Projekt rozp. Ministra SWiA zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 02.01.2019 15:30
Osoba publikująca: Karolina Ołtarzewska
Zmodyfikowano: 02.01.2019 15:30
Osoba modyfikująca: Karolina Ołtarzewska