W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Grupa Robocza do spraw BIM

18.10.2022

Zadania Zespołu

Podstawowym zadaniem grupy jest zapewnienie wsparcia Ministrowi w działaniach związanych z wdrażaniem BIM w Polsce oraz opracowywanie strategii wdrażania BIM w Polsce, uwzględniając w szczególności: przygotowywanie administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego do realizacji projektów inwestycyjnych w budownictwie zgodnie z metodyką BIM. Ponadto Grupa przygotowuje propozycje działań legislacyjnych dotyczących realizacji projektów inwestycyjnych w budownictwie zgodnie z metodyką BIM, w tym w ramach zamówień publicznych.

Skład grupy

W skład Grupy wchodzą:

 1. Przewodniczący – Dorota Cabańska, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
 2. Sekretarz – Ewa Szuszman
 3. Członkowie:
 • Adam Baryłka
 • Katarzyna Orlińska-Dejer
 • Bohdan Lisowski
 • Jacek Magiera
 • Tomasz Owerko
 • Justyna Pożarowska
 • Marek Salamak
 • Jarosław Sosnowski
 • Kamil Stolarski
 • Robert Szczepaniak
 • Aleksander Szerner

Dziękujemy za zainteresowanie Grupą roboczą do spraw BIM oraz za deklaracje wsparcia i wolę uczestnictwa. 

Pragniemy zauważyć, że zgodnie z Zarządzeniem Ministra Przewodniczący ... zaprasza do udziału w pracach Grupy roboczej z głosem doradczym, osoby niebędące jej członkami, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne w pracach Grupy roboczej oraz w przypadku gdy jest to niezbędne do realizacji jej zadań. Ponadto na potrzeby realizacji zadań Grupy roboczej, przez Przewodniczącego mogą być tworzone podgrupy .
W skład podgrupy mogą wchodzić również osoby zaproszone przez Przewodniczącego lub Ministra, niebędące członkami Grupy roboczej, jeżeli jest to niezbędne do realizacji zadań Grupy roboczej.

Kontakt:

Obsługę administracyjno-biurową prac Zespołu zapewnia Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Rozwoju i Technologii:

Koordynator grupy: Pani Ewa Szuszman

tel. (22) 323 42 28

E-mail: ewa.szuszman@mrit.gov.pl

Materiały

Zarządzenie nr 6 MRiT w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw BIM
ZARZADZENIE​_​_MRIT​_ws​_powoła​_Grupy​_roboczej​_BIM​_poz​_7.pdf 0.55MB
Protokół z posiedzenia Grupy Roboczej ds BIM 07.04.22
Protokół​_z​_posiedzenia​_Grupy​_Roboczej​_ds​_BIM​_7​_kwietnia​_22​_r.pdf 0.52MB
Protokół z posiedzenia Grupy Roboczej ds BIM 05.05.22
Protokół​_z​_posiedzenia​_Grupy​_Roboczej​_ds​_BIM​_5​_maja​_22​_r.pdf 2.26MB
Protokół z posiedzenia Grupy Roboczej ds BIM 2 czerwca 2022 r
Protokół​_z​_posiedzenia​_Grupy​_Roboczej​_dsBIM​_2​_czerwca​_​_2022​_r.pdf 0.32MB
Protokół z posiedzenia Grupy Roboczej ds BIM 7 LIPCA 2022​_r
Protokół​_z​_posiedzenia​_Grupy​_Roboczej​_dsBIM​_7​_LIPCA​_​_2022​_r.pdf 0.28MB
Protokół z posiedzenia Grupy Roboczej ds BIM 1 WRZEŚNIA 2022 r
Protokół​_z​_posiedzenia​_Grupy​_Roboczej​_dsBIM​_1​_WRZEŚNIA​_2022​_r.pdf 0.36MB
Protokół z posiedzenia Grupy Roboczej ds BIM 06 października 2022 r.
Protokół​_BIM​_6102022​_rev1.pdf 0.35MB
Protokół z posiedzenia Grupy roboczej ds.BIM 03 listopada 2022 r.
Protokół​_BIM​_03112022​_final​_(KODTP).pdf 0.41MB
PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA GRUPY ROBOCZEJ ds. BIM z dnia 9 lutego 2023 r.
Protokół​_BIM​_09022023​_(TP).pdf 0.23MB
Protokół z posiedzenia grupy roboczej ds. BIM - 29 marzec 2023 r.
Protokół​_BIM​_marzec23.pdf 0.15MB
Protokół z posiedzenia grupy roboczej ds. BIM - 26 kwiecień 2023 r.
Protokół​_BIM​_kwiecień23.pdf 0.10MB
Protokół z posiedzenia grupy roboczej ds. BIM - 31 maj 2023 r.
Protokół​_BIM​_maj23.pdf 0.10MB
Protokół z posiedzenia grupy roboczej ds. BIM - 28 czerwiec 2023 r.
Protokół​_BIM​_czerwiec23.pdf 0.13MB
Prezentacja Projekt spisu treści strategii wdrażania BIM w Polsce 20220602
20220602​_Prezentacja​_Projekt​_spisu​_treści​_strategii​_wdrażania​_BIM​_w​_Polsce.pdf 0.52MB
Prezentacja Spójność strategii wdrażania BIM w Polsce ze średniokresową strategią rozwoju i KPO 20220602
20220602​_Prezentacja​_Spójność​_strategii​_wdrażania​_BIM​_w​_Polsce​_ze​_średniokresową​_strategią​_rozwoju​_i​_KPO.pdf 1.55MB
Raport z działań Grupy Roboczej ds. BIM
Raport​_z​_działań​_Grupy​_Roboczej​_ds​_BIM.pdf 0.24MB
2022-03-10 Raport z dzialań Grupy Roboczej ds BIM
2022-03-10​_Raport​_z​_dzialan´​_GRdsBIM.pdf 3.94MB
A3 PDCA Potrzeba wsparcia zamawiających w zakresie wiedzy i umiejętności BIM
​_A3​_PDCA​_Potrzeba​_wsparcia​_zamawiających​_w​_zakresie​_wiedzy​_i​_umiejętności​_BIM​_JP.pptx 0.06MB
A3 PDCA Potrzeba uporządkowania odniesień do BIM w dokumentacji przetargowej
​_A3​_PDCA​_Potrzeba​_uporządkowania​_odniesień​_do​_BIM​_w​_dokumentacji​_przetargowej​_JP.pptx 0.04MB
A3 PDCA Niewłaściwe interpretacje art 69 Pzp
​_A3​_PDCA​_Niewłaściwe​_interpretacje​_art​_69​_Pzp​_JP.pptx 0.05MB
A3 PDCA Klasyfikacja budowlana
​_A3​_diagram​_TP​_Klasyfikacja​_budowlana.pdf 0.08MB
A3 PDCA Integracja rynku budowlanego
​_A3​_diagram​_RS​_Integracja​_rynku​_budowlanego.pdf 0.10MB
A3 PDCA Brak kontroli kosztu inwestycji
​_A3​_diagram​_RS​_Brak​_kontroli​_kosztu​_inwestycji.pdf 0.08MB
A3 PDCA IFC
​_A3​_diagram​_TO​_IFC.pdf 0.03MB
A3 PDCA Standard Informacyjny GW podwykonawca
​_A3​_diagram​_AS​_Standard​_Informacyjny​_GW-podwykonawca.pdf 0.03MB
Prezentacja BIM Days 2022 Tomasz Piotrowski
Prezentacja​_BIM​_Days​_2022​_Tomasz​_Piotrowski.pdf 3.20MB
Akt utworzenia podgrupy roboczej ds. standardów ..
Akt​_utworzenia​_GW.pdf 0.05MB
Akt utworzenia podrupy roboczej ds. klasyfikacji budowlanej..
Akt​_utworzenia​_PGRdsCCIC.pdf 0.20MB
Akt utworzenia podgrupy roboczej technologicznej ds. OpenBIM
Akt​_utworzenia.pdf 0.63MB
Akt utworzenia podgrupy roboczej Projektantów
Akt​_utworzenia​_2.pdf 0.59MB
Raport z konsultacji publicznych podgrupy roboczej ds klasyfikacji CCI z 24.10.2023 r.
Raport​_z​_konsultacji​_publicznych​_podgrupa​_robocza​_ds​_klasyfikacji​_CCI​_20231024.pdf 0.17MB
Koncepcja wdrożenia klasyfikacji budowlanej CCI w Polsce
202309​_KoncepcjaWdrozeniaKlasyfikacji.pdf 0.45MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
29.04.2022 16:52 Agata Kubel-Grabau
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Ewa Szuszman
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Grupa Robocza do spraw BIM 17.0 12.04.2024 10:08 Ewa Szuszman
Grupa Robocza do spraw BIM 16.0 08.04.2024 11:19 Ewa Szuszman
Grupa Robocza do spraw BIM 15.0 20.12.2023 09:09 Ewa Szuszman
Grupa Robocza do spraw BIM 14.0 26.06.2023 11:22 Ewa Szuszman
Grupa Robocza do spraw BIM 13.0 26.06.2023 11:05 Ewa Szuszman
Grupa Robocza do spraw BIM 12.0 13.06.2023 15:10 Ewa Szuszman
Grupa Robocza do spraw BIM 11.0 06.06.2023 12:33 Ewa Szuszman
Grupa Robocza do spraw BIM 10.0 30.03.2023 07:56 Ewa Szuszman
Grupa Robocza do spraw BIM 9.0 09.02.2023 10:48 Ewa Szuszman
Grupa Robocza do spraw BIM 8.0 30.11.2022 12:29 Paulina Pawlik
Grupa Robocza do spraw BIM 7.0 26.10.2022 08:47 Sylwia Życzkowska
Grupa Robocza do spraw BIM 6.0 26.10.2022 08:05 Sylwia Życzkowska
Grupa Robocza do spraw BIM 5.0 18.10.2022 11:46 Sylwia Życzkowska
Grupa Robocza do spraw BIM 4.0 14.09.2022 08:30 Sylwia Życzkowska
Grupa Robocza do spraw BIM 3.0 01.08.2022 13:31 Katarzyna Łacheta
Grupa Robocza do spraw BIM 2.0 15.07.2022 13:31 Katarzyna Łacheta
Grupa Robocza do spraw BIM 1.0 29.04.2022 16:52 Agata Kubel-Grabau

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}