji 15.03.2018 15.03.2018 246,00 zł nie -
116 0126/03/18/FVS 19.03.2018 Artykuły Propagandowe Liliana Niewiadomska, Renata Stosio Spółka Cywilna
NIP: 5272832964
Zakup elementów do mocowania flag 19.03.2018 19.03.2018 1 634,00 zł nie -
117 19459/MHM 02.03.2018 International Chamber of Commerce Dopłata do zaliczki na koszty postępowania arbitrażowego w Paryżu 22.12.2017 22.12.2017 192 500,00 USD nie -
118 FP 1/3/2018 27.03.2018 iMasters Rafał Piekielnik NIP: 5272834897 Naprawa servisowa iPad Air 27.03.2018 27.03.2018 299,00 zł nie -
119 Umowa nr 1/BZPP/2018 20.03.2018 Obserwatorium.BIZ. Sp. o.o NIP: 792428710 Przygotowanie analizy eksperckiej projektów z protfela MC 20.03.2018 14.04.2018 146 837,40 zł nie -
120 3/DT/2018 09.02.2018 PN Advisory Services NIP: NL131588333B01 Wykonanie ekspertyzy dotyczącej możliwości wystąpienia pomocy publicznej w sytuacji nałożenia na beneficjentów 1 osi priorytetowej POPC na lata 2014-2020 zobowiązania do podłączenia wspołfinansowanych w ramach tej interwencji publicznej szerokopasmowych sieci dostępowych 09.02.2018 09.02.2018 43 153,00 zł tak -
121 FV/000163/03/2018 14.03.2018 Labcreation s.c. NIP: 7393714934 Wydruk i dostawa ulotek informacyjnych MC 14.03.2018 14.03.2018 283,53 zł nie -
122 1265/MG/2018 F/001626/18 21.03.2018 Comfortkey Krzystof Styś NIP: 5321353360 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ROMPOL Roman Dzyr NIP: 5210128795 Zakup art. do prac konserwatorskich 21.03.2018 21.03.2018 284,97 zł nie -
123 179/18 13.03.2018 Komenda Główna Policji
NIP: 5213172762
Refundacja kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości wykorzystywanych na potrzeby funkcjonowania systemów informatycznych 01.01.2018 31.01.2018 2 522,84 zł nie -
124 30/32/S/2018 428/48/2018 22/2018 201-03-22 INTEGRIO S. C.
NIP: 6783032490 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
NIP: 5260209840 Free Media Michał Smereczyński
NIP: 9552171856
Usługi szkoleniowe 201-03-22 201-03-22 7 985,00 zł nie -
125 8732/03/2018 23.03.2018 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SOLO-KOLOS Sp. z o. o.
NIP: 9492198193
Zakup materialów poprawiających ergonomię stanowiska pracy oraz filtrów prywatyzujących 23.03.2018 23.03.2018 5 218,39 zł nie -
126 700085980318 08.03.2018 T-Mobile S.A. NIP: 5261040567 Usługi telekomuniakcyjne 01.02.2018 28.02.2018 4 972,67 zł nie -
127 FL/1061/04/2018 4/49804/WAR/2018 31.03.2018 SKYCASH POLAND S.A.
NIP: 9571005969
Parkowanie w usłudze mobiParking za sierpień-październik 2017 r. oraz opłata abonamentowa za mobiParking flota 01.03.2018 31.03.2018 244,41 zł nie -
128 75/2018 22.03.2018 Ministerstwo Spraw Wewnęrznych i Administracji
NIP: 5210526030
Zwrot kosztów za udostępnienie MC części pomieszczeń w budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 w Warszawie - podatek od nieruchomości 01.03.2018 31.03.2018 883,25 zł nie -
129 87/2018 23.03.2018 Ministerstwo Spraw Wewnęrznych i Administracji
NIP: 5210526030
Zwrot kosztów za udostępnienie MC części pomieszczeń w budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 w Warszawie 01.01.2018 28.02.2018 25 949,33 zł nie -
130 PM/0062/03/2018 27.03.2018 DOMBAL Grzegorz Kowalczyk
NIP: 5251015792
Zakup i dostawa elementów małej architektury dla MC 27.03.2018 27.03.2018 4 335,75 zł nie -
131 FVg00456/03/2018 FVG00459/03/2018 FVG00463/03/2018 FVG00464/03/2018 19.03.2018 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa NIP: 5210417157 Odnowienie wpisu w domenie: dane.gov.pl, data.gov.pl, danepubliczne.gov.pl, publicdata.gov.pl 19.03.2018 18.03.2019 738,00 zł nie -
132 1/DKC/OD/2018 27.03.2018 Łukasz Jachowicz Sporządzenie opinii o charakterze eksperckim 27.03.2018 06.04.2018 14 400,00 zł nie -
133 45/2018 84/2018 85/2018 19.02.2018 Ministerstwo Spraw Wewnęrznych i Administracji
NIP: 5210526030
Zwrot kosztów za udostępnienie MC części pomieszczeń w budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 w Warszawie - podatek od nieruchomości 01.01.2018 28.02.2018 1 342,50 zł nie -
134 0046/LC/FU/18 21.03.2018 Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.
NIP: 5220002334
Polisa ubezpieczeniowa dla pracownika MC w związku z wyjazdem służbowym 19.03.2018 22.03.2018 13,85 zł nie -
135 Aba/156/03/18 30.03.2018 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
NIP: 5261281638
Udostępnienie Międzyresortowego Punktu Wymiany Korespondencji 01.01.2018 31.03.2018 430,50 zł nie -
136 0413/LC/FM/18 19.03.2018 Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.
NIP: 5220002334
Zakup usług hotelowych w związku z delegacjami służbowymi 18.03.2018 20.03.2018 986,37 zł nie -
137 48/SLU/04/2018 12.04.2018 ELTEC Krzysztof Ryfka
NIP: 8261208732
Zakup sprzętu do realizacji nagrań materiałów informacyjnych 12.04.2018 12.04.2018 553,50 zł nie -
138 2932018 20.03.2018 Świat Eventów Nina Żukowska
NIP: 1181639863
Usługi szkoleniowe 19.03.2018 20.03.2018 1 427,68 zł tak -
139  109/03/2018 30.03.2018 LangMedia Sp. z o. o.
NIP: 798792830
Usługi szkoleniowe 30.03.2018 30.03.2019 2 628,00 zł nie -
140 02/DRUCiOD/2018 09.04.2018 Centralny Ośrodek Informatyki
NIP: 7252036863
Usługi związane z Wdrożeniem lub Rozwojem eUsług 09.04.2018 08.04.2021 7 380 000,00 zł nie -
141 2/DKC/OD/2018 23.03.2018 Fundacja ePaństwo NIP: 1231216692 Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatu dot. otwartości danych 23.03.2018 30.06.2018 5 000,00 zł nie -
142 0045/LC/FU/18 21.03.2018 Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.
NIP: 5220002334
Polisa ubezpieczeniowa dla pracownika MC w związku z wyjazdem służbowym 23.01.2018 26.01.2018 19,95 zł nie -
143 2/DUS/APNPROMISE/2018 30.03.2018 A.P.N. Promise NIP: 5210088682 Zakup i dostawa 500 licencji Office 365 Enterprise E1 User CSS dla stanowisk komputerowych 30.03.2018 05.05.2018 151 905,00 zł nie -
144 3/DUS/ENSALTA/2018 30.03.2018 Ensalta Sp. z o. o. NIP: 6772337300 Usługa serwisowa wraz z zapewnieniem i wymianą części zamiennych na serwery i macierze 30.03.2018 29.03.2019 147 354,00 zł nie -
145 SOI/2018/5114 27.03.2018 Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER Magdalena Wolniewicz-Kesaria NIP: 7772616176 Usługi szkoleniowe 26.03.2018 27.03.2018 1 190,00 zł nie -
146 FAS/210/2018 17.04.2018 Kwiaciarnia "VICTORIA" Elżbieta Wiak, Mateusz Wiak NIP: 5260057614 Zakup art. ogrodniczych 17.04.2018 17.04.2018 120,00 zł nie -
147 2018/47/M/00035 31.03.2018 Centrum Obsługi Administracji Rządowej
NIP: 5213590436
Usługa mycia pojazdów służbowych MC 01.03.2018 31.03.2018 648,21 zł nie -
148 F/1H/18/000591 26.03.2018 Hubix Sp. z o. o.
NIP: 5291803171
Zakup art. BHP 26.03.2018 26.03.2018 1 070,10 zł nie -
149 277/2018 09.04.2018 Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
NIP: 5250006124
Usługi szkoleniowe 05.04.2018 05.04.2018 1 140,00 zł nie -
150 21442 12.04.2018 Gratisownia.pl Katarzyna Dolnik
NIP: 6312329285
Wykonanie i dostawa art. promocyjnych MC 12.04.2018 12.04.2018 4 353,71 zł nie -
151 3/DKC/OD/2018 17.04.2018 2 CODE Sp. z o.o. NIP: 8522642629 Świadczenie usług graficznych celem stworzenia materiałów graficznych na potrzeby projektu „Otwarte dane - dostęp, standard, edukacja 17.04.2018 10.12.2019 33 825,00 zł tak -
152 97/2018 12.04.2018 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
NIP: 5210526030
Zwrot kosztów za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej w udostępnionych dla MC pomieszczeniach w budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 w Warszawie 01.04.2018 30.04.2018 34,85 zł nie -
153 700010310418 01.04.2018 T-Mobile S.A. NIP: 5261040567 Usługi telekomuniakcyjne 01.03.2018 31.03.2018 5 249,42 zł nie -
154 F/000044/18 13.04.2018 Valvo Racing Leszek Bielenda NIP: 5211581723 Naprawa sprzętu agd 13.04.2018 13.04.2018 369,00 zł nie -
155 FV/21/04/2018 FA/62/04/2018 12.04.2018 Expose Sp. z o. o. NIP: 5272657461 Inprogess Szkolenia Sp. z o. o. NIP: 6772369990 Usługi szkoleniowe 09.04.2018 13.04.2018 4 050,00 zł tak -
156 1026157208 1026158100 10.04.2018 Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Ubezpieczenie mienia, sprzętu, ubezpieczenie OC 01.01.2018 31.12.2020 3 816,18 zł nie -
157 10/DRS/2018/CEPiK 25.04.2018 Poczta Polska S.A.
NIP: 5250007313
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych 25.04.2018 24.04.2021 1 857 991,50 zł nie tak
158 2249045492 30.04.2018 TERG S.A.
NIP: 7671004218
Zakup tabletu 30.04.2018 30.04.2018 509,00 zł nie -
159 FVG00585/04/2018 16.04.2018 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa
NIP: 5210117157
Odnowienie wpisu nazwy w domenie spoc.gov.pl 15.04.2018 14.04.2019 184,50 zł nie -
160 1/USIA/DUS/2018 13.04.2018 Centralny Ośrodek Informatyki
NIP: 7252036863
Asysta i utrzymanie SPOC PL 01.03.2018 31.12.2018 599 790,31 zł nie -
161 8/DP/MC/US/18 30.04.2018 Kancelaria Gawroński & Partners spółka komandytowo-akcyjna NIP: 9512446399 Świadczenie wyspecjalizowanych usług prawnych podczas prac przygotowawczych do audytu zgodności licencyjnej oprogramowania IBM oraz zapewnienie specjalistycznego wsparcia prawnego podczas audytu 30.04.2018 do czasu zakończenia audytu albo do czasu wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia 38 868,00 zł nie -
162 FL/1023/05/2018 5/49804/WAR/2018 30.04.2018 SKYCASH POLAND S.A.
NIP: 9571005969
Parkowanie w usłudze mobiParking za sierpień-październik 2017 r. oraz opłata abonamentowa za mobiParking flota 01.04.2018 30.04.2018 156,06 zł nie -
163 2731/05/2018 02.05.2018 ECI Trade Sp. z o. o. NIP: 5211007361 Zakup walizki biurowej na kancelaryjne potrzeby wymiany międzyresortowej 02.05.2018 02.05.2018 329,00 zł nie -
164 251/18 16.04.2018 Komenda Główna Policji
NIP: 5213172762
Refundacja kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości wykorzystywanych na potrzeby funkcjonowania systemów informatycznych 01.02.2018 28.02.2018 2 278,84 zł nie -
165 372/04/2018 26.04.2018 EKON STUDIO Edyta Werbanowska NIP: 5341899576 Zakup flag i usztywniaczy do flag 26.04.2018 26.04.2018 1 434,00 zł nie -
166 813/2018 27.04.2018 Pionier S.C. M.Świtakowska, P.Świtakowski NIP: 5272377419 Wykonanie stempli w oprawie 27.04.2018 27.04.2018 73,80 zł nie -
167 111/2018 26.04.2018 Ministerstwo Spraw Wewnęrznych i Administracji
NIP: 5210526030
Zwrot kosztów za udostępnienie MC części pomieszczeń w budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 w Warszawie - podatek od nieruchomości 01.04.2018 30.04.2018 883,25 zł nie -
168 ZS/B2B/18/01775 08.05.2018 Cortland Sp. z o. o.
NIP: 7780043683
Zakup art. informatycznych 08.05.2018 08.05.2018 159,20 zł nie -
169 FV/89/PL/1804 27.04.2018 Apeks Sp. z o. o. Spólka komandytowa
NIP: 5223082546
Zakup walizki biurowej na kancelaryjne potrzeby wymiany międzyresortowej 27.04.2018 27.04.2018 279,00 zł nie -
170 4/U/BDG/2018 30.04.2018 Modernizatorium Emilia Ornat NIP: 8942914402 Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznej w budynku MC 30.04.2018 30.05.2018 42 373,50 zł nie -
171 4/DKC/OD/2018 24.04.2018 Beata Charycka Pozyskanie informacji do przeprowadzenia warsztatu z przedstawicielami samorządu terytorialnego dot. otwartości danych publicznych, wywiady indywidulane i sporządzenie raportu z pozyskanych informacji 24.04.2018 21.05.2018 2 900,00 zł nie -
172 1/DKC/UC/2018 01.03.2018 Karolina Żelazowska Wykonanie scenariuszy warsztatów z nauki programowania oraz doradzwtwo i usługi szkoleniowe w zakresie ich wykorzystania w punktach warsztawowych 01.03.2018 31.08.2018 16 300,00 zł nie -
173 47/4/2018 23.04.2018 Imperium Szkoleniowe Kamil Targosiński NIP: 7171780215 Usługi szkoleniowe 19.04.2018 20.04.2018 790,00 zł nie -
174 FVG00614/04/2018 23.04.2018 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa
NIP: 5210117157
Odnowienie wpisu nazwy w domenie mdokumenty.gov.pl 20.04.2018 19.04.2019 184,50 zł nie -
175 5/U/BDG/2018 09.05.2018 ESPRO Edward Skiepko NIP: 5431447346 Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej dla SOP budynku MC wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego 09.05.2018 29.11.2019 59 655,00 zł nie -
176 2018-14-547962 26.04.2018 LEROY-MERLIN POLSKA Sp. z o.o. NIP: 1130089950 Zakup reflektorów do podświetlenia flag w budynku MC 26.04.2018 26.04.2018 49,94 zł nie -
177 5/2018 12.05.2018 Stowarzyszenie Urzędników Stanu Cywilnego RP Oddział w Zielonej Górze NIP: 9291023245 Usługi szkoleniowe 05.06.2018 09.06.2018 3 300,00 zł nie -
178 1000868136 19.04.2018 T-Mobile S.A. NIP: 5261040567 Dostawa telefonów 19.04.2018 19.04.2018 1 384,98 zł nie -
179 11/ENTERPRISE SERVICES/MC/PN/17 06.04.2018 ENTERPRISE SERVICES POLSKA SP. Z O.O. NIP: 5213743561 Opracowanie i wdrożenie Platformy oraz zapewnienie Zamawiającemu odpowiednich praw własności intelektualnej do Platformy 06.04.2018 31.03.2020 9 984 254,40 zł tak -
180 5/DKC/OD/18 11.05.2018 Usługi programistyczne Radosław Czajka NIP: 8652242420 Opracowanie standardu technicznego, listy proponowanych powszechnie dostępnych narzędzi programistycznych, opisu funkcjonalności narzędzia służącego do automatycznej weryfikacji plików zawierających dane (walidator plików); świadczenie wyspecjalizowanych usług doradczych, polegających na udzieleniu wsparcia w zakresie analizy uwag zgłaszanych w konsultacjach publicznych 11.05.2018 15.07.2018 19 680,00 zł tak -
181 1652/J/2018 FV/000015/18 30.04.2018 L2 - Language Consulting Sp. z o. o. NIP: 5213005596 Fundacja Widzialni NIP: 9492129789 Usługi szkoleniowe 24.04.2018 30.04.2018 3 235,13 zł nie -
182 1/DZD/2018 15.05.2018 Mariusz Dąbrowski Ekspertyza prawna w zakresie analityki społecznej dla całości projektu "Zintegrowana Platforma Analityczna" 15.05.2018 25.05.2018 25 000,00 zł nie -
183 2/DUS/USIA/2018 16.05.2018 Centralny Ośrodek Informatyki
NIP: 7252036863
Utrzymanie Systemu mDokumenty 08.05.2018 30.04.2021 1 998 711,86 zł nie -
184 2018/47/M/00043 30.04.2018 Centrum Obsługi Administracji Rządowej
NIP: 5213590436
Usługa mycia pojazdów służbowych MC 01.04.2018 30.04.2018 585,48 zł nie -
185 15/BM/MC/2018 16.05.2018 FUSE BOX EWA MICHALSKA NIP: 9491427438 Kompleksowa organizacja imprezy obejmującej działania edukacyjno-rekreacyjne związane z nowymi technologiami i programowaniem, która odbędzie się w ogrodach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z okazji Dnia Dziecka w dniu 3 czerwca 2018 16.05.2018 03.06.2018 55 363,53 zł nie -
186 ZDM/GPD/I/1a/248/p/18 15.05.2018 Zarząd Dróg Miejskich Za zajęcie pasa drogowego - chodnik dlapotrzeb zorganizaowania akcji pn. "Oto RODO" 25.05.2018 25.05.2018 162,00 zł nie -
187 700102530518 01.05.2018 T-Mobile S.A. NIP: 5261040567 Usługi telekomuniakcyjne 01.04.2018 30.04.2018 5 181,17 zł nie -
188 FVg00509/04/2018 02.04.2018 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa
NIP: 5210117157
Odnowienie wpisu nazwy w domenie rin.gov.pl oraz pin.gov.pl 27.03.2018 26.03.2018 369,00 zł nie -
189 9/18/5/2018 SOI/2018/5360 18.05.2018 Instytut Odpowiedzialnego Biznesu Anna Mrozowska NIP: 6182098969 Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER Magdalena Wolniewicz-Kesaria NIP: 7772616176 Usługi szkoleniowe 18.05.2018 18.05.2018 2 188,00 zł nie -
190 4/DRUC/2018 25.05.2018 Get Feedback Racino, Sadowski,Skowronek spółka jawna NIP: 7010356570 Udostępnienie usługi korzystania z pakietu VIP umieszczonego na stronie internetowej www.webankieta.pl w celach przeprowadzenia badań, ankiet i komunikacji z użytkownikami 25.05.2018 24.11.2018 20 799,30 zł nie -
191 7/MC/PN/18 30.05.2018 Sławomir Kiersztyn "DYSKRET" NIP: 9221648773 Dostawa żaluzji okiennych poziomych białych wraz z ich montażem 30.05.2018 30.06.2018 96 210,97 zł nie -
192 1/DODiRK/OD/2018 30.05.2018 Altkom Akademia S.A. NIP: 1180008391 Przeprowadzenie i obsługa szkoleń z zakresu otwierania i wykorzystywania danych publicznych dla pracowników administracji rządowej w ramach realizacji projektu POPC "Otwarte Dane - dostęp, standard, edukacja" 30.05.2018 31.01.2020 330 000,00 zł tak -
193 INV/EU/2018/44 INV/EU/2018/45 29.05.2018 Carfax Europe GmbH Cykliczna analiza danych zgromadzonych w CEPIK 01.02.2018 31.03.2018 10 545,00 zł nie tak
194 FL/1002/06/2018 6/49804/WAR/2018 31.05.2018 SKYCASH POLAND S.A.
NIP: 9571005969
Parkowanie w usłudze mobiParking za sierpień-październik 2017 r. oraz opłata abonamentowa za mobiParking flota 01.05.2018 31.05.2018 136,21 zł nie -
195 F/0004/05/18 F/0001/04/18 18.05.2018 Prodart Jolanta Wiczuk
NIP: 5241452054
Usługa wykonania oznakowania - aktualizacja tablicy informacyjnej w holu MC 18.05.2018 18.05.2018 492,00 zł nie -
196 F/002822/18 24.05.2018 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ROMPOL Roman Dzyr NIP: 5210128795 Zakup art. do prac konserwatorskich 24.05.2018 24.05.2018 47,50 zł nie -
197 FSPRZ/251/2018/FOR 22.05.2018 Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe Fortech Sp. z o. o. NIP: 6770050971 Aktualizacja oprogramowania Fortech 22.05.2018 22.05.2018 615,00 zł nie -
198 1257/05/2018 25.05.2018 DAMAROBUS s.c. NIP: 8222347004 Usługa przewozu osób 24.05.2018 25.05.2018 1 728,00 zł nie -
199 DOIN/1466/2018 18.05.2018 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego NIP: 5213199092 Usługi szkoleniowe 18.05.2018 18.05.2018 178,00 zł nie -
200 2/05/2018 2/05/2018/K 25.05.2018 FUSE BOX Ewa Michalska NIP: 9491427438 Organizacja stoiska RODO 17.05.2018 17.05.2018 2 285,34 zł nie -
201 227/05/2018 22.05.2018 Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann NIP: 8521299460 Usługi szkoleniowe 22.05.2018 22.05.2018 1 120,00 zł nie -
202 141/2018 22.05.2018 Drukarnia Offsetowa Express-Druk Robert Lemanowicz NIP: 9710166298 Wydruk i dostawa materiałów informacyjnych dotyczących RODO 22.05.2018 22.05.2018 2 706,00 zł nie -
203 316/18 22.05.2018 Komenda Główna Policji
NIP: 5213172762
Refundacja kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości wykorzystywanych na potrzeby funkcjonowania systemów informatycznych 01.03.2018 31.03.2018 2 430,10 zł nie -
204 563/2018 29.05.2018 Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
NIP: 5250006124
Usługi szkoleniowe 28.05.2018 29.05.2018 1 200,00 zł nie -
205 F/MAG/1291/05/2018 23.05.2018 Cyfrowe.pl Sp. z o. o.
NIP: 5833003628
Zakup sprzętu audio-video na potrzeby realizacji projektu Kampanie edukacyjno - informacyjne 23.05.2018 23.05.2018 19 256,50 zł tak -
206 44/05/2018 25.05.2018 Pałacowe Centrum Konferencyjne Sp. z o. o.
NIP: 5213289079
Zakup usług hotelowych w związku z delegacjami służbowymi 24.05.2018 25.05.2018 16 107,86 zł nie -
207 142/2018 143/2018 23.05.2018 Drukarnia Offsetowa Express-Druk Robert Lemanowicz NIP: 9710166298 Wydruk i dostawa materiałów informacyjnych dotyczących RODO 23.05.2018 23.05.2018 5 412,00 zł nie -
208 14/BM/MC/18 07.06.2018 Polski Związek Głuchych z siedzibą w Warszawie NIP: 5260251090 Usługa symultanicznego tłumaczenia na Polski Język Migowy przemówień publicznych/ konferencji/ spotkań w Warszawie 07.06.2018 06.06.2020 2 952,00 zł nie -
209 Aneks nr 6 do umowy 11/PocztaPolska/MC/US/16 30.05.2018 POCZTA POLSKA S.A. NIP: 5250007313 Ochrona obiektu, obsługa recepcji w budynku MC x x  13.785,72 zł nie -
210 F/0005/05/18 28.05.2018 Prodart Jolanta Wiczuk
NIP: 5241452054
Usługa wykonania oznakowania - aktualizacja tablicy informacyjnej w holu MC 28.05.2018 28.05.2018 442,80 zł nie -
211 144/2018 30.05.2018 Ministerstwo Spraw Wewnęrznych i Administracji
NIP: 5210526030
Zwrot kosztów za udostępnienie MC części pomieszczeń w budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 w Warszawie - podatek od nieruchomości 01.05.2018 31.05.2018 883,25 zł nie -
212 151097/214915/18/PL 04.06.2018 CodeTwo Sp. z o.o. sp. k. NIP: 6112622141 Zakup oprogramowania do Zarządzania Podpisami 04.06.2018 04.06.2019 13 049,07 zł nie -
213 FAV/286700 11.06.2018 EURO-NET Sp. z o. o.
NIP: 5270005984
Zakup wentylatorów biurowych 11.06.2018 11.06.2018 5 999,70 zł nie -
214 230/05/2018 22.05.2018 Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
NIP: 8521299460
Usługi szkoleniowe 22.05.2018 22.05.2018 560,00 zł nie -
215 18.05.2003 21.05.2018 PRA-MAX SERVICE Paweł Jaszkin
NIP: 5271000813
Usługa sprzątania 21.05.2018 21.05.2018 738,74 zł nie -
216 F/0059/05/18 30.05.2018 Studio Reklamy Grey S.C. Łukasz Habierski Marek Margasiński NIP: 5242750612 Wykonanie tablicy informacyjnej z montażem w ramach projektu Rozwój SRP 17.05.2018 22.05.2018 602,70 zł tak -
217 147/2018 06.06.2018 Drukarnia Offsetowa Express-Druk Robert Lemanowicz NIP: 9710166298 Wydruk i dostawa materiałów informacyjnych dotyczących RODO 06.06.2018 06.06.2018 5 781,00 zł nie -
218 FVS/18/06/0472 05.06.2018 Grupa Pracuj Sp. z o. o.
NIP: 5272749631
Ogłoszenie na portalu pracuj.pl 04.06.2018 11.06.2018 737,02 zł nie -
219 1/BAiPS/2018 15.06.2018 Insytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy NIP: 5250009312 Przeprowadzenie badania ewaluacjnego Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (PZIP) oraz przygotowanie Raportu Ewaluacyjnego w oparciu o dane zebrane podczas badania 15.06.2018 02.08.2018 149 617,20 zł nie -
220 2/DODiRK/OD/2018 05.06.2018 FEED MY SOUL Ewa Szczęsna NIP: 7441736432 Świadczenie usługi cateringowej podczas jednodniowego warsztatu organizowanego w dniu 11.06.2018 w Gdańsku 05.06.2018  2018-06-29 2 400,00 zł tak -
221 08/DSP/2018 01.06.2018 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy NIP: 5210417157 Usługa III linii wsparcia dla produkcyjnego systemu "mDokumenty" 01.06.2018 31.12.2018 154 980,00 zł nie -
222 8/HYDROS/MC/RB/18 20180615 HYDROS Przedsiębiorstwo Sanitarno - Budowlane Marian Saletra NIP: 5210322480 Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego "Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z wykonaniem nowego węzła i wymianą grzejników." 20180615 13.09.2019 1 637 499,00 zł nie -
223 00033/2018 FS/18/6/33 75/Proforma/06/2018 08.06.2018 ProviLogic Iwona Kula NIP: 8261496139 Dom Wiedzy Staniurski i Wspólnicy Spółka Jawna NIP: 5213687495 Tomasz Włodarek NIP: 6271110005 Usługi szkoleniowe 06.06.2018 08.06.2018 24 460,00 zł nie -
224 F/003158/18 08.06.2018 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ROMPOL Roman Dzyr NIP: 5210128795 Zakup art. do prac konserwatorskich 08.06.2018 08.06.2018 997,65 zł nie -
225 6127/MAG/2018 06.06.2018 MAXAIR Arkadiusz Dragun NIP: 8691009998 Zakup i dostawa klimatyzatorów przenośnych 06.06.2018 06.06.2018 16 020,00 zł nie -
226 2018/47/M/00054 05.06.2018 Centrum Obsługi Administracji Rządowej
NIP: 5213590436
Usługa mycia pojazdów służbowych MC 01.05.2018 31.05.2018 585,48 zł nie -
227 861/2018 06.06.2018 LSLABS Maciej Tomaka
NIP: 9271758535
Dostęp do serwisu SzuKIO.pl 01.06.2018 01.06.2019 2 337,00 zł nie -
228 FAS/349/2018 20.06.2018 Kwiaciarnia "VICTORIA" Elżbieta Wiak, Mateusz Wiak NIP: 5260057614 Zakup art. ogrodniczych 20.06.2018 20.06.2018 162,04 zł nie -
229 FV 7/6/2018 14.06.2018 WAWABUSY Agnieszka Stańczak Mariusz Sadowski S.C. NIP: 1231358423 Usługa transportowa 14.06.2018 14.06.2018 1 000,00 zł nie -
230 0689/2018 21.06.2018 Paper Plane sp. z o.o. NIP: 5272643045 Wydruk i dostawa ulotek informacyjnych MC 18.06.2018 25.06.2018 220,17 zł nie -
231 10/DSP/2018/eDowód 11.06.2018 Centralny Ośrodek Informatyki NIP: 7252036863 1) prace analityczne,koncepcyjne oraz techniczne związane z budową Systemu Identyfikacji Elektronicznej, na potrzeby uwierzytelniania eDowodem; 2) budowa docelowego rozwiąznia Systemu Identyfikacji Elektronicznej (SIE); 3)zapewnienie współpracy z systemem Profil Zaufany w ramach integracji z Węzłem Krajowym; 4)zapewnienie współpracy z podpisem zaufanym ePUAP; 5)wykonanie raportów na potrzeby urzędów kontrolujących; 6)dostawa elementów infrastruktury sprzętowo-programowej; 7)przeprowadzenie szkoleń dla urzędników z obsługi aplikacji Źródło w zakresie eDowodu 11.06.2018 31.12.2019 5 525 000,00 zł nie -
232 aneks nr 1 do umowy 15/BDG/2017 20.06.2018 Vera-Vend Sp. z o.o. NIP: 1132696571 Dostawa,montaż i najem bezbutelkowych urządzeń filtrujących i uzdatniających wodę wodociągową przeznaczoną do spożycia 20.06.2018 20.06.2019 13 815,36 zł nie -
233 6/U/BDG/2018 18.06.2018 Biuro Obsługi Budownictwa "BUDOSERWIS" Joanna Ciepielak NIP: 9521208759 Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego polegającego na :Modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z wykonaniem nowego węzła i wymianą grzejników w budynku przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie" 18.06.2018 09.09.2019 46 248,00 zł nie -
234 aneks nr 2 do umowy 12/BDG/2017 28.06.2018 MATRON Marek Marton NIP: 8251757673 Świadczenie usług przeprowadzkowo-transportowych x 31.07.2018  x x x
235 72/2018 18.06.2018 Atemi Andrzej Jaczewski NIP:5210522322 Zakup art. biurowych 18.06.2018 18.06.2018 3 204,15 zł nie -
236 154/2018 15.06.2018 Ministerstwo Spraw Wewnęrznych i Administracji
NIP: 5210526030
Zwrot kosztów za udostępnienie MC części pomieszczeń w budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 w Warszawie 01.03.2018 30.04.2018 24 743,29 zł nie -
237 FV/009/06/18 13.06.2018 R&R Termotechnika, Tadeusz Rzepka NIP: 5342033330 Awaryjna naprawa instalacji klimatyzacji 08.06.2018 08.06.2018 1 512,90 zł nie -
238 148/06/2018/WBR 25.06.2018 Fundacja Poland Business Run NIP: 6762507232 Opłata startowa za udział drużyny MC w ogólnopolskim biegu charytatywnym - Poland Business RUN 02.09.2018 02.09.2018 378,00 zł nie -
239 Pro forma/307/F/1862/2018 27.06.2018 IKEA RETAIL SP. Z O.O. NIP: 5270103385 Zakup drobnego wyposażenia dla potrzeb funkcjonowania urzędu 27.06.2018 27.06.2018 2 356,05 zł nie -
240 FL/1015/07/2018 7/49804/WAR/2018 01.07.2018 SKYCASH POLAND S.A.
NIP: 9571005969
Parkowanie w usłudze mobiParking za czerwiec 2018 r. oraz opłata abonamentowa za mobiParking flota 01.06.2018 30.06.2018 216,12 zł nie -
241 134/2018 15.06.2018 Szkolenia Prawne Agnieszka Kuźdub NIP: 7991388410 Usługi szkoleniowe 05.06.2018 05.06.2018 6 390,00 zł nie -
242 2/DPM/MC/2018 19.06.2018 Grzegorz Koloch Doradztwo NIP: 7411985024 Opracowanie analizy na temat
możliwych rozwiązań w zakresie wyboru opodatkowania gospodarki cyfrowej
19.06.2018 10.07.2018 55 350,00 zł nie -
243 FAS/381/2018/2018 29.06.2018 Kwiaciarnia "VICTORIA" Elżbieta Wiak, Mateusz Wiak NIP: 5260057614 Zakup art. ogrodniczych 29.06.2018 29.06.2018 100,00 zł nie -
244 FVG00786/06/2018 18.06.2018 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa NIP: 5210417157 Odnowienie wpisu nazwy w domenie .gov.pl 14.06.2018 13.06.2019 184,50 zł nie -
245 FOT/2393/07/18 03.07.2018 Medikon Polska sp.z o.o. NIP: 9521846810 Zakup tuszy do drukarek 01.07.2018 31.07.2018 6 788,37 zł nie -
246 12/DSP/2018 26.06.2018 Engado sp.z o.o. Przeprowadzenie przeglądu i opracowania sprawozdania dotyczacego planu projektu i architektury systemu CEK 2.0 26.06.2018 25.07.2018 78 000,00 zł nie -
247 13/DSP/2018/CEPiK 29.06.2018 Centralny Osrodek Informatyki NIP: 5213621697 Zapewnienie poprawnego i nieprzerwanego funkcjonowania Systemu Informatycznego CEPiK 01.07.2018 30.06.2021 96 130 305,60 zł nie -
248 FV 00055/05/2018/SzO 27.05.2018 Testarmy Group S.A. NIP: 8992754194 Usługi szkoleniowe 27.05.2018 27.05.2018 2 952,00 zł nie -
249 FV/19/06/2018 25.06.2018 Expose Sp. z o. o. NIP: 5272657461 Usługi szkoleniowe 25.06.2018 25.06.2018 2 100,00 zł nie -
250 1255/2018 04.07.2018 CORSOFT Andrzej Korzeniewski NIP: 9521760511 Licencja Adobe Creative Cloud 04.07.2018 04.07.2018 20 903,85 zł nie -
251 13/2018 20.06.2018 AD VERBUM NIP: 6312447263 Usługi tłumaczenia 20.06.2018 20.06.2018 2 194,95 zł nie -
252 2018/F65P/00163 08.06.2018 Centrum Obsługi Administracji Rządowej
NIP: 5213590436
Wynagrodzenie dla COAR za przeprowadzenie postepowania w trybie PZP 08.06.2018 08.06.2018 262,88 zł nie -
253 AM/18/07/062 06.07.2018 AEDMAX.PL Sp. z o.o. NIP: 5223118942 Zakup baterii Litowo Manganowa do FRX/HS1 06.07.2018 06.07.2018 2 709,94 zł nie -
254 FVG00841/06/2018 25.06.2018 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa NIP: 5210417157 Odnowienie wpisu nazwy w domenie .GOV.PL 19.06.2018 2019-0618 184,50 zł nie -
255 36/07/2018/WBR 05.07.2018 Fundacja Poland Business Run NIP: 6762507232 Opłata startowa za udział drużyny MC w ogólnopolskim biegu charytatywnym - Poland Business RUN 05.07.2018 05.07.2018 378,00 zł nie -
256 F/003016/18 05.07.2018 P.P.H.U."EMA-POL" Danuta Bułanowska NIP: 5210280480 Materiały gospodarcze 05.07.2018 05.07.2018 324,11 zł nie -
257 340/MAG/07/2018 05.07.2018 ENCODE Artur Ciołkiewicz NIP: 1132136441 Drobne wyposażenie 05.07.2018 05.07.2018 825,00 zł nie -
258 3/DODiRK/ZSK 29.06.2018 Dawid Leśniak, Rafał Kuranowicz, Mariusz Kurpierz Opracowanie rekomendacji dot. Porównania efektów uczenia się dla kwalifikacji projektowanej grafiki komputerowej 29.06.2018 29.07.2018 3 000,00 zł nie -
259 FS/18/7/16 09.07.2018 Dom Wiedzy Staniurski i Wspólnicy SP. J. NIP: 5213687495 Usługi szkoleniowe 09.07.2018 09.07.2018 590,00 zł nie -
260 2018/47/M/00064 03.07.2018 Centrum Obsługi Administracji Rządowej
NIP: 5213590436
Mycie samochodów 01.06.2018 30.06.2018 543,66 zł nie -
261 56/7/2018 10.07.2018 Centrum Szkoleń i psychologii Biznesu Adam Stolarzewicz NIP: 9541254509 Usługi szkoleniowe 01.03.2018 31.03.2018 1 197,00 zł nie -
262 2018/3/MC 14.05.2018 Suntar Sp. z o.o. NIP: 8731003891 Dostawa pamięci masowych 14.05.2018 13.05.2019 40 820,00 zł nie -
263 2018/1/I/MC 10.07.2018 Suntar Sp. z o.o. NIP: 8731003891 Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego 10.07.2018 09.07.2019 58 523,40 nie -
264 2018/1/II/MC 10.07.2018 Suntar Sp. z o.o. NIP: 8731003891 Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego 10.07.2018 09.07.2019 77 017,68 nie -
265 2018/1/III/MC 11.07.2018 Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o. NIP: 9291857884 Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego 11.07.2018 10.07.2019 42 421,47 nie -
266 14/DSP/2018 06.07.2018 MEMEX Paweł Weichbroth NIP: 5213621697 Wykonanie usług eksperckich w projekcie "Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych" 06.07.2018 05.01.2020 49 200,00 zł tak -
267 11/DRS/2018/RODO 06.07.2018 Centralny Ośrodek Informatyki NIP: 7252036863 Wykonanie eksperckich analiz określających zakres, termin oraz przewidywane koszty dostosowania do zgodności RODO 06.07.2018 18.07.2018 319 829,52 zł nie -
268 2017/36/MC 21.05.2018 Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. KRS: 0000041441 Świadczenie usługi polegającej na udostępnieniu, za pośrednictwem przeglądarki internetowej, platformy zakupowej zarządzanej przez Wykonawcę, która umożliwia realizację procesu związanego z udzielaniem zamówień publicznych w formie elektronicznej dla 6 użytkowników 21.05.2018 30.09.2020 95 000,00 zł nie -
269 2/BAIPS/2018 29.06.2018 Transition Technologies PSC Sp. z o.o. NIP:7292712388 Zakup licencji do dodatkowego orpogramowania dla systemu JIRA wraz ze wsparciem producenta do roku 2020 01.07.2018 09.08.2018 8 280,36 zł nie -
270 21/BM/MC/2018 27.07.2018 Drożdż Jakub  Analiza i modyfikacja zawartości portalu intranetowego Ministerwstwa Cyfryzacji  27.07.2018 31.10.2018 10 500,00 zł nie -
271 09/DSP/2018/RODO 11.06.2018 Centralny Ośrodek Informatyki NIP: 7252036863 Wykonanie eksperckich analiz określających zakres, termin oraz przewidywane koszty dostosowania do zgodności RODO i Ustawą o ochronie danych osobowych następujących systemów:1) eUsługi; 2) obywatel.gov.pl; 3) ePUAP; 4) , Profil Zaufany; 5) Węzeł Krajowy w wersji 2.0 11.06.2018 29.07.2018 351 327,36 zł nie -
272 umowa szczegółowa w zakresie świadczenia usług 11.07.2018 Deloitte Advisory Sp. o.o. Wsparcie MC w przeglądzie licencji oprogramowania IBM, uwzględniające konfigurację narzędzia IBM License Metric Tool ("ILMT") i opracowanie rekomendacji dotyczących dalszych działań do podjęcia w celu zapewnienia zgodności licencyjnej w zakresie oprogramowania IBM licencjowanego w ramach programów IBM Passpot Advantage ("IBM PA") oraz IBM Passport Advantage Express ("IBM PAE") 11.07.2018 05.09.2018 86 100,00 zł nie -
273 aneks 1 do umowy 2/DUS/USIA/2018 20.07.2018 Centralny Ośrodek Informatyki NIP: 7252036863  Zmiana wynagrodzenia- dostawa i wdrożenie urzadzeń HSM oraz zapewnienie 36 miesiecznego wsparcia technicznego 20.07.2018 20.07.2018 2 282 481,29 zł nie -
274 UMOWA 6/DODIRK/OD+/2018 25-07-2018 Subito Advising Grzegorz Duszyński NIP:711691689 Przedmiotem umowy jest usługa wykonania Studium Wykonalności dla projektu, który planowany jest do realizacji w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ I projektu: cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych) oraz harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu zwany dalej,, Przedmiotem Umowy”.  25.07.2018 27.08.2018 24 477,00 zł tak -
275 15/MC/PN/18  31-07-2018 Fundacja TechSoup NIP:7010177399 Przygotowanie i organizacja oraz promocja drugiej edycji Hackathonu danych publicznych w "Marzyciele i Rzemieślnicy" w ramach realizacji projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa " Otwarte dane - dostęp, standard, edukacja"  31.07.2018 28.10.2018 207 255,00 zł tak -
276 8/DODIRK/3.4/2018 27-07-2018 EduSense NIP: 9462657265 Przygotowanie,uruchomienie i prowadzenie 16 punków warsztatowych z nauką programowania oraz warsztatów konkursowych. 27-07-2018 31.10.2020 999 916,20 zł tak -
277 FVA/000258/07/2018 18.07.2018 PRESSCOM Sp. z o.o. NIP: 8971688084 Usługi szkoleniowe 18.07.2018 18.07.2018 880,00 zł nie -
278 64/09/2017 01.09.2017 Centrum Szkoleń i psychologii Biznesu Adam Stolarzewicz NIP: 9541254509 Usługi szkoleniowe 01.09.2017 01.09.2017 1 197,00 zł nie -
279 2560015650 19.07.2018 Lyreco Polska SA NIP.: 5212711056 Zakup art.. Spozywczych 19.07.2018 19.07.2018 246,00 zł nie -
280 FV 298/2018 27.07.2018 ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna NIP: 5321182993 Usługi szkoleniowe 27.07.2018 27.07.2018 1 100,00 zł nie -
281 88/32/S/2018 27.07.2018 INTEGRIO S. C.
NIP: 6783032490
Usługi szkoleniowe 27.07.2018 27.07.2018 3 795,00 zł nie -
282 JT00039/06/2018 2018.06.15 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa NIP: 5210417157 Usługi szkoleniowe 15.06.2018 15.06.2018 3 990,00 zł nie -
283 3250/J/2018 31.07.2018 L2 - Language Consulting Sp. z o. o. NIP: 5213005596 Usługi szkoleniowe 01.07.2018 31.07.2018 866,25 zł nie -
284 45887 08.08.2018 ALX Sp. z o.o. Sp. Komandytowa NIP:5272642198 Usługi szkoleniowe 13.08.2018 13.08.2018 1 398,00 zł nie -
285 FV/2460/2018 20.06.2018 Apeks Sp. z o. o. Spólka komandytowa
NIP: 5223082546
Usługi szkoleniowe 19.06.2018 20.06.2018 891,00 zł nie -
286 8/DSP/DATAQUALIS/2018 10.08.2018 DATAQUALIS NIP: 5213801241 Dostawa telefonów i tabletów wraz z niezbędnymi akcesoriami, zwanymi dalej urządzeniami 10.08.2018 20.08.2018 114 759,00 zł tak -
287 RCL-IV-107/2018 03.08.2018 Rządowe Centrum Legislacji NIP: 5213621697 Udział w aplikacji legislacyjnej 03.08.2018 25.01.2019 10 678,78 zł nie -
288 15/DSP/2018/e-zam 10.08.2018 BRANDGLOW SP Z O.O. Logo - wraz z Księgą Znaku dla projektu "E-zamówienie - elektroniczne zamówienia publiczne" 10.08.2018 17.09.2018 8 610,00 zł nie -
289 19/BM/MC/18 01.08.2018 BRAND24 NIP: 5252515479 Usługa polegająca na monitorowaniu produktu, marki lub tematu w sieci Internetu z wykorzystaniem Serwisu Internetowego 01.08.2018 31.07.2019 12 887,04 zł nie -
290 F/002100/18 10.08.2018 ABES Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ryszard Cieślicki NIP: 5260006367 Zakup wyposażenia 10.08.2018 10.08.2018 1 049,19 zł nie -
291 FV 940/2018 10.08.2018 Krajowa Szkoła Administracji Publicznej NIP: 5250006124 Usługi szkoleniowe 18.08.2018 19.08.2018 5 200,00 zł nie -
292 0137/08/18/FVS 10.08.2018 Artykuły Propagandowe Liliana Niewiadomska, Renata Stosio Spółka Cywilna
NIP: 5272832964
Zakup materiałów (flagi, drzewce) 10.08.2018 10.08.2018 244,00 zł nie -
293 SL-00000872 09.08.2018 SOFTLIST Spółka z o.o. NIP: 5223057028 Pakiet do testowania wyglądu stron 09.08.2018 09.08.2018 1 679,32 zł nie -
294 FV 51/18/MH/W 13.08.2018 UNICARD S.A. NIP: 6760077394 Brelok zbliżeniowy zakodowany 13.08.2018 13.08.2018 246,00 zł nie -
295 0002/08/2018 16.08.2018 CONTROL-NET Marcin Kwiecień NIP:8581852452 Usługa promocyjna- Bieg charytatywny Poland Business Run Warszawa 16.08.2018 16.08.2018 115,00 zł nie -
296 7/DSP/STATIM/2018 20.08.2018 STATIM Piotr Wypijewski NIP: 5213621697 Dostawa, podłaczenie, skonfigurowanie systemu nagłośnienia konferencyjnego 20.08.2018 31.08.2018 68 780,17 zł nie -
297 01/08/2018 09.08.2018 IMAGETON Katarzyna Marciniak NIP: 6852099676 Usługi szkoleniowe 09.08.2018 09.08.2018 1 920,00 zł nie -
298 4/DODiRK/ZSK 20.08.2018 Dawid Leśniak, Rafał Kuranowicz, Tomasz Stęclicki Opracowanie rekomendacji 20.08.2018 19.09.2018 3 000,00 zł nie -
299 16/AUDYTEL/MC/US/18 24.08.2018 Audytel Spółka akcyjna NIP: 5213621697 Usługi szkoleniowe 24.08.2018 30.11.2019 2 075 625,00 zł nie -
300 19374/RCS-WA/Szafir/2018 27.08.2018 Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. NIP: 5260300517  Zakup aktualizacji/ uzupełnienia certyfikatów infrastruktury 27.08.2018 30.09.2018 4 169,70 zł nie -
301 15/DSP/2018 24.08.2018 Centralny Ośrodek Informatyki NIP: 7252036863 Realizacja projektu "Rozwoju Systemu Rejestrów Państwowych" 24.08.2018 31.12.2021 48 290 907,00 zł tak -
302 porozumienie z 16.07.2018 16.07.2018 UPC Polska Sp. z o.o. NIP:5262461791 Dostawa telewizji kablowej, dostęp do sieci internet 16.07.2018 23.07.2018 12 759,60 zł nie -
303 umowa wykonawcza nr 20/2018 do umowy ramowej nr 6/Britenet/MC/PN/17 z dnia 11.08.2017 r 30.08.2018 Britenet Sp. z .o.o NIP: 9512197737 Świadczenie usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT 30.08.2018 31.12.2018 2 026 252,80 zł nie -
304 3127/2018 30.08.2018 Galeria Ram Piotr Krysztofek NIP:7721887209 Ramy alumniniowe wiszące 30.08.2018 30.08.2018 750,00 zł nie -
305 FA/12640/2018 27.08.2018 P.W.MULTIMAX Damian Chwiejczak NIP:9222646463 Zakup klimatyzatorów oraz uszczelek 27.08.2018 27.08.2018 22 568,00 zł nie -
306 F/080/08/2018 20.08.2018 "STATIM" Piotr Wypijewski NIP:5840955784 System Iluminacji Budynku Ministerstwa Cyfryzacji. Nr postępowania: 68/P/BDG/2018 20.08.2018 20.08.2018 41 554,32 zł nie -
307 2269/18 14.08.2018 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego NIP: 5213199092 Nota za korzystanie z urządzeń końcowych niejawnego mobilnego systemu łączności rządowej CATEL 01.07.2018 31.07.2018 17,22 zł nie -
308 18.08.2005 10.08.2018 PRA-MAX SERVICE Paweł Jaszkin
NIP: 5271000813
Pranie firan 10.08.2018 10.08.2018 334,19 zł nie -
309 FM/000043/18 31.08.2018 Galeria Grafiki i Plakatu s.c. N.Rozwadowska A.Stroka NIP:5262278845 Zakup art..dekoracyjnych 31.08.2018 31.08.2018 3 080,00 zł nie -
310 V1808100101 10.08.2018 A.P.N.PROMISE SA NIP:5210088682 Usługi szkoleniowe 10.08.2018 218-08-10 12 768,00 zł nie -
311 2018/FVP/S06H/008593 30.08.2018 Meble - Black Red White Sp. z o.o. NIP: 9181928620 Zakup akcesoriów oświetleniowych i żarówek 30.08.2018 30.08.2018 4 573,82 zł nie -
312 2018/FVP/S06H/008603 30.08.2018 Meble - Black Red White Sp. z o.o. NIP: 9181928620 Zakup mebli 30.08.2018 30.08.2018 843,60 zł nie -
313 10a/DODiRK/3.4/2018 27.08.2018 Małyszko Karolina Usługi wsparcia zadań związanych z przygotowaniem informacji i ich publikacji w mediach społecznościowych i na stronie internetowej 31.10.2018 31.10.2018 4 800,00 zł nie -
314 10b/DODiRK/3.4/2018 27.08.2018 Milczarek Radosław Usługi wsparcia zadań związanych z przygotowaniem informacji i ich publikacji w mediach społecznościowych i na stronie internetowej 31.10.2018 31.10.2018 4 800,00 zł nie -
315 UMOWA NR6/DSP/MalibuPC/2018 31.08.2018 MALIBU PC-R. Bujalski W. Dejer i R. Maciak SJ NIP:5272262484 Zakup urządzenia do de-duplikacji i przechowywania danych wraz z odpowiednim oprogramowaniem 31.08.2018 14.09.2018 112 679,00 zł tak -
316 7/U/BDG/2018 05.09.2018 AMAD Sp.z o.o. NIP:1181932126 Sukcesywna dostawa papieru kserograficznego na potrzeby Ministerstwa Cyfryzacji 05.09.2018 30.06.2020 58 001,15 nie -
317 12/DODiRK/BP/2018 30.08.2018 Brill AV Media Sp .o.o. NIP:1070003205 Usługa kompleksowej obsługi konferencji 17.09.2018 17.09.2018 18 511,50 nie -
318 13/DODIRK/OD/2018 05.05.2018 PROJECT-MEDIA STANISŁAW NIEPOSTYN NIP:5211027843 Dostarczenie dokumentacji zawierającej zdefiniowany zakres danych gromadzonych w CEPiK możliwy do publicznego udostępnienia przez interfejs programistyczny API jako Dane Publiczne 15.10.2018 15.10.2018 94 710,00 nie tak
319 11/DODiRK/BP/2018 24.08.2018 GLASSO Paweł Szczerba NIP:9111708474 Zaprojektowanie, wykonanie, oznaczenie oraz dostarczenie 38 statuetek 14.09.2018 14.09.2018 5371,41 nie -
320 F-RA 2560051848 22.08.2018 Lyreco Polska SA NIP.: 5212711056 Części do expresu. 22.08.2018 22.08.2018 984,00 zł nie -
321 F-RA 576/2018 17.05.2018 Display Expo sp. j. NIP: 5833006851 Wyposażenie stoiska edukacyjno-informacyjnego. 16.08.2018 16.08.2018 4 624,92 zł tak -
322 F-ra 2018/08/73 29.08.2018 Jutom Sp. z o.o. Sp.K. NIP: 5223105945 Zakup gaśnic. 29.08.2018 29.08.2018 5 515,79 zł nie -
323 F-ra 2018-30-591451 05.09.2018 Leroy Merlin Polska Sp. z o.o. NIP: 1130099950 Art. ogrodnicze 05.09.2018 05.09.2018 378,10 zł nie -
324 F-ra F/307/2019/2659 05.09.2018 IKEA RETAIL SP. Z O.O. NIP: 5270103385 Art. ogrodnicze 05.09.2018 05.09.2018 879,90 zł nie -
325 FA/2601/2018 04.09.2018 MASTSPORT Sp. z o.o. NIP: 5252210194 Sztaluga aluminiowa 04.09.2018 04.09.2018 40,00 zł nie -
326 F-ra 923/08/2018 30.08.2018 EKON STUDIO Edyta Werbanowska NIP: 5341899576 Flagi 30.08.2018 30.08.2018 1 857,00 zł nie -
327 F-ra 922/08/2018 30.08.2018 EKON STUDIO Edyta Werbanowska NIP: 5341899576 Flagi 30.08.2018 30.08.2018 897,00 zł nie -
328 F-ra FV/037/08/18 23.08.2018 R&R Termotechnika, Tadeusz Rzepka NIP: 5342033330 Zlokalizowanie nieszczelności instalacji chłodniczej. 23.08.2018 23.08.2018 984,00 zł nie -
329 F-ra FAS/497/2018 06.09.2018 Kwiaciarnia "VICTORIA" Elżbieta Wiak, Mateusz Wiak NIP: 5260057614 Kwiaty 06.09.2018 06.09.2018 380,00 zł nie -
330 F-ra VAT 200/2018 30.08.2018 Drukarnia Offsetowa Express-Druk Robert Lemanowicz NIP: 9710166298 Druk materiałów informacyjnych 30.08.2018 30.08.2018 5 166,00 zł nie -
331 F-ra 1442/18/DWO 31.08.2018 Drukarnia w Oficynie Trzeciecki s.j. NIP:5260157830 Druk plakatów 31.08.2018 31.08.2018 1 476,00 zł nie -
332 F-ra proforma FAV/686074 10.09.2018 EURO-NET Sp. z o. o.
NIP: 5270005984
Zakup urządzeń podtrzymujących napięcie w zestawach komputerowych UPS - 2szt 10.09.2018 10.09.2018 998,00 zł nie -
333 F-ra 1462/18/DWO 04.09.2018 Drukarnia w Oficynie Trzeciecki s.j. NIP:5260157830 Druk plakatów. 04.09.2018 04.09.2018 196,80 zł nie -
334 F-ra 499/MAG/2018 04.09.2018 TORAM S.C. Wysiński Marek i Wysiński Tomasz NIP:5340005223 Oprawy 04.09.2018 04.09.2018 1 275,01 zł nie -
335 F-ra 0010/09/18/FVS 04.09.2018 Artykuły Propagandowe Liliana Niewiadomska, Renata Stosio Spółka Cywilna
NIP: 5272832964
Podstawy z masztem, godło, stelaż do flagi. 04.09.2018 04.09.2018 3 666,00 zł nie -
336 No 1803829 03.09.2018 DR. K. CHRYSOSTOMIDES Umowa na obsługę prawną (reprezentowanie MC) 03.09.2018 31.12.2018 22000 EUR nie -
337 14/Greeneris/PN/MC/2018 31.08.2018 Greeneris Sp. z o.o. NIP:5242753556 Dostawa i wdrożenie systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM) 31.08.2018 14.09.2018 245 482,99 zł nie -
338 8/DRS/2018/NASK 20.08.2018 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa NIP:5210417157 Usługi wsparcia w zakresie wymagań technicznych dla realizacji identyfikacji elektronicznej i usług zaufania (eIDAS) 20.08.2018 30.11.2018 30 000,00 zł nie -
339 6/DP/MC/US/18 24.07.2018 Maruta Wachta spółka jawna NIP:5213621697 Sporządzenie opinii prawnej dot. możliwości konwersji posiadanych przez Ministerstwo Cyfryzacji licencji. Opinia będzie uwzględniać aspekty polskiego prawa cywilnego i autorskiego, a także prawa zamówień publicznych. 24.07.2018 06.08.2018 12 300,00 zł nie -
340 F-ra FVA/000083/09/2018 05.09.2018 Presscom Sp. z o.o. NIP:8971688084 Uslugi szkoleniowe. 05.09.2018 05.09.2018 540,00 zł nie -
341 5/DKC/2017 09.10.2017 Facebook Ireland Limited VAT Reg. No IE9692928F Cykliczne posty informacyjne. 30.06.2018 28.07.2018 447,08 zł tak -
342 F-ra 809/136/2018 05.09.2018 Centrum Promocji Informatyki NIP:5260209840 Forum koordynatorów czynności kancelaryjnych 05.09.2018 05.09.2018 670,00 zł nie -
343 F-ra 824/136/2018 05.09.2018 Centrum Promocji Informatyki NIP:5260209840 Forum koordynatorów czynności kancelaryjnych 05.09.2018 05.09.2018 570,00 zł nie -
344 F-ra 27/PS1/09/2018 05.09.2018 POL-SZKŁO Krystyna i Bogdan Wołoszka, Lucyna Ludwiniak sp. j. NIP:5251641845 Zakup art.gospodarstwa domowego. 05.09.2018 05.09.2018 278,40 zł nie -
345 F-ra 948/09/2018 05.09.2018 EKON STUDIO Edyta Werbanowska NIP: 5341899576 Zakup art..propagandowych 05.09.2018 05.09.2018 660,00 zł nie -
346 F-ra 103/2018 04.09.2018 MAXDEKOR Zofia, Zbigniew, Paweł Kłycińscy S.C. NIP:5360010115 Zakup zasłon i karniszy. 04.09.2018 04.09.2018 17 540,95 zł nie -
347 F-ra FVG01086/09/2018 29.08.2018 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa NIP:5210417157 Odnowienie domeny www.gov.pl 30.08.2018 29.08.2019 184,50 zł nie -
348 F-ra 2018/47/M/00081 04.09.2018 Centrum Obsługi Administracji Rządowej NIP:5213590436 Mycie samochodów 31.08.2018 31.08.2018 564,57 zł nie -
349 F-ra F20180900144-0 11.09.2018 Gremi Media S.A. NIP:5220103673 Publikacja ogłoszeń. 11.09.2018 11.09.2018 1 771,20 zł nie -
350 F-ra FV 1008/2018 06.09.2018 Krajowa Szkoła Administracji Publicznej NIP:5250006124 Usługi szkoleniowe 06.09.2018 06.09.2018 1 390,00 zł nie -
351 17/ORIENT TRAVEL/MC/PN/18 12.09.2018 Orient Travel Sp. zo.o. NIP:9542693582 Organizacja wizyty szkoleniowo-studyjnej dotyczącej otwierania i wykorzystywania danych publicznych. 14.11.2018 17.11.2018 87 720,00 zł tak -
352 9/DP/2018 17.09.2018 Lipowa Dolina NIP:7161504146 Organizacja wyjazdu szkoleniowego. 11.10.2018 13.10.2018 8 990,00 zł nie -
353 3/DC/2018 28.08.2018 Insytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy NIP:5250009312 Opracowanie wariantów systemu certyfikacji cyberbezpieczeństwa sektora technologii informacyjno-komunikacyjnych w zawiązku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie „Agencji UE ds. Bezpieczeństwa Cybernetycznego” ENISA, uchylenia rozporządzenia (UE) nr 526/2013 oraz certyfikacji bezpieczeństwa cybernetycznego w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych 28.08.2018 14.12.2018 74 538,00 zł nie -
354 F-ra 63/09/2018/P001 17.09.2018 Pijalnie Czekolady Sp. z o.o. NIP:5213314972 Art..spożywcze 17.09.2018 17.09.2018 153,92 zł nie -
355 F-ra 2018/09/00331 18.09.2018 Pracownia Cukiernicza Stanisław Strzałkowski NIP:5260156084 Art..spożywcze 18.09.2018 18.09.2018 36,50 zł nie -
356 F-ra FVG01040/08/2018 15.08.2018 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa NIP:5210417157 Odnowienie wpisu nazwy w domenie gov.pl 16.08.2018 15.08.2019 184,50 zł nie -
357 F-ra 1514201801504 09.08.2018 VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A. Nip:5250005656 Nadzór nad budową węzła cieplnego. 03.09.2018 03.09.2018 1 070,10 zł nie -
358 F-ra 1/09/2018/pro 18.09.2018 Rynek Sztuki Sp. z o.o. NIP:7250013384 Zakup art..dekoracyjnych 18.09.2018 18.09.2018 830,00 zł nie -
359 F-ra 2018/09/0784 06.09.2018 Fundacja Instytut Studiów Wschodnich NIP:5211001909 Organizacja pobytu dwóch osób 06.09.2018 06.09.2018 2 244,75 zł nie -
360 F-ra F/000098/18 13.09.2018 Coffee SPA Leszek Bielenda NIP:5211581723 Serwis sprzętu AGD 13.09.2018 13.09.2018 400,00 zł nie -
361 F-ra 170433 09.03.2018 Hanotiau & Van Den Berg Bruksela TVA/BTW/VAT BE 0475333058 Podatek VAT od wynagrodzenia arbitra przewodniczącego w postępowaniu arbitrażowym 09.03.2018 09.03.2018 715 EUR nie -
362 F-ra 15/08/18 30.08.2018 PRA-MAX SERVICE Paweł Jaszkin NIP:5271000813 Usł.pralnicze 30.08.2018 30.08.2018 565,43 zł nie -
363 F-ra 3704/J/2018 31.08.2018 L2-Language Consulting Sp z o.o. NIP:5213005596 Kurs j.hiszpańskiego 31.08.2018 31.08.2018 198,00 zł nie -
364 F-ra FV/008/09/18 17.09.2018 R&R Termotechnika Tadeusz Rzepka NIP:5342033330 Usunięcie nieszczelności instalacji chłodniczej 17.09.2018 17.09.2018 676,50 zł nie -
365 F-ra 18/09/2018 22.08.2018 MR SYSTEM MAREK LIPOWSKI nip:5661620653 Wymiana kamer na elewacji budynku Ministerstwa 29.08.2018 29.08.2018 13 530,00 zł nie -
366 F-ra F/005548/18 18.09.2018 ROMPOL Roman Dzyr NIP:5210128795 Zakup art..do prac konserwatorsko-naprawczych 18.09.2018 18.09.2018 1 400,17 zł nie -
367 Um Nr 5/DP/MC/US/18 22.06.2018 Rafał Kasterski NIP:7711014359 Analiza prawna dokumentacji Centralnej Ewidencji Kierowców. 22.06.2018 20.07.2018 45 000,00 zł nie -
368 10/DP/2018 24.09.2018 WarsawBusTravel.pl Sp. z o.o. NIP:5342502902 Transport związany z wyjazdem szkoleniowym 11.10.2018 13.10.2018 3 132,00 zł nie -
369 8/U/BDG/2018 24.09.2018 EVEREST INVESTMENT SP.Z O.O. NIP:9522124668 Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych, wykonanie sześciu przeglądów i konserwacji urządzeń. 24.09.2018 20.03.2021 82 533,00 zł nie -
370 5147 24.09.2018 Ströer Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. NIP:1132313831 Kampania reklamowa (usługi wyborcze oraz możliwość jazdy bez dowodu rejestracyjnego) w wagonach Warszawskiego Metra 25.09.2018 06.10.2018 65 481,62 zł nie -
371 F/0001/09/18 04.09.2018 PRODART Jolanta Wiczuk NIP:5241452054 Przygotowanie 2 tabliczek informacyjnych oraz aktualizacja tablicy informacyjnej. 04.09.2018 04.09.2018 184,50 zł nie -
372 27326885 07.09.2018 Urząd Dozoru Technicznego NIP:5220004617 Badania urządzeń zamontowanych w węźle cieplnym w budynku Ministerstwa. 07.09.2018 07.09.2018 1 052,36 zł nie -
373 26/09/2018 19.09.2018 WarsawBus Travel.pl Sp. z o.o. NIP:5342502902 Usługa transportowa. 19.09.2018 20.09.2018 3 132,00 zł nie -
374 21/DSP/2018 02.10.2018 Majer Aleksandra Usługi wsparcia w projekcie e-Doręczenia, przygotowywanie raportów, aktualizacja dokumentów, procedur. 02.10.2018 21.12.2018 4 932,00 zł nie -
375 5932/2018/WAR 19.09.2018 Altkom Akademia S.A. NIP:1180008391 Usługa szkoleniowa 19.09.2018 19.09.2018 2 350,00 zł nie -
376 275/09/2018 25.09.2018 EUROSEJF KONSMETAL Centrum Zabezpieczeń Rybak i S-ka Sp.j. NIP:5271029774 Zakup 4 szt szaf metalowych 25.09.2018 25.09.2018 18 307,32 zł nie -
377 47/09/2018 19.09.2018 Kontrakt Doradztwo - Konsultacje NIP:6761325397 Usługa szkoleniowa 19.09.2018 21.09.2018 5 700,00 zł nie -
378 FV 1109/2018 13.09.2018 Krajowa Szkola Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego NIP:5250006124 Usługa szkoleniowa 13.09.2018 14.09.2018 720,00 zł nie -
379 9/DODIRK/3.4./2018 03.08.2018 38PR & CONTENT COMMUNICATION SP. Z.O.O. NIP:7282796981 Przygotowanie strategii działań PR w ramach kampanii edukacyjno-informatycznych 03.08.2018 31.12.2020 799 500,00 zł tak -
380 umowa wykonawcz 6 do umowy ramowej 2017/5/komputery 28.09.2018 Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o. NIP:9291857884 Dostawa monitorów 28.09.2018 26.10.2018 22 715,64 zł tak -
381 1623/09/2018 25.09.2018 Lobby meble s.c. Tomasz Madlewski, Krzysztof Łudzik NIP:9452189785 Zakup 9 szt. Szaf aktowych 25.09.2018 25.09.2018 7 676,43 zł nie  
382 29509 05.10.2018 ERA Academy of European Law DE811563520 Usł. szkoleniowa 25.10.2018 26.10.2018 1 598,90 zł nie  
383 FAV/751443 04.10.2018 EURO-NET SP. Z O.O. NIP:5270005984 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego HP KOLOR LASERJET 04.10.2018 04.10.2018 3 798,00 zł nie  
384 1814/09/2018 27.09.2018 Wyposażenie Wnętrz SORYKS Piotr Sowiński NIP:6341073983 Zakup słupków wygrodzeniowych. 27.09.2018 27.09.2018 3 354,24 zł nie  
385 3/10/2018 02.10.2018 PO PROSTU ART. BISTRO SP. O.O SP.K. NIP:5213572409 Usł. gastronomiczna 02.10.2018 02.10.2018 134,00 zł nie  
386 FV 771/9/2018 26.09.2018 DERENTIS Damian Banaszek NIP:1251408012 Zakup oznakowania w formie USB - opaski zaciskowej na rękę. 26.09.2018 26.09.2018 2 059,02 zł nie  
387 009/09/2018 20.09.2018 13th Floor, Adam Karbowski NIP:7742676268 Aktualizacja strony koduj.gov.pl 20.09.2018 20.09.2018 8 314,80 zł nie  
388 FA/122/09/2018 28.09.2018 Inprogress Szkolenia Sp. z o.o. NIP:6772369990 Usluga szkoleniowa 26.09.2018 28.09.2018 12 650,00 zł nie  
389 234/2018 27.09.2018 Drukarnia Offsetowa Express-Druk Robert Lemanowicz NIP:9710166298 Druk broszury 27.09.2018 27.09.2018 4 837,59 zł nie  
390 1046/2018 01.10.2018 Paper Plane Sp. z o.o. NIP:5272643045 Druk ulotek 01.10.2018 01.10.2018 275,52 zł nie  
391 1187/2018 01.10.2018 Krajowa Szkola Administracji Publicznej NIP:5250006124 Kurs szkoleniowy 01.10.2018 01.10.2018 230,00 zł nie  
392 F/1358/10/2018 08.10.2018 SET HOSPITALITY SP. Z O.O. NIP:5361924550 Organizacja konferencji 08.10.2018 08.10.2018 9 567,24 zł nie -
393 3412/18/SKP 02.10.2018 Kazimierz Skrzypczak NIP:5270024875 Zakup niszczarek 02.10.2018 02.10.2018 27 306,00 zł nie -
394 FN-321000/2018/10/00841 03.10.2018 Komputronik S.A. NIP:9720902729 Zakup 2 szt. mini drukarek oraz zestawu tonerów. 03.10.2018 03.10.2018 2 891,40 zł nie -
395 2/10/2018 04.10.2018 HARDMET Marian Łogwiński NIP:9510062335 Zakup i montaż 2 szt. drzwi stalowych. 04.10.2018 04.10.2018 7 404,60 zł nie -
396 F/000112/18 04.10.2018 Coffee SPA Leszek Bielenda NIP:5211581723 Naprawa sprzętu AGD 04.10.2018 04.10.2018 713,40 zł nie -
397 2018/47/M/00089 02.10.2018 Centrum Obsługi Administracji Rządowej NIP:5213590436 Mycie samochodów. 30.09.2018 30.09.2018 460,02 zł nie -
398 FVS/3/09/2018 14.09.2018 WPPHU HARTON ELEKTRONIC Henryk Hajdziński NIP:6770040843 Nocleg pracownika. 14.09.2018 14.09.2018 80,00 zł nie -
399 8/DC/2018 12.10.2018 EU-CONSULT Sp. z o.o. NIP:5833103181 Opracowanie koncepcji programu stypendialnego dla specjalistów IT, zatrudnionych w administracji publicznej. 12.10.2018 23.12.2018 35 670,00 zł nie -
400 aneks 2 do umowy 2/DUS/USIA/2018 26.09.2018 Centralny Ośrodek Informatyki NIP:7252036863 Utrzymanie systemu mDokumenty 08.05.2018 30.04.2021 1 068 151,99 zł nie -
401 1/DKC/KRONIK @/2018 14.05.2018 ECO-INVESTMENT POLAND SP.Z O.O. NIP:9532459726 Usług wsparcia w procesie aplikacyjnym KRONIK@ 14.05.2018 31.08.2018 18 081,00 zł nie -
402 1514201801794 31.08.2018 VEOLIA ENERGIA WARSZAWAS.A. NIP:5250005656 Zmiana nastawy regulatora przepływu i różnicy ciśnień. 31.08.2018 31.08.2018 381,30 zł nie -
403 26/BM/MC18 24.09.2018 Rokka Sp. z o.o. NIP:7010438055 Zakup art. promocyjnych MC 10.10.2018 10.10.2018 3 502,43 zł nie -
404 DC/Catering 24.09.2018 Centrum Obsługi Administracji Rządowej NIP:5213590436 Usługa gastronomiczna 02.10.2018 02.10.2018 160,00 zł nie -
405 104/P/BDG/2018 10.10.2018 TORAM S.C. NIP:5340005223 Zakup 3 szt. opraw do grafik. 10.10.2018 10.10.2018 605,00 zł nie -
406 134/P/BDG/2018 04.10.2018 PPHU MARBO S.C. Bożena Ulikowska NIP:6641963729 Zakup wyposażenia Sali rekreacyjnej. 11.10.2018 11.10.2018 1 971,74 zł nie -
407 17/DRUCiOD/MC/2018 10.08.2018 MORELE.NET Sp z o.o. NIP:9451972201 Zakup pamięci RAM do laptopów. 12.10.2018 12.10.2018 5 359,97 zł nie -
408 FS/18/9/44 28.09.2018 CBSG Polska Sp. z o.o. NIP:5223018910 Usługa szkoleniowa 28.09.2018 28.09.2018 4 598,00 zł nie -
409 25/MC/BM/18 20.09.2018 LAVA GROUP S.C. NIP:9512159257 Zakup artykułów promocyjnych MC. 12.10.2018 12.10.2018 5 018,40 zł nie -
410 101/G/2018 15.10.2018 PHU PINK Sylwia Stańczuk NIP:5371967710 Zakup wiązanki. 15.10.2018 15.10.2018 600,00 zł nie -
411 4/DC/2018 03.07.2018 Polskie Przygotowania Obronne Sp. z o.o. NIP:5242825770 Organizacja szkolenia obronnego 17.10.2018 17.10.2018 14 640,00 zł nie -
412 281/2018 08.10.2018 Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej NIP:7010271052 Zapewnienie obsługi podczas uroczystości organizowanej w Zespole Rezydencji Belweder-Klonowa w Warszawie 09.10.2018 09.10.2018 34 108,12 zł nie -
413 281/2018 - porozumienie 08.10.2018 Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej NIP:7010271052 Udostępnienie powierzchni w Rezydencji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Belweder 09.10.2018 09.10.2018 1 627,97 zł nie -
414 11/DSP/ITSS/2018 15.10.2018 IT Systems and Solutions Sp.z o.o. NIP:5272605731 Dostawa aktualizacji subskrypcji bazy sygnatur oprogramowania AntySpam na okres 24 miesięcy 15.10.2018 23.10.2018 27 367,50 zł nie -
415 11/DT/2018 08.10.2018 SATORIA GROUP S.A. NIP:5271557591 Wynajem sali konferencyjnej i zapewnienie usługi hotelarskiej, gastronomicznej oraz transportowej 10.10.2018 11.10.2018 10 550,00 zł tak -
416 22/BM/MC/18 16.10.2018 GRADEN Grażyna Denkiewicz NIP:9510054376 Wydrukowanie i dystrybucja plakatów informacyjnych 16.10.2018 06.11.2018 22 502,35 zł nie -
417 10/U/BDG/2018 19.10.2018 Polityka Info sp. z o.o. NIP:7010211883 Dostęp do produktów analitycznych udostępnianych przez Producenta bazy danych w ramach Polityki Insight 19.10.2018 30.10.2019 19 926,00 zł nie -
418 18/DODIRK/3.4/2018 21.09.2018 Iwona Brzózka-Złotnicka "8 liter" NIP:7591558179 Prowadzenie bloku motywacyjnego dla trenerów programowania. 26.10.2018 26.10.2018 500,00 zł nie -
419 23/DODIRK/3.4/2018 03.10.2018 FUSE BOX Ewa Michalska NIP:9491427438 Obsługa stoiska promocyjnego z nauką programowania. 06.10.2018 06.10.2018 4 243,50 zł tak -
420 Sygn.akt XXV C 836/15 15.10.2018 Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny Zaliczka na poczet kosztów sporządzenia opinii biegłego w sprawie przeciwko Industria Project Sp. zo.o. 23.10.2018 23.10.2018 1 000,00 zł nie -
421 BDG.WZZL.154.218.2018 10.10.2018 PRESSCOM SP. Z O.O. Nip: 8971688084 Usługa szkoleniowa. 20.10.2018 20.10.2018 1 580,00 zł nie -
422 Nota księgowa 2876/18 11.10.2018 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego NIP: 5213199092 Nota za korzystanie z urządzeń łączności rządowej CATEL. 01.09.2018 30.09.2018 17,22 zł nie -
423 Polecenie wyjazdu 2018/DSP/24 05.10.2018 Firma "WITA" S.C. Ireneusz Cechosz, Agata Cechosz NIP:5881843208 Usługa hotelowa. 05.10.2018 05.10.2018 140,00 zł nie -
424 1/P/BDG/2018 04.01.2018 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ROMPOL Roman Dzyr NIP: 5210128795 Zakup artykułów do prac konserwatorskich. 22.10.2018 22.10.2018 150,13 zł nie -
425 BDG-WZZL.154.238.2018 17.10.2018 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie NIP: 5250008407 Usługa szkoleniowa. 17.10.2018 17.10.2019 6 900,00 zł nie -
426 126/P/BDG/2018 01.10.2018 Komputronik S.A. NIP: 9720902729 Zakup sprzętu AGD. 23.10.2018 23.10.2018 18 900,00 zł nie -
427 BDG.WZZL.154.132.2018 18.07.2018 MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp.K. NIP: 7010088170 Usługa szkoleniowa. 10.10.2018 12.10.2018 1 690,00 zł nie -
428 FVG01224/10/2018 12.10.2018 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa NIP: 5210417157 Odnowienie wpisu nazwy w domenie gov.pl. 13.10.2018 12.10.2019 184,50 zł nie -
429 18/DRUC/MC/2018 25.10.2018 Get Feedback Racino, Sadowski,Skowronek spółka jawna NIP: 7010356570 Usługa korzystania z pakietu VIP umieszczonego na stronie internetowej www.webankieta.pl 25.10.2018 25.10.2019 77 736,00 zł nie -
430 16/2018 08.10.2018 Britenet Sp. z .o.o NIP: 9512197737 Świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT do umowy ramowej nr 6/Britenet/MC/PN/17 08.10.2018 31.12.2019 759 805,44 zł nie -
431 22/DODIRK/3.4./2018 05.10.2018 TELEWIZJA POLSKA S.A NIP: 5210412987 Zakup czasu antenowego - wielki test o internecie z 10/10/2018 10.10.2018 10.10.2018 830 000,00 zł tak -
432 4/BAiPS/2018 29.10.2018 P2WARE SP Z O.O. NIP: 5222729402 Dostawa licencji na oprogramowanie oraz licencji dostępowych do systemu teleinformatycznego KPRM - MonAliZa 29.10.2018 05.11.2018 7 380,00 zł nie -
433 58/P/BDG/2018 21.06.2018 M&M Centre Marcin Błachnio NIP: 8221987598 Zakup samochodowych środków czystości. 22.10.2018 22.10.2018 4 027,39 zł nie -
434 BDG.WZZL.154.178.2018 13.09.2018 Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER Magdalena Wolniewicz-Kesaria NIP:7772616176 Usługa szkoleniowa 26.10.2018 26.10.2018 5 049,00 zł nie -
435 21/DRUC/2018 25.10.2018 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa NIP:5210417157 Odnowienie wpisu nazwy w domenie .gov.pl 18.10.2018 17.10.2019 184,50 zł nie -
436 BDG.WZZL.154.147.2018 09.08.2018 Dom Wiedzy Staniurski i Wspólnicy S.J. NIP:5213687495 Usługa szkoleniowa 23.10.2018 23.10.2018 1 790,00 zł nie -
437 34/BM/MC/18 22.10.2018 Poczta Polska S.A. NIP:5250007313 Usługa pocztowa 22.10.2018 22.10.2018 18,80 zł nie -
438 26/ZP/DODIRK/OD/2018 01.10.2018 Botland B.Derkacz S.J. NIP:6192023594 Zakup 28 sztuk Microbit Go BBC - moduł edukacyjny + akcesoria 08.10.2018 08.10.2018 2 527,28 zł nie -
439 27/ZP/DODIRK/BP/2018 02.10.2018 AdForce Miłosz Konieczny NIP:9161315245 Zakup materiałów promocyjnych 17.10.2018 17.10.2018 3 969,21 zł nie -
440 28/BM/MC/18 04.10.2018 Promo-House S.C. T.Łukasik W.Łukasik NIP:7343203189 Zakup materiałów promocyjnych 24.10.2018 24.10.2018 5 781,00 zł nie -
441 1/P/BDG/2018 31.10.2018 GRODNO S.A. NIP:5361097644 Zakup artykułów do prac konserwatorskich 31.10.2018 31.10.2018 319,31 zł nie -
442 97/P/BDG/2018 31.10.2018 SILTEC SP. Z O.O. NIP:5220003718 Zakup zestawu komputerowego 31.10.2018 31.10.2018 84 671,97 zł nie -
443 BDG.WZZL.151.4.2018 10.10.2018 INTEGRIO S.C. NIP:6783032490 Usługa szkoleniowa. 26.10.2018 26.10.2018 4 893,00 zł nie -
444 265/2018 23.10.2018 Ministerstwo Spraw Wewnęrznych i Administracji
NIP: 5210526030
Zwrot kosztów za udostępnienie MC części pomieszczeń w budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 w Warszawie 01.05.2018 31.08.2018 40 395,90 zł nie -
445 270/2018 23.10.2018 Ministerstwo Spraw Wewnęrznych i Administracji
NIP: 5210526030
Zwrot kosztów za podatek od nieruchomości przy ul. Pawińskiego 17/21 w Warszawie 01.10.2018 31.10.2018 883,25 zł nie -
446 1355/2018 26.10.2018 Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego NIP:5250006124 Usługa szkoleniowa 26.10.2018 26.10.2018 570,00 zł nie -
447 18700860 26.10.2018 Ernst & Young Sp. z o.o. NIP:5262697016 Usługa szkoleniowa 26.10.2018 26.10.2018 13 500,00 zł nie -
448 25/MC/BM/18 20.09.2018 LAVA GROUP S.C. NIP:9512159257 Zakup artykułów promocyjnych 30.10.2018 30.10.2018 4 980,89 zł nie -
449 BDG.WZZL.154.173.2018 05.11.2018 InfoBizTech NIP:8652145591 Usługa szkoleniowa 05.11.2018 05.11.2018 1 960,00 zł nie -
450 BDG.WZZL.154.200.2018 05.10.2018 MDDP Akademia Biznesu Sp. z o.o. NIP:5213589864 Usługa szkoleniowa 25.10.2018 25.10.2018 390,00 zł nie -
451 BDG.WZZL.154.207.2018 05.10.2018 ProviLogic Iwona Kula NIP:8261496139 Usługa szkoleniowa 25.10.2018 26.10.2018 9 400,00 zł nie -
452 4/DPM/2018 09.11.2018 Ogórek Sebastian Świadczenie usługi moderowania konferencji Ministerstwa Cyfryzacji dnia 09.11.2018. 09.11.2018 09.11.2018 2 500,00 zł nie -
453 Umowa z dnia 10.10.2018. 10.10.2018 Jasiewicz Justyna Doradztwo w obszarze kompetencji cyfrowych 10.10.2018 07.12.2018 7 500,00 zł nie -
454 5/DODIRK/ZSK/2018 22.10.2018 Babecki Dariusz, Kurianowicz Rafał, Smyła Jarosław Opracowanie rekomendacji dot. porównania wymaganych efektów uczenia się dla kwalifikacji "Programowanie i obsługa proces druku 3D" 22.10.2018 20.11.2018 3 000,00 zł nie -
455 Umowa wykonawcza nr 22/2018 do umowy ramowej nr 6/BlueSoft/MC/PN/17 z dnia 11.08.2017 r 06.11.2018 Bluesoft Sp. z o.o NIP:5262667699 Świadczenie usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT 06.11.2018 31.08.2019 2 916 401,59 zł nie -
456 3/DPM/MC/2018 17.10.2018 Langas Group Konrad Kaczmarczyk NIP:5321595577 Wynajem przestrzeni konferencyjnej wraz z niezbędna infrastruktur a oraz pełną obsługą techniczna i zapewnieniem usług cateringowych celem organizacji jednodniowej ogólnopolskiej konferencji Ministerstwa Cyfryzacji/; "Sztuczna Inteligencja - Polska 2018" 09.11.2018 09.11.2018 71 771,73 zł nie -
457 3/BAiPS/2018 18.10.2018 ATERIS SA NIP:7811877628 Dostawa systemu do modelowania architektury ARIS 10.0 wraz z licencjami oprogramowania wraz z zapewnieniem serwisu producenta na okres 12 miesięcy. 18.10.2018 29.10.2018 153 750,00 zł nie -
458 aneks nr 1 do u. 3/DPM/MC/2018 08.11.2018 Langas Group Konrad Kaczmarczyk NIP:5321595577 Wynajem przestrzeni konferencyjnej "Sztuczna Inteligencja - Polska 2018" zwiększenie umowy o 6.654,30 09.11.2018 09.11.2018 6 654,30 zł nie -
459 38/BM/MC/2018 08.11.2018 FUSE BOX EWA MICHALSKA NIP:9491427438 Kompleksowa organizacja imprezy edukacyjno-rekreacyjnej, która odbędzie się w ogrodach KPRM w Warszawie z okazji „100. URODZINY NIEPODLEGŁEJ. PIKNIK RODZINNY” w dniu 11 listopada 2018 11.11.2018 11.11.2018 38 191,50 zł nie -
460 160/18 19.10.2018 Stałe Przedstawicielstwo RP przy Unii Europejskiej Koszt obsługi transportowej przedstawicieli Ministerstwa Cyfryzacji w Liksemburgu w dzniach 07-08.06.2018. oraz 19-20.06.2018. 07.06.2018 20.06.2018 304,40 zł nie -
461 1/P/BDG/2018 07.11.2018 DROG-ZNAK SABAT SEBASTIAN NIP:9511818870 Zakup taśmy antypoślizgowej 07.11.2018 07.11.2018 612,54 zł nie -
462 BDG.WZZL.154.199.2018 18.10.2018 Okręgowa Izba Radców Prawnych NIP:5260250943 Usługa szkoleniowa 15.10.2018 18.10.2018 1 665,00 zł nie -
463 122/P/BDG/2018 18.09.2018 STATIM Piotr Wypijewski NIP:5840955784 Zakup wkładek do projektora 19.10.2018 19.10.2018 2 484,60 zł nie -
464 BDG.WZZL.154.198.2018 05.10.2018 Infomedia Group Sp. z o.o. NIP:6793149555 Usługa szkoleniowa 02.11.2018 02.11.2018 7 000,00 zł nie -
465 99/P/BDG/2018 24.08.2018 Artykuły Propagandowe Liliana Niewiadomska NIP:5272832964 Zakup flag 05.11.2018 05.11.2018 460,00 zł nie -
466 31/ZP/DODIRK/BP/2018 14.11.2018 PROFECTO Artur Gołaś NIP:1251299965 Usługa cateringowa 30.10.2018 30.10.2018 648,00 zł nie -
467 19/HELION/MC/PN/2018 09.11.2018 Artur Dziechciarski Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe HELION NIP:5221618439 Wykonanie instalacji hydrantowej 09.11.2018 10.05.2019 381 300,00 zł nie -
468 5/BAiPS/2018 31.10.2018 Transition Technologies PSC Sp. z o.o. NIP:7292712388 Odnowienie wsparcia dla oprogramowania BigPicture oraz Tempo Timesheets for JIRA wraz ze wsparciem producenta dla 250 użytkowników 26.09.2018 25.06.2020 33 183,75 zł nie -
469 9/DSP/ApiusTechnologies/2018 16.11.2018 Apius Technologies SA NIP:9452155088 Licencja na korzystanie z oprogramowania Palo Alto do urządzeń typu Next Generation Firewall Palo Alto 3020 wraz ze wsparciem producenta 27.11.2018 26.11.2019 83 360,99 zł nie -
470 aneks nr 2 do u. 3/DPM/MC/2018 09.11.2018 Langas Group Konrad Kaczmarczyk NIP:5321595577 Wynajem przestrzeni konferencyjnej wraz z pełną obsługą techniczna ogólnopolskiej konferencji Ministerstwa Cyfryzacji/; "Sztuczna Inteligencja - Polska 2018" Zwięksenie umowy do kwoty 79.164,03 zł 09.11.2018 09.11.2018 738,00 zł nie -
471 13/DT/2018 26.10.2018 STATIM PIOTR WYPIJEWSKI NIP:5840955784 Dostawa telewizorów (2szt) oraz projektora (1 szt) wraz z niezbędnymi akcesoriami 26.10.2018 09.11.2018 11 147,49 zł tak -
472 F/1491/11/2018 09.11.2018 SET HOSPITALITY SP. Z O.O. NIP:5361924550 Organizacja konferencji 09.11.2018 09.11.2018 27 643,22 zł nie -
473 138/P/BDG/2018 11.10.2018 INEL Krzysztof Skarzyński Usługi Elektryczne NIP:7591294243 Wymiana rejestratora telewizji dozorowej w budynku Ministerstwa Cyfryzacji. 30.10.2018 30.10.2018 15 375,00 zł nie -
474 FS/18/9/22 24.09.2018 Kodowanie na dywanie Świć Anna NIP:7122808600 Przygotowanie scenariuszy warsztatów z nauką programowania. 24.09.2018 24.09.2018 2 000,00 zł tak -
475 5/P/BDG/2018 11.01.2018 PRA-MAX SERVICE Paweł Jaszkin NIP:5271000813 Pranie firan. 30.10.2018 30.10.2018 369,37 zł nie -
476 2/11/2018 12.11.2018 Kwiaciarnia Kwiatowa Przystań Alicja Urban NIP:8211714611 Zakup wieńca. 12.11.2018 12.11.2018 650,00 zł nie -
477 48/DSP/WI/2018 19.11.2018 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa NIP:5210417157 Odnowienie wpisu nazwy w domenie cca.gov.pl. 25.10.2018 25.10.2019 184,50 zł nie -
478 JT00073/10/2018 12.10.2018 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa NIP:5210417157 Usługa szkoleniowa. 24.10.2018 24.10.2018 2 767,50 zł nie -
479 48/DSP/WI/2018 19.11.2018 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa NIP:5210417157 Wpis nazwy w domenie odblokujtresc.gov.pl 04.11.2018 04.11.2018 184,50 zł nie -
480 51/DSP/WI/2018 19.11.2018 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa NIP:5210417157 Wpis nazwy w domenie aplikacje.gov.pl 23.10.2018 23.10.2018 184,50 zł nie -
481 2018/47/M/00097 31.10.2018 Centrum Obsługi Administracji Rządowej NIP:5213590436 Usługa mycia samochodów. 31.10.2018 31.10.2018 606,39 zł nie -
482 15/DRUCIOD/2018 26.10.2018 CIS-CERTIFICATION & INFORMATION SECURITY SERVICES SP. Z O.O. Nip:6351828727 Usługa szkoleniowa. 26.10.2018 26.10.2018 2 800,00 zł nie -
483 FV 1592/2018 05.10.2018 Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego NIP:5250006124 Usługa szkoleniowa. 24.10.2018 24.10.2018 1 900,00 zł nie -
484 144/P/BDG/2018 24.10.2018 STATIM Piotr Wypijewski NIP: 5840955784 Usługa wykonania automatycznego systemu sterowania iluminacją budynku Ministerstwa Cyfryzacji. 31.10.2018 31.10.2018 3 741,66 zł nie -
485 25/11/18/N/G 21.11.2018 BATIDA Sp. z o.o. NIP:5260213008 Zakup art.cukierniczych. 21.11.2018 21.11.2018 140,00 zł nie -
486 27/11/18/N/G 21.11.2018 BATIDA Sp. z o.o. NIP:5260213008 Zakup art.cukierniczych. 21.11.2018 21.11.2018 140,00 zł nie -
487 FVG01290/11/2018 30.10.2018 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa NIP:5210417157 Wpis nazwy w domenie popcwsparcie.gov.pl 30.10.2018 30.10.2018 184,50 zł nie -
488 24/DODiRK/BP/2018 19.11.2018 ALTERA SP Z O.O. NIP: 1230920733 Usługa organizacji wyjazdu szkoleniowego. 19.11.2018 31.12.2018 14 867,70 zł nie -
489 27/DODiRK/BP/2018 09.11.2018 Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy Spółka Komandytowa NIP: 5252569133 Wykonanie szablonu umowy. 09.11.2018 23.11.2018 35 055,00 zł nie -
490 23/DYSKRET/MC/PN/18 20.11.2018 Sławomir Kiersztyn DYSKRET NIP: 9221648773 Dostawa i montaż żaluzji okiennych. 20.11.2018 20.12.2018 69 975,22 zł nie -
491 9/DZD/MC/2018.5.16 15.11.2018 Dorota Kowalska Agroturystyka NIP:5213621697 Organizacja pobytu szkoleniowego. 13.11.2018 15.11.2018 5 700,00 zł nie -
492 140/P/BDG/2018 11.10.2018 MR SYSTEM Marek Lipowski NIP: 5661620653 Wymiana uszkodzonej płyty głównej systemu sygnalizacji włamania i napadu. 17.10.2018 17.10.2018 1 374,09 zł nie -
493 BDG.WZZL.154.206.2018 05.10.2018 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej NIP:5220001895 Usługa szkoleniowa. 09.11.2018 09.11.2018 1 199,00 zł nie -
494 FV 1612/2018 16.11.2018 Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im.Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego NIP:5250006124 Usługa szkoleniowa 16.11.2018 16.11.2018 1 710,00 zł nie -
495 BDG.WZZL.154.235.2018 22.10.2018 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. NIP: 5260209840 Usługa szkoleniowa 06.11.2018 06.11.2018 580,00 zł nie -
496 10/DZD/MC/2018.5.16 15.11.2018 MARCAR Małgorzata Marcjanik NIP:8791473264 Usługa transportowa. 13.11.2018 15.11.2018 2 430,00 zł nie -
497 143/P/BDG/2018 24.10.2018 Jeronimo Martins Polska S.A. NIP:7791011327 Zakup artykułów spożywczych. 17.11.2018 17.11.2018 5,04 zł nie -
498 143/P/BDG/2018 24.10.2018 Jeronimo Martins Polska S.A. NIP:7791011327 Zakup artykułów spożywczych. 07.11.2018 07.11.2018 7,31 zł nie -
499 BDG.WZZL.154.215.2018 10.10.2018 Dom Wiedzy Staniurski i Wspólnicy S.J. NIP:5213687495 Usługa szkoleniowa. 14.11.2018 14.11.2018 590,00 zł nie -
500 116/P/BDG/2018 12.09.2018 Batida Sp. z o.o. NIP:5260213008 Zakup artykułów spożywczych. 23.11.2018 23.11.2018 140,00 zł nie -
501 BDG-WZZL.154.267.2018 14.11.2018 Instytut Francuski w Polsce NIP:5252088965 Usługa szkoleniowa. 14.11.2018 14.11.2018 995,00 zł tak -
502 12/U/BDG/2018 20.11.2018 WECTOR sp.z o.o. NIP:5260152092 Wykonanie instalacji hydrantowej w budynku Ministerstwa Cyfryzacji 20.11.2018 28.05.2019 16 576,61 zł nie -
503 13/DSP/APIUS 23.11.2018 APIUS TECHNOLOGIES S.A. NIP:9452155088 Usługa wsparcia technicznego i konsultingu IT 23.11.2018 22.11.2020 137 760,00 zł nie -
504 NSD/00263/18 04.10.2018 Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego NIP:5270206300 Usługa szkoleniowa. 04.10.2018 04.10.2018 85,00 zł tak -
505 NSD/00262/18 27.09.2018 Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego NIP:5270206300 Usługa szkoleniowa. 27.09.2018 27.09.2018 85,00 zł tak -
506 158/P/BDG/2018 13.11.2018 Monfol Zbigniew Tarka NIP:7752622280 Zakup folii wraz z usługą oklejania przeszkleń. 23.11.2018 23.11.2018 2 224,33 zł nie -
507 159/P/BDG/2018 14.11.2018 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ROMPOL Roman Dzyr NIP:5210128795 Zakup artykułów do prac konserwatorskich. 26.11.2018 26.11.2018 1 892,93 zł nie -
508 FV 1770/2018 20.11.2018 Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego NIP:5250006124 Usługa szkoleniowa. 20.11.2018 20.11.2018 1 980,00 zł nie -
509 31/ZP/DODIRK/BP/2018 22.11.2018 Transpool Paweł Plewiński NIP:5222722682 Usługa transportowa. 25.11.2018 25.11.2018 615,00 zł nie -
510 FV/0053/11/2018 26.11.2018 Polskie Centrum Mediacji NIP:5252218310 Mediacje. 26.11.2018 26.11.2018 738,00 zł nie -
511 156/P/BDG/2018 08.11.2018 FITTECH Sylwia Szczech NIP:5222470306 Przegląd i konserwacja sprzętu. 30.11.2018 30.11.2018 800,00 zł nie -
512 BDG.WZZL.151.5.2018 06.11.2018 Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego NIP:5250006124 Usługa szkoleniowa. 23.11.2018 23.11.2018 230,00 zł nie -
513 BDG.WZZL.154.89.2018 21.05.2018 Polski Komitet Normalizacyjny NIP:5251008869 Usługa szkoleniowa. 21.11.2018 21.11.2018 750,00 zł nie -
514 11/DPM/2018 21.11.2018 Rytm Sp. z o.o. NIP:5213653591 Usługa gastronomiczna. 22.11.2018 22.11.2018 4 000,00 zł nie -
515 10/DT/2018 26.11.2018 Lincoln Sp. z o.o. NIP:6762490572 Usługa szkoleniowa. 26.11.2018 26.11.2018 605,00 zł tak -
516 FVS/000084/11/2018/I 23.11.2018 PRESSCOM Sp. z o.o NIP:8971688084 Zakup książek. 23.11.2018 23.11.2018 384,00 zł nie -
517 BDG-WZZL.154.263.2018 21.11.2018 Instytut Francuski w Polsce NIP:5252088965 Kurs języka francuskiego. 21.11.2018 21.11.2018 697,00 zł tak -
518 7884/2018/WAR 14.11.2018 Altkom Akademia S.A. NIP:1180008391 Usługa szkoleniowa. 14.11.2018 14.11.2018 2 550,00 zł tak -
519 105/P/BDG/2018 30.08.2018 POL-SZKŁO Krystyna i Bogdan Wołoszka, Lucyna Ludwiniak S.J. NIP:5251641845 Zakup zastawy stołowej. 22.11.2018 22.11.2018 121,38 zł nie -
520 99/P/BDG/2018 24.08.2018 EKON STUDIO Edyta Werbanowska NIP:5341899576 Zakup artykułów propagandowych. 22.11.2018 22.11.2018 266,00 zł nie -
521 7910/2018/WAR 15.11.2018 Altkom Akademia S.A. NIP:1180008391 Usługa szkoleniowa. 15.11.2018 15.11.2018 2 350,00 zł tak -
522 BDG.WZZL.154.228.2018 22.10.2018 EIPA Usługa szkoleniowa. 26.11.2018 27.11.2018 7 143,02 zł nie -
523 BDG.WZZL.154.266.2018 16.11.2018 ApexNet sp. z o.o. S.k. NIP:7010371279 Usługa szkoleniowa. 20.11.2018 21.11.2018 1 980,00 zł nie -
524 150/P/BDG/2018 29.10.2018 ERPOL Eryk Połeć NIP:5242377107 Kompleksowa dezynsekcja i deratyzacja. 09.11.2018 09.11.2018 1 722,00 zł nie -
525 143/P/BDG/2018 24.10.2018 Jeronimo Martins Polska S.A. NIP:7791011327 Zakup art..spożywczych. 26.11.2018 26.11.2018 5,66 zł nie -
526 290/2018 20.11.2018 Ministerstwo Spraw Wewnęrznych i Administracji
NIP: 5210526030
Zwrot kosztów za podatek od nieruchomości przy ul. Pawińskiego 17/21 w Warszawie 01.11.2018 30.11.2018 883,25 zł nie -
527 BDG-WZZL.154.269.2018 03.12.2018 Instytut Francuski w Polsce NIP:5252088965 Kurs języka francuskiego. 03.12.2018 03.12.2018 995,00 zł tak -
528 22/BASMA/MC/US/2018 30.11.2018 Basma Security Sp. z o.o. NIP:5272323837 Usługa ochrony osób i mienia, obsługa recepcji. 01.12.2018 01.12.2020 1 862 003,52 zł tak -
529 14/DSP/ENUE/2018 27.11.2018 ENUE Pytlak, Rutkowski,Sacharczuk Spółka Jawna NIP:5252517478 Odnowienie licencji na oprogramowanie Veeam Availability Suite for VMare, Enterprise, Veem Backup & Replication for VMware, Enterprise Plus Veeam Backup & Replication for VMare, Enterprise Plus 27.11.2018 04.12.2018 83 524,70 zł nie -
530 41/BM/MC/18 05.12.2018 Audytorium17 Sp. z o.o. NIP:8512748970 Produkcja spotów i audycji dotycz. Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, do rozgłośni radiowych. 05.12.2018 31.12.2019 30 753,05 zł nie -
531 CNK 1391/18/BU/U/854/KB 19.11.2018 Centrum Nauki Kopernik NIP:7010025169 Wynajem sal konferencyjnych w Warszawie 13.12.2018 13.12.2018 21 010,80 zł nie -
532 10/DSPENSALTA 30.11.2018 Ensalta Sp. z o. o. NIP:6772337300 Zakup komputerów Laptop, wraz z niezbędnymi akcesoriami i z gwarancją dla Projektu "Rozwój SRP" 30.11.2018 14.12.2018 93 858,84 zł tak -
536 102/P/BDG/2018 29.08.2018 MEBLEJARKO Jarosław Protas NIP:8881715475 Zakup stołu konferencyjnego. 03.12.2018 03.12.2018 10 455,00 zł nie -
537 BDG.WZZL.154.181.2018 13.09.2018 TUV SUD Polska Sp. z o.o. NIP:7791982781 Usługa szkoleniowa. 28.11.2018 30.11.2018 2 298,00 zł nie -
538 BDG.WZZI.154.250.2018 29.10.2018 Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER Magdalena Wolniewicz-Kesaria NIP:7772616176 Usługa szkoleniowa. 28.11.2018 30.11.2018 1 290,00 zł tak -
539 296/2018 22.11.2018 Ministerstwo Spraw Wewnęrznych i Administracji
NIP: 5210526030
Zwrot kosztów za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej w udostępnionych dla MC pomieszczeniach w budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 w Warszawie 01.11.2018 30.11.2018 34,85 zł nie -
540 2518170409 06.12.2018 Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. NIP:5830018931 Zakup publikacji "Prawo zamówień publicznych." 06.12.2018 06.12.2018 341,59 zł nie -
541 BDG-WZZL.154.245.2018 15.10.2018 Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego NIP:5270206300 Usługa szkoleniowa. 15.10.2018 15.10.2018 85,00 zł nie -
542 159/P/BDG/2018 175/P/BDG/2018 2018-11-14 2018-12-07 Leroy - Merlin Polska Sp. z o.o. NIP:1130089950 Zakup art..do prac konserwatorskich. 07.12.2018 07.12.2018 129,60 zł nie -
543 BDG.WZZL.154.151.2018. 09.08.2018 Dom Wiedzy Staniurski i Wspólnicy Sj NIP:5213687495 Usługa szkoleniowa. 03.12.2018 03.12.2018 1 790,00 zł nie -
544 57/DSP/WI/2018 03.12.2018 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa NIP:5210417157 Odnowienie wpisu nazwy w domenie mc.gov.pl 23.11.2018 22.11.2019 184,50 zł nie -
545 57/DSP/WI/2018 03.12.2018 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa NIP:5210417157 Odnowienie wpisu nazwy w domenie cyfryzacja.gov.pl 23.11.2018 22.11.2019 184,50 zł nie -
546 BDG.WZZL.154.233.2018 22.10.2018 Okręgowa Izba Radców Prawnych NIP:5260250943 Usługa szkoleniowa. 20.11.2018 20.11.2018 870,00 zł nie -
547 19/DT/2018 04.12.2018 Endorphin Promotion Maciej Szulc NIP:5342222427 Jacek Miciński FORWARD PR NIP:6442917483 Wsparcie działań związanych z harmonizacją przepisów prawa w zakresie wymaganym do wdrożenia technologii mobilnej piątej generacji (5G) 04.12.2018 04.02.2019 118 080,00 zł nie -
548 5/DPM/2018 07.12.2018 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa NIP:5210417157 Wykonanie i uruchomienie systemu informatycznego dla usługi dot. odblowania treść na portalu społecznościowym 07.12.2018 31.12.2018 147 600,00 zł nie -
549 7/BAiPS/2018 03.12.2018 Lauren Peso Polska NIP:6272595631 Usługa szkoleniowa. 06.12.2018 07.12.2018 24 550,80 zł tak -
550 9/WZZL/BDG/SZK 24.09.2018 Imperium Szkoleniowe Kamil Targosiński NIP:7171780215 Usługa szkoleniowa. 24.09.2018 23.11.2018 32 000,00 zł nie -
551 24/DRUC/MC/2018 07.12.2018 Instytut Technik Innowwcyjnych EMAG NIP:6340125399 Analiza potrzeb w zakresie zdefiniowania cyfrowych usług publicznych jako procesów biznesowych oraz przeprowadzenia badań dotyczących zapotrzebowania mieszkańców na te usługi, przygotowanie założeń koncepcji oraz ewentualnego wniosku o dofinasowa nie projektu badawczo-wdrożeniowego. 07.12.2018 21.12.2018 151 905,00 zł nie -
552 25/DODiRK/BP/2018 22.11.2018 OMEGA Przewozy Autokarowe Świdziński Grzegorz NIP:1250291157 Usługa transportowa. 18.12.2018 19.12.2018 2 160,00 zł nie -
553 BDG.WZZL.154.258.2018 16.11.2018 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego NIP:5213199092 Usługa szkoleniowa. 22.11.2018 22.11.2018 324,00 zł nie -
554 3/DPM/MC/2018 02.11.2018 Gratisownia.pl Katarzyna Dolnik NIP:6312329285 Zakup materiałów promujących IGF Polska. 03.12.2018 03.12.2018 25 886,82 zł nie -
555 175/P/BDG/2018 07.12.2018 IKEA Retail Sp. z o.o. NIP:5270103385 Zakup artykułów ogrodniczych. 14.12.2018 14.12.2018 492,93 zł nie -
556 159/P/BDG/2018 14.11.2018 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ROMPOL Roman Dzyr NIP:5210128795 Zakup artykułów do prac konserwatorskich. 08.12.2018 08.12.2018 115,51 zł nie -
557 29/ZP/DODIRK/OD/2018 26.10.2018 GAMMA D.Didiuk i M.Wasilewski Spółka Jawna NIP:1132690108 Usługa szkoleniowa. 27.11.2018 28.11.2018 4 200,00 zł tak -
558 BDG.WZZL.154.214.2018 10.10.2018 Altkom Akademia S.A. NIP:1180008391 Usługa szkoleniowa. 28.11.2018 28.11.2018 4 000,00 zł nie -
559 BDG.WZZL.154.271.2018 26.11.2018 PPHU "BU-MOR" NIP:6521137041 Szkolenie BHP. 06.12.2018 06.12.2018 600,00 zł nie -
560 162/P/BDG/2018 16.11.2018 Evergrip Sp. z o.o. NIP:1132737442 Zakup zabezpieczeń antypoślizgowych. 04.12.2018 04.12.2018 4 500,00 zł nie -
561 168/P/BDG/2018 29.11.2018 TARBONUS SP. Z O.O. NIP:8671972415 Zakup dysku SSD z oprogramowaniem. 06.12.2018 06.12.2018 4 148,79 zł nie -
562 170/P/BDG/2018 07.12.2018 WHITECOM SP. Z O.O. NIP: 1251617744 Usługa szkoleniowa. 07.12.2018 07.12.2018 2 200,00 zł nie -
563 5/P/BDG/2018 11.01.2018 PRA-MAX SERVICE Paweł Jaszkin NIP:5271000813 Usługa prania firan. 27.11.2018 27.11.2018 369,37 zł nie -
564 BDG-WZZL.154.249/2018 25.10.2018 RAF TRANS SP. Z O.O. NIP: 9512075477 Usługa transportowa. 07.11.2018 08.11.2018 1 404,00 zł nie -
565 163/P/BDG/2018 19.11.2018 INEL Krzysztof Skarzyński Usługi Elektryczne NIP: 7591294243 Uruchomienie nowego rejesratora telewizji dozorowej. 06.12.2018 06.12.2018 15 375,00 zł nie -
566 80/P/BDG/2018 01.08.2018 MATRON Marek Marton NIP:8251757673 Usługi transportowo-przeprowadzkowe. 06.12.2018 06.12.2018 12 300,00 zł nie -
567 2018/47/M/00104 04.12.2018 Centrum Obsługi Administracji Rządowej NIP:5213590436 Usługa mycia samochodów 30.11.2018 30.11.2018 355,47 zł nie -
568 98/P/BDG/2018 07.12.2018 Krajowa Szkola Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej Lecha Kaczyńskiego NIP:5250006124 Usługa szkoleniowa. 29.11.2018 07.12.2018 1 140,00 zł nie -
569 44/BM/MC/18 27.11.2018 PROMO-HOUSE S.C.T.ŁUKASIK W.ŁUKASIK NIP: 7343203189 Zakup materiałów promocyjnych. 10.12.2018 10.12.2018 5 781,00 zł nie -
570 137/P/BDG/2018 10.10.2018 Fabryka Mebli Szkolnych i Biurowych Jacek Wojciechowski NIP:6692419591 Zakup ławki z wieszakiem. 11.12.2018 11.12.2018 1 480,00 zł nie -
571 60/DSP/WI/2018 11.12.2018 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa NIP: 5210417157 Odnowienie wpisu nazwy w domenie mac.gov.pl. 30.11.2018 30.11.2018 184,50 zł nie -
572 FVG01435/12/2018 03.12.2018 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa NIP: 5210417157 Odnowienie wpisu nazwy w domenie pz.gov.pl. 29.11.2018 29.11.2018 184,50 zł nie -
573 169/P/BDG/2018 29.11.2018 PIRS CREATIVE LAB SP. Z O.O. NIP:9512364158 Instalacja urządzeń sygnalizacyjnych dla osób niewidomych. 13.12.2018 13.12.2018 2 214,00 zł nie -
574 25/DT/2018 10.12.2018 IBD BUSINESS SCHOOL SP. Z O.O. NIP: 5222383056 Organizacja szkolenia.Wynajem sali, zakwaterowanie, wyżywienie. 13.12.2018 14.12.2018 22 265,99 zł tak -
575 124/P/BDG/2018 26.09.2018 MR SYSTEM MAREK LIPOWSKI NIP: 5661620653 Wykonanie systemów alarmowych i kontroli dostępu. 17.10.2018 17.10.2018 23 108,44 zł nie -
576 Ffvg01436/12/2018 29.11.2018 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa NIP: 5210417157 Odnowienie wpisu nazwy w domenie profilzaufany.gov.pl. 29.11.2018 29.11.2018 184,50 zł nie -
577 CEPT2019-32 31.12.2018 Europejska Konfederacja Poczty i Telekomunikacji CEPT Składka członkowska za 2019 rok. 01.01.2019 31.12.2019 588,63 zł nie -
578 ECO 19-32 31.08.2018 Europejskie Biuro Komunikacji ECO Składka członkowska za 2019 rok. 01.01.2019 31.12.2019 37 138,86 zł nie -
579 BDG-WZZL.154.308.2018 11.12.2018 OMEC SP. Z O.O. NIP: 8133596013 Usługa szkoleniowa. 10.12.2018 11.12.2018 2 298,00 zł tak -
580 3/P/BDG/2018 09.01.2018 Mała Łąka Małgorzata Wronowiecka NIP:7531502521 Zakup artykułów ogrodniczych. 14.12.2018 14.12.2018 2 640,00 zł nie -
581 171/P/BDG/2018 11.12.2018 ProviLogic Iwona Kula NIP; 8261496139 Usługa szkoleniowa. 07.12.2018 11.12.2018 17 000,00 zł nie -
582 F/000131/18 14.12.2018 Coffee Spa Leszek Bielenda NIP: 5211581723 Naprawa sprzętu AGD. 14.12.2018 14.12.2018 1 020,90 zł nie -
583 2/P/BDG/2018 08.01.2018 Prodart Jolanta Wiczuk NIP:5241452054 Wykonanie tabliczek informacyjnych. 10.12.2018 10.12.2018 1 057,80 zł nie -
584 180/P/BDG/2018 10.12.2018 Grupa TB Sylwia Majchrzak NIP:1131923272 Wynajem Sali. 13.12.2018 31.12.2018 7 368,15 zł nie -
585 14/DP/2018 04.12.2018 Profit M Sp. z o.o. NIP:5252245459 Zakup specjalistycznych komentarzy o temtyce prawniczej. 17.12.2018 17.12.2018 2 374,40 zł nie -
586 43/BM/MC/18 22.11.2018 STUDIOTIVI SP. Z O.O NIP: 5213134862 Zakup sprzętu cyfrowego. 17.12.2018 17.12.2018 18 700,00 zł nie -
587 171/P/BDG/2018 14.12.2018 Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o. NIP: 5213544873 Usługa szkoleniowa. 14.12.2018 14.12.2018 549,00 zł nie -
588 182/P/BDG/2018 13.12.2018 Mariusz Kocięda Grupa LOCA NIP:5711462111 Usługa usunięcia awarii systemu RCP ROGER PR Master. 08.11.2018 08.11.2018 1 230,00 zł nie -
589 6500005102 16.07.2018 Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny. Składka członkowska za 2019 rok. 01.01.2019 31.12.2018 1 170 748,80 zł nie -
590 23/DT/2018 18.12.2018 Cambridge School of English NIP:5252147188 Usługa szkoleniowa. 18.12.2018 18.12.2018 2 000,00 zł tak -
591 164/P/BDG/2018 13.12.2018 Fundacja na rzecz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego NIP:5241882576 Usługa szkoleniowa. 13.12.2018 13.12.2018 14 000,00 zł nie -
592 34/ZP/DODIRK/BP/2018 10.12.2018 Photon Entertainment Sp. z o.o. NIP: 9662102678 Zakup zestawu edukacyjnego na potrzeby warsztatów z nauką programowania. 18.12.2018 18.12.2018 2 820,00 zł nie -
593 34/ZP/DODIRK/BP/2018 10.12.2018 Wonder Polska Sp. z o.o. Sp.k. NIP:7792436081 Zakup zestawu edukacyjnego na potrzeby warsztatów z nauką programowania. 17.12.2018 17.12.2018 4 468,00 zł nie -
594 171/P/BDG/2018 12.12.2018 Golden Training Kornelia Jeleń NIP: 6381451084 Usługa szkoleniowa. 12.12.2018 12.12.2018 1 560,00 zł nie -
595 210/18 17.12.2018 Stałe Przedstawicielstwo RP przy Unii Europejskiej Usługa transportowa dla przedstawicieli Ministerstwa w Brukseli. 17.09.2018 19.09.2018 384,03 zł nie -
596 24/2018 30.11.2018 Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Bratysławie Usługa transportowa dla przedstawicieli Ministerstwa w Bratysławie. 12.11.2018 13.11.2018 562,39 zł nie -
597 15/DP/2018 18.12.2018 Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne NIP: 1182062696 Przygotowanie pisemnego wykazu definicji z zakresu informatyzacji, przeprowadzenie analizy komparatystycznej wybranych definicji prawno-informatycznych, przedstawienie wniosków de lege ferenda. 13.12.2018 13.12.2018 43 000,00 zł nie -
598 12/DPM/2018 04.12.2018 Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój Start Up" NIP: 5213641211 Usługa fotograficzna. 13.12.2018 13.12.2018 1 107,00 zł nie -
599 185/P/BDG/2018 17.12.2018 BEA Sp. z o.o. NIP: 1251258357 Zakup artykułów czystościowych. 20.12.2018 20.12.2018 629,44 zł nie -
600 155/P/BDG/2018 16.11.2018 Prodart Jolanta Wiczuk NIP:5241452054 Zakup kalendarzy. 14.12.2018 14.12.2018 13 683,16 zł nie -
601 13/DPM/2018 07.12.2018 CFI Sp. z o.o. NIP: 7282410591 Organizacja konferencji. 18.12.2018 18.12.2018 14 463,48 zł nie -
602 105/P/BDG/2018 30.08.2018 POL-SZKŁO Krystyna i Bogdan Wołoszka Lucyna Ludwiniak NIP: 5251641845 Zakup zastawy stołowej. 20.12.2018 20.12.2018 3 830,22 zł nie -
603 102/P/BDG/2018 29.08.2018 MEBLEJARKO Jarosław Protas NIP: 8881715475 Zakup części do stołu. 20.12.2018 20.12.2018 2 091,00 zł nie -
604 COAR/576/2017 27.12.2017 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi NIP: 5261281638 Udostępnienie Międzyresortowego Punktu Wymiany Korespondencji. 01.10.2018 31.12.2018 430,50 zł nie -
605 98/P/BDG/2018 14.12.2018 Krajowa Szkola Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej Lecha Kaczyńskiego NIP:5250006124 Usługa szkoleniowa. 19.09.2018 14.12.2018 990,00 zł nie -
606 98/P/BDG/2018 14.12.2018 Krajowa Szkola Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej Lecha Kaczyńskiego NIP:5250006124 Usługa szkoleniowa. 19.09.2018 14.12.2018 990,00 zł nie -
607 3/P/BDG/2018 09.01.2018 Sklep u Jadzi Roman Pieńkowski NIP: 1250222682 Zakup artykułów ogrodniczych. 15.12.2018 15.12.2018 31,50 zł nie -
608 173/P/BDG/2018 05.12.2018 FORUM Halina Pierzchała NIP: 8241266933 Zakup kart okolicznościowych. 18.12.2018 18.12.2018 119,60 zł nie -
609 102/P/BDG/2018 29.08.2018 No Limit Sp. z o.o. NIP: 5241066960 Usługa transportowa. 18.12.2018 18.12.2018 158,00 zł nie -
610 99/P/BDG/2018 24.08.2018 EKON STUDIO Edyta Werbanowska NIP: 5341899576 Zakup artykułów propagandowych- flag. 18.12.2018 18.12.2018 2 380,00 zł nie -
611 327/2018 14.12.2018 Ministerstwo Spraw Wewnęrznych i Administracji
NIP: 5210526030
Zwrot kosztów za podatek od nieruchomości przy ul. Pawińskiego 17/21 w Warszawie 01.12.2018 31.12.2018 883,25 zł nie -
612 173/P/BDG/2018 05.12.2018 FORUM Halina Pierzchała NIP: 8241266933 Zakup kart okolicznościowych. 17.12.2018 17.12.2018 2 322,12 zł nie -
613 34/ZP/DODIRK/BP/2018 10.12.2018 EduSense Sp. z o.o. NIP: 9462657265 Zakup zestawu edukacyjnego na potrzeby warsztatów z nauką programowania. 17.12.2018 17.12.2018 714,95 zł nie -
614 13/DPM/2018 06.12.2018 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa NIP: 5210417157 Odnowienie wpisu nazwy w domenie odp.gov.pl. 01.01.2019 31.12.2019 184,50 zł nie -
615 99/P/BDG/2018 24.08.2018 Artykuły Propagandowe S.C. NIP: 5272832964 Zakup flag. 19.12.2018 19.12.2018 3 478,00 zł nie -
616 BDG-WZZL.154.274.2018 18.12.2018 ALX Sp. z o.o. NIP: 5272642198 Usługa szkoleniowa. 17.12.2018 18.12.2018 559,00 zł nie -
617 48/BM/MC/18 03.12.2018 ROKKA SP. Z O.O. NIP: 7010438055 Zakup artykułów promocyjnych. 14.12.2018 14.12.2018 3 379,43 zł nie -
618 53/BM/MC/18 10.12.2018 DAARS S.C. NIP: 9721290843 Zakup sprzętu do transmisji na żywo. 27.12.2018 27.12.2018 4 450,00 zł nie -
619 54/BM/MC/18 10.12.2018 DAARS S.C. NIP: 9721290843 Zakup kamery cyfrowej. 27.12.2018 27.12.2018 9 690,00 zł nie -
620 23/DRUC/MC/2018 11.12.2018 ADD SEARCH Helsinki Przedłużenie licencji na 6 miesięcy wyszukiwarki (AddSearch) 20.12.2018 20.12.2018 8 211,59 zł nie -
621 342/2018 20.12.2018 Ministerstwo spraw wewnętrznych i Administracji NIP: 5210526030 Zwrot kosztów za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej w udostępnionych dla MC pomieszczeniach w budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 w Warszawie 01.12.2018 31.12.2018 34,85 zł nie -
622 16/DSP/MalibuPC/2018 27.12.2018 Malibu PC NIP: 5272262484 Zakup 20 szt. Laptopów. 27.12.2018 27.12.2018 153 627,00 zł nie -
623 17/DSP/MalibuPC/2018 20.12.2018 Malibu PC NIP: 5272262484 Zakup akcesoriów informatycznych. 27.12.2018 27.12.2018 50 732,58 zł nie -
624 188/P/BDG/2018 27.12.2018 Urząd Dozoru Technicznego NIP: 5220004617 Przegląd platformy dla osób niepełnosprawnych. 19.12.2018 19.12.2018 315,00 zł nie -
625 18/DSP/APIUS/2018 20.12.2018 APIUS TECHNOLOGIES SA NIP: 9452155088 Dostawa, instaslacja i konfiguracja dwóch kontrolerów sieci bezprzewodowej. 21.12.2018 21.12.2018 158 193,55 zł nie -
626 143/P/BDG/2018 24.10.2018 Jeronimo Martins Polska SA NIP: 7791011327 Zakup art.spożywczych. 18.12.2018 18.12.2018 5,19 zł nie -
627 143/P/BDG/2018 24.10.2018 Jeronimo Martins Polska SA NIP: 7791011327 Zakup art.spożywczych. 14.12.2018 14.12.2018 5,66 zł nie -
628 143/P/BDG/2018 24.10.2018 Jeronimo Martins Polska SA NIP: 7791011327 Zakup art.spożywczych. 05.12.2018 05.12.2018 3,65 zł nie -
629 BDG-WZZL.154.229.2018 11.10.2018 Altkom Akademia S.A. NIP:1180008391 Usługa szkoleniowa. 10.12.2018 12.12.2018 2 550,00 zł tak -
630 BDG.WZZL.154.300.2018 06.12.2018 TUV SUD Polska Sp. z o.o. NIP: 7791982781 Usługa szkoleniowa. 21.12.2018 21.12.2018 5 000,00 zł nie -
631 13/DP/2018 21.12.2018 Wolters Kluwer Polska NIP: 5830018931 Dostarczenie i udostępnienie oprogramowania z systemem informacji prawnej LEX Omega w wersji online. 01.01.2019 30.09.2019 49 815,00 zł nie -
632 FC190622 04.12.2018 Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych Składka członkowska na rok 2019. 01.01.2019 31.12.2019 323 044,26 zł nie -
633 7/DODIRK/3.4/2018 06.08.2018 13th Floor, Adam Karbowski NIP:7742676268 Obsługa strony koduj.gov.pl. 29.10.2018 29.10.2018 159,90 zł tak -
634 5.1/DKC/2018 17.05.2018 Display Expo sp. j. NIP: 5833006851 Zakup sprzętu do wyposażenia stoiska edukacyjno-informacyjnego. 06.12.2018 06.12.2018 509,22 zł nie -
635 335/2018 17.12.2018 Ministerstwo Spraw Wewnęrznych i Administracji
NIP: 5210526030
Zwrot kosztów za udostępnienie MC części pomieszczeń w budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 w Warszawie 01.11.2018 30.11.2018 12 311,01 zł nie -
636 BDG.WZZL.154.131.2018 18.07.2018 Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o. NIP: 5211005847 Usługa szkoleniowa. 10.09.2018 11.09.2018 2 056,00 zł nie -
637 BDG.WZZL.154.227.2018 05.12.2018 Fundacja "Europejska Akademia Dyplomacji" NIP: 9512232356 Usługa szkoleniowa. 05.12.2018 05.12.2018 1 180,00 zł nie -
638 BDG.WZZL.154.219.2018 10.10.2018 MDDP Akademia Biznesu Sp. z o.o. NIP: 5213589864 Usługa szkoleniowa. 23.10.2018 23.10.2018 390,00 zł nie -
639 BDG.WZZL.154.277.2018 26.11.2018 Future Centre Training Corporation Kiciński i Wspólnicy S.J. NIP: 5213124728 Usługa szkoleniowa. 30.11.2018 30.11.2018 280,00 zł nie -
640 102/P/BDG/2018 29.08.2018 Grospol Jędruch Spółka Jawna NIP: 1251374543 Zakup mebli. 27.12.2018 27.12.2018 2 906,98 zł nie -
641 52/BM/MC/18 12.12.2018 Janusz Rupik PVP Sp. z oo NIP: 6262476988 Zakup mobilnego systemu do prowadzenia transmisji wideo. 21.12.2018 21.12.2018 6 888,00 zł nie -
642 16/WZZL/BDG/SZK/2018 17.12.2018 Maruta Wachta spółka jawna NIP: 6760111300 Usługa szkoleniowa. 18.12.2018 18.12.2018 20 000,00 zł nie -
643 6/DPM/2018 10.12.2018 SANTORINI SPÓŁKA JAWNA KRĘGLICCY NIP: 1130110897 Usługa cateringowa. 13.12.2018 13.12.2018 35 922,00 zł nie -
644 186/P/BDG/2018 18.12.2018 BBK S.A. Nip: 5842056682 Zakup wyposażenia pokoju rodzica z dzieckiem. 21.12.2018 21.12.2018 222,50 zł nie -
645 176/P/BDG/2018 07.12.2018 BM SERWIS NIP: 1180533163 Zakup mebli. 27.12.2018 27.12.2018 15 681,76 zł nie -
646 10/DZD/MC/2018.5.16 20.12.2018 Drukarnia Offsetowa Express-Druk Robert Lemanowicz NIP: 9710166298 Druk folderów. 13.12.2018 13.12.2018 5 535,00 zł nie -
647 98/P/BDG/2018 18.12.2018 Krajowa Szkola Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej Lecha Kaczyńskiego NIP:5250006124 Usługa szkoleniowa. 20.09.2018 18.12.2018 990,00 zł nie -
648 98/P/BDG/2018 18.12.2018 Krajowa Szkola Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej Lecha Kaczyńskiego NIP:5250006124 Usługa szkoleniowa. 20.09.2018 18.12.2018 990,00 zł nie -
649 98/P/BDG/2018 18.12.2018 Krajowa Szkola Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej Lecha Kaczyńskiego NIP:5250006124 Usługa szkoleniowa. 19.09.2018 17.12.2018 1 980,00 zł nie -
650 98/P/BDG/2018 18.12.2018 Krajowa Szkola Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej Lecha Kaczyńskiego NIP:5250006124 Usługa szkoleniowa. 19.09.2018 17.12.2018 841,50 zł nie -
651 28994 31.12.2018 Naikowa i Akademicka Sieć Komputerowa NIP: 5210417157 Świadczenie usługi bezpieczny hosting wraz z cyklicznymi usługami bezpieczeństwa. 31.12.2018 31.12.2019 794 118,75 zł nie -
652 Umowa wykonawcz 7 do umowy ramowej 2017/5/komputery 20.12.2018 Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o. NIP:9291857884 Dostawa monitorów 20.12.2018 20.12.2018 6 341,88 zł nie -
653 Umowa wykonawcz 8 do umowy ramowej 2017/5/komputery 20.12.2018 Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o. NIP:9291857884 Dostawa monitorów 20.12.2018 20.12.2018 34 880,34 zł nie -
654 108/2018 27.12.2018 Ambasada Rzeczypospolitej Polskiei w Wiedniu Opłata za hotel. 17.12.2018 18.12.2018 1 264,37 zł nie -
655 47/BM/MC/18, 49/BM/MC/2018 27.12.2018 LAVA GROUP S.C. NIP: 9512159257 Zakup artykułów promocyjnych. 27.12.2018 27.12.2018 8 238,54 zł nie -
656 184/P/BDG/2018 20.12.2018 Ton Color Serwis P.P.Karwowscy sp.j. NIP: 9731019639 Zakup artykułów czyszczących. 28.12.2018 28.12.2018 6 039,30 zł nie -
657 24/DRUC/MC/2018 19.12.2018 JetBrains S.R.O. Praga Zakup 9 szt. licencji do programu Intellij IDEA. 23.12.2018 23.12.2018 23 660,10 zł nie -
658 20/U/BDG/2018 19.12.2018 EL-BUD Andrzej Dąbrowski NIP: 1130985905 Usługi remontowe. 19.12.2018 27.02.2019 93 950,00 zł nie -
659 24/U/BDG/2018 21.12.2018 Firma Usługowa Trager Grzegorz Klecha NIP: 6342549241 Świadczenie usług przeprowadzkowo-transportowych. 21.12.2018 20.12.2019 49 200,00 zł nie -
660 15/DSP/NASK/2018 30.11.2018 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa NIP: 5210417157 Usługi telekomunikacyjne, telefonia VOLP. 30.11.2018 31-12-2018 57 635,97 zł nie -
661 25/U/BDG/2018 19.12.2018 AMATIK Krystian Poradowski NIP: 6612149908 Kompleksowa konserwacja i bieżące naprawy instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej w 2019 roku w budynku MC przy ul.Królweskiej 27. 01.01.2019 31.12.2019 36 900,00 zł nie -
662 23/U/BDG/2018 18.12.2018 CenterMed Warszawa Sp. z o.o. NIP: 7010318167 Świadczenie usług medycyny pracy. 01.01.2019 31.12.2020 45 819,00 zł nie -
663 10/BAiPS/20/MC/PN/2018 14.12.2018 Gartner Poland Sp. z o.o. NIP: 5252598376 Świadczenie eksperckich usług informatycznych. 01.01.2019 31.12.2019 879 448,77 zł nie -
664 230651/007/2/18 28.12.2018 Miejskie Przedsiembiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna NIP: 5250005662 Dostawa wody i odbiór ścieków z budynku przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie w latach 2019-2022 01.01.2019 31.12.2022 172 000,00 zł tak -
665 26/U/BDG/2018 21.12.2018 Ewa Łepkowska EL-Service Instalacje Elektryczne NIP: 1132568229 Usługa kompleksowej konserwacji i bieżących napraw instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie 01.01.2019 31.12.2019 51 180,40 zł nie -
666 46/BM/MC/18 21.12.2018 Makowicz Katarzyna NIP: 8262201620 Usługa wykonania filmu promocyjnego. 21.12.2018 23.02.2019 28 905,00 zł nie -


 

Materiały

Rejestr umów-zamówień
20181231​_Rejestr​_umów-zamowień​_finansowanych​_z​_budżetu​_2018​_roku​_na​_BIP.pdf 0.90MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
16.01.2019 16:03 Tadeusz Płaczkiewicz
Pierwsza publikacja:
16.01.2019 16:03 Tadeusz Płaczkiewicz