W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

„Cyfryzacja procesu budowlanego w Polsce” – zakończenie projektu

30.10.2020

1 października odbyło się ostatnie spotkanie w ramach projektu „Cyfryzacja procesu budowlanego w Polsce”, którego celem było podsumowanie wyników prac ww. projektu.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały doświadczenia związane z wdrażaniem metodyki BIM oraz cyfryzacją budownictwa na wybranych przykładach z Polski i ze świata oraz dalsze kroki planowane przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w tym m.in. utworzenie Grupy Roboczej/Komitetu Sterującego zgodnie z zaleceniami Mapy Drogowej, która stanowić będzie podstawę do opracowania strategii wdrożenia metodyki BIM w zamówieniach publicznych.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Komisji Europejskiej, Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, Wykonawcy oraz szerokie grono Interesariuszy.

Projekt, realizowany od listopada 2019 r., miał na celu upowszechnienie elementów BIM na polskim rynku budowlanym. W prace nad projektem były zaangażowane główny wykonawca firma doradcza PwC, a także Stowarzyszenie BIM Klaster i kancelaria prawna DZP. Częścią projektu od początku były spotkania z zainteresowanymi stronami: inwestorami, jednostkami publicznymi, projektantami i generalnymi wykonawcami. Pierwsza seria spotkań miała miejsce w dniach 28-30.01.2020. Podmioty i osoby biorące udział w spotkaniach uczestniczyły również w kolejnych wydarzeniach związanych z projektem i konsultacjach poszczególnych dokumentów tworzonych w jego ramach. Narzędziami wspomagającymi analizę rynku budowlanego oraz opiniowanie dokumentów powstających w projekcie stały się ankiety, które przeprowadzano m.in. na przełomie stycznia i lutego oraz w czerwcu br.

W marcu odbyły się warsztaty z udziałem ekspertów z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Czech. Kolejne spotkania dotyczyły m.in. przebiegu procesu wdrożenia BIM w Polsce, a także obaw i oczekiwań z nim związanych oraz omówienia koncepcji Platformy IT BIM. Pośrednie wyniki prac były publikowane na stronach Ministerstwa Rozwoju.

W ramach realizacji projektu "Cyfryzacja procesu budowlanego w Polsce” realizowanego przez resort we współpracy z PwC i wspieranego przez Komisję Europejską opracowany został komplet dokumentów, w skład którego wchodzą:

Szablony dokumentów BIM

Zestaw dokumentów powstał przy dużym zaangażowaniu Interesariuszy (projektanci, inżynierowie, generalni wykonawcy, resorty), którzy na etapie tworzenia opracowania mieli możliwość zgłaszania zarówno uwag, jak i propozycji rozwiązań do zastosowania w szablonach.

Zestaw dokumentów zawiera:

 • Leksykon BIM
 • Omówienie szablonu Wymagań BIM (EIR)
 • Szablon Wymagań BIM (EIR)
 • Omówienie szablonu Planu BIM (BEP)
 • Szablon Planu BIM (BEP)
 • Tabela produkcji i dostaw modeli. Szablon, omówienie , przykład.
 • Załącznik BIM do umowy.

„Mapa drogowa dla wdrożenia metodyki BIM w zamówieniach publicznych”.

Dokument wytycza potencjalny plan czynności, które mają na celu doprowadzić do wdrożenia stosowania metodyki BIM w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w budownictwie. Stanowić on będzie punkt wyjścia do opracowania szczegółowej Strategii wdrożenia BIM w Polsce. Z uwagi na rekomendowane podejście PUSH-PULL odnosi się nie tylko do sektora zamówień publicznych, ale również do działań podejmowanych (koniecznych do podjęcia) w sektorze prywatnym.

Dokument zawiera między innymi:

 • Analizę drogi wprowadzenia BIM w wybranych krajach
 • Analizę istotnych dokumentów i inicjatyw strategicznych w Polsce
 • Uwarunkowania prawne BIM – stan obecny
 • Matrycę elementów strategii wdrożenia BIM w Polsce
 • Oś czasu dla węzłów matrycy
 • Kryteria sukcesu
 • Zalecenia dla resortu – w tym m.in. szeroką kampanię informacyjną, stworzenie Grupy Roboczej/Komitetu Sterującego, konieczność zlecenia opracowania Platformy BIM, realizację projektów pilotażowych

Koncepcja Platformy cyfrowej IT dla BIM

W trakcie prac nad koncepcją platformy punktem wyjścia do dyskusji była analiza systemów IT BIM w Polsce i na świecie. Zaprezentowano rozważane koncepcje oraz finalną propozycję. Omówiono proponowane funkcjonalności, przewidywanych etapów wdrożenia w powiązaniu z ekosystemem platformy rządowej „e-zamówienia”. Dalsze etapy:

 • analiza możliwości finansowania platformy BIM
 • planowane uruchomienie procedury zamówienia publicznego – rozeznanie rynku, finalizacja OPZ, właściwe zamówienie publiczne
 • realizacja zamówienia Platformy

Warto podkreślić, że materiały wypracowane przez zespół pod przewodnictwem PwC, w tym również Mapa Drogowa, zostaną wykorzystane do stworzenia szerokiej strategii cyfryzacji polskiej branży budowlanej. Prace nad strategią rozpoczną się jeszcze w 2020 r. Aby przygotować strategię, Ministerstwo planuje zaangażować szerokie grono interesariuszy.

Materiały przygotowane przez zespół przedstawiają dużą wartość merytoryczną i zostaną wykorzystane w trakcie prac formowanej Grupy Roboczej do stworzenia spójnej strategii.

W trakcie działalności Grupy Roboczej zostaną również wytypowane projekty pilotażowe, które będą realizowane zgodnie z wytycznymi Mapy Drogowej oraz w oparciu o wykorzystanie szablonów BIM przygotowanych w ramach projektu. Realizacje w ramach programu „Mieszkanie dla Rozwoju” będą brane pod uwagę w pierwszej kolejności.

Opisane działania resortu związane z BIM są częścią szerokich działań na rzecz cyfryzacji polskiego budownictwa. Idea cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego, jest aktualnie jednym z priorytetów Ministerstwa. Obok projektu promującego elementy metodyki BIM w polskim budownictwie, w kilku projektach Ministerstwo jest zaangażowane m.in. w prace koncepcyjne nad tworzeniem zintegrowanej platformy wymiany danych o projekcie oraz w kwestie dofinansowania i unowocześnienia służb nadzoru budowlanego.

Wśród szerokich działań cyfryzacyjnych, Ministerstwo wraz z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego planuje w najbliższym czasie, po wejściu w życie nowelizacji Prawa budowanego, wprowadzić możliwość załatwienia w sposób elektroniczny 10 procedur budowlanych. W serwisie e-budownictwo.gunb.gov.pl będzie można pobrać i wypełnić online formularze budowlane i przesłać je drogą elektroniczną do urzędu. Dzięki temu użytkownik „zaoszczędzi” nawet 50 dni. W połączeniu z uproszczeniem projektu do pozwolenia na budowę i nowymi regulacjami, dzięki nowelizacji Prawa Budowlanego, można zaoszczędzić nawet do 100 dni. Będzie to duże ułatwienie dla inżynierów, architektów, czy inwestorów.

Osoby zainteresowane zaangażowaniem się w powstającą Grupę Roboczą, a także potrzebujące dodatkowych informacji nt. działalności Ministerstwa w zakresie BIM i cyfryzacji polskiego budownictwa, prosimy o przesyłanie pytań na adresy mailowe pracowników Ministerstwa: maciej.thel@mrpit.gov.pl oraz jaroslaw.sosnowski@mrpit.gov.pl

Wszystkie dokumenty stworzone w trakcie projektu, jak również prezentację z końcowego spotkania, znajdą Państwo w formie załączników poniżej.

Materiały

1. Raport ze spotkania inaugurującego
1​_Raport​_ze​_spotkania​_inaugurującego​_1.pdf 1.42MB
2. Raport początkowy
2​_Raport​_początkowy​_2.pdf 1.44MB
3. Historia wdrożenia BIM w UE
3​_Historia​_wdrożenia​_BIM​_w​_UE.zip 1.19MB
4. Rekomendacje, szablony i omówienie normy
4​_Rekomendacje,​_szablony​_i​_omówienie​_normy.zip 12.85MB
5. Szablony BIM​_
5​_Szablony​_BIM​_.zip 13.40MB
6. Mapa drogowa
6​_Mapa​_drogowa​_6.zip 21.58MB
7. Platforma cyfrowa IT dla BIM
7​_Platforma​_cyfrowa​_IT​_dla​_BIM.zip 3.01MB
8. Podsumowanie projektu
8​_Prezentacja​_końcowa​_8.pdf 2.81MB
9. Pełna prezentacja końcowa
9​_Pełna​_prezentacja​_końcowa.pdf 8.25MB
{"register":{"columns":[]}}