W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Komisja Heraldyczna

Stanowienie symboli jednostek samorządu terytorialnego reguluje ustawa z 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach. Zgodnie z jej przepisami, jednostki samorządu terytorialnego mają prawo do stanowienia własnych herbów, weksyliów (np. flaga, chorągiew, sztandar, flaga stolikowa), pieczęci, insygniów oraz emblematów, odznak honorowych i innych symboli (np. oznaka radnego, statuetka). Symbole te stanowione muszą być zgodnie z zasadami heraldyki, weksylologii i miejscową tradycją historyczną. Pod tym pojęciem rozumieć należy także tradycję używania danych symboli w przeszłości.

O komisji

Komisja Heraldyczna jest organem doradczym ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawach związanych z heraldyką (nauką o herbach) i weksylologią (nauką o weksyliach, tzn. flagach, sztandarach, bannerach itp.). Jej działalność dotyczy właściwego stosowania symbolów państwowych i samorządowych.

Kto wchodzi w skład

W skład Komisji wchodzi:

  • 5 osób wskazanych przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
  • 5 osób wskazanych przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego,
  • 3 osoby wskazane przez ministra właściwego ds. administracji publicznej.

Do składu Komisji Heraldycznej powołuje się w szczególności: osoby wyróżniające się wysokim poziomem wiedzy z zakresu heraldyki i weksylologii, przedstawicieli organizacji, których statutowe cele związane są z heraldyką i weksylologią oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

Jakie zadania realizuje

Komisja Heraldyczna wydaje opinie:

  • w sprawie wzorów herbów, flag i innych symboli jednostek samorządu terytorialnego,
  • w sprawie prawidłowego używania insygniów władzy państwowej, herbów, flag, emblematów i innych znaków i symboli.

Komisja Heraldyczna opiniuje także i przygotowuje projekty aktów prawnych związane z ustanawianiem insygniów władzy państwowej, herbów, flag, emblematów, innych znaków i symboli związanych z heraldyką (nauką o herbach) i weksylologią (nauką o weksyliach, tj. flagach, bannerach, chorągwiach i sztandarach).

Kontakt

Adres: ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa
Telefon: 22 601 44 07
E-mail: grzegorz.latos@mswia.gov.pl

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
14.12.2018 09:59 Karolina Ołtarzewska
Pierwsza publikacja:
14.12.2018 09:59 Karolina Ołtarzewska