W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Powiązane usługi i informacje

Uprawnienia weterana i weterana poszkodowanego

Opieka zdrowotna

Jeśli otrzymałeś status weterana poszkodowanego możesz skorzystać ze specjalnych uprawnień w trakcie leczenia urazów i chorób, które powstały podczas wykonywania zadań poza granicami państwa: Są to m.in.

 • odpłatne świadczenia zdrowotnych oraz niezakwalifikowane jako świadczenia gwarantowane,
 • świadczenia zdrowotne ambulatoryjne specjalistyczne bez skierowania,
 • świadczenia zdrowotne stacjonarne, ambulatoryjne i całodobowe poza kolejnością,
 • bezpłatne zaopatrzenie w leki objęte wykazem leków refundowanych oraz w leki recepturowe,
 • dofinansowanie kosztów wyrobów medycznych, poza wysokość limitu ich finansowania ze środków publicznych,
 • pomoc psychologiczna udzielana bezpłatnie i poza kolejnością,
 • pomoc psychologiczna udzielana bezpłatnie i poza kolejnością najbliższym członkom Twojej rodziny,
 • umieszczenie poza kolejnością w Domu Weterana.

Jeśli otrzymałeś status weterana możesz skorzystać ze specjalnych uprawnień w trakcie leczenia urazów i chorób, które powstały podczas wykonywania zadań poza granicami państwa: Są to m.in.

 • pomoc psychologiczna udzielana bezpłatnie i poza kolejnością,
 • pomoc psychologiczna udzielana bezpłatnie i poza kolejnością najbliższym członkom Twojej rodziny,
 • umieszczenie poza kolejnością w Domu Weterana.

Finansowanie nauki i uprawnienia socjalne

Jeśli otrzymałeś status weterana poszkodowanego i jesteś zwolniony ze służby możesz uzyskać dofinansowanie do studiów pierwszego lub drugiego stopnia, na jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe. Możesz otrzymać dofinansowanie do wysokości 400% najniższej emerytury.

Jeśli otrzymałeś status weterana poszkodowanego i pobierasz  rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa masz prawo do:

 • skierowania na pobyt w sanatorium co najmniej raz na 3 lata,
 • specjalnego leczenia, przeszkolenia oraz usprawnienia w ośrodkach rehabilitacji,
 • skorzystania z pierwszeństwa w umieszczeniu w domu kombatanta lub w domu pomocy społecznej, 
 • zwolnienia z opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych.

Jeśli otrzymałeś status weterana poszkodowanego i pobierasz  rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa masz prawo do:

 • 50% ulgi na przejazdy środkami komunikacji miejskiej,
 • 37% ulgi na przejazdy koleją i autobusami w komunikacji krajowej.
 • Minister właściwy do spraw wewnętrznych może nadać weteranowi oraz weteranowi poszkodowanemu za zasługi podczas działań poza granicami państwa odznakę honorową "Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej".

Uprawnienia pracownicze

 • Jeśli otrzymałeś status weterana poszkodowanego masz pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach odpowiadających Twojemu wykształceniu, wiedzy i sprawności w jednostkach, które są podległe lub nadzorowane przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. 
 • Jeśli otrzymałeś status weterana lub weterana poszkodowanego zyskujesz dodatkowe 5 dni urlopu w roku kalendarzowym jeśli Twój wymiar urlopu nie przekracza 26 dni. 

Dodatki 

Jeśli otrzymałeś status weterana poszkodowanego i pobierasz  rentę inwalidzką lub emeryturę przysługują Ci specjalne dodatki. Podstawa wymiaru dodatku weterana poszkodowanego to najniższa emerytura. Wysokość dodatku uzależniona jest: 

 • od procentu uszczerbku na zdrowiu doznanego z powodu wypadku w związku z działaniami poza granicami państwa lub 
 • od procentu choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa, 
 • z tytułu których przyznano świadczenia odszkodowawcze, i wynosi w przedziale:
 • od 10 do 20% uszczerbku - 10% podstawy wymiaru;
 • od 21 do 30% uszczerbku - 20% podstawy wymiaru;
 • od 31 do 40% uszczerbku - 30% podstawy wymiaru;
 • od 41 do 50% uszczerbku - 40% podstawy wymiaru;
 • od 51 do 60% uszczerbku - 50% podstawy wymiaru;
 • od 61 do 80% uszczerbku - 60% podstawy wymiaru;
 • powyżej 80% uszczerbku - 80% podstawy wymiaru.
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
13.12.2018 15:58 Karolina Ołtarzewska
Pierwsza publikacja:
13.12.2018 15:58 Karolina Ołtarzewska