W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót
Logo Innowacyjnej Gospodarki Logo SIPR Logo Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego

Projekt POIG.07.01.00-00-024/09 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, (7 Oś POIG, działania 8.3, 8.4 POIG).

Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 1.08.2009 r. 
Termin zakończenia realizacji projektu: 31.12.2015 r. 

Całkowity koszt realizacji Projektu wyniósł: 168 809 717,14 PLN
Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych związanych z realizacja Projektu wyniosła: 119 817 430, 38 PLN  
Budżet państwa: 17 972 614,56 PLN 

Główne cele: Zapewnienie wsparcia służb porządku publicznego i ratownictwa  w zakresie obsługi wywołań na numer 112 i inne numery alarmowe, poprzez wdrożenie  zintegrowanego Systemu Informatycznego Powiadamiania ratunkowego SIPR.

Budowa i wyposażenie Centrów Powiadamiania Ratunkowego: zakup i wdrożenie zintegrowanego Systemu Informatycznego Centrów Powiadamiania  Ratunkowego  

Zakup urządzeń brzegowych: stanowisk dostępowych, konsol dyspozytorskich, kart i czytników kart. Wdrożenie pełnej funkcjonalności  Systemu Informatycznego Powiadamiania Ratunkowego: aplikacja CPR, Centralny Punkt Systemu Centrów Powiadamiania Ratunkowego, System Wspomagania  Dowodzenia Policji, System Wspomagania  Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, uruchomienie serwerowni regionalnych.

Funkcjonalności: Nastąpiła integracja i współdziałania służb dyżurnych jednostek  ustawowo powołanych  do niesienia pomocy, co znacznie  zwiększyło  efektywności i jakość prowadzonych działań ratowniczych. W zakresie projektu wyposażono w sprzęt oraz oprogramowanie 17 centrów powiadamiania ratunkowego na terenie kraju. 

Zbudowany w ramach  Projektu SIPR system teleinformatyczny umożliwił wprowadzenie elektronicznej komunikacji operatorów numerów alarmowych z dysponentami służb ratunkowych, co znacznie usprawniło dotychczasowe kontakty i skróciło czas obsługi zgłoszeń. 

Wprowadzona została standaryzacja procedur, jednolity program szkoleniowy oraz oprogramowanie narzędziowe, przez co wzrosła operatywność oraz efektywność pracy. W okresie realizacji Projektu SIPR skróceniu uległ czasu oczekiwania na odebranie połączenia kierowanego na numer alarmowy 112 przez operatora numerów alarmowych.

Dzięki zapewnieniu usług umożliwiających szybki dostęp do informacji, centra powiadamiania ratunkowego zapewniają wysoki poziom obsługi zgłoszeń również obcojęzycznych – połączenie z operatorem, władającym potrzebnym w danym momencie językiem obcym, umożliwia wdrożony system teleinformatyczny.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
09.04.2019 08:41 Magdalena Jakubiak
Pierwsza publikacja:
09.04.2019 08:41 Magdalena Jakubiak