Akredytacje dla mediów na Szczyt Bałkanów Zachodnich w Poznaniu

Notes MSWiA, obok długopis z logo resortu

W dniach 4-5 lipca br. w siedzibie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbędzie się Szczyt Bałkanów Zachodnich. W wydarzeniu wezmą udział szefowie rządów i ministrowie z kilkunastu państw Unii Europejskiej, a także państw bałkańskich. Szczyt w Poznaniu organizowany jest przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Akredytacje można uzyskać przez system akredytacji dostępny na stronie interntowej MSZ do dnia 20 czerwca br. do godz. 23:00. Po tym terminie akredytacje nie będą przyjmowane.

Program prasowy wydarzenia zostanie opublikowany w późniejszym terminie. Jednocześnie, ze względu na dużą liczbę spotkań i wydarzeń przewidzianych w czasie szczytu, sugerujemy akredytowanie większej liczby dziennikarzy z poszczególnych redakcji na wypadek konieczności obsługi kilku wydarzeń odbywających się w tym samym czasie.

Więcej informacji nt. Szczytu Bałkanów Zachodnich znajdziecie Państwo pod linkiem: www.gov.pl/web/dyplomacja/sbz-poznan

Navigation Menu

Metrics