Article List

14.11.2017

Konsultacje Komunikatu Komisji Europejskiej dotyczącego walki z bezprawnymi treściami w Internecie

ZAKOŃCZONE 27.11.2017

W związku z publikacją przez Komisję Europejską Komunikatu „Zwalczanie nielegalnych treści w Internecie. W kierunku większej odpowiedzialności platform internetowych” (COM(2017) 555 final), który poprzedza podjęcie przez Komisję działań legislacyjnych w tym zakresie, zapraszamy zainteresowane osoby i podmioty do dzielenia się stanowiskami i opiniami odnoszącymi się do proponowanych przez Komisję rozwiązań.

Konsultacje publiczne - ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

ZAKOŃCZONE 16.11.2017

Zapewnienie wysokiego poziomu cyberbezpieczeństwa – to jeden z priorytetów Ministerstwa Cyfryzacji, określony już w listopadzie 2015 roku. Zarówno na poziomie krajowym, jak i w Unii Europejskiej. Prezentowany dziś projekt ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa to wynik prac ekspertów zarówno administracji publicznej, jak i przedstawicieli kluczowych sektorów gospodarki.
20.10.2017

Konsultacje nowelizacji zasad europejskiej inicjatywy obywatelskiej

ZAKOŃCZONE 31.10.2017

Zapraszamy zainteresowanych do przekazywania opinii ws. dokumentu Komisji Europejskiej: Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej (COM(2017)482).

Konsultacje społeczne projektu przepisów wdrażających ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO)

ZAKOŃCZONE 13.10.2017

Zapraszamy do udziału w konsultacjach projektu ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych oraz projektu ustawy o ochronie danych osobowych. Celem tych konsultacji jest zebranie możliwie najszerszego spektrum opinii dotyczących projektowanych rozwiązań. Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych dotyczą bowiem bezpośrednio wszystkich Obywateli, ale mają także znaczący wpływ na działalność przedsiębiorców.
06.10.2017

Konsultacje projektu decyzji Komisji Europejskiej w sprawie sposobów zabezpieczeń systemów teleinformatycznych dostawców usług cyfrowych

ZAKOŃCZONE 11.10.2017

13 września 2017 Komisja Europejska opublikowała projekt decyzji wykonawczej, która precyzuje jakie środki techniczne i organizacyjne powinni podjąć dostawcy usług cyfrowych, aby zapewnić bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych służących do świadczenia usług cyfrowych.
22.09.2017

Konsultacje - Komisja Europejska proponuje pakiet cyberbezpieczeństwa

ZAKOŃCZONE 09.10.2017

13 września br. Komisja Europejska opublikowała dokumenty, zwane pakietem cyberbezpieczeństwa, zawierające szereg działań, które mają zapewnić solidne podstawy cyberbezpieczeństwa Unii Europejskiej.
22.09.2017

Konsultacje projektu rozporządzenia w sprawie ram dla swobodnego przepływu danych nieosobowych w Unii Europejskiej

ZAKOŃCZONE 29.09.2017

13 września 2017 roku Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie, które ma zapewnić swobodny przepływ danych nieosobowych w Unii Europejskiej. Inicjatywa ta jest częścią strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego. Jej celem jest usunięcie barier dla rozwoju gospodarki opartej na danych.

Konsultacje społeczne obszarów białych NGA

Zakończona 30.08.2017

Zapraszamy do udziału konsultacjach społecznych obszarów białych NGA. Celem konsultacji jest określenie listy białych obszarów NGA, które będą stanowiły potencjalny obszar interwencji w III konkursie w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Konsultacje społeczne trwają od 1 do 30 sierpnia br. W ramach konsultacji zbieramy trzyletnie plany inwestycyjne przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Konsultacje ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Zakończono 07.08.2017

Nowe europejskie ramy interoperacyjności – strategia wdrażania

Zakończono 19.05.2017

Cyberbezpieczeństwo, E-Administracja, Telekomunikacja, Wykorzystanie Informacji i Zasobów

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 22.11.2017 13:17
Osoba publikująca: Joanna Marczak-Redecka
Zmodyfikowano: 22.11.2017 13:17
Osoba modyfikująca: Joanna Marczak-Redecka