W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Działania EUCPN i państw członkowskich

Podstawowe dokumenty przyjmowane przez Zarząd EUCPN

Roczne programy pracy

Zarząd EUCPN przyjmuje programy prac Sieci oraz roczne sprawozdania z prowadzonych działań.

EUCPN działa na podstawie rocznego programu prac, zatwierdzanego przez Zarząd. Program określa kwestie dotyczące finasowania działań, priorytetów Trio oraz aktywności Sieci w następujących czterech obszarach:

  1. możliwość wypracowania w EUCPN wzorców i procedur dla różnych grup docelowych (np. decydentów, instytucji, organizacji i grup roboczych na różnych szczeblach – lokalnym, krajowym, międzynarodowym),
  2. upowszechnianie wiedzy na temat zapobiegania przestępczości,
  3. wsparcie działań w zakresie zapobiegania przestępczości na poziomie lokalnym i krajowym,
  4. wsparcie różnych aspektów zapobiegania przestępczości na poziomie UE, z uwzględnieniem priorytetów strategicznych UE w tej dziedzinie.

W ramach poszczególnych celów, określane są zadania i projekty.

Aktualne Trio - Holandia, Słowacja i Malta wybrało „przestępczość zorganizowaną” jako główny temat swoich prezydencji. Prezydencja holenderska jako temat szczegółowy wybrała „Nielegalny handel bronią”, zaś słowacka  „Zapobieganie przestępstwom przeciwko osobom starszym”.

Programie prac na 2016 rok zawartych jest 27 projektów w dziedzinie zapobiegania przestępczości, w tym trzy projekty polskie: 1. Poprawa zdolności Polski do walki z handlem ludźmi – Departamentu Analiz i Polityki Migracyjnej MSWiA; 2. „Cyberdżungla” – Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie; 3. Cyberprzemoc – jak jej się przeciwstawiać - Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

Program prac EUCPN na rok 2016 został przyjęty przez Zarząd EUCPN na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2015 r. w Luksemburgu.

LINK - http://eucpn.org/document/work-programme-2016

Roczne sprawozdania

Zgodnie z decyzją RUE z dnia 30 listopada 2009 roku Zarząd EUCPN przyjmie roczne sprawozdania z działań prowadzonych w ramach Sieci. Roczne sprawozdanie zawiera informacje obejmujące podsumowanie roku oraz stan realizacji rocznego programu prac. Sprawozdanie opisuje również działania podejmowane przez prezydencje i państwa członkowskie, w czterech ww. obszarach – celach działania sieci.

Roczne sprawozdanie z działań prowadzonych w 2015 r. zostało przyjęte przez Zarząd EUCPN na posiedzeniu w dniu 12 kwietnia 2016 r. w Amsterdamie.

W 2015 r. Polska aktywnie uczestniczyła w działaniach Sieci. Realizowano projekt pn. „Poprawa zdolności Polski do walki z handlem ludźmi (Departament Analiz i Polityki Migracyjnej MSWiA).

Przedstawiciele Polski wzięli udział we wszystkich czterech posiedzeniach Zarządu EUCPN, które odbyły się w 2015 r., w tym w Konferencji Dobrych Praktyk. W 2015 r. Polska zgłosiła projekt Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Edukacji „Drogowskazy”  -  „Cyberprzemoc w szkołach”  do Konkursu na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości.

LINK -  http://eucpn.org/document/annual-report-2015

Toolboxy i tematyczne materiały (thematic papes)

Sekrateriat EUCPN zbiera wkłady od państw członkowskich i przygotowuje  informatory (tzw. Toolbox)  i materiały tematyczne (tzw. thematic paper), zawierające informacje i dobre praktyki w różnych dziedzinach związanych z zapobieganiem przestępczości.

Materiały publikowane są na stronie internetowej EUCPN. Ostatnio opublikowane toolbox dotyczyły m.in. zapobiegania wtórnej wiktymizacji, nielegalnemu handlowi bronią.

LINK - http://eucpn.org/search/knowledge-center/toolbox

Oficjalna strona internetowa Sieci

Sieć posiada oficjalną stronę internetową w języku angielskim, prowadzoną przez Sekretariat EUCPN. Na stronie można znaleźć m.in.:

  • opis EUCPN,
  • dokumenty podejmowane przez Zarząd;
  • polityki, strategie, rozwiązania legislacyjne, informacje o działaniach podejmowanych przez państwa członkowskie w określonych obszarach przestępczości (w tym m.in. dotyczące kradzieży, przestępczości seksualnej, przestępczości nieletnich przemocy domowej oraz działań przestępczych, których przedmiotem są pojazdy), a także oraz dobre praktyki i projekty;
  • informatory (tzw. Toolbox)  i materiały tematyczne;
  • przedstawicieli EUCPN w państwach członkowskich;

Część dokumentów została przetłumaczona na wybrane języki urzędowe państw członkowskich.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
22.07.2019 17:45 Karolina Ołtarzewska
Pierwsza publikacja:
22.07.2019 17:45 Karolina Ołtarzewska