W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Polityka Nowej Szansy

Jesteś właścicielem firmy? Napotykasz trudności w biznesie? A może chcesz ponownie rozpocząć działalność gospodarczą? Polityka Nowej Szansy może być programem właśnie dla Ciebie.

Koordynowana i monitorowana przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Polityka Nowej Szansy (PNS), to pierwszy dokument, który w sposób kompleksowy opisuje problematykę zarządzania przedsiębiorstwem w sytuacji kryzysowej. Rozwiązania w niej zapisane przygotowane zostały z myślą o właścicielach małych i średnich firm, narażonych na trudności na poszczególnych etapach prowadzenia biznesu. System ten również obejmuje wsparcie dla tych przedsiębiorców, którzy zamierzają ponownie rozpocząć działalność gospodarczą. Polityka Nowej Szansy to program rozwoju zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.), który realizowany jest latach 2014-2020.

Czym jest Polityka Nowej Szansy?

To kompleksowe rozwiązania przygotowane z myślą o właścicielach firm, narażonych na trudności w biznesie oraz dla tych, którzy zamierzają ponownie rozpocząć działalność gospodarczą. Polityka Nowej Szansy zmienia myślenie o porażce wskazując, że każda porażka stanowi doświadczenie, które należy traktować jako element budowania przyszłego sukcesu.

Polityka Nowej Szansy po raz pierwszy wprowadza do polityki przedsiębiorczości treści dotyczące  wsparcia dla firm w trudnościach, w tym również takie, które kierowane do ogółu społeczeństwa, mają na celu oswojenie porażki poprzez uświadomienia przedsiębiorcom, że w momencie przewidywania kryzysu, czy wręcz jego wystąpienia, należy otwarcie zwracać się o pomoc. Wiąże się to bardzo ściśle z, wyrażonym wyraźnie w Polityce, zamiarem minimalizowania stygmatyzacji przedsiębiorców dotkniętych kryzysem i promowaniem podejścia, że każda porażka stanowi doświadczenie, które należy traktować jako element budowania przyszłego sukcesu.

Do kogo skierowana jest Polityka Nowej Szansy?

Polityka Nowej Szansy kierowana jest do mikro, małych i średnich firm. Bez względu na to, czy napotykasz pierwsze trudności w prowadzeniu biznesu, czy dopiero się ich spodziewasz, możesz skorzystać z pomocy. Dla przedsiębiorców w potrzebie zostały przygotowane konkretne działania.

Takie podejście do wspierania przedsiębiorczości wyraża przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 22 lipca 2014 r. rządowy program pn. Polityka Nowej Szansy, którego beneficjentem są małe i średnie firmy. Celem programu, przewidzianego do realizacji do roku 2020, jest przeciwdziałanie upadłości przedsiębiorstw i ułatwianie ponownego podjęcia działalności gospodarczej przez osoby, które w wyniku porażki zakończyły dotychczasową działalność. Intencją autorów Polityki Nowej Szansy było przygotowanie podstaw do stworzenia systemu kompleksowego wsparcia przedsiębiorców w kryzysie na różnych jego etapach. System ma przeciwdziałać upadłości przedsiębiorstw poprzez budowę i promowanie instrumentów wczesnego ostrzegania oraz pozasądowych i sądowych form naprawy i restrukturyzacji, jak również wspierać osoby ponownie zakładające firmę działaniami o charakterze doradczo-szkoleniowym.

Jakie działania podejmowane są w ramach Polityki Nowej Szansy?

W celu zapobiegania sytuacjom kryzysowym przedsiębiorstw Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii wspólnie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości pracuje nad Systemem Wczesnego Ostrzegania dla przedsiębiorców w trudnościach. To inicjatywa zbudowania systemu opartego na podstawie doświadczeń wynikających z udziału Polski w międzynarodowym projekcie EARLY WARNING EUROPE. Poprzez zapewnienie przedsiębiorcom, stojącym u progu sytuacji kryzysowej, wsparcia o charakterze doradczo-informacyjnym, odpowiada się na ich aktualne potrzeby.

Oprócz tego w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych poszczególne województwa wdrażają działania w zakresie prewencyjnego wsparcia doradczego dla przedsiębiorców, które dotyczy przeciwdziałania występowaniu sytuacji kryzysowych w przedsiębiorstwie.

Ograniczając ryzyko przedwczesnej likwidacji przedsiębiorstw Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowało Ustawę o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Przedsiębiorcy w trudnościach otrzymali do dyspozycji trzy konkretne narzędzia:

  • pomoc na ratowanie,
  • tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne,
  • pomoc na restrukturyzację.

Program ten umożliwia pomoc mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom przeżywającym trudności. Umożliwi on udzielanie pomocy publicznej firmom w celu ich ratowania lub restrukturyzacji bez każdorazowej notyfikacji pomocy. W szczególności w kontekście zmian, jakie wprowadziła ustawa a dnia 16 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarzadzania mieniem państwowym.

Od 24 września br. można składać wnioski:

  • bezpośrednio w Agencji Rozwoju Przemysłu, która jest operatorem programu,
  • w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na skrzynkę ePUAP.

Wzór wniosków, wykaz dokumentacji oraz wszelkie informacje o narzędziach pomocowych znajdują się na stronie: www.arp.pl/uslugi-finansowe/polityka-nowej-szansy.
Ponadto na stronie: https://www.arp.pl/uslugi-finansowe/centrum-obslugi-przedsiebiorcow znaleźć można kontakty do Centrów Obsługi Przedsiębiorców, którym przedsiębiorcy mogą zadawać pytania o narzędzia pomocowe znajdujące się na stronie ARP. 

Aby umożliwić sprawne przeprowadzenie likwidacji przedsiębiorstw, dbamy o przygotowanie merytoryczne sędziów orzekających w sprawach upadłościowych. W ramach tego działania odbywają się szkolenia przeprowadzane przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

Ponadto zapewniamy wsparcie ponownego podejmowania działalności gospodarczej. 

W ramach programu Nowy start realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wspieramy przedsiębiorców, którzy ponieśli porażkę biznesową i ponownie zaczęli działalność gospodarczą.

Materiały

Polityka​_Nowej​_Szansy
Polityka​_Nowej​_Szansy.pdf 0.50MB
Raport​_z​_PNS​_w​_2019
Raport​_z​_PNS​_w​_2019.pdf 0.58MB
Raport​_z​_PNS​_w​_2018
Polityka​_Nowej​_Szansy​_-​_Raport​_2018​_r.pdf 0.61MB
Raport​_z​_PNS​_w​_2017
Raport​_z​_PNS​_w​_2017.pdf 0.41MB
Raport​_z​_PNS​_w​_2016
Raport​_z​_PNS​_w​_2016.pdf 0.54MB
Raport​_z​_PNS​_w​_2015
Raport​_z​_PNS​_w​_2015.pdf 0.42MB
Raport​_z​_PNS​_w​_2014
Raport​_z​_PNS​_w​_2014.pdf 0.33MB