W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Program szkoleniowy dla pracowników administracji samorządowej z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego

23.12.2019

Program szkoleniowy dla pracowników administracji samorządowej z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego został opracowany w ramach projektu "Zainspiruj naszą przestrzeń – programy szkoleniowe i publikacje dla planistów – etap I", współfinansowanego ze środków PO WER.

Program szkolenia ukierunkowany jest na podnoszenie kompetencji w zakresie planowania przestrzennego, w szczególności w kontekście niskoemisyjności oraz prognozowania realnego zapotrzebowania na tereny i formy zagospodarowania.

Opracowany program wykorzystany został do przeszkolenia pracowników administracji publicznej wykonującej zadania z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego w celu podniesienia ich wiedzy z zakresu technik sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

Program szkolenia podzielony został na 2 bloki tematyczne:

I. Wspieranie niskoemisyjności w planowaniu przestrzennym

 1. Budowa miast zwartych i przeciwdziałanie rozlewaniu się zabudowy
 2. Przeciwdziałanie występowaniu jednorodności funkcji w zabudowie, korzyści różnicowania zabudowy pod względem funkcji
 3. Negatywne skutki chaotycznego rozpraszania zabudowy
 4. Tworzenie systemów zieleni, w tym obszarów przewietrzania
 5. Woda w przestrzeni miast. Zastosowanie błękitnej infrastruktury w gospodarowaniu wodami i planowaniu przestrzennym
 6. Budowa zrównoważonego i kompleksowego systemu transportowego, w tym transportu publicznego
 7. Stosowanie regulacji w celu osiągnięcia niskoemisyjnego zaopatrzenia budynków w energię i ciepło
 8. Adaptacja do zmian klimatu a planowanie przestrzenne
 9. Działania "miękkie" o charakterze edukacyjno-informacyjnym kierowane do społeczności lokalnych

 

II. Prognozowanie realnego zapotrzebowania na tereny i formy jego zagospodarowania

 1. Bilansowanie terenów przeznaczonych pod zabudowę według obowiązujących przepisów; przedstawienie wybranych przykładów
 2. Określenie potrzebnej, całkowitej chłonności obszarów zainwestowania gminy
 3. Określenie chłonności obszarów istniejącej zabudowy i obszarów przeznaczonych do zabudowy w planach miejscowych
 4. Określenie potrzeb w zakresie wyznaczenia nowych obszarów rozwojowych
 5. Propozycje dotyczące ogólnych zasad bilansowania terenów przeznaczonych do zabudowy

Materiały

Skrypt - program szkoleniowy dla pracowników administracji samorządowej z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego
Skrypt​_szkolenie​_dla​_pracownikow​_administracji​_samorzodowej.pdf 8.12MB
Budowa miast zwartych i przeciwdziałanie rozlewaniu się zabudowy
A​_I​_Budowa​_miast​_zwartych​_i​_przeciwdzialanie​_rozlewaniu​_sie​_zabudowy.pdf 4.27MB
Przeciwdziałanie występowaniu jednorodności funkcji w zabudowie, korzyści różnicowania zabudowy pod względem funkcji
A​_II​_Przeciwdzialanie​_wystepowaniu​_jednorodnosci​_funkcji​_w​_zabudowie​_korzysci​_roznicowania​_zabudowy​_pod​_wzgledem​_funkcji.pdf 5.05MB
Negatywne skutki chaotycznego rozpraszania zabudowy
A​_III​_Negatywne​_skutki​_chaotycznego​_rozpraszania​_zabudowy.pdf 4.94MB
Tworzenie systemów zieleni, w tym obszarów przewietrzania
A​_IV​_Tworzenie​_systemow​_zieleni​_w​_tym​_obszarow​_przewietrzania.pdf 5.29MB
Woda w przestrzeni miast. Zastosowanie błękitnej infrastruktury w gospodarowaniu wodami i planowaniu przestrzennym
A​_V​_Woda​_w​_przestrzeni​_miast​_Zastosowanie​_blekitnej​_infrastruktury​_w​_gospodarowaniu​_wodami​_i​_planowaniu​_przestrzennym.pdf 2.92MB
Budowa zrównoważonego i kompleksowego systemu transportowego, w tym transportu publicznego
A​_VI​_Budowa​_zrownowazonego​_i​_kompleksowego​_systemu​_transportowego.pdf 3.85MB
Stosowanie regulacji w celu osiągnięcia niskoemisyjnego zaopatrzenia budynków w energię i ciepło
A​_VII​_Stosowanie​_regulacji​_w​_celu​_osiagniecia​_niskoemisyjnego​_zapotrzebowania​_budynkow​_w​_energie​_i​_cieplo.pdf 2.03MB
Adaptacja do zmian klimatu a planowanie przestrzenne
A​_VIII​_Adaptacja​_do​_zmian​_klimatu​_a​_planowanie​_przestrzenne.pdf 5.30MB
Działania "miękkie" o charakterze edukacyjno-informacyjnym kierowane do społeczności lokalnych
Dzialania​_miekkie.pdf 1.13MB
Bilansowanie terenów przeznaczonych pod zabudowę według obowiązujących przepisów; przedstawienie wybranych przykładów
B​_I​_Bilansowanie​_terenow​_przeznaczonych​_pod​_zabudowe​_wedlug​_obowiazujacych​_przepisow.pdf 1.79MB
Określenie potrzebnej, całkowitej chłonności obszarów zainwestowania gminy
B​_II​_Okreslenie​_potrzebnej​_calkowitej​_chlonnosci​_obszarow​_zainwestowania​_gminy.pdf 0.89MB
Określenie chłonności obszarów istniejącej zabudowy i obszarów przeznaczonych do zabudowy w planach miejscowych
B​_III​_Okreslenie​_chlonnosci​_obszarow​_istniejacej​_zabudowy​_i​_obszarow​_przeznaczonych​_do​_zabudowy​_w​_planach​_miejscowych.pdf 0.71MB
Określenie potrzeb w zakresie wyznaczenia nowych obszarów rozwojowych
B​_IV​_Okreslenie​_potrzeb​_w​_zakresie​_wyznaczenia​_nowych​_obszarow​_rozwojowych.pdf 0.74MB
Propozycje dotyczące ogólnych zasad bilansowania terenów przeznaczonych do zabudowy
B​_V​_Propozycje​_dotyczace​_ogolnych​_zasad​_bilansowania​_terenow​_przeznaczonych​_do​_zabudowy.pdf 1.03MB