W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Weryfikacja obszarów

Konsultacje społeczne obszarów białych NGA

Lista „białych obszarów NGA”

Biały obszar NGA to miejsce – punkt adresowy budynku, w którym nie występuje infrastruktura telekomunikacyjna umożliwiająca świadczenie usług dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s.

Lista „białych obszarów NGA” została opracowana na podstawie danych pozyskanych w ramach inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej przeprowadzonej w 2015 roku. W liście zostały uwzględnione dane w zakresie obszarów, w których zrealizowane zostały inwestycje w sieci dostępowe NGA, o przepustowości co najmniej 30 Mb/s, w ramach programów operacyjnych współfinansowanych ze środków unijnych perspektywy finansowej 2007-2013 (dane pobrane z Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej według stanu na 31 grudnia 2015 r.), oraz w których nie wykazano zasięgów w miejscowościach, w których zrealizowano 98 projektów z działania 8.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (które wskazało Centrum Projektów Polska Cyfrowa w związku z koniecznością zachowania trwałości tych projektów). Z bazy adresów „białych obszarów NGA” zostały wykluczone również lokalizacje objęte planami inwestycyjnymi zgłoszonymi w ramach konsultacji społecznych obszarów białych NGA przeprowadzonych w 2015 roku (które zostały uznane za wiarygodne i potwierdzono ich realizację przed rozpoczęciem tegorocznych konsultacji), a także obszary, na które złożono wnioski o dofinansowanie realizacji projektu w ramach I konkursu w działaniu 1.1. PO PC.

Współrzędne geograficzne do zlokalizowania adresów zostały pobrane z Państwowego Rejestru Granic prowadzonego przez Głównego Geodetę Kraju.

Przez konsultacje listy obszarów białych NGA chcemy sprawdzić, czy jest ona kompletna (na liście zostały uwzględnione dostępne informacje o wszystkich obszarach białych) oraz czy obszary białe NGA zostały prawidło wyznaczone (na liście są tylko te miejsca, gdzie rzeczywiście nie ma infrastruktury NGA).

Jak można sprawdzić czy dany adres to biały obszar NGA?

Mapa białych obszarów NGA 

Kto i jak może zgłosić uwagi do listy białych obszarów NGA?

W polu rejestracji należy wpisać imię i nazwisko / nazwę firmy oraz adres e-mail.

Po rejestracji i zalogowaniu się do serwisu można sprawdzić, czy dany adres jest obszarem białym NGA. Poprzez wpisanie dokładnego adresu (miejscowość, nazwa ulicy i nr budynku - opcjonalnie współrzędne geograficzne) sprawdzamy, czy dana lokalizacja znajduje się w bazie obszarów białych NGA. Po wyświetleniu wyniku można potwierdzić lub nie zgodzić się z klasyfikacją tego adresu. Taka informacja trafi do nas i pomoże w weryfikacji listy obszarów białych NGA.

Masz pytanie? Napisz do nas: szybki-internet@mc.gov.pl

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
07.09.2017 13:16 Joanna Marczak-Redecka
Pierwsza publikacja:
22.11.2017 13:18 Joanna Marczak-Redecka