W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Prekursory materiałów wybuchowych

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. prekursorów materiałów wybuchowych

W dniu 15 sierpnia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych. Ustawa wprowadza obowiązek zgłaszania podejrzanych transakcji dotyczących prekursorów materiałów wybuchowych, a także zniknięć i znacznych ilości tego rodzaju substancji.

Prekursory materiałów wybuchowych to substancje, które mogą posłużyć do nielegalnego wytworzenia materiałów wybuchowych, a następnie zostać wykorzystane do działalności przestępczej, w tym do dokonania przestępstw o charakterze terrorystycznym.

Zgłaszać należy podejrzane transakcje (wzbudzające podejrzenie, że substancja lub mieszanina jest przeznaczona do nielegalnego wytwarzania materiałów wybuchowych) lub próby dokonania takich transakcji, a także przypadki zniknięcia i kradzieży znacznych ilości prekursorów materiałów wybuchowych.

Zgłoszeń podejrzanych transakcji dokonywać należy do funkcjonującego w Komendzie Głównej Policji Krajowego Punktu Kontaktowego do spraw Prekursorów Materiałów Wybuchowych.

O tym, że transakcja ma podejrzany charakter świadczyć mogą następujące przesłanki:

 • nie ma pewności co do tego w jaki sposób potencjalny klient użyje nabywane substancje;

 • potencjalny klient wydaje się niezaznajomiony z zamierzonym użyciem substancji lub nie może go w wiarygodny sposób wyjaśnić;

 • klient zamierza nabyć nietypowe ilości, nietypowe stężenia lub nietypowe kombinacje substancji;

 • klient nie chce przedstawić dowodu tożsamości lub podać miejsca zamieszkania klient nalega na skorzystanie z nietypowych metod płatności, w tym płatności dużą ilością gotówki.

Substancje, które podlegają zgłoszeniu wymienione są w załącznikach I i II do rozporządzenia (UE) nr 98/2013 oraz w aktach delegowanych wydanych na podstawie art. 12 tego rozporządzenia. Powyższe substancje podlegają zgłoszeniu także w przypadkach gdy wchodzą w skład mieszanin lub innych substancji.

Zaniechanie dopełnienia obowiązku zgłoszenia podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Tej samej karze podlega osoba działająca w imieniu lub interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, która nie dopełnia tego obowiązku.

Ustawa przewiduje także kary za udostępnianie prekursorów materiałów wybuchowych podlegających ograniczeniom osobom fizycznym działającym w celach niezwiązanych z działalnością handlową, gospodarczą lub zawodową.   

Akty prawne:

Dane kontaktowe Krajowego Punktu Kontaktowego do spraw Prekursorów Materiałów Wybuchowych:

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI 
Biuro Wywiadu i Informacji Kryminalnych 
Wydział Analizy Kryminalnej
ul. Wiśniowa 58 
00-520 Warszawa
tel.: +48 47 72 120 12 (całodobowo)
tel.: +48 47 72 116 40
fax: +48 47 72 118 31
e-mail: prekursory@policja.gov.pl

Wykaz prekursorów materiałów wybuchowych podlegających ograniczeniom

Substancje, które nie są udostępniane przeciętnym użytkownikom, także w mieszaninach lub substancjach zawierających te substancje, chyba że stężenie graniczne jest równe lub niższe stężeniu granicznemu danej substancji wymienione w załączniku nr 1 Rozporządzenia UE nr 98/2013:

 • nadtlenek wodoru - stężenie graniczne 12% wagowo;                      

 • nitrometan - stężenie graniczne 30% wagowo;                     

 • kwas azotowy - stężenie graniczne 3% wagowo;                  

 • chloran potasu - stężenie graniczne 40% wagowo;               

 • nadchloran potasu - stężenie graniczne 40% wagowo;                     

 • chloran sodu - stężenie graniczne 40% wagowo;                  

 • nadchloran sodu - stężenie graniczne 40% wagowo.

Substancje także w mieszaninach lub substancjach, w odniesieniu do których podejrzane transakcje wymagają zgłoszeniu wymienione w załączniku nr 2 Rozporządzenia UE nr 98/2013:

 • urotropina;     

 • kwas siarkowy;          

 • aceton;

 • azotan potasu;

 • azotan sodu;   

 • azotan wapnia;           

 • azotan wapniowo amonowy; 

 • azotan amonu; 

 • aluminium, proszek;

 • magnezu, proszek;

 • azotan magnezu, sześciowodny. 

Materiały

komuniktat​_dotyczacy​_ustawy​_o​_prekursorach.pdf
komunikat​_dotyczacy​_ustawy​_o​_prekursorach.pdf 0.55MB