Rejestr umów/zamówień finansowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji w 2015r.

Lp. 

Nr umowy/
zamówienia

Data
zawarcia
Kontrahent Przedmiot 
Termin realizacji
od dnia do dnia
Wartość Współfinan- -sowanie
ze
środków
UE
1 1/DAP/2015 2015-01-02 Marek Naglewski  Świadczenie usług doradztwa i wsparcia w obszarze spraw wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne 2015-01-02 2015-12-30 48 000,00 zł nie
2 60/AUDYTEL/MAC/PN/14 2015-01-08 Audytel S.A. 
NIP: 7792169697 
Organizacja i przeprowadzenie warsztatów tematycznych związanych z obsługą inwestycyjną projektów szerokopasmowych dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców lub organizacji zrzeszających przedsiębiorców 2015-01-08 2015-10-08 1 785 000,00 zł EFRR POIG 2007-2013 8.3. Projekt systemowy - działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu
3 1/BM/MAC/15 2015-01-09 Summa Linguae SA
NIP: 9452165721
Zakup usług tłumaczeń pisemnych i ustnych oraz weryfikacja tłumaczeń pisemnych na potrzeby MAiC na rok 2015 2015-01-09 2015-12-31 68 686,49 zł nie
4 47/BDG/2014 2015-01-16 Bazarnik Sp. z o.o.
NIP: 5252482857
Wykonanie wizytówek oraz pieczęci i stempli na potrzeby komórek organizacyjnych MAC 2015-01-16 2015-12-31 15 375,00 zł nie
5 82/Arkuszowa Drukarnia Offsetowa/MAC/PN/14 2015-01-23 Arkuszowa Drukarnia Offsetowa
Sp. z o.o.
NIP: 5252252117
Druk i dostawa 145 000 ulotek informacyjnych 2015-01-23 2015-01-28 23 185,50 zł nie
6 1/DSI/2015  2015-01-29 Fundacja ePaństwo
NIP: 1231216692
Usługa wdrożenia platformy CKAN na potrzeby systemu CRIP oraz usługi hostingu, utrzymania i konserwacji tego systemu 2015-01-29 2016-12-31 113 600,00 zł nie
7 1/DUSKŻiZK/2015 2015-01-30 CBJB Sp. z o.o.
NIP: 9482600127
Przygotowanie filmu edukacyjnego dot. nieuzasadnionego wykorzystywania Numeru Alarmowego 112 przez osoby wykorzystujące ten numer do tzw. telefonów "złośliwych i fałszywych"  2015-01-30 2015-02-06 9 999,00 zł nie
8 1/BDG/15 2015-02-02 AMAD Sp. z o.o.
NIP: 1181932126
Zakup i dostawa materiałów kancelaryjno-biurowych 2015-02-02 2015-12-31 122 901,21 zł nie
9 2/DUSKŻiZK/2015 2015-02-04 SAD Sp. z o.o.
NIP: 5540232136
Dostawa odtwarzaczy multimedialnych 2015-02-04 2015-02-06 21 896,00 zł nie
10 89/InforPL/MAC/PN/14 2015-02-05 Infor PL S.A.
NIP: 1180093066 
Publikacja ogłoszeń w prasie branżowej  2015-02-05 2015-11-30 48 092,00 zł EFS POKL 2007-2013 Pomoc Techniczna,
projekt systemowy „Dobre prawo sprawne rządzenie”, projekt systemowy „Systemowe
wsparcie procesów zarządzania w JST”
11 3/DUSKŻiZK/2015 2015-02-09 KONTEL Sp. z o.o. Sp. k.
NIP: 5210127034
Zakup zestawu do wideokonferencji dla Centrum Technicznego Systemu Powiadamiania Ratunkowego  2015-02-09 2015-03-09 68 700,42 zł nie
12 3/Z/DI/2015 2015-02-18 Tomasz Jeruzalski   Usługi o charakterze eksperckim w zakresie doradztwa i wsparcia w celu wdrożenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) w Polsce w obszarze e.ID, w szczególności w zakresie wdrożenia, rozwoju i integracji jednolitego narzędzia do uwierzytelniania i identyfikacji w zdefiniowanych profilach bezpieczeństwa systemów zawierających dane osobowe  2015-01-01 2015-06-30 19 250,00 zł nie
13 4/Z/DI/2015 2015-02-18 Daniel Wachnik  Usługi o charakterze eksperckim w zakresie doradztwa i wsparcia, na rzecz wdrożenia w Polsce rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) w Polsce w obszarze e.ID, w szczególności w zakresie doradztwa i wsparcia, w obszarze spraw wynikających z uwarunkowań technologicznych rozwoju i integracji z innymi systemami jednolitych narzędzi identyfikacji i uwierzytelniania w systemach teleinformatycznych administracji publicznej 2015-01-01 2015-06-30 19 250,00 zł nie
14 DAP/2/2015 2015-02-20 Robert Paweł Puchała
NetRo - Usługi Informatyczne
NIP: 7393365646
Świadczenie usługi w zakresie transkrypcji nagrań z posiedzeń Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego 2015-02-20 2015-12-31 4 500,00 zł nie
15 2/DSI/2015 2015-02-27 Kajetan Wojsyk   Opracowanie analiz o charakterze eksperckim dot. zakresu merytorycznego e-Podręcznika obejm. wdrażanie i świadczenie e-usług publicznych oraz przygotowanie na tej podstawie treści e-podręcznika 2015-02-27 2015-05-29 12 000,00 zł nie
16 1/INFOSTRATEGIA/MAC/UW-UR/15 2015-03-02 Konsorcjum: InfoStrategia
Andrzej Szczerba i Wspólnicy s.j.
NIP: 6772227669;
Wardyński i Wspólnicy sp.k.
NIP: 5260107832;
ASAP 24 s.c.
Grzegorz Pośpieszczyk i Marcin Stachura
NIP: 1181943176
Wykonanie ekspertyzy na podstawie weryfikacji dokumentacji projektu Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej oraz świadczenie usług wsparcia merytorycznego 2015-03-02 2015-09-30 59 962,50 zł EFRR POIG 2007-2013 8.3. Projekt systemowy - działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu
17 2/Z/DI/2015 2015-03-05 Marek Ujejski  Usługi o charakterze eksperckim w zakresie doradztwa i wsparcia, na rzecz wdrożenia w Polsce rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) w Polsce w obszarze e.ID, w szczególności w zakresie doradztwa i wsparcia, w obszarze spraw wynikających z uwarunkowań prawnych i organizacyjnych rozwoju i integracji z innymi systemami jednolitych narzędzi identyfikacji i uwierzytelniania w systemach teleinformatycznych administracji publicznej 2015-01-01 2015-06-30 19 250,00 zł nie
18 3/BDG/2015 2015-03-09 Poczta Polska S.A.
NIP: 5250007313
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym 2015-04-01 2015-05-31 40 000,00 zł nie
19 87/4PI/MAC/PN/14 2015-03-09 4 pi Sp. z o.o.
NIP: 1132282349 
Świadczenie usług doradczych w zakresie przygotowania i zarządzania realizacją projektu pn.: Wybór przedsiębiorcy telekomunikacyjnego (tzw. Superoperatora) oraz zawarcie z nim umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych zapewnia połączenie centrów powiadamiania ratunkowego (CPR) z publiczną siecią telekomunikacyjną 2015-03-09 2016-03-31 177 675,96 zł nie
20 2/BDG/2015 2015-03-10 KONTEL Sp. z o.o. Sp. k.
NIP: 5210127034
Zakup sprzętu audio umożliwiającego rejestrację wystąpień w MAC przez dziennikarzy 2015-03-10 2015-03-17 10 865,82 zł nie
21 22/BM/MAC/15     2015-03-24 Ewa Wojdyr  Tłumaczenie języka migowego na spotkaniu dotyczącym udogodnień dla osób niepełnosprawnych w telekomunikacji  2015-03-24 2015-03-24 200,00 zł nie
22 4/BDG/2015 2015-03-26 Biuro Obsługi Budownictwa
Żyłowski Piotr
NIP: 5341074321
Wykonanie dokumentacji (przedmiaru, kosztorysu oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót remontowych-budowlanych) dla zadania polegającego na remoncie zachodniego skrzydła budynku (siedziby MAC) 2015-03-26 2015-03-26 30 750,00 zł nie
23 5/BDG/2015 2015-03-27 UPC Polska Sp. z o.o.
NIP: 5262461791
Świadczenie usługi telewizji kablowej 2015-03-27 2017-03-27 33 600,00 zł nie
24 4/DSI/2015 2015-04-02 Joanna Jasiewicz  Przygotowanie ramowego katalogu kompetencji cyfrowych w ujęciu relacyjnym z uwzględnieniem dorobku istniejących polskich i zagranicznych ujęć kompetencji cyfrowych  2015-04-02 2015-04-20 10 000,00 zł nie
25 6/BDG/2015 2015-04-02 MLJ PROJEKT
Lidia Maleńczyk
NIP: 4960119481
Wykonanie dokumentacji technicznej, obejmującej bilans mocy oraz schemat zasilania budynku stanowiacego siedzibę MAC, z uwzględnieniem dokumentacji projektowej instalacji elektrycznej, oświetleniowej oraz IT, związanej z planowaną przebudową zachodniego skrzydła budynku (siedziby MAC) 2015-04-02 2015-04-30 14 145,00 zł nie
26 5/Z/DI/2015 2015-04-07  Andrzej Sobczak  Usługi o charakterze eksperckim z zakresu zastosowania architektury korporacyjnej w administracji publicznej, w tym wyznaczania celów i oceny realizacji zadań z obszaru architektury korporacyjnej resortu oraz państwa, budowy struktury pozwalającej na efektywne zarządzanie architekturą korporacyjną, zarządzania cyklem życia produktów  architektury korporacyjnej  2015-04-07 2015-12-31 21 000,00 zł nie
27 DAP/5/2015 2015-04-09 WPG S.A.
NIP: 9512281596
Projekt i wykonanie odznaki honorowej pod roboczą nazwą Za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego 2015-04-09 2015-07-30 89 224,40 zł nie
28 6/DUSKŻiZK/2015 2015-04-10 Orange Polska S.A.
NIP: 5260250995
Usługa przesyłu danych między CPD MF a KWP w Radomiu - dzierżawa łącza 2Gbit/s 2016-04-10 2016-04-15 106 272,00 zł nie
29 4/DAP/2015 2015-04-10 Dom Pracy Twórczej
"Rejmontówka"
NIP: 8210014805
Wynajem sali konferencyjnej wraz z wyposażeniem oraz przewóz osób 2015-04-13 2015-04-15 12 000,00 zł nie
30 2/INFOSTRATEGIA/MAC/UW-UR/15 2015-04-14 Konsorcjum: InfoStrategia
Andrzej Szczerba i Wspólnicy s.j.
NIP: 6772227669;
Wardyński i Wspólnicy sp.k.
NIP: 5260107832;
ASAP 24 s.c.
Grzegorz Pośpieszczyk i Marcin Stachura
NIP: 1181943176
Wykonanie ekspertyzy w zakresie analizy alternatywnych możliwości operowania Regionalnymi Sieciami Szerokopasmowymi w Polsce Wschodniej pod kątem zgodności z decyzją notyfikującą KE pomoc publiczną dla SSPW oraz wykonanie ekspertyzy w zakresie analizy i przestawienia różnych możliwości podłączenia się beneficjentów „ostatniej mili” do sieci SSPW 2015-04-14 2015-04-28 27 675,00 zł EFRR POIG 2007-2013 8.3. Projekt systemowy - działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu
31 7/DUSKŻiZK/2015 2015-04-15  Stowarzyszenie "Ruch Wspólnot Obronnych"
NIP: 5262654159 
Organizacja szkolenia obronnego  2015-04-14 2015-04-15 45 000,00 zł nie
32 4/CRYPTOTECH/MAC/PN/15 2015-04-16 CryptoTech Sp. z o.o.
NIP: 6772182381 
Dostawa kart chipowych przeznaczonych dla obsługi technicznej systemu powiadamiania ratunkowego w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz w Centrach Powiadamiania Ratunkowego 2015-04-16 2015-05-07 68 977,50 zł nie
33 4/MICROSYSTEM GROUP/MAC/PN/15 2015-04-16 MICROSYSTEM-GROUP Andrzej Synejko, Joanna Synejko Sp.J.
NIP: 5211007177 
Dostawa akcesoriów komputerowych przeznaczonychdla obsługi technicznej systemu powiadamiania ratunkowego w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz w Centrach Powiadamiania Ratunkowego 2015-04-16 2015-04-27 10 799,45 zł nie
34 3/DSI/2015 2015-04-17 Centrum Nauki Kopernik
NIP: 7010025169
Wynajem 2 sal konferencyjnych i sali kawiarnia w związku z organizacją konferencji „Europejski rynek cyfrowy: umiejętności, gospodarka, praca” 2015-05-13 2015-05-14 28 216,20 zł nie
35 8/BDG/2015 2015-04-24 BR Projekt Beata Rusak
NIP: 8261764338
Odbiór dokumentacji technicznej (bilans mocy i schemat zasilania) związanej z instalację elektryczną w budynku (siedzibie MAC) 2015-04-30 2015-05-10 6 027,00 zł nie
36 4/DWRMNIE/2015 2015-04-29  Sławomir Łodziński  Ekspertyza dot. oceny sprawozdań pełnomocników wojewodów do spraw mniejszości narodowych i etnicznych za rok 2014  2015-04-29 2015-09-16 1 000,00 zł nie
37 1/DWRMNIE/2015 2015-05-05 Tomasz Wicherkiewicz  Udział w charakterze członka, w posiedzeniach komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie dotacji na realizację w 2016 r. zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego 2015-05-05 2015-12-15 2 300,00 zł nie
38 2/DWRMNIE/2015 2015-05-05 Bogumiła Berdychowska  Udział w charakterze członka, w posiedzeniach komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie dotacji na realizację w 2016 r. zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego 2015-05-05 2015-12-15 1 000,00 zł nie
39 3/DWRMNIE/2015 2015-05-05 Ewa Michna  Udział w charakterze członka, w posiedzeniach komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie dotacji na realizację w 2016 r. zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego 2015-05-05 2015-12-15 2 500,00 zł nie
40 4/DSI/2015 2015-05-06 Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
NIP: 5261053021
Wynajem sali konferencyjnej w Warszawie przy ul. Zielnej 37 wraz ze sprzętem i obsługą  2015-05-26 2015-05-26 8 683,80 zł nie
41 11/BDG/2015 2015-05-06 Archi-Projekt Szymon Herman
NIP: 7311061042
Wykonanie dokumentacji przedmiaru, kosztorysu oraz specyfikacji wraz z nadzorem autorskim dla zadania polegającego na remoncie zachodniego skrzydła budynku (siedziby MAC) 2015-05-06 do dnia odbioru remontu zachodniego skrzydła budynku (kwiecień 2016) 41 328,00 zł nie
42 11/MOHO/MAC/PN/15 2015-05-06 MOHO Sp. z o.o.
NIP: 5222794279 
Wykonanie i dostawa do siedziby MAC materiałów promocyjnych dotyczących usługi Regionalnego Systemu Ostrzegania 2015-05-06 2015-06-29 101 606,80 zł nie
43 10/BDG/2015 2015-05-08 Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego
Sp. z o.o.
NIP: 5222999194
Przegląd techniczny budynku (siedziby MAC) 2015-05-08 2015-05-31 3 075,00 zł nie
44 9/BDG/2015 2015-05-11 Kupniewski Krzysztof Kupniewski
NIP: 9510053299
Wykonanie ekspertyzy technicznej zawilgocenia fragmentów ścian budynku MAC wraz z właściwą w tym zakresie dokumentacji techniczno-kosztorysowej  2015-05-11 2015-06-08 13 161,00 zł nie
45 7/BDG/2015 2015-05-11 F.U.H „Insekt” Mariusz Szeloch
NIP: 6631061994
Świadczenie usług deratyzacji, dezynsekcji i dezynfekcji 2015-05-13 2016-05-13 4 772,40 zł nie
46 9/DUSKŻiZK/2015 2015-05-12 Złote Skrzydła
Janusz Chwiejczak
NIP: 5371687100
Realizacja filmów promocyjnych RSO 2015-05-12 2015-05-15 43 050,00 zł nie
47 8/DUSKŻiZK/2015 2015-05-19 Orange Polska S.A.
NIP: 5260250995
Dostawa usługi APN na potrzeby pilotażu Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego 2015-05-19 3 m-ce od dnia
aktywacji usługi 
7 923,66 zł nie
48 6/DT/2015 2015-05-20 WALT DISNEY COMPANY
Polska Sp. z o.o.
NIP: 5212927767
Wyemitowanie w programie Disney Channel Polska oraz Disney XD filmu animowanego promującego zasady bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci 2015-06-01 2015-06-20 13 275,39 zł EFRR POIG 2007-2013 oś 7
Projekt systemowy - System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa
49 13/BDG/2015 2015-05-20 Aquick s.c. Marek Tokarski,
Marek Zarański, Tomasz Tetwejer
NIP: 5242511439
Dostawa naturalnej wody źródlanej do siedziby MAC 2015-06-01 2015-09-30 12 712,05 zł nie
50 12/BDG/2015 2015-05-21 Fundacja Widzialni
NIP: 9492129789
Przeprowadzenie szkolenie z podstaw języka migowego 2015-06-01 2015-11-30 6 000,00 zł nie
51 16/BDG/2015 2015-05-22 Ewelina Kruszewska-Żaczek
NIP: 7752304427
Wykonanie prac remontowych w pomieszczeniu Sali konferencyjnej w budynku (siedzibie MAC) 2015-05-22 2015-05-27 12 300,00 zł nie
52 5/BM-MAC/2015  2015-05-22 FUSE BOX Ewa Michalska
NIP: 9491427438
Przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie działań edukacyjno-rekreacyjnych o charakterze cyfrowym w ogrodach KPRM z okazji Dnia Dziecka 2015-05-22 2015-05-31 60 762,00 zł nie
53 5/EVERSYS/MAC/PN/15 2015-05-22 EVERSYS Sp. z o.o.
NIP: 5222980007 
Audyt bezpieczeństwa  i testów penetracyjnych systemów informatycznych Zamawiającego wraz z opracowaniem raportu z wykonanych prac 2015-05-22 2015-12-15 291 676,00 zł nie
54 5/BDG/2015 2015-05-26 ART CLIMASYSTEM
Michał Adkowski
NIP: 1181798900
Dostawa klimatyzatorów stacjonarnych do serwerowni głównej MAC  2015-05-26 2015-06-09 31 057,50 zł nie
55 17/BDG/2015 2015-05-26 Piotr Aleksander Zamiatnin
- Firma Inżynierska Bau
NIP: 7291423191
Odbiór dokumentacji związanej z zadaniem polegającym na remoncie
zachodniego skrzydła budynku stanowiącego siedzibę MAC
2015-06-06 2015-06-20 4 305,00 zł nie
56 18/BDG/2015 2015-05-26 Poczta Polska S.A.
NIP: 5250007313
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym 2015-06-01 2015-12-31 140 000,00 zł nie
57 7/DT/2015 2015-05-27 Polsat Media Biuro Reklamy
Sp. z o.o. sp.k.
NIP: 1132173100
Wyemitowanie w Cartoon Network filmu animowanego promującego zasady bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci  2015-06-15 2015-06-30 8 856,00 zł EFRR POIG 2007-2013 oś 7
Projekt systemowy - System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa
58 14/BDG/2015 2015-05-28 ACCORA Agnieszka Krasowicz
NIP: 5222493537
Dostawa wykładziny dywanowej wraz z jej ułożeniem i montażem oraz demontażem starej wykładziny w budynku MAC 2015-05-28 2015-05-29 18 134,73 zł nie
59 15/BDG/2015 2015-05-29 Politechnika Łódzka
NIP: 7270021895
Wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej stropów oraz wskazanych ścian nośnych i działowych w budynku (siedzibie MAC) 2015-05-29 2015-06-19 17 835,00 zł nie
60 1/2015/BE/DKFE 2015-05-29 Biznes Edukator Sp. z o.o.
NIP: 9512105132
Szkolenie Zamykanie perspektywy 2007-2013 oraz Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwa teleinformatycznego 2015-06-08 2015-06-09 21 500,00 zł EFRR POIG 2007-2013
Pomoc Techniczna
61 9/APIUS/MAC/PN/15 2015-06-10 APIUS Technologies Sp. z o.o.
NIP: 9452155088
Dostawa, instalacja i konfiguracja routerów BGP oraz przeprowadzenie powdrożeniowego autorskiego szkolenia  2015-06-10 2015-10-31 135 300,00 zł nie
62 20/BDG/2015 2015-06-11 ACT-ee Anna Brodecka
NIP: 9521177214
Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku (siedziby MAC) 2015-06-11 2015-06-14 1 340,70 zł nie
63 26/BM-MAC/15 2015-06-12  Anna Tatar  Przeprowadzenie szkolenia dla pełnomocników wojewodów ds. mniejszości narodowych i etnicznych 2015-06-15 2015-06-15 201,00 zł nie
64 27/BM-MAC/15 2015-06-12 Jacek Purski  Przeprowadzenie szkolenia dla pełnomocników wojewodów ds. mniejszości narodowych i etnicznych 2015-06-15 2015-06-15 402,00 zł nie
65 28/BM-MAC/15 2015-06-12 Małgorzata Matecka  Przeprowadzenie szkolenia dla pełnomocników wojewodów ds. mniejszości narodowych i etnicznych 2015-06-15 2015-06-15 248,00 zł nie
66 29/BM-MAC/15 2015-06-12  Beata Machul-Telus   Przeprowadzenie szkolenia dla pełnomocników wojewodów ds. mniejszości narodowych i etnicznych 2015-06-15 2015-06-16 1 464,00 zł nie
67 30/BM-MAC/15 2015-06-12 Joanna  Talewicz-Kwiatkowska  Przeprowadzenie szkolenia dla pełnomocników wojewodów ds. mniejszości narodowych i etnicznych 2015-06-15 2015-06-16 2 114,00 zł nie
68 19/BDG/2015 2015-06-16 IT MEDIA S.C. Jacek Chojnowski, Andrzej Perzanowski
NIP: 5242365558
Zakup licencji na oprogramowanie Adobe Creative Suite 2015-06-16 2015-06-23 8 188,11 zł nie
69 1/ORANGE/MAC/PN/15 2015-06-16 Orange Polska S.A.
NIP: 5260250995
Świadczenie usługi APN na potrzeby terminali mobilnych i urządzeń GPS Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) 2015-06-16 12 miesięcy od dnia aktywacji usługi 62 559,01 zł nie
70 5/DWRMNIE/2015 2015-06-17 JSK Internet Jacek Baranowski
NIP: 1131933276
Migracja treści z serwisu www.jezyki-mniejszosci.pl 2015-06-17 2015-07-01 2 460,00 zł nie
71 21/BDG/2015 2015-06-18 Sylwester Zieliński NETANEX
NIP: 5212036732
Wykonanie dokumentacji projektowej, związanej z remontem zachodniego skrzydła budynku (siedziby MAC) wraz z nadzorem autorskim 2015-06-18 2017-12-31 10 578,00 zł nie
72 5/DSI/2015 2015-06-22 Politechnika Wrocławska
NIP: 8960005851
Adaptacja raportów dla potrzeb osób niepełnosprawnych 2015-06-22 2015-07-15 17 293,80 zł nie
73 7/DSI/2015 2015-06-23 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK)
NIP: 5210417157
Przygotowanie ekspertyzy dotyczącej rekomendowanego, optymalnego, strategicznego modelu służącego organizacji systemu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w Polsce, w tym potrzeby nowych rozwiązań prawnych 2015-06-23 2015-09-30 73 800,00 zł nie
74 6/DSI/2015 2015-06-23 BIOSTAT Katarzyna Tkocz-Wolny
NIP: 6421575043
Przygotowanie opracowania nt. sytuacji komórek IT centralnej administracji rządowej w 2014 r. 2015-06-23 2015-07-14 5 977,00 zł EFS POKL 2007-2013 5.1
Projekt systemowy - Nowoczesne kadry polskiej teleinformatyki administracji publicznej – narzędzia wymiany doświadczeń i podnoszenia kompetencji
75 10/APIUIS/PN/15 2015-06-26 APIUS Technologies Sp. z o.o.
NIP: 9452155088
Dostawa oprogramowania do zarządzania bezpieczeństwem sieci LAN i WLAN  2015-06-26 2015-07-01 60 270,00 zł nie
76 22/BDG/2015 2015-06-29 MLJ PROJEKT
Lidia Maleńczyk
NIP: 4960119481
Odbiór dokumentacji projektowej, związanej z remontem zachodniego skrzydła budynku (siedziby MAC) 2015-06-29 2015-07-10 7 380,00 zł nie
77 1/FORTECH/MAC/2015 2015-06-30 Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe FORTECH sp. z o.o.
NIP: 6770050971
Usługi serwisowe i konserwacyjne systemów logistycznych: Ft-PŁACE, Ft-KADRY, Ft-FK i Ft-ST 2015-07-01 2015-12-31 36 531,00 zł nie
78 2/2015/RB/DKFE 2015-07-01 Piotr Mikuć RedBrujah
NIP: 5372295098
Zrealizowanie trzech filmów promocyjnych poświęconych zagadnieniom eliminacji wykluczenia cyfrowego 2015-07-01 2015-08-01 47 970,00 zł EFRR POIG 2007-2013
Pomoc Techniczna
79 10/DUSKŻiZK/15 2015-07-01 Polska Wytwórnia
Papierów Wartościowych S.A.
NIP: 5250001090
Wykonanie kart kryptograficznych 2015-07-01 2015-07-18 10 327,08 zł nie
80 12/DUSKŻiZK/2015 2015-07-01 FUSE BOX Ewa Michalska
NIP: 9491427438
Przygotowanie i przeprowadzenie działań edukacyjnych i promocyjnych pod hasłem "Bądź bezpieczny w wakacje z RSO" przy głównych wejściach na plaże w miejscowościach polskiego wybrzeża Bałtyku 2015-07-01 2015-07-26 104 550,00 zł nie
81 14/AUDMAX/MAC/PN/15 2015-07-01 AUDMAX Błażej Biliński
NIP: 6931210116 
Wykonanie usługi audytu zewnętrznego działań zrealizowanych w ramach Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2014-2015, działań zrealizowanych w ramach projektu systemowego „Dobre prawo – sprawne rządzenie”  w okresie od 1 lipca 2014 r. do 31 lipca 2015 r. oraz działań zrealizowanych w ramach projektu systemowego „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST”  w okresie od 01 września 2014 r. do 30 września 2015 r. 2015-07-01 2015-10-31 15 990,00 zł EFS POKL 2007-2013 Pomoc Techniczna,
projekt systemowy „Dobre prawo sprawne rządzenie”, projekt systemowy „Systemowe
wsparcie procesów zarządzania w JST”
82 23/BDG/15 2015-07-08 Ensalta Sp. z o.o.
NIP: 6772337300
Usługa oddania do użytkowania UPS 2015-07-08 2016-07-08 17 712,00 zł nie
83 1/DPO/2015 2015-07-15 GRAVART Agnieszka Orłowska
NIP: 5251019962
Wykonanie i dostarczenie odznak honorowych "Zasłużony dla łączności" 2015-07-15 2015-09-15 11 439,00 zł nie
84 8/TRANSITION/MAC/PN/15 2015-07-15 Transition Technologies S.A.
NIP: 5260213586 
Dostawa specjalistycznego oprogramowania informatycznego dla obsługi technicznej systemu powiadamiania ratunkowego - oprogramowanie audytowe i zarządcze 2015-07-15 2015-07-27 223 593,09 zł nie
85 25/BDG/15 2015-07-20 Polityka INFO Sp. z o.o.
NIP: 7010211883
Zakup usług dostępu do analiz bazy wiedzy - Polityka Insight 2015-07-20 2016-07-20 39 852,00 zł nie
86 24/BDG/15 2015-07-20 Zbigniew Kocon GEOS
NIP: 5211069712
Mapa do celów projektowych dla siedziby MAC 2015-07-20 2015-08-19 1 230,00 zł nie
87 - 2015-07-21 Polkomtel Sp. z o.o.
NIP: 5271037727
Świadczenie usług telekomunikacyjnych mobilnego transferu danych 2015-07-21 2016-08-01 649,44 zł nie
88 9/DT/2015 2015-07-22 Fundacja Integracja
NIP: 5242324281
Wydruk, zainsertowanie wydrukowanych ulotek w Magazynie "Integracja" oraz dystrybucja Magazynu wraz z zainsertowanymi ulotkami 2015-07-22 2015-12-22 34 095,60 zł nie
89 13-1/SYSTEM-GRAF/MAC/PN/15 2015-07-28 System-Graf Drukarnia Agencja Reklamowo-Wydawnicza
Janusz Laskowski
NIP: 7120084859 
Opracowanie formy graficznej i wydruk 50 000 szt broszurek dotyczących bezpiecznego dzieci w sieci 2015-07-28 2015-08-03 9 717,00 zł EFRR POIG 2007-2013 oś 7
Projekt systemowy - System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa
90 13-2/SYSTEM-GRAF/MAC/PN/15 2015-07-28 System-Graf Drukarnia Agencja Reklamowo-Wydawnicza
Janusz Laskowski
NIP: 7120084859 
Wydruk 5 000 szt materiału dla nauczycieli dotyczącego zasad bezpiecznego korzystania z Internetu oraz ochrony prywatności i danych osobowych  2015-07-28 2015-08-03 15 252,00 zł EFRR POIG 2007-2013 oś 7
Projekt systemowy - System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa
91 13-3/SYSTEM-GRAF/MAC/PN/15 2015-07-28 System-Graf Drukarnia Agencja Reklamowo-Wydawnicza
Janusz Laskowski
NIP: 7120084859 
Wydruk i dystrybucja w kopercie Kodeksu Dobrych Praktyk i Listu intencyjnego Ministra Administracji i Cyfryzacji do Jednostek Samorządu Terytorialnego 2015-07-28 2015-08-08 24 108,00 zł EFRR POIG 2007-2013 8.3. Projekt systemowy - działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu
92 1/DRKL/2015 2015-07-30 DESIGNER
Marek Drobot i Wspólnik Sp. J.
NIP: 8133312122 
Usługa przygotowania do druku, druk oraz dostarczenie materiałów informacyjnych dot. Działania 5.2 POKL 2015-07-30 2015-08-31 3 717,18 zł EFS POKL 2007-2013 Pomoc Techniczna
93 3/ITTI/MAC/UW-UR/15  2015-08-06 Konsorcjum:
VAULT Sp. z o.o.
NIP: 6792945528;
ITTI Sp. z o.o.
NIP: 7811019801
Wykonanie ekspertyzy wraz z rekomendacjami dotyczącej kalkulacji kosztów i możliwości modernizacji wszystkich budynków wielorodzinnych wybudowanych w Polsce do standardów wynikających z rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r., Nr 75, poz.690 z późn. zm.) w zakresie instalacji telekomunikacyjnej, zgodnie z działem IV rozdziałem 8a tegoż rozporządzenia 2015-08-06 2015-09-15            30 996,00 zł EFRR POIG 2007-2013 8.3. Projekt systemowy - działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu
94 27/BDG/2015 2015-08-07 Bohdan Denysenko PRO-MEBEL
NIP: 1130545626
Dostawa i montaż szaf wnękowych w salach konferencyjnych w budynku MAC 2015-08-07 2015-09-07 26 772,18 zł nie
95 6/P/DI/2015 2015-08-07 DreamSoft Grzegorz Samborski
NIP: 1250810120
Zakup 2 licencji na oprogramowanie XMLSpy firmy Adobe 2015-08-07 2015-08-10 8 039,10 zł nie
96 1/DT/2015 2015-08-07 Instytut Łączności Państwowy Instytut Badawczy
NIP: 5250009312
Świadczenie usług eksperckiego wsparcia i doradztwa w zakresie spraw związanych z zarządzaniem widmem radiowym, pozostających w kompetencjach Ministra 2015-08-07 2015-12-11 135 347,88 zł nie
97 29/BDG/2015 2015-08-13 Ad Roi Sylwia Waniek
NIP: 9211970361
Przygotowanie projektu graficznego banerów oraz wykonanie banerów, folii reklamowej oraz instalacji oświetleniowej 2015-08-13 2015-09-02 41 032,80 zł nie
98 28/BDG/2015 2015-08-13 Włodzimierz Staniszewski SUN
NIP: 1130098156
Remont sufitu w pomieszczeniu biurowym w budynku (siedzibie MAC) 2015-08-13 2015-08-14 6 088,50 zł nie
99 15/INFOSTRATEGIA/MAC/PN/15 2015-08-13 Konsorcjum: Infostrategia
Andrzej Szczerba i Wspólnicy Sp. J.
NIP: 6772227669;
Infostrategia Sp. z o.o.
NIP: 6751488525;
Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych
NIP: 1132864809
Wykonanie badania oraz przygotowanie opartej na jego wynikach ekspertyzy dotyczącej wpływu rozwoju internetu szerokopasmowego na społeczeństwo i gospodarkę w Polsce w ramach Projektu systemowego - działanie na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do internetu 2015-08-13 2015-12-31 340 710,00 zł EFRR POIG 2007-2013 8.3. Projekt systemowy - działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu
100 35/BM/2015 2015-08-14 Apexnet Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
NIP: 7010371279
Szkolenie dla czlonków Międzyresortowej Komisji Orzekającej 2015-09-03 2015-09-04 19 500,00 zł nie
101 17/L2-Language Consulting/MAC/PN/15 2015-08-14  L2-Language Consulting Sp. z o.o.
NIP: 5213005596  
Przeprowadzenie kursów języka angielskiego i francuskiego dla pracowników MAiC zaangażowanych we wdrażanie POIG 2015-08-21 2015-12-15 75 480,00 zł EFRR POIG 2007-2013
Pomoc Techniczna
102 26/BDG/15 2015-08-19 Orange Polska S.A.
NIP: 5260250995
Świadczenie usług dostępu do sieci Internet w budynku biurowym (siedziby MAC) 2015-08-19 2017-09-30 40 422,40 zł nie
103 36/BM/MAC/15 2015-08-24 ARTPRESS Wojciech Kasprzycki
NIP: 8181476330
Przygotowanie trzech filmów edukacyjno-informacyjnych 2015-08-24 2015-09-09 36 900,00 zł nie
104 9/DSI/2015 2015-08-25 Uniwersytet Warszawski
NIP: 5250011266
Wynajem sal konferencyjnych oraz foyer w siedzibie Biblioteki Uniwersyteckiej wraz z wyposażeniem 2015-09-30 2015-09-30 12 730,50 zł nie
105 30/BDG/2015 2015-08-25 MALIBU PC - R. Bujalski, W. Dejer i R. Maciak Spółka Jawna
NIP: 5272262484
Dostawa tabletów i komputerów osobistych typu Ultrabook wraz z oprogramowaniem 2015-08-25 2015-09-08 110 940,00 zł nie
106 - 2015-08-26 Orange Polska S.A.
NIP: 5260250995
Świadczenie usług telekomunikacyjnych w mobilnej sieci 2015-08-26 2016-08-26 708,48 zł nie
107 15/DUSKŻiZK/2015 2015-08-27 FUSE BOX Ewa Michalska
NIP: 9491427438
Przygotowanie działań edukacyjnych i promocyjnych dotyczących RSO podczas festynu "Lato w mieście - bezpieczny powrót do szkoły" 2015-08-28 2015-08-28 4 790,85 zł nie
108 31/BDG/2015 2015-08-28 Kupniewski Krzysztof Kupniewski
NIP: 9510053299
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania "Remont zachodniego skrzydła (siedziby MC)" 2015-08-28 do odb. prac obj. umową 20/JANSAN/MAC/PN/15 88 560,00 zł nie
109 20/JANSAN/MAC/PN/15 2015-08-28 Zakład Remontowo-Budowlany "JANSAN" Jerzy Janusz
NIP: 5220050557
Remont zachodniego skrzydła budynku (siedziby MC) 2015-08-28 219 dni od przekazania terenu robót
(kwiecień 2016)
6 608 225,34 zł nie
110 19-2/PracowniaReklamy/PN/15 2015-08-31 Halina Zaleńska
Pracownia Reklamy „AD”
NIP: 677 0001808 
Wykonanie i dostawa artykułów promocyjnych związanych z realizacją Projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa (SIPS) 2015-08-31 2015-09-20 30 504,00 zł EFRR POIG 2007-2013 oś 7
Projekt systemowy - System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa
111 19-3/PracowniaReklamy/PN/15 2015-08-31 Halina Zaleńska
Pracownia Reklamy „AD”
NIP: 677 0001808 
Wykonanie i dostawa artykułów promocyjnych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2015-08-31 2015-09-18 79 950,00 zł EFRR POIG 2007-2013
Pomoc Techniczna
112 19-1/MOHO/PN/15 2015-08-31 MOHO Sp. z o.o.
NIP: 5222794279 
Wykonanie i dostawa materiałów reklamowych, promujących Regionalny System Ostrzegania  2015-08-31 2015-09-08 31 379,10 zł nie
113 10/DT/2015 2015-09-01 WALT DISNEY COMPANY
Polska Sp. z o.o.
NIP: 5212927767
Wyemitowanie w programie Disney Channel Polska i Disney XD filmu animowanego promującego zasady bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci  2015-07-09 2015-10-02 41 827,38 zł EFRR POIG 2007-2013 oś 7
Projekt systemowy - System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa
114 6/BM/MAC/PN/15 2015-09-02 Pałac Żelechów Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe Dorota Podolak
NIP: 1230187801
Wynajem sal konferencyjnych wraz z wyposażeniem  2015-09-09 2015-09-10 16 697,25 zł nie
115 4/ITTI/MAC/UW-UR/15  2015-09-02 Konsorcjum:
VAULT Sp. z o.o.
NIP: 6792945528;
ITTI Sp. z o.o.
NIP: 7811019801
Świadczenie usług doradczych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w związku z realizacją projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 2015-09-02 2015-11-30 165 600,00 zł EFRR POIG 2007-2013 8.3. Projekt systemowy - działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu
116 21/Drukarnia Biały Kruk/PN/15 2015-09-04 Drukarnia Biały Kruk Milewscy Spółka Jawna
NIP: 9661880652 
Skład, druk i kolportaż publikacji oraz sporządzenie i dostarczenie postaci elektronicznej dostępnej dla osób niepełnosprawnych, publikacji pod nazwą „Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2015” 2015-09-04 2015-10-24 20 401,50 zł nie
117 7/P/DI/2015 2015-09-07 Combidata Poland Sp. z o.o.
NIP: 5850007327
Przygotowanie w pełnym zakresie produkcyjnym, spotu reklamującego usługę profil zaufany spełniającego standardy TVP, TVN oraz Telewizji Polsat 2015-09-07 2015-09-28 11 685,00 zł nie
118 23/CeDIZ/MAC/PN/15 2015-09-07 Centrum Doradztwa w Informatyce i Zarządzaniu Sp. z o.o.
NIP: 6762375782 
Przygotowanie opracowania Jednolite systemy informacyjne państwa w doświadczeniach państw Unii Europejskiej 2015-09-07 2015-10-14 14 391,00 zł EFS POKL 2007-2013 5.1
Projekt systemowy - Nowoczesne kadry polskiej teleinformatyki administracji publicznej – narzędzia wymiany doświadczeń i podnoszenia kompetencji
119 25/DANAE/MAC/PN/15 2015-09-07 Danae Sp. z o.o.
NIP: 8212640180
Przeprowadzenie badania omnibusowego pt.:"Opinia na temat funkcjonowania urzędów w Polsce" 2015-09-07 2015-10-17 5 100,00 zł EFS POKL 2007-2013 Pomoc Techniczna
120 22/Partner Poligrafia/MAC/PN/15 2015-09-10 Partner Poligrafia Andrzej Kardasz
NIP: 5422036655 
Wydrukowanie prac końcowych studiów podyplomowych organizowanych w ramach projektu Nowoczesne kadry polskiej teleinformatyki administracji publicznej - narzędzia wymiany doświadczeń i podnoszenia kompetencji 2015-09-10 2015-10-10 7 465,00 zł EFS POKL 2007-2013 5.1
Projekt systemowy - Nowoczesne kadry polskiej teleinformatyki administracji publicznej – narzędzia wymiany doświadczeń i podnoszenia kompetencji
121 12/P/DI/2015 2015-09-14 Polsat Media Biuro Reklamy
Sp. z o.o. sp.k.
NIP: 1132173100
Wyemitowanie na antenie stacji telewizyjnych Polsat Cafe, Polsat News, ATM Rozrywka, Stopklatka TV oraz Szóstka, spotu pt. "profil zaufany" 2015-09-21 2015-09-30 87 822,00 zł nie
122 33/KDK/MAC/PN/15 2015-09-14 KDK Sp. z o.o.
NIP: 5262837167 
Organizacja dwudniowej, ogólnopolskiej konferencji podsumowującej
wdrażanie 7 i 8 osi Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG)
2015-09-14 2015-10-06 267 453,00 zł EFRR POIG 2007-2013
Pomoc Techniczna
123 2015/2/MAiC 2015-09-14 Konsorcjum: Why Not USA sp. z o.o. s. k.
NIP: 8133380514;
Why Not Fly sp. z o.o.
NIP: 8133577984
Rezerwacja, sprzedaż i sukcesywne dostawy biletów lotniczych, kolejowych na zagraniczne i krajowe przewozy pasażerskie, rezerwacja i zakup miejsc hotelowych oraz pośredniczenie w procesie uzyskiwania wiz dla delegatów 2016-08-26 2017-09-14 852 500,00 zł nie
124 11/DT/2015 2015-09-15 Polsat Media Biuro Reklamy
Sp. z o.o. sp.k.
NIP: 1132173100
Wyemitowanie w Cartoon Network filmu animowanego promującego zasady bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci 2015-09-21 2015-10-16 29 520,00 zł EFRR POIG 2007-2013 oś 7
Projekt systemowy - System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa
125 10/DSI/2015 2015-09-15 Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
NIP: 5261053021
Wynajem sali konferencyjnej w Warszawie przy ul. Zielnej 37 wraz ze sprzętem i obsługą  2015-09-18 2015-09-18 4 305,00 zł nie
126 32/UNIZETO TECHNOLOGIES/MAC/PN/15 2015-09-16 UNIZETO TECHNOLOGIES S.A.
NIP: 8520006444
Sukcesywna usługa certyfikacyjna SSL 2015-09-16 2016-09-16 55 719,00 zł nie
127 3/2015/TR/DKFE 2015-09-17 Top Rental Sp. z o.o.
NIP: 6792990032
Opracowanie i realizacja koncepcji wystawy dotyczącej polskiej branży ICT podczas Wystawy Światowej EXPO 2015 w Mediolanie 2015-09-17 2015-10-18 155 000,00 zł EFRR POIG 2007-2013
Pomoc Techniczna
128 33/BDG/2015 2015-09-17 MALIBU PC - R. Bujalski, W. Dejer i R. Maciak Spółka Jawna
NIP: 5272262484
Dostawa telefonów komórkowych wraz z etui 2015-09-17 2015-10-01 92 350,00 zł nie
129 32/BDG/2015 2015-09-17 MALIBU PC - R. Bujalski, W. Dejer i R. Maciak Spółka Jawna
NIP: 5272262484
Dostawa części komputerowych oraz akcesoriów informatycznych 2015-09-17 2015-09-30 42 348,90 zł nie
130 27/ASM/MAC/PN/15 2015-09-23 ASM – Centrum Badań
i Analiz Rynku Sp. z o.o.
NIP: 7752253397 
Wykonanie badania wpływu cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2015 r. 2015-09-23 2015-12-08 64 575,00 zł nie
131 26/KPMG/MAC/PN/15 2015-09-25 Konsorcjum: KPMG Advisory Sp. z o.o. Sp. k.
NIP: 5272548878;
Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy
NIP: 5250009312
Wykonanie ekspertyzy dotyczącej wpływu zmiany przeznaczenia pasma 700 MHz na rynek naziemnej telewizji cyfrowej i  łączności ruchomej - koszty, korzyści, konsekwencje 2015-09-25 2015-12-18 450 000,00 zł nie
132 56/FKSJMACJDK/14 2015-09-28 Fabryka Komunikacji Społecznej s.c. Ireneusz Stankiewicz Paweł Prochenko
NIP: 1132436410
Opracowanie strategii i koncepcji kreatywnej kampanii społecznej oraz produkcja i realizacja elementów kampanii społecznej mającej na celu propagowanie idei korzystania z internetu w życiu codziennym 2015-09-28 2015-11-15 1 987 769,79 zł EFRR POIG 2007-2013 8.3. Projekt systemowy - działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu
133 4/2015/TR/2015 2015-09-30 Top Rental Sp. z o.o.
NIP: 6792990032
Wynajem urządzenia technicznego w rodzaju robota wraz z obsługą na potrzeby promocji stoiska wystawienniczego podczas targów w Kielcach, Gdańsku i Lublinie 2015-10-15 2015-11-19 98 500,00 zł EFRR POIG 2007-2013
Pomoc Techniczna
134 34/BDG/2015 2015-10-01 T-Mobile Polska S.A.
NIP: 5261040567
Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet w budynku biurowym (siedzibie MAC) 2015-10-01 2015-10-31 2 275,50 zł nie
135 28/LIR/MAC/PN/15 2015-10-08 PPHU "LIR" Elżbieta Zajet
NIP: 5781179389 
Opracowanie graficznej wizualizacji, wykonanie i dostawa materiałów reklamowych promujących Europejski Fundusz Społeczny 2015-10-08 2015-11-08 10 197,00 zł EFS POKL 2007-2013 Pomoc Techniczna
136 12/DSI/2015 2015-10-09 Centrum Nauki Kopernik
NIP: 7010025169
Wynajem sali konferencyjnej w Centrum Nauki Kopernik 2015-10-13 2015-10-13 4 305,00 zł nie
137 24/KONTEL/MAC/PN/15 2015-10-12 KONTEL Sp. z o.o. Sp. k.
NIP: 5210127034
Dostawa procesora obrazu wraz z jego instalacją i konfiguracją oraz instalacją i konfiguracją ekranów wizyjnych do obsługi technicznej systemów SI WCPR oraz  SWD PRM 2015-10-12 2015-10-19 172 000,00 zł nie
138 35/MLJ PROJEKT/MAC/PN/15 2015-10-13 MLJ PROJEKT
Lidia Maleńczyk
NIP: 4960119481
Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji odgromowej dla budynku (siedziby MAC) 2015-10-13 2015-12-02 22 140,00 zł nie
139 36/MLJ PROJEKT/MAC/PN/15 2015-10-13 MLJ PROJEKT
Lidia Maleńczyk
NIP: 4960119481
Wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie wykonania przyłączenia sieci elektrycznej i modernizacji rozdzielni dla zadania inwestycyjnego polegającego na "Przyłączeniu nowej instalacji elektrycznej do istniejących złączy wraz z modernizacją rozdzielni i układu pomiarowego" 2015-10-13 2015-12-02 22 140,00 zł nie
140 16/DUSKŻiZK/2015 2015-10-19 UNICARD S.A.
NIP: 6760077394
Wdrożenie elektronicznego system ewidencji kluczy w budynku MAC  2015-10-19 2015-11-08 11 252,04 zł nie
141  2015 /5-cz.1/MAiC 2015-10-26 PKN ORLEN S.A.
NIP: 7440001454
Zakup dla samochodów służbowych MAiC paliw w obrocie bezgotówkowym w systemie elektronicznych kart flotowych na terenie Polski oraz na terenie UE 2016-01-01 2019-12-31 680 000,00 zł nie
142 37/BDG/2015 2015-10-27 UPC Polska Sp. z o.o.
NIP: 5262461791
Świadczenie usług zapasowego dostępu do sieci Internet w budynku biurowym (siedzibie MC) 2015-10-27 2017-10-31 29 520,00 zł nie
143 36/2015 2015-10-27 Arkadiusz Saczewski PHU Żar
NIP: 8212263843
Zakup paliw płynnych do samochodów służbowych  2015-10-27 2015-12-31 30 799,20 zł nie
144 13/DSI/2015 2015-10-27 JSK Internet Jacek Baranowski
NIP: 1131933276
Wykonanie i wdrożenie poratalu internetowego Intranet poświęconego tematyce cyberbezpieczeństwa oraz szkolenie pracowników MAC z obsługi systemu 2015-10-27 2015-11-16 6 765,00 zł nie
145 44/WAT/MAC/PN/15 2015-10-28 Wojskowa Akademia Techniczna
im. Jarosława Dąbrowskiego
NIP: 5270206300 
Świadczenie usług edukacji dorosłych na poziomie akademickim w postaci kursu akademickiego z zarządzania bezpieczeństwem informacji w jednostkach administracji rządowej oraz urzędach marszałkowskich 2015-10-28 2015-11-30 77 800,00 zł nie
146 13/DT/2015 2015-11-02 GWW Woźny i Partnerzy Radcowie Prawni i Doradcy Podatkowi
Spółka Partnerska
NIP: 7792022623
Usługi prawno-doradcze w zakresie wdrażania rekomendacji wynikających z prac grup roboczych Memorandum w sprawie współpracy na rzecz budowy i rozwoju pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowych oraz realizacji inwestycji telekomunikacyjnych 2015-11-02 2015-11-30 114 980,40 zł nie
147 38/BDG/2015 2015-11-02 MALTAP
Sebastian Gadaj
NIP: 7731146377
Malowanie ciągów komunikacyjnych i klatek schodowych w użytkowanej części budynku (siedzibie MAC) 2015-11-02 2015-11-12 68 134,62 zł nie
148 39/BDG/15 2015-11-04 Kupniewski Krzysztof Kupniewski
NIP: 9510053299
Przeprowadzenie obowiązkowej okresowej kontroli stanu technicznego budynku (siedziby MC) 2015-11-04 2015-11-30 4 900,00 zł nie
149 40/APIUSTECHNOLOGIES/MAC/PN/15 2015-11-04 APIUS Technologies Sp. z o.o.
NIP: 9452155088
Dostawa, instalacja i konfiguracja drugiej linii urządzeń firewall oraz przeprowadzenie powdrożeniowego autorskiego szkolenia 2015-11-04 2015-11-24 184 500,00 zł nie
150 2/DRKL/2015 2015-11-06 Zbigniew Mosoń  Ocena merytoryczna projektu pn. Efektywne zamówienia Publiczne – wzmocnienie potencjału administracji, zgłoszonego w trybie pozakonkursowym ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój 2015-11-06 2016-03-31 500,00 zł EFS POWER
2014-2020
151 3/DRKL/2015 2015-11-06 Iwona Serbeńska  Ocena merytoryczna projektu pn. Efektywne zamówienia Publiczne – wzmocnienie potencjału administracji, zgłoszonego w trybie pozakonkursowym ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój 2015-11-06 2016-03-31 500,00 zł EFS POWER
2014-2020
152 31/DECSOFT/MAC/PN/15 2015-11-06 Decsoft S.A.
NIP: 5210083578 
Dostawa, instalacja i konfiguracja serwerów typu Rack oraz przeprowadzenie szkolenia 2015-11-06 2015-11-26 59 000,00 zł nie
153  2015 / 6 2015-11-10 InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
NIP: 5260038806
Ubezpieczenie pojazdów 2015-12-01 2017-12-31 4 379,30 zł nie
154 Aneks nr 1 do umowy nr 38/BDG/2015  2015-11-12 MALTAP
Sebastian Gadaj
NIP: 7731146377
Malowanie ciągów komunikacyjnych i klatek schodowych, gruntowanie ścian wraz z malowaniem pomieszczeń oraz wyniesienie i wniesienie mebli oraz innych urządzeń z malowanych pomieszczeń, w użytkowanej części budynku (siedzibie MAC) 2015-11-12 2015-11-27 28 256,77 zł nie
155 46/QUANIS/MAC/PN/15 2015-11-26 Konsorcjum: Quanis Sp. z o.o.
NIP: 5272644458 ;
Aivena Sp. z o.o.
NIP: 5272645676 
Dostawa, instalacja i konfiguracja urządzenia do przechowywania kopii zapasowych i archiwów danych, w tym wykonanie i przekazanie dokumentacji powdrożeniowej oraz przeprowadzenie powdrożeniowego autorskiego szkolenia  2015-11-26 2015-12-11 151 714,72 zł nie
156  2015 / 7 2015-11-26 Orange Polska S.A.
NIP: 5260250995
Świadczenie usług telefonii ruchomej wraz z dostawą modemów z kartami SIM  2015-12-30 2017-06-30 369 000,00 zł nie
157 14/DT/2015 2015-12-02 Fabryka Komunikacji Społecznej s.c. Ireneusz Stankiewicz Paweł Prochenko
NIP: 1132436410
Dostosowanie filmu "Dzieciaka i Loco przygody w sieci" do korzystania przez osoby niesłyszące i słabosłyszące 2015-12-02 2015-12-16 6 150,00 zł nie
158 34/COMPUTEX/MAC/PN/15 2015-12-02 COMPUTEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
NIP: 5361910708 
Dostawa komputerów osobistych typu All In One oraz komputerów przenośnych typu laptop wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem 2015-12-02 2015-12-23 477 192,00 zł nie
159 1/DKSiW/2015 2015-12-04 Centralny Ośrodek Informatyki
NIP: 7252036863
Przeprowadzenie audytu wybranych obszarów zarządzania systemami i zasobami IT w zakresie ePUAP, realizowanych w ramach projektu Budowa elektonicznej Platformy Usług Administracji Publicznej - ePUAP2 2015-12-04 2015-12-30 155 841,00 zł nie
160 41/UNIZETO TECHNOLOGIES/MAC/PN/15 2015-12-09 UNIZETO TECHNOLOGIES S.A.
NIP: 8520006444
Świadczenie usług certyfikacyjnych na potrzeby systemu ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) oraz świadczenie usług wsparcia 2015-12-09 2016-12-31 193 210,00 zł nie
161 58/JANSAN/MAC/PN/15 2015-12-14 Zakład Remontowo-Budowlany "JANSAN" Jerzy Janusz
NIP: 5220050557
Wykonanie robót budowlanych stanowiących prace uzupełniające do Umowy nr 20/JANSAN/MAC/PN/15 z dnia 28.08.2015 r. 2015-12-14 2015-12-21 130 000,00 zł nie
162 2/FORTECH/MAC/2015 2015-12-14 Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe FORTECH sp. z o.o.
NIP: 6770050971
Usługi serwisowe i konserwacyjne systemów logistycznych: Ft-PŁACE, Ft-KADRY, Ft-FK i Ft-ST 2016-01-01 2016-12-31 67 896,00 zł nie
163  2015 / 8 2015-12-14 Konsorcjum: PZU SA
NIP: 5260251049;
TUiR WARTA SA
NIP: 5210420047
Usługi kompleksowego ubezpieczenia jednostki w  zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilenj, ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń i awarii, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 2016-01-01 2018-12-31 15 769,04 zł nie
164 ND-D/1228/2015 2015-12-15 RWE Stoen Operator Sp. z o.o.
NIP: 5252386094
Usługa dystrybucji energii elektrycznej 2016-01-01 2017-12-31 840 000,00 zł nie
165 53/APIUS/MAC/PN/15 2015-12-15 APIUS Technologies Sp. z o.o.
NIP: 9452155088
Dostawa przełączników sieciowych Ethernet 2015-12-15 2015-12-26 92 000,00 zł nie
166 43/BDG/2015 2015-12-15 Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o.
NIP: 5222357343 
Zakup bonów towarowych (podarunkowych) dla pracowników Ministerstwa 2015-12-15 2015-12-18 125 800,00 zł nie
167 57/Business Point/MAC/PN/15 2015-12-16 Business Point Sp. z o.o.
NIP: 7010294521 
Skład, łamanie druku, korekta oraz druk poradnika dla zarządców dróg pn. Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym w ilości 3500 egzemplarzy oraz dostarczenie ich do siedziby Zamawiającego, w ramach Projektu systemowego – działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu w ramach 8 osi Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – na podstawie materiału przekazanego przez Zamawiającego 2015-12-16 2015-12-30 19 200,30 zł nie
168 50/APN PROMISE/MAC/PN/15 2015-12-17 A.P.N. PROMISE S.A.
NIP 5210088682 
Dostawa oprogramowania do scentralizowanego zarządzania infrastrukturą serwerową, systemów operacyjnych i pakietów oprogramowania biurowego wraz z licencjami dostępowymi i kartami licencyjnymi 2015-12-17 2015-12-20 370 626,06 zł nie
169 1/BM/MC/2015 2015-12-17 DIREKTPOINT
Maciej Jonakowski
Wojciech Rojek Spółka Jawna
NIP: 5213633424
Świadczenie usługi opieki techninczej w obsłudze serwisu mc.gov.pl 2015-12-21 2016-12-20 30 996,00 zł nie
170 40/BDG/15 2015-12-18 FALCK Medycyna Sp. z o.o.
NIP: 5272435938
Wykonanie profilaktycznych badań lekarskich z zakresu medycyny pracy 2016-01-01 2016-12-31 27 170,00 zł nie
171 44/BDG/15 2015-12-21 G.L.M Sp. z o.o.
NIP: 9511632556
Prenumerata prasy krajowej i zagranicznej na 2016 rok w wersji papierowej  2016-01-01 2016-12-31 65 633,23 zł FS POPT
2014-2020
172 48/BDG/2015 2015-12-23 Poczta Polska S.A.
NIP: 5250007313
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym 2016-01-01 2016-03-31 61 000,00 zł nie
173 54-1/AGNUS/MAC/PN/15 2015-12-29 Agnieszka Szustak AGNUS
NIP: 6482049509 
Usługi codziennego i okresowego sprzątania i utrzymania czystości wraz z dostawą artykułów toaletowych i środków czystości w budynku biurowym (siedziby MC) 2016-01-01 2016-12-31 383 760,00 zł FS POPT
2014-2020
174 54-2/INTERSERVICE/MAC/PN/15 2015-12-29 Agencja Usługowo-Handlowa "INTERSERVICE" s.c.
(Bogusław Kultys i Joanna Wieteska)
NIP: 5210408282
Sprzątanie okresowe: usługi oczyszczania dachu budynku biurowego (siedziby MC) 2016-01-01 2016-12-31 27 000,00 zł nie
175 aneks nr CUW/534/2015 do umowy nr CUW/455/2013 2015-12-29 Centrum Usług Wspólnych
NIP: 5213590436
Udostępnienie stanowisk do parkowania pojazdów służbowych 2016-01-01 2016-12-31 8 856,00 zł nie
176 DP/1/12/2015 2015-12-29 ABC PRO Sp. z o.o.
NIP: 9522069024
Zakup licencji Edytora Aktów Prawnych XML o nazwie Legislator Magic oraz modułu e-Publikacja i e-Redakcja 2016-01-01 2018-12-31 42 435,00 zł nie
177 Aneks nr 1 do umowy nr 85/BASMA/MAC/14  2015-12-29 Konsorcjum:
BASMA SECURITY Sp. z o.o.
NIP: 5272323837;
Cerber Security Sp. z o.o.
NIP: 5262535029
Usługa ochrony osób i mienia w budynku zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Królewskiej 27 2016-01-01 2016-11-30 15 386,25 zł nie
178 5/BM/MC/15 2015-12-30 Jakub Szymczuk  Wykonanie zdjęć na stronę podmiotową MC 2015-12-30 2016-01-11 4 100,00 zł nie
179 42/BDG/2015 2015-12-30 Bazarnik Sp. z o.o.
NIP: 5252482857
Wykonanie wizytówek, pieczęci i stempli na potrzeby komórek organizacyjnych MC w roku 2016 2016-01-01 2016-12-31 16 690,00 zł nie
180 47/BDG/2015 2015-12-31 Wojciech Czerwiński  Kompleksowa konserwacja i naprawy instalacji elektrycznej w 2016 roku w budynku (siedziba MC) 2016-01-01  2016-12-31 47 813,52 zł nie
181 Aneks nr 1 do umowy nr 9/BM/2014  2015-12-31 Press-Service Monitoring Mediów Sp. z o.o.
NIP: 7790016297
Usługi monitorowania mediów drukowanych i elektronicznych 2016-01-01 2016-01-31 5 281,62 zł nie
182 45/BDG/2015 2015-12-31 KOMA Konstanty Marat
NIP: 8360001460
Świadczenie usług cateringowych 2016-01-01 2016-12-31 65 130,00 zł nie
183 41/BDG/2015 2015-12-31 Hurtownia Spoż. Sikorscy s.c.
NIP: 5261047428
Dostawa napojów i artykułów spożywczych  2016-01-01 2016-12-31 61 594,00 zł nie
184 Aneks nr 1 CUW/596/2015 do umowy nr CUW/16/2015 2015-12-31 Centrum Usług Wspólnych
NIP: 5213590436
Świadczenie usług mycia samochodów 2016-01-01 2016-12-31 10 000,00 zł nie
185 46/BDG/2015 2015-12-31 Wojciech Kałuża
NIP: 5212671339
Kompleksowa konserwacja i naprawy instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji wodno – kanalizacyjnej w budynku (siedziba MC) 2016-01-01 2016-12-31 45 756,00 zł nie

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 26.01.2018 13:53
Osoba publikująca: administrator gov.pl
Zmodyfikowano: 26.01.2018 13:53
Osoba modyfikująca: administrator gov.pl