W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Kolejne promesy na inwestycje w Małopolsce

03.10.2018

Wiceminister Krzysztof Kozłowski wręczył staroście krakowskiemu Wojciechowi Pałce promesę na 660 tys. zł. Pozwoli to na remont dwóch dróg w Rusocicach oraz Olszowicach w powiecie krakowskim.

Wręczenie promes na inwestycje w Małopolsce

Drogi w Rusocicach oraz Olszowicach zostały zniszczone w 2010 roku przez ulewne deszcze. Dzięki kolejnym środkom z rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych na odbudowę infrastruktury komunalnej, w tej transzy promes do powiatu krakowskiego trafiło 660 tys. zł.

- Rząd Rzeczypospolitej chce współpracować z samorządami i być dobrym partnerem  dla samorządowców – powiedział wiceminister Krzysztof Kozłowski podczas wręczenia promesy w Rusocicach.

W najbliższych dniach zobowiązania do sfinansowanie remontu infrastruktury komunalnej zniszczonej wskutek intensywnych opadów deszczu zostaną przekazane kolejnym 13 samorządom z województwa małopolskiego. Są to m.in. Brzeźnica, Gromnik, Gnojnik, Ropa, Myślenice, Szczawnica, Kobierzyn, Łukowa, Śmigno, Kopytówka, Janowice, Żurowa, Laskowa i Jodłownik. Dzięki temu, do czterech powiatów i dziesięciu gmin trafi w sumie 7,1 mln zł.

Największym zadaniem dofinansowywanym w tym rozdaniu promes dla Małopolski jest remont drogi powiatowej Kozłów – Kępie - Charsznica w miejscowościach Kozłów i Przysieka w powiecie miechowskim. Na jego realizację przyznana została promesa w kwocie 900 tys. zł. Wśród 30 zaplanowanych przez samorządy inwestycji znajduje się również odbudowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią w Myślenicach oraz remont ujęcia wody pitnej w Szczawnicy.

To kolejna pomoc, która płynie z budżetu państwa do samorządów z tego regionu. We wrześniu br. małopolskie gminy i powiaty otrzymały promesy o wartości 15,6 mln zł. Kolejna transza była możliwa dzięki przeznaczeniu ze środków rezerwy celowej dodatkowej kwoty w wysokości 72,6 mln zł.    

Województwo małopolskie jest jednym z największych beneficjentów środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.  Trafiło tu około 16 procent wszystkich środków przeznaczonych na remont lub odbudowę infrastruktury komunalnej. Udzielając samorządom pomocy, MSWiA ściśle współpracuje z wojewodami, którzy jako przedstawiciele rządu w terenie mają najlepszą wiedzę o tym, kto najbardziej ucierpiał i jakiego wsparcia potrzebuje.

W tym roku do ponad 500 samorządów z całego kraju trafiło wsparcie w wysokości niemal 763 mln zł. Pozwoli to na realizację ponad 1,9 tys. zadań.