Article List

Konsultacje społeczne projektu przepisów wdrażających ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO)

ZAKOŃCZONE 13.10.2017

Zapraszamy do udziału w konsultacjach projektu ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych oraz projektu ustawy o ochronie danych osobowych. Celem tych konsultacji jest zebranie możliwie najszerszego spektrum opinii dotyczących projektowanych rozwiązań. Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych dotyczą bowiem bezpośrednio wszystkich Obywateli, ale mają także znaczący wpływ na działalność przedsiębiorców.
06.10.2017

Konsultacje projektu decyzji Komisji Europejskiej w sprawie sposobów zabezpieczeń systemów teleinformatycznych dostawców usług cyfrowych

ZAKOŃCZONE 11.10.2017

13 września 2017 Komisja Europejska opublikowała projekt decyzji wykonawczej, która precyzuje jakie środki techniczne i organizacyjne powinni podjąć dostawcy usług cyfrowych, aby zapewnić bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych służących do świadczenia usług cyfrowych.
22.09.2017

Konsultacje - Komisja Europejska proponuje pakiet cyberbezpieczeństwa

ZAKOŃCZONE 09.10.2017

13 września br. Komisja Europejska opublikowała dokumenty, zwane pakietem cyberbezpieczeństwa, zawierające szereg działań, które mają zapewnić solidne podstawy cyberbezpieczeństwa Unii Europejskiej.
22.09.2017

Konsultacje projektu rozporządzenia w sprawie ram dla swobodnego przepływu danych nieosobowych w Unii Europejskiej

ZAKOŃCZONE 29.09.2017

13 września 2017 roku Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie, które ma zapewnić swobodny przepływ danych nieosobowych w Unii Europejskiej. Inicjatywa ta jest częścią strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego. Jej celem jest usunięcie barier dla rozwoju gospodarki opartej na danych.

Konsultacje społeczne obszarów białych NGA

Zakończona 30.08.2017

Zapraszamy do udziału konsultacjach społecznych obszarów białych NGA. Celem konsultacji jest określenie listy białych obszarów NGA, które będą stanowiły potencjalny obszar interwencji w III konkursie w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Konsultacje społeczne trwają od 1 do 30 sierpnia br. W ramach konsultacji zbieramy trzyletnie plany inwestycyjne przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Konsultacje ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Zakończono 07.08.2017

Nowe europejskie ramy interoperacyjności – strategia wdrażania

Zakończono 19.05.2017

Cyberbezpieczeństwo, E-Administracja, Telekomunikacja, Wykorzystanie Informacji i Zasobów

Konsultacje społeczne w sprawie oceny Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)

Zakończono 12.04.2017

Cyberbezpieczeństwo

Konsultacje komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie gospodarki opartej na danych

Zakończono 08.02.2017

Prawo W Cyfrowym Świecie

Założenia projektu ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Zakończono 31.01.2017

TELEKOMUNIKACJA
1
2
3
4
7

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 22.11.2017 13:17
Osoba publikująca: Joanna Marczak-Redecka
Zmodyfikowano: 09.11.2017 15:04
Osoba modyfikująca: Joanna Marczak-Redecka